| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Ole Halvorsen f. 1751 og Anne Andersdatter f. 1748 sin familie

 

 

 

Ole Halvorsen, f. 1751 på Bekkevold i Gjerpen,[1] døpt 13.01.1751 i Gjerpen,[2] d. 1798 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.03.1798 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Han var sønn av Halvor Nilsen og Maren Danielsdatter på Bekkevold i Gjerpen.

 

Halvor Bechevals db. Ole

Faddere: Anders Danielsens kone, Ingebor Nielsdatter, Helje Sneltvet, Niels Bachen, Daniel Larsen.

 

Han giftet seg i 1772.

 

Gjerpen trolovet 31.07.1772:

uk. Ole Halvorsen " p. Anne Andersdtr. f. Langerøe.

 

Gjerpen viet 06.10.1772:

uk. Ole Halvorsen og p. Anne Andersdtr.

 

Han kjøpte i 1784 et hus under Bjørntvedt.

Ole Halvorsen Bachevolds Obl. til Hr. Jens Kiil for 76 rd. imot 4 % rente og pant m. 1. prior udj de sig tilkiøbte huse efter Kirsti Jacobsdatter paa Biørntvedts gaards grund samt desforuden Coutionister (datert 28.02.1784)

 

Gravlagt som "Ole Bekkevold 47 aar".

 

 

Gift 06.10.1772 i Gjerpen,[4] med Anne Andersdatter, f. 1748 på Langerød i Gjerpen,1 (datter av Anders Mathisen og Tore Jacobsdatter), døpt 13.01.1748 i Gjerpen,2 d. 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.02.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[5]

 

Anne:

Anders Langerøes pb. Anne

Faddere: Engebret Espedalens kone, Live Mathisdtr., Hans Meen, Ole Bøle, Hans Olsen.

 

Hun var enke og bosatt i Østre Porsgrunn i 1801:

Nr. 74

Anne Andersdtr - Huusejer - 50 aar - Enke efter 1ste ægteskab - Væverske

Lars - Olsen - Hendes børn - 24 aar - Ugivt - Enroull. matros

Anders - Hendes børn -12 aar - Søefarende

 

Gravlagt som "Ole Bekkevalds enke Anne 60 aar".

 

 

 

I.    Lars Olsen, f. 1773 på Bekkevald i Gjerpen, døpt 23.05.1773 i Gjerpen,[6] d. 1773 på Bekkevald i Gjerpen, gravlagt 22.01.1773 i Gjerpen.6

      

       Ole Bechevals drengebarn Lars.

       Test: Hans Olsens kone, Anne Vetlesdatter, Gunder Becheval, Mathis Andersen, Jacob Andersen.

      

       Gravlagt som "Ole Bechevals søn Lars 16 uger".

 

 

 

II.   Maren Olsdatter, f. 1774 på Bekkevald i Gjerpen, døpt 19.06.1774 i Gjerpen,6 konfirmert 04.10.1789 i Østre Porsgrunn kirke,[7] d. 1802 i Østre Porsgrunn, gravlagt 25.06.1802 på Østre Porsgrunn kirkegård.[8]

      

       Ole Bechevals pigebarn Maren.

       Test: Lars Sannis kone, Gunnil Christensdatter, Halvor Becheval, Mathis Andersen.

      

       Konfirmert som "11. Maren Olsdatter 16 aar".

 

      

       Gift 07.09.1799 i Porsgrund,[9] med Svend Haagensen, f. 1774 i Langesund (sønn av Haagen Benjaminsen og Anne Elisabeth Olsdatter), døpt 21.08.1774 i Bamble,6 konfirmert 30.09.1792 i Østre Porsgrunn kirke.[10]

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

III. Lars Olsen, f. 1776 på Bekkevald i Gjerpen, døpt 03.11.1776 i Gjerpen,6 konfirmert 06.10.1793 i Østre Porsgrunn kirke.[11]

      

       Ole Bechevals drengebarn Lars.

       Test: Hans Olsens kone, Gunhild Gundersdatter, Ole Bøle, Mathis Fløtterøe, Jacob Langerøe.

      

       Trolig konfirmert som "8. Lars Olsen 17 aar".

 

      

       (1) Gift 18.09.1804 i Østre Porsgrunn kirke,9 med Ellen Karine Christensdatter, født 1776 på Osebakken i Gjerpen,[12] (datter av Christen Larsen og Anne Jacobsdatter), døpt 03.03.1776 i Gjerpen,[13] død 13.11.1818 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.11.1818 i Østre Porsgrunn.[14]

 

 

       (2) Gift 02.02.1820 i Østre Porsgrunn,[15] med Asgerd Tollefsdatter, født ca 1772.[16]

      

       Asgerd:

       På Valler i Eidanger finner vi en Torgrim Tollevsen. Asgerd er fadder til et av hans barn. Dette var trolig hennes bror.

