| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

 

Nils Jacobsen f. 1763 og Gertrud Tolvsdatter f. 1767 sin familie

 

 

 

Nils Jacobsen, f. 1763 i Porsgrunn,[1] konfirmert 07.10.1781 i Østre Porsgrunn,[2] død 1815.

Han var sønn av Jacob Davidsen og Anne Arnesdatter i Østre Porsgrunn.

 

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 16. oktober 1763 finnes blant introduserte kvinner "Jacob Davidsens kone" etter å ha fått et barn. Dette var nok da etter å ha fått sønnen Nils.

      

Han ble konfirmert som "4. Niels Jacobsen 18 aar".

 

Han trolovet seg i juni 1789 og giftet seg ikke før juni 1790. Han har nok vært på sjøen i perioden mellom forlovelsen og vielsen.

 

Østre Porsgrunn 21.06.1789:

Trol. ungkarl Niels Jacobsen med pigen Giertrud Tolvsdatter.

 

Østre Porsgrunn 02.06.1790:

Cop. ungkarl Niels Jacobsen med pigen Giertrud Tolvsdatter.

 

Hans kone ble brukt som fadder av hans søster som "Nils Jacobsons kone Giertrud Nilsd.".

      

I 1801 ble han oppført med familienavnet Davidsen.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 84

Niels Jacob Davidsen - Huusejer – 37 aar - Begge i 1ste ægteskab - Enroull. matros - udcommanderet

Giertrud Tolvsdtr - Hans kone - 33 aar - Begge i 1ste ægteskab

Jacob - Deres børn – 8 aar

Tolv - Deres børn - 5 aar

Giertrud Tolvsdtr - Halv søster til konen – 16 aar - Ugivt

Anne Larsdtr - Logerende - 42 aar - Enke i 1ste ægteskab - Haandarbejde

Lars Olsen - Hendes børn - 8 aar

Anne Karine - Hendes børn - 3 aar

            

F.C. Knudsen:

Gamleveien 10, L.matr.no. 105. Even Olsens hus.

I 1704 fik Jacob Davidsen grundbrev af Christian Ancher.

I 1780 eier hans søn, Niels Jacobsen huset. I 1778 taksertes det for 25 Rdl.

I 1814 eier matros Niels Davidsen huset.

I 1817 eier Niels Davidsens enke huset, som da takseres for 10 Spd.

 

Nils nevnes i avksrift 1 i 1815. Hans kone nevnes som enke i avskrift 2 i 1815, så Nils døde før det. Avskrift 1. var opptatt ca november 1814 og avskrift 2 ca april 1815.Han døde da trolig på sjøen.

 

 

Gift 02.06.1790 i Østre Porsgrunn kirke,[3] med Gertrud Tolvsdatter, f. 1767 i Østre Porsgrunn (datter av Tolv Nilsen og Anne Pettersdatter), døpt 20.05.1767 i Østre Porsgrunn kirke,[4] konfirmert 05.10.1783 i Østre Porsgrunn kirke,[5] død 22.04.1838 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.04.1838 i Østre Porsgrunn.[6]

 

Gertrud:

Døbt Tolf Nilsen og Ane Pedersdatters barn Giertrue.

Test: Lars Olsen Valler, Ole Amundsen, Søren Cnudsen, Tyge Aslachsens kone Groe Tostensdatter, pigen Karen Jensdatter.

 

Konfirmert som "12. Giertrue Tolvsdatter 17 aar".

 

Hun nevnes som enke i 1815.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.105

Avskrift 1

Matros Nils Davidsen 54 aar

Sønn Jacob Nilsen 22 aar

Sønn Tolf Nilsen 18 aar

Kone Giertrud Tolfsdatter 50 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke Almisselem Giertrud Tolvsdatter 51 aar

Sønn Tolf Nilsen Søemand 19 aar

Logerende

Marthe Pedersdatter 51 aar.

 

Hun var bosatt hos sønnen Tolv i 1825.

