| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |     


 

 

Michael Kruuse f. ca 1739 og Helvig Andersdatter f. 1736 sin familie

 

 

Michael Kruuse, f. ca 1739 i Larvik,[1],[2] d. 1801 på Osebakken i Gjerpen,1 gravlagt 24.08.1801 i Gjerpen.2

Han var sønn av Christen Corneliusen Kruuse og Anne Maria Josephsdatter Steen.

 

Hans far var skreddermester i Larvik.

 

Torkil Lier skriver om hans far:

Han ble i sin ungdom satt i skredderlære hos Henrich Wittenberg i stenene, reiste deretter til kongens by

København, hvor han ble utlært som mester på fruentimmerarbeide hos skreddermester Willum Holm.

(I mantallet over Københavns innvånere etter brannen 1728 finner vi skredder Wilhelm Holm med avbrent hus i

Anthoni Strædet, Købmager Quarter, -med hustru, 2 barn, 8 karle og drenge samt 1 tjenestepike.)

I 1734 var han tilbake i Larvik, og fikk i marsmåned borgerbrev på sin profesjon.

Ved skjøte datert 10.apr. dette år fra Iver Nielsen Bugge (på vegne av søster Annichen Bugge) kjøpte han en

gård på Storgaten, matrikkelnr. 40, beliggende imellom Gregers Winthers og Niels Mørchs gårder. Huset med 3

jernkakkelovner, hage og strandtomt kostet ham 150 rdlr. Etter således å ha etablert seg var tiden inne til

ekteskap.

 

Gift 1.- antakelig 4.aug.1735 med ANNE MARIA JOSEPHSDATTER STEEN, f.ca.1710 på Langestrand, -død

1749; datter av mesterhammersmed ved Fritzø Verk Joseph Henrichsen Steen (1676-1715) og hustru Else

Olsdatter Holbech (ca.1685-1758), nå i ekteskap med skipper Michael Christiansen Rømer.

 

Gift 2.-i jan.1750 med den aldrende jomfru ALETH NIELSDATTER PUSTERNICHLE, f.1713, død 1779;

datter av styrmann og borger Niels Alvinsøn (1675-1717) og hustru Dorothea Jensdatter (o.1690-1750).

 

Mivhael Kruuse giftet seg i Østre Porsgrunn i 1770.

 

Cop. 3/4-1770.

Styrmand Michel Christensen Kruse og Mademoiselle Helvig Andersd. Qvist.

Cav: Christen Kruuse, Nic. Benj. Aall.

 

Østre Porsgrunn 03.04.1770:

Cop. hiæmme i huuset Styrmand Michel Kruse af Laurvigen med madselle Helvig Qvist.

 

En Hans Kruuse ble nevnt i Porsgrunn i 1762. Ut fra alder var det ikke hans sønn men det kan jo ha vært familie.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 38

Mand og hustru: Christen Christophersdatter Skomager og kone

Drenger over 12 aar: Hans Kruuse, Johan Abrahamsen

De uformuende: Inger Hansdatter formeldt paa faldende svag og kand ej tjene

 

Borgerskap i Skien:

Michael Christensen Kruuse. F. i

Larvik. B. som skipper 4.'5 1774.

 

De var i 1782 bosatt på Osebakken (u/Østre Borge) i Gjerpen i 1782. De bodde der i "Kruusegården". Gårdeb fikk senere navnet "Funnemarkgården".

 

I 1790 kjøpte Michael Kruuse en del (9 1/2 skinn) i gården Bjørketvet av Engebret Hansen for 500 rd. (Datert 03.06.1790)

 

Gravlagt som "Michael Krusse 64 1/6 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

6218 - 24.9.1784 - 1800-1807 - Skifteprotokoller 10b - 450b

Dette er kun en uskiftebevilling

arvelater ektefelle Micael Kruuse Porsgrund, dette er kun en felles kongel. Uskiftebevilling for den lengstlevende. De hadde umyndige barn

arvelater ektefelle Helvig Andersdtr Porsgrund, dette er kun en felles kongel. Uskiftebevilling for den lengstlevende. De hadde umyndige barn.

 

Torkil Lier skriver om han:

Han reiste tidlig til sjøs, var i 1759 båtsmann og ble deretter styrmann. I desember 1762 ser vi i Larvik by-

regnskaper at M. Kruuse er tilkommen fra København, og i sep.1763 er Sr. Holm og M.Kruuse ”fløttet til

Kbh.”