      

       Ifølge Kviteseid bygdesoge I bodde en Talleiv Torgersen og Rannei SåmundsdotterHasleberg. De fikk blant annet sønnen Torgrim Talleivsson i 1773 og datteren Asgjerd Tolleivsdotter i 1770. Det passer da veldig godt med denne Torgrim, som nok hadde ei søster Asgjer. Det nevnes ikke noe mer om dem i Kviteseid soga. Ifølge Lårdal Ætt og Heim, Høydalsmo sogn bind I, bodde Talleiv og Rannei mellom 1775 og 1785 på Strånd i Tveitegrend i Høydalsmo i Tokke i Telemark.

 

       Se Østre Porsgrunn etter 1801

 

 

 

IV. Nils Olsen, f. 1779 på Bekkevald i Gjerpen,1 døpt 03.01.1779 i Gjerpen,6 d. 1785 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.01.1785 på Østre Porsgrunn kirkegård.[17]

      

       Ole Bechevals drengebarn Niels.

       Test: Lars Bachens kone, Gunhil Gundersdatter, Ole Bøle, Gunder Becheval, Isach Larsen.

      

       Gravlagt som "Ole Halvorsen Bechevalds søn Niels 6 aar".

 

 

 

V.   Gunder Olsen, f. 1781 på Bekkevald i Gjerpen, døpt 20.05.1781 i Gjerpen,6 d. 1785 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.03.1785 på Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

      

       Ole Bechevals drengebarn Gunder.

       Test: Isach Bachens kone, Gunnil Gundersdatter, Jacob Langerøe, Mathis Fløtterøe, Hans Knudsen

      

       Gravlagt som "Ole Bechevolds barn Gunder 3 aar".

 

 

 

VI. Kirsten Olsdatter, f. 1784 i Østre Porsgrunn, døpt 16.05.1784 i Østre Porsgrunn kirke,[19] d. 1784 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.09.1784 på Østre Porsgrunn kirkegård.[20]

      

       Døbt Ole Halvorsen Bechevold og Ane Andersdatters barn Kirsten.

       Test: Gunder Jacobsens kone Elen Abrahamsdatter, pigen Pernille Thorsdatter, Ole Andersen Bøle, Matthias Andersen Langerøe, Rejer Andersen Biørntved.

      

       Gravlagt som "Ole Halvorsen Bechevolds barn Kirsten 14 dage".

 

 

 

VII. Halvor Olsen, f. 1786 i Østre Porsgrunn, døpt 26.03.1786 i Østre Porsgrunn kirke,[21] d. 1787 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.10.1787 på Østre Porsgrunn kirkegård.[22]

      

       Døbt Ole Haraldsen Bechevold og Ane Anundsdatters barn Halvor.

       Test: Gunder Jacobsens kone Ellen Abrahamsdatter, pigen Aase Maria Andersdatter, Matthias Andersen, Jacob Andersen, Gunder Nielsen, Christopher Abrahamsen.

 

       Gravlagt som "Ole Bechevalds søn Gunder 1½ aar". Dette er trolig sønnen Halvor fra 1786.

 

 

 

VIII. Anders Olsen, f. 1787 i Østre Porsgrunn, d. 1787 i Østre Porsgrunn, gravlagt 11.11.1787 på Østre Porsgrunn kirkegård.18

      

       Gravlagt som "Ole Bechevalds søn Anders 4 uger".

 

 

 

X.   Anders Olsen, født 1788 i Østre Porsgrunn, døpt 19.10.1788 i Østre Porsgrunn kirke,[23] konfirmert 20.04.1806 i Østre Porsgrunn kirke.[24]

      

       Døbt Ole Halvorsen Bechevolds og Ane Andersdatters barn Anders.

       Faddere: Anders Jacobsens kone Ingebor Jensdatter, pigen Maren Bærulfsdatter, Lars Hansen Haavold, Hans Olsen, Niels Jacobsen.

      

       Konfirmert som "Anders Olsen Bækkevald 17 ½".

      

       Viet 24.04.1815:

       Anders Olsen Bækkevald 27 aar Matros i vestre Porsgrund, og Else Olsdatter 38 aar af Arbedsclassen.

       Forlovere Lars Olsen Bækkevald og Ole Meen.

 

      

       Gift 24.04.1815 i Vestre Porsgrunn kirke,[25] med Else Maria Olsdatter, født 13.06.1782 på Hvalsund i Sannidal,2 (datter av Ole Torsen og Inger Andersdatter), døpt 23.06.1782 i Sannidal.13

      

       Else:

       Et pigebarn kaldet Else Maria, fød 13de ejusdem, par. Ole Thorsen Walsund og Inger Andersdatter.

       Test: Rasmus Eriksen, Even Halvorsen, Lars Olsen, Anne Olsdatter, Birthe Hellichsdatter.

 

       Litt om hennes foreldre:

 

       Hannes far Ole Torsen var født 1755 på Gjømle i Bamble.

 

       Foreldrene hadde giftet seg i Sannidal i 1781. De fikk et barn bosatt på Hvalsund i Sannidal, på Gjømle i Bamble før de kom til Vestre Porsgrunn

 

       Sannidal - forlovet 1 Apr 1781

       Ole Thorsen og Inger Andersdatter Karlstad.