 

Gravlagt som "Almisselemmet Enken Giertrud Tollefsdatter, 74 aar, østre Porsgrund".

 

 

 

I.    Jacob Nilsen, født 1792 i Østre Porsgrunn, døpt 28.10.1792 i Østre Porsgrunn kirke,[7] konfirmert 09.04.1809 i Østre Porsgrunn kirke.[8]

      

       Døbt Niels Jacobsen og Giertrud Tolvsdatters barn Jacob.

       Test: Niels Olsens kone Ane Amunsdatter, pigen Marthe Andersdatter, Ole Andersen, Christen Thorsen, Niels Tolvsen, Svend Haagesen.

      

       Konfirmert som "Jacob Nielsen 17 aar - Døpt i Østre Porsgrund 21. Søndag Trinit. 1792".

      

       Han giftet seg med Karen Maria Olsdatter. Matros Tollef Nilsen som var fadder til hans første barn, var hans bror.

 

       Cop. 26/9-1814. Ø. P.

       Uk. og Matros Jacob Nielsen og p. Karen Maria Olsd.

       Cav: Ole Jacobsen, John Abrahamsen.

 

       De nevnes her med en sønn i 1815.

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.165

       Avskrift 2

       Husejer Enke Almisselem Else Rejersdatter 48 ½ aar

       Sønn Rejer Christensen Søemand 18 aar

       Sønn Ole Christensen 13 ½ aar

       Fostersønn Hans Olsen 12 ½ aar

      

       Ægtefolk Dagarbeider Ole Jacobsen 50 aar

       Kone Margrethe Christiansdatter 52 aar

       Tienestepige Anne Andersdatter 23 aar

      

       Enke Almisselem Anne Maria Jonsdatter 60 aar

       Kone Anne Haralsdatter 50 aar

       Sønn Hans Petter Olsen 10 aar

       Logerende

       Ægtefolk Matros Jacob Nilsen 24 aar

       Kone Karen Maria Olsdatter 23 aar

       Sønn Nils Jacobsen 1/2 aar

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus ?

       Jacob Nilson - 35 aar - Matros

       Karen Maria Olsdatter - 32 aar - Konen

       Nils Jacobsen - 11 aar - Sønnen

       Jacob Jacobsen - 4 aar - Sønnen

       Anne Regine Jacobsdatter - 1 aar - Datteren

       Anne Haraldsdatter - 58  aar - Enke, Almisselem

       Hans Petter Olsen - 21 aar - Matros.

      

 

       Gift 26.09.1814 i Østre Porsgrunn kirke,[9] med Karen Maria Olsdatter, født 1796 i Vestre Porsgrunn,[10] (datter av Ole Nilsen og Åse Hansdatter), døpt 16.05.1796 i Eidanger kirke.10

      

       Karen:

       Uden anmodning eller anmeldelse blev ved Daaben fremstilled et uægte Barn, fød i Vestre Porsgrund hvor moderen, Aase Hansdtr. og fødsel har været antaget til H. Bard. Navnet var Karen Maria. Faderen blev: Ole Nilsen Hogholt.

       Faddere: 1. Gunil Guttormsdtr. 2. Anne Marie Andersdtr. 3. Svend Isachsen.

      

       Hun giftet seg i 1814. Fadderen Anders Olsen var nok hennes halvbror.

      

      

       Barn:

 

      

        A.    Nils Jacobsen, født ca 1814, konfirmert 18.04.1830 i Porsgrunn.[11]

              

               Konfirmert som "16. Niels Jacobsen, 16 aar, født østre Porsgrund, foreldre Matros Jacob Nielsen og hustru Karen Marie Olsdatter".

