Anders Gjertsen f. 1785 og Sissel Andersdatter f. 1786 sin familie

 

 

 

Anders Gjertsen, født 1785 på Brekka u/Stensrød i Solum, døpt 23.04.1785 i Solum,[1] død 11.04.1861 på Ødegården i Gjerpen.[2]

Han var sønn av Gjert Christensen og Ingeborg Levorsdatter.

 

Anders, foreldre Giert Christensen Brecke og Ingeborg Levorsdatter

Faddere: Maren Pernille Reinholdt, Mari Iversdatter, Sigiur Fiere, Erland Andersen, Gunder Andersen.

 

Under folketelling i 1801 på Meltvet i Solum er den 16 år gamle Anders Giertsen ført som tjenestegutt hos Niels Pedersen.

 

Cop. 26/3-1813. Ø. P.

Uk. og Soldat, Anders Gjertsen fra Solum og p. Sidsel Andersd.

Cav: Ole Viersen, Peder Andersen.

 

Ifølge gamlegjerpen.no:

Anders og Sidsel er registrert innflyttet til sognet i 1829 fra Porsgrunn til ”Ødegaarden.” De hadde attest fra Pastor

Halling datert den 1. des. 1829.

 

Sidsel Andersdatter fikk gården i arv etter sin onkel Christen Gundersen og tante Gunhild Christensdatter iflg.

testament av 12/1-1837.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Anders giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1831.

 

 

(1) Gift 26.03.1813 i Østre Porsgrunn kirke,[3] med Sissel Andersdatter, født 1786 på Rønningen u/Øverum i Gjerpen,2 (datter av Anders Christensen og Maren Rasmusdatter), døpt 08.10.1786 i Gjerpen, død 22.01.1833 i Gjerpen.2

 

Sissel:

Anders Christensens pb. Zidsel (Sidsel) fra Øfrum Ejet

Faddere: Christen Fløtterøes kone, Anne Jensdatter, Ole Torjersen, Christopher Knudsen.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Vi finner flere av hennes søsken som faddere.

 

Vi finner broren Ole Andersen som fadder. Hun og flere søsken er, også faddere for hans barn. Se mer under Ole Andersen i Østre Porsgrunn.

 

 

(2) Gift 13.10.1831 i Gjerpen,2 med Anne Kirstine Rasmusdatter, født 1798 på Falkum i Gjerpen (datter av Rasmus Olsen og Turi Torjersdatter), døpt 25.02.1798 i Gjerpen,2 død 01.01.1867 i Gjerpen.2

 

 

 

I.    Gjert Andersen, (sønn av Anders Gjertsen og Sissel Andersdatter) født 15.08.1813 på Skrukkerød i Østre Porsgrunn, døpt 29.08.1813 i Østre Porsgrunn kirke,[4] død 18.03.1816 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.03.1816 i Østre Porsgrunn.[5]

      

       Anders Gjertsen og Sidsel Andersdatters barn Gjerth født 15de August paa Skrukkerøe.

       Faddere: Gunder Andersens kone Johanne Maria Larsdatter, pigen Maria Olsdatter, Halvor Gjertsen, Gjert Gjertsen, Ole Andersen, Niels Andersen.

      

       Gravlagt som "Gjert Andersen, Søn af Dagarbeider Anders Giertsen og kone Sidsel Andersdatter i østre Porsgrund, 2½ aar".

      

 

 

II.   Ole Andersen, (sønn av Anders Gjertsen og Sissel Andersdatter) født 21.12.1815 i Østre Porsgrunn, døpt 30.12.1815 i Østre Porsgrunn.[6]

      

       Født 21.12.1815 – døpt 30.12.1815: Ole Andersen – Daglønner Anders Giertsen og Hustrue Sidsel Andersdatter i østre Porsgrund, faddere: Dagarbeider Halvor Giertsens Kone Ingeborg Olsdatter fra Solum, Pige Ingeborg Kirstine Engelbretsdatter fra østre Porsgrund, Giert Giertsen, Christian Giertsen begge tienede i østre Porsgrund, Hugger Gunder Andersen, arbeidsmand Engelbreth Andersen, Bonde Niels Andersen, alle fra Gierpen Sogn

      

       Fra gamleskien.no:

       Han melder i 1848 flytting fra Gjerpen til Skien for å ernære seg som matros.

       Han var gift med Maren Dorthea Gundersdatter, 33 år.

 

      

       Gift 03.01.1845 i Gjerpen,2 med Maren Dorthea Gundersdatter, født ca 1812 under Borgestad i Gjerpen,2 (datter av Gunder Andersen), død 15.10.1861 i Skien.2

      

 

 

III. Gjert Andersen, (sønn av Anders Gjertsen og Sissel Andersdatter) født 1818, død 14.10.1818 i Østre Porsgrunn, gravlagt 18.10.1818 i Østre Porsgrunn.5

      

       Gravlagt som "Giert Andersen, Søn af Dagarbeider Anders Giertsen og kone Sidsel Andersdatter i østre Porsgrund, 4½ uger".