       Cav. Gert Walsund og Thord Kalstad.

 

       Sannidal - viet 15 Jul 1781

       Ole Thorsen og Inger Andersdatter fra Hvalsund.

 

       Foreldrene nevnes i Vestre Porsgrunn i 1801 der moren døde i 1805. Hennes far giftet seg på nytt i 1807.

 

       Porsgrunn viet 4 May 1807

       Enkemand Ole Thorssøn af V. Porsgrund

       og pigen Anne Sørensdatter fra Aasebakken.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Ole Andersen, født 18.08.1815 i Østre Porsgrunn, døpt 27.09.1815 i Østre Porsgrunn,26 konfirmert 06.10.1833 i Porsgrunn,[26] død 27.06.1839 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 01.07.1839 i Vestre Porsgrunn.13

              

               Født 18.08.1815 – hjemmedøpt 25.08.1815 – bekreftet i kirken 27.09.1815: Ole Andersen – Matros Anders Bækkevald og Hustrue Else Olsdatter i østre Porsgrund, faddere: Matros Ole Thorsens Kone Anne Christensdatter, Pige Inger Olsdatter af arbeidsclassen, den første fra vestre Porsgrund den andre fra Gierpen, Lods Lars Olsen Bækkevald fra østre Porsgrund, Soldat Aslach Larsen dito, Christen Pedersen fra vestre Porsgrund, Baadsmand Anders Pedersen fra Skien

              

               Konfirmert som "7. Ole Andersen, døbt 27.09.1815, fødested østre Porsgrund, foreldre Matros Anders Bækkevald og hustru Else Olsdatter".

              

               Porsgrunn - viet 1 Feb 1835

               Ungkarl og Matros Ole Andersen Bækkevald vestre Porsgrund 20 aar Fader Anders Olsen Bækkevald,

               Pige Berthe Marie Larsdatter Gierpen / vestre Porsgrund 25 aar Fader Lars Isachsen Tydskland.

               Forlovere Knud Tollefsen og Ole Christensen.

              

               Gravlagt som "Matros Ole Andersen Bekkevald, efterlader Kone og 2 Børn, 27 aar, vestre Porsgrund".

 

              

               Gift 01.02.1835 i Porsgrunn,[27] med Birte Marie Larsdatter, født 26.12.1805 i Tyskland i Gjerpen,39 (datter av Lars Isaksen og Aslaug Petersdatter).

 

 

              

        B.    Inger Andrea Andersdatter, født 26.06.1819 i Vestre Porsgrunn, døpt 17.10.1819 i Vestre Porsgrunn,26 død 18.12.1819 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 25.12.1819 i Vestre Porsgrunn.18

              

               Født 26.06.1819 – hjemmedøpt 10.07.1819 – bekreftet i kirken 17.10.1819: Inger Andrea – Matros Anders Bækkevald og Hustrue Else Olsdatter af vestre Porsgr., faddere: Biælkehugger Aslak Larsens Kone Ingeborg Olsdatter af Solum Sogn, Pige Karen Olsdatter af vestre Porsgr., Matros Torsten Sivertsen af østre Porsgr., Do Ole Jacobsen, Do Hans Hervig, Begge af vestre Porsgr.

              

               Gravlagt som "Inger Andrea, Datter af Matros Anders Bækkevald og Else Olsdatter i vestre Porsgrund, ½ aar.".

              

 

 

        C.    Thor Andersen, født 06.08.1821 i Vestre Porsgrunn, døpt 21.10.1821 i Vestre Porsgrunn,26 konfirmert 29.09.1839 i Porsgrunn.[28]

              

               Født 06.08.1821 – hjemmedøpt 13.08.1821 – bekreftet i kirken 21.10.1821: Thor Olsen – Matros Anders Olsen Bekkevald og Hustrue Else Olsdatter i vestre Porsgr., faddere: Dagarbeider Aslach Molhougens Kone Ingeborg Olsdatter, Pige Maren Christensdatter, hiin fra Solum denne fra vestre Porsgr., Matros Hans Johannesen, Do Jens Jensen, Do Haagen Svendsen, De tvende første fra vestre den sidste fra østre Porsgrund.

              

               Konfirmert som "8. Thor, døbt 21.10.1821, fødested vestre Porsgrund, foreldre Matros Anders Olsen og hustru Else Olsdatter".

              

      

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Porsgrunn 1814-1828-gravlagte-transkribert av Leif Biberg Kristensen

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[4]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[6]  Solumslekt

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 152-153.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[9]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 178-179.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 186-187.

[12]  1801 tellingen.

[13]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[14]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[15]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[16]  1815 tellingen.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 112-113.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 114-115.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 108-109.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 110-111.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 120-121.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 136-137.

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 144-145.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 298-299.

[25]  Porsgrunn 1814-1828-viede-transkribert av Leif Biberg Kristensen.

[26]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 135.

[27]  gamlegjerpen.no.

[28]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 276.

[28]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 270-271.

[28]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 280-281.

[28]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 296.

[28]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 228-229.