| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| VALLER |


 

 

Torgrim Tollevsen f. omkring 1770 og Marte Jonsdatter f. omkring 1770 sin familie

 

 

 

Torgrim Tollevsen, f. ca 1772.[1]

 

Ifølge Kviteseid bygdesoge I bodde en Talleiv Torgersen og Rannei SåmundsdotterHasleberg. De fikk blant annet sønnen Torgrim Talleivsson i 1773 og datteren Asgjerd Tolleivsdotter i 1770. Det passer da veldig godt med denne Torgrim, som nok hadde ei søster Asgjer. Det nevnes ikke noe mer om dem i Kviteseid soga. Ifølge Lårdal Ætt og Heim, Høydalsmo sogn bind I, bodde Talleiv og Rannei mellom 1775 og 1785 på Strånd i Tveitegrend i Høydalsmo i Tokke i Telemark.

 

Torgrim giftet seg i vestre Porsgrunn i 1797.

 

Trol. 9/9-1797 i Vestre Porsgrund (ingen cop.dato er nevnt).

Uk. Torgrim Tollevsen og p. Marthe Johnsd.

Cav: Peder Christensen (sign.), Amund Larsen (sign.)

 

Han ble nevnt som husmann under Valler og han ryddet plassen "Torgrimsplassen" i 1790 årene.

 

Torgrim fikk rydningsbrev på et hus på Valler gårds grunn, betalt med 200 rdl, i 1796:

Anno 30.08.1796 – Hr. Povels Rødningsbrev til Torgrim Tollefsen paa et hus paa Wallers gaards grund, batalt 200 rd. Dat i dag.


En av fadderne de brukte var ei Asgjer Tollaugsdatter f. ca 1772 i Porsgrunn. Det var nok hun som giftet seg i Østre Porsgrunn I 1809. Hennes mann, Andreas Stensen f. 1785, var født Ulefoss jernverk som sønn av belgmaker Sten Jonsen og Johanne Abrahamsdatter. Andreas døde I Østre Porsgrunn i 1814 og nevnes da som snekker. Under folketelling i 1815 i Østre Porsgrunn nevnes «Logerende Enke Askier Tollevsdatter 43, HuusEyeren S.T. Hrr Grosserer Jørgen Aall».

 
Cop. 15/11-1809. Ø. Porsgr.
Uk. og Snedker, Andreas Steensen med p. Asgjer Tollefsd.
Forl: John Steensen, Haagen Pedersen.

 

Torgrim og Marte flyttet rundt 1800. Torgrim solgte i 1800 en pantobligasjon på en plass under Valler med ”derpaa staaende husebygninger” til Severin Løvenskiold for 420 rdl.

 

I 1801 finner Torgrim som husmann, med sin familie, på Nedenæs Mørrefiær Østre på Tromøe i Østre Moeland:

Torgrim  Tollefsen  Mand  29  Bægge i 1te egteskab  Huusmand med jord 

Marthe  Johnsdtr  Hans kone  37  Bægge i 1te egteskab  

Gunnil  Torgrimsdtr  Deres datter  2  Ugift  

Anders  Olsen  Logerende  19  Ugift  Matros 

Erik  Bærtelsen  Logerende  17   Matros

 

Denne Erich Berthelsen fra 1801 kan ha vært sønn av Berthel Knudsen og Ingeborg Erichsdatter i Østre Porsgrun. De hadde en sønn Erich født ca 1782 som i skifte etter farmoren i 1804 nevnes som "Erich Bertelsen opholder sig i Næs"?

 

 

Gift 1797,[2] med Marte Jonsdatter, f. ca 1764.1

 

 

 

I.    Jon Torgrimsen, f. 1798 på Valler i Eidanger,[3] d. 1798 på Valler i Eidanger,[4] gravlagt 01.07.1798 på Eidanger kirkegård.4

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1798 som "Introdusert: Torgrim Tollougsen Wallers k. efter 2. de hiemmedøbte Børn".

 

       Gravlagt som "Torgrim Wallers 2de Dbn., og Tvillinger Jon og Tollaug begge Døde kort efter hiemmedaapen".

 

 

 

II.   Tollev Torgrimsen, f. 1798 på Valler i Eidanger,3 d. 1798 på Valler i Eidanger,4 gravlagt 01.07.1798 på Eidanger kirkegård.4

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1798 som "Introdusert: Torgrim Tollougsen Wallers k. efter 2. de hiemmedøbte Børn".

 

       Gravlagt som "Torgrim Wallers 2de Dbn., og Tvillinger Jon og Tollaug begge Døde kort efter hiemmedaapen".

 

 

 

III. Gunild Carine Torgrimsdatter, f. 1799 på Valler i Eidanger,[5] døpt 11.08.1799 i Eidanger kirke.5

      

       Torgrim Tollougsen Waller og Martha Jonsdatter - Gunild Carine

       Faddere: Anna Jonsdatter af Porsgrund, Asgjer Tollougsdatter ibid, Lensmand Hans Abrahamsen, Amund Ingebretsen Waller, Peder Ingebretsen af Porsgrund, Gunder Ingebretsen ibid.

      

      

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 79.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.