              

 

 

        B.    Anne Regine Jacobsdatter, født 07.08.1816 i Østre Porsgrunn, døpt 01.09.1816 i Østre Porsgrunn,[12] død 20.09.1821 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.09.1821 i Østre Porsgrunn.[13]

              

               Født 07.08.1816 – døpt 01.09.1816: Anne Regine – Matros Jacob Nielsen og Hustrue Karen Marie Olsdatter i østre Porsgrund, faddere: Pigen Maren Thorsdatter, Dito Gunild Engelbretsdatter, begge fra østre Porsgrund, Maler Hans Olsen Lillie, Matros Tolf Nielsen, Matros Hans Engelbretsen, Tjenestedreng Jacob Hansen, alle fra østre Porsgrund

              

               Gravlagt som "Anne Regine Jacobsdatter, Datter af Matros Jacob Nielsen og hustrue Karen Maria Olsdatter i østre Porsgrund, 5 aar".

              

 

 

        C.    Svend Matheus Jacobsen, født 03.07.1819 i Østre Porsgrunn, døpt 12.09.1819 i Østre Porsgrunn,12 død 03.10.1822 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.10.1822 i Østre Porsgrunn.13

              

               Født 03.07.1819 – hjemmedøpt 11.07.1819 – bekreftet i kirken 12.09.1819: Svend Matheus – Matros Jacob Nielsen og Hustrue Karen Marie Olsdatter i østre Porsgrund, faddere: Tømmermand Ole Abrahamsens Kone Karen Kirstine Tollefsdatter, Pige Anne Lisbet Tollefsen, Begge fra østre Porsgr., Matros Anders Olsen, Do Hans Abrahamsen, Do Haagen Svendsen, Do Tollef Nielsen, Alle fra østre Porsgr.,

              

               Gravlagt som "Svend Matheus Jacobsen, Søn af Matros Jacob Nielsen og hustrue Karen Olsdatter af østre Porsgrund". (alder ikke ført).

              

 

 

        D.    Jacob Jacobsen, født 01.10.1821 i Østre Porsgrunn, døpt 25.11.1821 i Østre Porsgrunn,12 konfirmert 16.04.1837 i Porsgrunn.[14]

              

               Født 01.10.1821 – hjemmedøpt 01.10.1821 – bekreftet i kirken 25.11.1821: Jacob Jacobsen – Matros Jacob Nielsen og Hustrue Karen Maria Olsdatter af østre Porsgrund, faddere: Matros Engelbret Sørensens Kone Inger Hansdatter, Pige Sarcha Nielsdatter, hin fra fra østre Porsgrund denne fra Osebakken, Tjenestdreng Johannes Nielsen, Matros Lars Larsen, Do Rasmus Johan Bentsen, Do Hans Engelbretsen, Alle fra østre Porsgrund.

              

               Konfirmert som "6. Jacob Jacobsen, døbt 25.11.1821, fødested østre Porsgrund, foreldre Matros Jacob Nielsen og hustru Karen Maria Olsdatter af østre Porsgrund".

              

 

 

        E.    Anne Regine Jacobsdatter, født 24.05.1824 i Østre Porsgrunn, døpt 12.09.1824 i Østre Porsgrunn,12 konfirmert 21.04.1839 i Porsgrunn.[15]

              

               Født 24.05.1824 – hjemmedøpt 24.05.1824 – bekreftet i kirken 12.09.1824: Anne Regine – Lendsmand Jacob Nielsen og Hustrue Karen Marie Olsd. i Ø. P:, faddere: Matros Niels Gunuldsens Kone Dorthea Maria Tollefsdatter fra Ø P, Pige Ingeborg Jensd. fra Gjerpen, Maler Ole Andersen Harpa, Matros Hans Engelbrethsen, Skreddersvend Mads Rosenberg, Tjenestkarl Kittil Olsen, Alle fra østre Porsgrund.

              

               Konfirmert som "17. Anne Regine, døbt 12.09.1825, fødested østre Porsgrund, foreldre Matros Jacob Nielsen hustru Karen Marie Olsdatter".