I junimåned 1764 flytter han til Porsgrunn, hvilket også opplyses i marsmåned 1771.

Gift iflg.kongebrev (hjemme i huset) i Østre Porsgrunn 3.april 1770 med jomfru HELVIG (QVIST) ANDERS-

DATTER, dpt.16.sep.1736 i Stokke, -død 14.aug.1808 i Ø.Porsgrunn, nærmere 72 år gl.; eldste datter av Anders

Hansen Fuske i dennes ekteskap med Hans Nielsen Wogns enke Maren Margrethe Jensdatter Qvist.

Ved Maren Margrethe Jensdatter Qvists død 1741 ble Fuske gård satt til auksjon og barna tatt hånd om av

familien. Søren og Margrethe Sophie Wogn ble boende på Fossnes hos sine halvsøsken, mens barna Johannes

Wogn, Helvig, Elisabeth Maria og Anne Cathrine Andersdøtre havnet på Tveten gård i Eidanger hos deres mor-

bror, lensmann Hans Jensen Qvist og hustru Karen Simonsdatter.

Selv ble Helvig Andersdatter konfirmert 1752 i Eidanger kirke, og tjente deretter i fornemme hus; i 1763

hadde hun huspost hos Jørgen Chrystie i Brevik.

Fadder i Brevik 25/3-1765 for Hans Michelsens datter Sara Cathrine:”Helvig Andersdatter hos Jørgen

Chrystie”.

Ved sin ekteskapsinngåelse var hun en tilårskommen jomfru (33 ½ år gl.) vel få hadde trodd noen gang skulle

gifte seg og få barn.

 

Ved skjøte av 27. Jan.1772 fra Ole Engebretsen Bradsberg ble Michael Kruuse eier av dennes eiendom på

Osebakken ved Østre Porsgrunn for kjøpesummen 430 rdlr. I 1777 kjøpte han også en engeløkke under Borge

gårds grunn for 298 rdlr., og i 1790 ¼ part ( 9 ½ skinn) i gården Bjerketvedt i Eidanger for 500 rdlr. av

Engebret Hanssen Bradsberg.

Ved en folketelling opptatt 1782 finner vi oppført under Østre Borge i Gjerpen skipper Mikkel Kruuse med

kone, 4 barn og 2 tjenestepiker.

I en liste over brannfortsikrede hus 1797 beskrives gården, som nå hadde nr. av 191 i Stor-

gaten, slik:

Hovedbygningen med muret kjeller; en 1-etasjes bygning med 5 værelser iberegnet kjøkkenet med

skorsten, hvor der var jernplater og bakerovn. I værelsene fantes 3 to-etasjes og 1 enkel kakkelovn. To av

værelsene var betrukket (tapetsert) og bygningen hadde 11 fag vinduer. Bygningen var for øvrig skjultekket,

malt og taktekket. Takst: 600 rdlr.

-En bygning, innholdende låve, loft og vognskjul, og imellom dette og hovedbygningen et plankeverk med port,

90 rdlr.

-En ny bakhusbygning hvoruti matbod, rullebod, stall og fjøs samt vognskjul og abtritt (avtrede) med tak over,

……rdlr.

Med plankeverk rundt eiendommen lød den samlede takst på 800 rdlr. I 1802 hadde verdien steget til 1006

rdlr., og rangerte dermed fjerde høyest i Osebakkens bebyggelse, etter Jens Kiil, Christian Radisch og Sivert

Mouritzens eiendommer.

Den 14.nov.1804 fikk Michael Kruuses enke grunnbrev fra Borgestad nr.10 på en vanntomt med sjøbod

(20 x 14 alen i 3 etasjer med 6 rom) og bolverk og 5 alen vei til tomten.

 

Michael Kruuse fikk skipperborgerskap til Skien 1774, samme år som han var kaptein på skipet ”Caroline

Mathilde” (221 kl.) for firmaet Zacharias Zachariassøn i Skien. Dette skip, som hadde en besetning på 25 mann

og lastet 48.ooo bord trelast, var en tid Norges største trelastdrager og i to generasjoner Skiensfjordens største

skip. I 1784 var Kruuse fører av ”Den Norske Løve” (139 kl.), besetning 16 mann og reder Nic. Benjamin

Aall i Porsgrunn. Et par år senere forliste skipet; ”Der var stor sorg i huuset da Den Norske Løve, min faders

beste skib, forliste. Vi møtte mandskabet som med bedrøvede ansigter bragte nogen usle levninger af det tabte

skib. Ved bordet den dag var min fader alvorlig. Der faldt, sa han, en av huusets støtter” forteller Jacob Aall i

sine erindringer.