      

 

 

IV. Ingeborg Maria Andersdatter, (datter av Anders Gjertsen og Sissel Andersdatter) født 14.12.1819 i Østre Porsgrunn, døpt 30.01.1820 i Østre Porsgrunn.6

      

       Født 14.12.1819 – hjemmedøpt 02.01.1819 – bekreftet i kirken 30.01.1820: Ingeborg Maria – Dagarbeider Anders Giertsen og Hustrue Zidsel Andersdatter af østre Porsgrund, faddere: Arbeidsmand Engelbreth Andersens Kone Marie Aavaldsdatter fr. Osebakken, Pige Karen Tollefsdatter af østre Porsgr., Skoemager Christen Giertsen fra Solum, Tienestekarl Christian Giertsen, Biælkehugger Gunder Andersen, Begge fra Gierpen

      

       Ifølge gamlegjerpen.no:

       Hun flyttet til Skien i mai 1852. De emigrerte senere til N. Amerika.

      

       Gift 16.05.1852 i Gjerpen,2 med Carl Johan Carlsen, født omkring 1820.

      

       Carl:

       Han kom fra Falkum.

      

 

 

V.   Anders Andersen, (sønn av Anders Gjertsen og Sissel Andersdatter) født 17.10.1822 i Østre Porsgrunn, døpt 26.12.1822 i Østre Porsgrunn.6

      

       Født 17.10.1822 – hjemmedøpt 24.10.1822 – bekreftet i kirken 26.12.1822: Anders Giertsen – Dagarbeider Anders Giertsen og Hustrue Sidsel Andersdatter af østre Porsgrund, faddere: Huustømmermand Christian Giertsens Kone Anne Torstensdatter, Pige Ingeborg Olsdatter, Begge fra østre Porsgrund, Biælkehugger Gunder Andersen, Do Engelbret Andersen, Bonde Niels Andersen, Alle fra Gierpen Sogn, Daglønner Hans Isachsen, Tjenestkarl Giert Giertsen, Begge fra østre Porsgrund.

      

       Bodde i Skien ifølge gamlegjerpen.no.

      

 

 

VI. Maren Cathrine Andersdatter, (datter av Anders Gjertsen og Sissel Andersdatter) født 25.10.1825 i Østre Porsgrunn, døpt 20.11.1825 i Østre Porsgrunn.6

      

       Født 25.10.1825 – døpt 20.11.1825: Maren Cathrine – Dagarbeider Anders Gjertsen og Hustrue Sidsel Andersd., af Ø.P., faddere: Pige Anne Johnsdatter, Do Ingeborg Christensd., hiin af Tyendeclassen i Gjerpen denne i vestre Porsgr., Hugger Christen Gjertsen, Dagarbeider Hans Isaksen fra østre Porsgr., Dagarbeider Engelbreth Andersen fra Osebakken.

 

      

       Gift 10.06.1853 i Gjerpen,2 med Peder Pedersen, født omkring 1825.

      

       Peder:

       Ifølge gamlegjerpen.no kon han fra plass under Eek i Bamble. Bodde i Bamble.

 

 

      

VII. Gunhild Christine Andersdatter, (datter av Anders Gjertsen og Sissel Andersdatter) født 1830 på Fløtterød i Gjerpen, døpt 28.05.1830 i Gjerpen,2 død 05.10.1846 i Gjerpen.2

      

       Anders Giertsens Gunhild Christine på Fløtterødødegården

       Faddere: Gunder Holmens kone, p. Maren Gundersdatter Oseb., Nils Andersen Rønningen, Ingebrigt Andersen Oseb., Christian Giertsen af Solum.

      

 

 

VIII. Cecilia Andersdatter, (datter av Anders Gjertsen og Anne Kirstine Rasmusdatter) født 1832, døpt 17.05.1832 i Gjerpen.2

      

       Bosatt i Skien.

      

 

 

IX. Rasmus Gjertsen, (sønn av Anders Gjertsen og Anne Kirstine Rasmusdatter) født 1836 på Fløtterød i Gjerpen, døpt 22.10.1836 i Gjerpen.2

      

       Anders Giertsens Rasmus fra Fløtterød

       Faddere: Anne Johannesdatter Holmen, Ingeborg Andersdatter Fløtterød, Christian Giertsen fra Solum, Ole Andersen Follestad, Peder Christophersen Ødegaard.

      

       Han overtok på Fløtterød.

 

      

       Gift 25.05.1865 i Gjerpen,2 med Marthe Margrethe Hansdatter, født 1835 på Ødegården i Gjerpen (datter av Hans Andersen og Amborg Kirstine Larsdatter), døpt 15.09.1835 i Gjerpen.2

      

 

 

 

 [1]  Solumslekt

[2]  gamlegjerpen.no.

[3]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 230-231.

[5]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[6]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.