              

 

 

        F.    Severin Matheus Jacobsen, født 23.03.1827 i Østre Porsgrunn, døpt 01.07.1827 i Østre Porsgrunn.12

              

               Født 23.03.1827 – hjemmedøpt 24.03.1827 – bekreftet i kirken 01.07.1827: Severin Mathæus – Matros Jacob Nielsen og Hustrue Karen Marie Olsd. østre Porsgr., faddere: Matros Tolf Nielsens K. Anne Andersd. P. Amborg Christensd., Matros Jørgen Olsen, Do Mathias Nielsen, Snedkersvend Wetle Rasmusen, Alle fra østre Porsgr.

 

 

 

 

II.   Tolv Nilsen, født 1795 i Østre Porsgrunn, døpt 04.10.1795 i Østre Porsgrunn kirke,[16] konfirmert 09.04.1815 i Østre Porsgrunn.[17]

      

       Døbt Niels Jacobsen og Giertrud Tolfsdatters barn

       Tolf. Fadd: Niels ...s kone Inger Sommer, pigen Anne Maria Nielsdatter, Lars Hovholt, Even Jacobsen.

      

       Konfirmert som "Tollef Nielsen østre Porsgrund, foreldre Niels Jacobsen og Gjertrud Tolfsdatter østre Porsgrund, døbt 04.10.1795 østre Porsgrund".

 

       Han giftet seg 1. gang i 1822.

      

       Østre Porsgrunn viet 17.10.1822:

       Ungkarl og Matros Tolf Nielsen 27 aar af østre Porsgrund,

       og Pige Karen Thorgrimsdatter 29 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund.

       Forlovere Hans Nielsen og Hans Hovoldt.

 

       Han giftet seg 2. gang i 1824.

 

       Østre Porsgrunn viet 06.01.1824:

       Enkemand og Matros Tolf Nielsen 30 aar af østre Porsgrund,

       og Pige Anne Andersdatter af Tyendeclassen i østre Porsgrund 29 aar.

       Forlovere John Abrahamsen og Engelbreth Sørensen.

      

       Hans mor var bosatt hos dem i 1825.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 116

       Tolv Nilsen - 30 aar - Matros

       Anne Annersdatter - 31 aar - Konen

       Nils Tolvsen - 1 aar - Sønnen

       Carl Andreas Tolvsen - 1/2 aar - Sønnen

       Giertrue Tolvsdatter - 61 aar - Logerende, Almisselem.

 

      

       (1) Gift 17.10.1822 i Østre Porsgrunn,[18] med Karen Torgrimsdatter, født 1791 på Brenne i Holla,[19] (datter av Torgrim Gulliksen og Ingeborg Arvesdatter), døpt 08.05.1791 i Holla,[20] død 11.03.1823 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.03.1823 i Østre Porsgrunn.13

      

       Karen:

       Torgrim Gullichsen Brenne og Ingeborg Arvesdatters Karen.

       Fadd: Sivert Brenne, Anders Wale, Annund Olsen Lunde, Anne Arvesd. Vale, Maren Anundsd. Brenne.

      

       Det nevnes bare ei Karen Torgrimsdatter i Telemark i 1802. Hun var født i 1791 og datter av Torgrim Gulliksen og Ingeborg Arvesdatter som nevnes på Brende i Holla.

      

       De hadde en sønn Arve Torgrimsen f. 1780 som ble gift og bosatt i Østre Porsgrunn. Hans far døde hos han i 1810. Karen ble brukt som fadder av Arve i Østre Porsgrunn.

      

       Det er nok da utvilsomt hans søster, Karen Torgrimsdatter, som giftet seg med Tolv Nilsen i 1822.

      

       Karen døde alt i 1823.

      

       Gravlagt som "Karen Torgrimsdatter, gift med Matros Tolf Nielsen af østre Porsgrund, 30 aar".

 

      

       (2) Gift 06.01.1824 i Østre Porsgrunn,18 med Anne Andersdatter, født 1793 på Herregårdstranden i Eidanger,[21] (datter av Anders Jacobsen og Gunhild Olsdatter), døpt 06.01.1793 i Eidanger kirke,20 konfirmert 12.10.1806 i Eidanger kirke.[22]

      

       Anne:

       Anders Jacobsen Herregaards Strand og k. Gunil Olsdtr. - Anne

       Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegd. 2. Birte Christensdtr. Prgd. [Præstegaarden. IK] 3. Jacob Ulverød 4. Ole Jacobsen ibid 5. Anders Nilsen Prgd.