 

 

Gift 03.04.1770 i Østre Porsgrunn kirke,1,[3] med Helvig Andersdatter, f. 1736 på Fuske i Stokke i Vestfold,1 (datter av Anders Hansen og Maren Margrethe Jensdatter Qvist), døpt 16.09.1736 i Stokke i Vestfold,1 konfirmert 01.10.1752 i Eidanger kirke,[4] d. 14.08.1808 i Østre Porsgrunn,1 gravlagt 24.08.1808 i Gjerpen.2

 

Helvig:

Torkil Lier skriver:

Helvig vokste opp hos Hans Jensen Qvist og Karen Simonsdatter på Tveten i Eidanger. Hun ble konfirmert i Eidanger (Helvig Andersdatter Tveten 17 aar), hvor hun var fadder ved Jens Petter Larsen Herøens dåp den 17 oktober 1758: "Helvig Andersdatter Tveten". Hun tjenet senere i borgerhjem i Porsgrunn og Brevik. Hun gifte seg iflg. kongebrev.

 

Gravlagt som "Madame Hedevig Kruusse f. Aasebn., sagt at være 73 aar.".

 

 

I.    Christen Kruuse, f. 1770 i Østre Porsgrunn, døpt 16.08.1770 i Østre Porsgrunn kirke,[5] d. 1770 i Østre Porsgrunn, gravlagt 31.08.1770 på Østre Porsgrunn kirkegård.5

      

       Døbt Michel Kruse og Helvig Andersdatter Qvistes barn Christen.

       Test: Madame Nicolai Aals, Madselle Constance Aall, Tolder Rasch, And. Horster?, forvalter Schioldberg.

      

       Gravlagt som "Christen Kruuse 15 dage".

 

 

 

II.   Christian Kruuse, f. 1771 i Gjerpen, døpt 12.08.1771 i Gjerpen,[6] d. 03.06.1827 på Osebakken i Gjerpen.6

      

       Michel Kruuses db. Christian

       Faddere: Francisca Aall, Constance Berggreen, Ditlef Rasch, Nicolaj Aall.

      

      

       Gift 19.12.1797 i Langesund i Bamble,6 med Anne Susanne Erboe, f. 1771 i Langesund i Bamble,6 (datter av Henrich Jørgensen Erboe og Anne Sommer Smestad), døpt 10.11.1771 i Langesund i Bamble,6 d. 13.03.1840 i Brevik.6

      

       Se Østre Porsgrunn etter 1801

 

 

      

III. Anne Marie Kruuse, født 1773 på Osebakken i Gjerpen, døpt 01.11.1773 i Gjerpen,2 død 16.04.1827 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 27.04.1827 i Vestre Porsgrunn.[7]

      

       Michel Kruuses pb. Anne Maria

       Faddere: Lars Wrigthes kone, Benedicta Aall, hr. Cammerjunker Løvenskiold, hr. Herman Løvenskiold, Bent Monsen Bentsen.

      

       Gjerpen Viede 15.01.1796

       Hans Møller og Anne Maria Kruusse efter Copulations Bevilling

 

       Gravlagt som "Anne Maria Müller, gift med Kiøbmand Hans Müller af vestre Porsgrund, 54 aar".

 

 

       Gift 15.01.1796 i Gjerpen,[8] med Hans Møller, født 1763 i Risør (sønn av Mads Torkildsen Møller og Elisabeth Hansdatter Winther), døpt 26.07.1763 i Risør,6 død 16.05.1827 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 22.05.1827 i Vestre Porsgrunn.12

      

       Hans:

       Torkil Lier skriver:

       Hans Müller var borger til Risør, men byttet dette med skipperborgerskap til Skien da han inngikk ekteskap

       og bosatte seg på Vestsiden, i Vestregt.19. I 1801 finner vi ekteparet der med sin lille sønn, Müllers ugifte

       søster Hellvig Cathrine Müller (34 år), Christopher Fürst, 12 år, oppfostringsbarn -”begynt at fare”, og tjeneste-

       piken Else Maria Siversdatter (21).

