| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

 

Arve Torgrimsen f. 1780 og Marichen Jespersdatter f. ca 1783 sin familie

 

 

 

Arve Torgrimsen, født 17.07.1780 på Brenne i Valebø i Holla,[1] døpt 20.07.1780 i Holla,[2] død 30.05.1842 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.06.1842 i Østre Porsgrunn.[3]

Han var sønn av Torgrim Gulliksen og Ingeborg Arvesdatter.

 

Torgrim Brenne og Ingeborg Arvesdatters Arve.

Fadd: Gregar Øvre Lunde, Anders Store Wale, Harald Store Wale, Anna Arvesd. Store Wale, Karen Arvesd. Store Wale.

 

Konfirmert 30. april 1797 i Holla.

 

I 1801 var han bosatt på Brenne i Valebø. Her var den 20 år gamle Arve Torgrimsen ført som ugift hos sine foreldre Torgrim Gullichsen og Ingeborg Arvesdatter.

 

Han brukte sin søster, Karen Torgrimsdatter f. 1791, som fadder til sitt barn i 1814. Hun ble gift med Tolv Nilsen og bosatt i Østre Porsgrunn. De nevnes under Tolv Nilsen sin far Nils Jacobsen.

 

De var nok hans far som døde i Solum i 1810 og som ble gravlagt i Eidanger 25.01.1810 som "Torgrim Gulliksen fra Solum 64 aar".

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.131

Avskrift 2

Husejer Hugger Svenung Knudsen 70 aar

Kone Maria Larsdatter 75 aar

Logerende

Røyert Arve Torgrimsen 34 aar

Kone Mariken Jespersdatter 33 aar

Sønn Anders Arvesen 7 aar

Sønn Jesper Arvesen 5 aar

Sønn Torgrim Arvesen 3 aar

 

Hus.140

Avskrift 1

Christen Nilsens enke 46 aar

Datter Anne Kirstine Christensdatter 9 aar

Datter Christine Christensdatter 5 aar

Logerende kone Anne Hansdatter 74 aar

Hendes datter Inger Laurantsdatter 20 aar

Logerende Arve Torgrimsen 34 aar

Hans sønn Anders 7 aar, Jesper 5 aar, Torgrim 3 aar, Knud ½ aar

Konen Mariken Jespersdatter 32 aar

 

Østre Porsgrunn 1825

Rode 26

Hus 100

Arve Torgrimsen - 45 aar - Arbeydsmand

Marichen Jespersdatter - 44 aar - Konen

Anders Arvesen - 18 aar - Sønnen Søemand

Jesper Arvesen - 16 aar - Sønnen* Spinderie Dreng

Torgrim Arvesen* - 12 aar - Sønnen* Spinderie Dreng*

Ingeborg Lisabet Arvesdatter* - 8 aar - Datteren

Marthe Carine Arvesdatter* - 5 aar - Datteren*

Tosten Jensen - 18 aar - Logerende

Marthe Holtene - 60 aar - Enke, Logerende, Almisselem.

 

 

Gift 20.09.1802 i Holla,[4],[5] med Marichen Jespersdatter, født 29.05.1782 på Buverud under Grini nordre i Lunde,1 (datter av Jesper Stenersen og Liv Knudsdatter), døpt 01.06.1782 i Lunde kirke,[6] død 16.06.1861 på Vadrette under Stensrød i Solum.4

 

Marichen:

Jesper Buvrud D: Marken

Test. Per Dorholt, Kittel Jespersen, Gundleck Skaardal, Anne Skielloug og Aaste Holte

 

Hun var i 1801 bosatt på Grini nordre i Lunde. Her var den 18 år gamle Marken Jespersdatter ført som ugift hos sine foreldre Jesper Steensen og Liv Knudsdatter.

 

 

 

I.    Anders Arvesen, født 1807 i Helgen i Holla,1 døpt 18.05.1807 i Helgen kirke i Holla, konfirmert 05.10.1823 i Østre Porsgrunn.[7]

      

       Konfirmer som "Anders Arvesen østre Porsgrund, foreldre Arve Thorgrimsen og hustru Marchen Jespersdatter østre Porsgrund, døbt 18.05.1807 Helgen".