      

       Konfirmert som "Anne Andersdatter Herregaardstrand 15".

      

       Søsteren var fadder for hennes barn i 1825 "Pige Maren Andersd. af Eidanger".

      

 

       Barn:

 

      

        A.    Nils Tollefsen, (sønn av Tolv Nilsen og Anne Andersdatter) født 11.04.1824 i Østre Porsgrunn, døpt 02.05.1824 i Østre Porsgrunn,12 konfirmert 29.09.1839 i Porsgrunn.[23]

              

               Født 11.04.1824 – hjemmedøpt 12.04.1824 – bekreftet i kirken 02.05.1824: Nils Tollefsen – Matros Tolf Nilsen og Hustru Anne Andersd. i østre Porsgrund, faddere: Huustømmermand John Abrahamsens Kone Kertine Tollefsd., Pige Maren Maria Larsd., Maler Ole Andersen, Dagarbeider Engelbreth Sørensen, Tjenestekarl Lucas Thorsen, Brændeviinsbrænder Halvor Andersen, Tjenestekarl Peder Andersen, Alle fra Ø.P.

              

               Konfirmert som "12. Niels, døbt 02.05.1824, fødested østre Porsgrund, foreldre Matros Tolv Nielsen og hustru Anne Andersdatter".

              

 

 

        B.    Carl Andreas Tolvsen, (sønn av Tolv Nilsen og Anne Andersdatter) født 24.09.1825 i Østre Porsgrunn,[24] døpt 06.11.1825 i Østre Porsgrunn,12 konfirmert 03.05.1840 i Porsgrunn.[25]

              

               Født 24.09.1825 – hjemmedøpt 25.09.1825 – bekreftet i kirken 06.11.1825: Carl Andreas – Matros Tolf Nilsen og Hustrue Anne Andersd. af Ø.P., faddere: Matros Jacob Nilsens Kone Karen Maria Olsd. af Ø.P., Pige Maren Andersd. af Eidanger, Huustømmermand John Flaaten, Maler Ole Andersen, Smeddreng Amund Petter Kittilsen, Sagmester Peder Andersen, Alle fra Ø.P.

              

               Konfirmert som "10. Carl Andreas, døbt 02.03.1825, fødested østre Porsgrund, foreldre Matros Tolv Nielsen og hustru Anne Andersdatter".

              

               Han var enkemann og matros fra Porsgrunn da han giftet seg i 1865.

 

              

               Gift 1865,23 med Sara Hansdatter, født 1842 (datter av Hans Olsen og Ingeborg Andersdatter).

 

               Sara:

               Hennes far var sønn av Ole Hansen Smekerød u/Prestegården i Eidanger og foreldre nevnes under han.

 

 

              

III. Svend Matheus Nilsen, født 1805 i Østre Porsgrunn, døpt 29.09.1805 i Østre Porsgrunn kirke,[26] død 1807 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.07.1807 på Østre Porsgrunn kirkegård.[27]

      

       Niels Jacob Davidsen og Giertrud Tolfsdatters barn Svend Matheus.

       Faddere: Engebreth Sørensens kone Inger Hansdatter, pigen Anne Tolfsdatter, Niels Tolfsen, Ole Jacobsen, Halvor Andersen, Ole Andersen, ungkarl Ole Andersen.

      

       Gravlagt som "Niels Jacob Davidsens søn Svend Mathias 1¾ aar".

 

 

 

 

 [1]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 158-159.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 22-23.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 104-105.

[6]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 187.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 180-181.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 300-301.

[9]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 84.

[11]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 125.

[12]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[13]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[14]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 267.

[15]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 274.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 204-205.

[17]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[18]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[19]  Alder ved vielsen.

[20]  gamleholla.no.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[23]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 276.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 48.

[25]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 233.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 272-273.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 318-319.