       Hans Müller førte skipet ”Diamanten” (136 kl.) for Jørgen Wright til dets komdemnering sjon i 1808, deretter

       ”Haabet” (146 kl.) for Jørgen Aall , som han 8.feb.1810 innkommer med fra Bordeaux. Deretter overtok han

       kommandoen av briggskip ”Anne Margrethe” (58 kl.), tilhørende kjøpmann Henrich Erboe I Langesund.

       I 1816 skiftet Müller sitt borgerskap til å gjelde handel, da hans dårlige helse ikke tillot strabasiøse sjøreiser.

       Forretningen drev han i sin bolig i Vestregt. I 1817 ble huset taksert til 800 spdl., og etter ombygging i 1825

       var taksten med sjøbod 2050 spdlr.

       Den 27.juni 1818 kjøpte Müller for 298 spdlr. slupp Enigheden av Anthony Norberg, og 30.juli 1822 fikk han skjøte av

       statsråd Niels Aall på skipet Seileren (80 k.lester) for kjøpesummen 4000 spdlr.

       Anne Maria Kruuse døde 1 mnd. før sin mann, som averterte sin hustrus dødsfall:

      

       Med dyb Vemod opfylder jeg herved en sørgelig Pligt i at bekjendtgjøre

       for Familie og Venne, at min inderlig elsked kone, Anne Maria, født Kruuse,

       henkaldtes til et bedre Liv den 16de forrige Maaned , i sin alders 54de Aar.

       I mer end 32 Aar var hun min hulde og trofaste Huustroe, delte trolig hver

       Livets Kummer, formildede ethvert bittert Stød af Skjæbnen, og ihvorved hun i

       de senere 1 ½ Aar næsten uafbrudt var sengeliggende, føler jeg i min gamle

       Alder dog haardt tabet af den Forklarede. En kjær Søn, i hvis Erindring Mind-

       et om den fromme hensovende aldrig vil uddøe, begræder med mig tabet af den

       ømmeste Moder; men Trøstens Ord: Vi sees igjen, gyde lindrende Balsam i vore

       saarede hjerter.

       Porsgrund , den 10de Mai 1827.

       Hans Müller.

      

       Selv døde Müller den 16.mai, og dødsfallet ble avertert av svogeren Christian Kruuse som også brått døde

       17 dager deretter!

      

       Anne Maria Kruuse og Hans Müllers etterlot seg en sønn, Jacob Kruuse Müller f. 1799.

 

       Gravlagt som "Hans Müller, Kiøbmand i vestre Porsgrund, 64 aar".

 

 

 

IV. Hans Kruuse, f. 1776 på Osebakken i Gjerpen, døpt 10.02.1776 i Gjerpen,2 d. 1791 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 20.07.1791 i Gjerpen.2

      

       Michel Kruuses db. Hans

       Faddere: Jens Fischers kone, jomfrue Mulenhorst?, Simen Qvist, Christen Berg, Bent Schuds, Folkman.

      

       Gravlagt som "Michel Kruuses søn Hans 16 aar".

 

 

 

V.   Karen Margrethe Kruuse, f. 1778 i Osebakken i Gjerpen, døpt 11.07.1778 i Gjerpen,2 d. 1781 i Osebakken i Gjerpen, gravlagt 27.06.1781 i Gjerpen.2

      

       Michel Kruuses pb. Karen Margrethe

       Faddere: Jeppe Andersens kone, jomfru Anne Dorthe Rash, taxadeur Borch, Jens Kiil, Jacob Aall.

      

       Gravlagt som "M. Kruuses d. Karen Margrethe 3 aar".

 

 

 

VI. Jacob Kruuse, f. 1781 på Osebakken i Gjerpen, døpt 23.08.1781 i Gjerpen.2

      

       Michel Kruuses db. Jacob

       Faddere: Rasmus Bagges kone, Inger Manal, Jens Nicolai Fischer, Radisch Iversen, Jeppe Kopperkold.

 

 

 

VII. Niels Aall Kruuse, f. 1783 på Osebakken i Gjerpen, døpt 21.11.1783 i Gjerpen,2 d. 1784 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 09.01.1784 i Gjerpen.2

      

       Michel Kruuses db. Nils Aall

       Faddere: Hr. kammerherre S. Løvenskiolds frue, frøeken Løvenskiold, Nicolai Aall, Jacob Aall, Bruun, Jørgen Wrigt.

      

       Gravlagt som "Kruses søn Nils Aal 6 uger".

 

 

 

 

 [1]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 34-35.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 158.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 36-37.

[6]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[7]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[8]  Solumslekt