      

       Bosatt med foreldrene i 1815 og 1825.

      

 

 

II.   Jesper Arvesen, født 1809 på Bergan i Melum, døpt 02.07.1809 i Solum,1 konfirmert 03.10.1824 i Østre Porsgrunn.7

      

       Jesper, foreldre Arve Torgrimsen og Marken Jespersdatter Bergene.

       Faddere: Gunild Jespersdatter Schien, Kisti Christensdatter Huken, Peder Mælum, Halvor Andersen Haukelien, Halvor Torsen ibd.

      

       Bosatt med foreldrene i 1815 og 1825.

      

       Konfirmert som "Jesper Arvesen østre Porsgrund, foreldre Arve Torgrimsen og Marken Jespersdatter østre Porsgrund, døbt 02.07.1809 Mælum".

      

 

 

III. Torgrim Arvesen, født 23.11.1811 i Østre Porsgrunn, døpt 15.12.1811 i Østre Porsgrunn kirke,[8] konfirmert 30.09.1827 i Østre Porsgrunn.7

      

       Arve Torgrimsen og Marchen Jespersdatters barn Torgrim født 23de f.m.

       Faddere: Mons Olsens kone Karen Rollevsdatter, pigen Berthe Østensdatter, Niels Aaltved, Knud Andersen, Christoffer Olsen.

 

       Bosatt med foreldrene i 1815 og 1825.

      

       Konfirmert som "Thorgrim Arvesen østre Porsgrund, foreldre Dagarbeider Arve Thorgrimsen og hustru Marchen Jespersdatter østre Porsgrund, døbt 15.12.1811 østre Porsgrund".

      

 

 

IV. Knud Arvesen, født 26.03.1814 i Østre Porsgrunn, døpt 08.04.1814 i Østre Porsgrunn kirke,[9] død 1814 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.11.1814 på Østre Porsgrunn kirkegård.[10]

      

       Røiert Arve Torgrimsen og Marchen Jespersdatters barn Knud født 26 Mar.

       Faddere: Gunuld Olsens kone Karen Østensdatter, pigen Karen Torgrimsdatter, Ole Larsen, Lars Jacobsen, Gunuld Olsen.

      

       Gravlagt som "Arve Torgrimsens søn Knud 34 uger".

      

 

V.   Knud Arvesen, født 27.08.1815 i Østre Porsgrunn, døpt 17.09.1815 i Østre Porsgrunn,[11] død 19.02.1819 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.02.1819 i Østre Porsgrunn.[12]

      

       Født 27.08.1815 – døpt 17.09.1815: Knud ArvesønRøyert Arve Torgrimsen og Hustrue Marchen Jespersdatter i østre Porsgrund, faddere: Skomager Erich Heyers Kone Kirsten Gurine, Pige Karen Torgrimsen af Almuestanden i østre Porsgrund, Daglønner Svenung Knudsen, Matros Gulleck Kittilsen, Matros Thomas Olsen alle af østre Porsgrund

      

       Gravlagt som "Knud Arvesen, Søn af Dagarbeider Arve Thorgrimsen og hustrue Mariken Jespersdatter i østre Porsgrund, 3½ aar".

      

 

 

VI. Ingeborg Elisabeth Arvesdatter, født 09.05.1817 i Østre Porsgrunn, døpt 08.06.1817 i Østre Porsgrunn,11 konfirmert 07.10.1832 i Porsgrunn.[13]

      

       Født 09.05.1817 – døpt 08.06.1817: Ingeborg Elisabeth – Røyert Arve Torgrimsen og Hustrue Marken Jespersdatter i østre Porsgrund, faddere: Skomager Erich Hejers Kone Kirsten Gurine, Pige Karen Torgrimsdatter, begge fra østre Porsgrund, Skomager Erich Guldbrandsen Hejer, Arbeidsmand Anders Hejer, Matros Torsten Sivertsen, alle af østre Porsgrund

      

       Konfirmert som "16. Ingeborg Elisabeth Arvesdatter, døbt 08.06.1817, fødested østre Porsgrund, foreldre Daglønner Arve Thorgrimsen og hustru Marchen Jespersdatter".

      

 

 

VII. Marthe Karine Arvesdatter, født 13.01.1820 i Østre Porsgrunn, døpt 12.03.1820 i Østre Porsgrunn,11 konfirmert 04.10.1835 i Porsgrunn.[14]

      

       Født 13.01.1820 – hjemmedøpt 21.01.1820 – bekreftet i kirken 12.03.1820: Marthe Karine – Dagarbeider Arve Torgrimsen og Hustrue Marken Jespersdatter i østre Porsgr., faddere: Tjenestepige Karen Torgrimsdatter, Do Anne Maria Hansdatter, Begge fra østre Porsgrund, Dagarbeider Christoffer Olsen, Tjenestkarl Hans Hansen, Daglønner Daniel Thorbjørnsen, alle fra østre Porsgr.

      

       Konfirmert som "13. Marthe Karine Arvesdatter, døbt 21.01.1820, fødested østre Porsgrund, foreldre Daglønner Arve Thorgrimsen og hustru Marchen Jespersdatter".

      

 

 

VIII. Knud Arvesen, født 01.01.1822 i Østre Porsgrunn, døpt 03.02.1822 i Østre Porsgrunn,11 død 15.06.1824 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.06.1824 i Østre Porsgrunn.12

      

       Født 01.01.1822 – hjemmedøpt 01.01.1822 – bekreftet i kirken 03.02.1822: Knud Arvesen – Dagarbeider Arve Brenne og Hustrue Marchen Torgrimsdatter af østre Porsgr., faddere: Matros Ole Larsens Kone Giertrud Tollefsdatter, Pige Karen Thorgrimsdatter, Matros Ole Larsen, Do Tollef Nielsen, Maler Christian Skanke, Daglønner Halvor Andersen, Alle af østre Porsgr.

      

       Gravlagt som "Knud Arvesen, Søn af Dagarbeider Arve Torgrimsen Brenna og hustrue Marchen Jespersdatter i østre Porsgrund, 2½ aar".

      

 

 

IX. Ole Arvesen, født 07.12.1823 i Østre Porsgrunn, døpt 08.02.1824 i Østre Porsgrunn,11 død 08.05.1824 i Østre Porsgrunn, gravlagt 14.05.1824 i Østre Porsgrunn.12

      

       Født 07.12.1823 – hjemmedøpt 14.12.1823 – bekreftet i kirken 08.02.1824: Ole Arvesen – Daglønner Arve Thorgrimsen Brenna og Hustru Marchen Jespersd. af østre Porsgr., faddere: Røyert Aslak Engelbrethsens Kone Lisbeth Nilsd., Pige Marthe Larsen, Brendeviinsbrænder Halvor Andersen, Daglønner Peder Andersen, Do Anders Arvesen, Alle fra østre Porsgrund.

      

       Gravlagt som "Ole Arvesen, Søn af Daglønner Arve Thorgrimsen og hustrue Marichen Jespersdatter i østre Porsgrund, 5 maaneder".

      

 

 

X.   Gunild Karine Arvesdatter, født 10.11.1827 i Østre Porsgrunn, døpt 27.01.1828 i Østre Porsgrunn.11

      

       Født 10.11.1827 – hjemmedøpt 02.12.1827 – bekreftet i kirken 27.01.1828: Gunild Karine – Dagarbeider Arve Thorgrimsen og Hustrue Marchen Jespersd. af østre Porsgrund., faddere: Matros Tolf Nielsens Kone Anne Andersd., P. Kirstine Kittilsd., Matros Tollef Nielsen, Vægter Ole Petter Gundersen, Daglønner Jesper Arvesen, Alle af østre Porsgr.,

 

 

 

 

 [1]  Solumslekt

[2]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 2 (1779-1814), skannet av digitalarkivet, side 7.

[3]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 06 1841-1856, skannet av digitalarkivet, side 346.

[4]  Slektadatabasen "Slekt i Midtre Telemark" av Ole Bjørn Darrud.

[5]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 2 (1779-1814), skannet av digitalarkivet, side 217.

[6]  Kirkebok for Bø. Ministerialbok nr. 4, 1748-1785, skannet av digitalarkivet.

[7]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 223.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 232-233.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 324-325.

[11]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[12]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[13]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 133.

[14]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 140.