| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| VALLER |


 

 

Torgrim Tollevsen f. 1773 og Marte Jonsdatter f. ca 1764 sin familie

 

 

 

Torgrim Tollevsen, født 1773 på Hasleberg, Ordal, Kviteseid, Telemark,[1],[2] døpt 31.05.1773 i Brunkeberg kirke.

Han var sønn av Tollef Torgersen og Rannei Såmundsdatter.

 

Tallefv Torgrimsen Hasleberg S:

Torgrim, Test. Johannes Rui, Torgei Svanejord, Ascher Hasleberg, Aase Rui, Aasild Haugeland

 

En av fadderne de brukte var ei Asgjer Tollaugsdatter f. ca 1772 i Porsgrunn. Det var hun som giftet seg i Østre Porsgrunn I 1809. Hennes første mann, Andreas Stensen f. 1785, var født på Ulefoss jernverk som sønn av belgmaker Sten Jonsen og Johanne Abrahamsdatter. Andreas døde I Østre Porsgrunn i 1814 og nevnes da som snekker. Under folketelling i 1815 i Østre Porsgrunn nevnes «Logerende Enke Askier Tollevsdatter 43, HuusEyeren S.T. Hrr Grosserer Jørgen Aall». Hun giftet seg senere med Lars Olsen i Østre Porsgrunn.

 

Ifølge Kviteseid bygdesoge I bodde en Talleiv Torgersen og Rannei Såmundsdotter på Hasleberg. De fikk blant annet sønnen Torgrim Talleivsson i 1773 og datteren Asgjerd Tolleivsdotter i 1770. Det passer da veldig godt med den Torgrim som nevnes i Østre Porsgrunn, som nok hadde ei søster Asgjer. Asgjer ble brukt som fadder til to av barna til Anne Tollevsdatter. Anne var ifølge kildene i Østre Porsgrunn født ca 1780. De to andre var litt eldre. Det viser seg at Talleiv Torgersen og Rannei Såmundsdotter også hadde ei datter Anne født i 1779. Det nevnes ikke noe mer om dem i Kviteseid soga. Ifølge Lårdal Ætt og Heim, Høydalsmo sogn bind I, bodde Talleiv og Rannei mellom 1775 og 1785 på Strånd i Tveitegrend i Høydalsmo i Tokke i Telemark.

 

Jeg er rimelig sikker på at det er disse tre søknene som kom til Eidanger/Porsgrunn.

 

Torgrim giftet seg i vestre Porsgrunn i 1797.

 

Trol. 9/9-1797 i Vestre Porsgrund (ingen cop.dato er nevnt).

Uk. Torgrim Tollevsen og p. Marthe Johnsd.

Cav: Peder Christensen (sign.), Amund Larsen (sign.)

 

Han ble nevnt som husmann under Valler og han ryddet plassen "Torgrimsplassen" i 1790 årene.

 

Torgrim fikk rydningsbrev på et hus på Valler gårds grunn, betalt med 200 rdl, i 1796:

Anno 30.08.1796 – Hr. Povels Rødningsbrev til Torgrim Tollefsen paa et hus paa Wallers gaards grund, batalt 200 rd. Dat i dag.


Torgrim og Marte flyttet rundt 1800. Torgrim solgte i 1800 en pantobligasjon på en plass under Valler med ”derpaa staaende husebygninger” til Severin Løvenskiold for 420 rdl.

 

I 1801 finner Torgrim som husmann, med sin familie, på Nedenæs Mørrefiær Østre på Tromøe i Østre Moeland:

Torgrim  Tollefsen  Mand  29  Bægge i 1te egteskab  Huusmand med jord 

Marthe  Johnsdtr  Hans kone  37  Bægge i 1te egteskab  

Gunnil  Torgrimsdtr  Deres datter  2  Ugift  

Anders  Olsen  Logerende  19  Ugift  Matros 

Erik  Bærtelsen  Logerende  17   Matros

 

Denne Erich Berthelsen fra 1801 kan ha vært sønn av Berthel Knudsen og Ingeborg Erichsdatter i Østre Porsgrun. De hadde en sønn Erich født ca 1782 som i skifte etter farmoren i 1804 nevnes som "Erich Bertelsen opholder sig i Næs"?

 

 

Gift 1797,[3] med Marte Jonsdatter, f. ca 1764.1

 

 

 

I.    Jon Torgrimsen, f. 1798 på Valler i Eidanger,[4] d. 1798 på Valler i Eidanger,[5] gravlagt 01.07.1798 på Eidanger kirkegård.4

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1798 som "Introdusert: Torgrim Tollougsen Wallers k. efter 2. de hiemmedøbte Børn".

 

       Gravlagt som "Torgrim Wallers 2de Dbn., og Tvillinger Jon og Tollaug begge Døde kort efter hiemmedaapen".

 

 

 

II.   Tollev Torgrimsen, f. 1798 på Valler i Eidanger,3 d. 1798 på Valler i Eidanger,4 gravlagt 01.07.1798 på Eidanger kirkegård.4

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1798 som "Introdusert: Torgrim Tollougsen Wallers k. efter 2. de hiemmedøbte Børn".

 

       Gravlagt som "Torgrim Wallers 2de Dbn., og Tvillinger Jon og Tollaug begge Døde kort efter hiemmedaapen".

 

 

 

III. Gunild Carine Torgrimsdatter, f. 1799 på Valler i Eidanger,[6] døpt 11.08.1799 i Eidanger kirke.5

      

       Torgrim Tollougsen Waller og Martha Jonsdatter - Gunild Carine

       Faddere: Anna Jonsdatter af Porsgrund, Asgjer Tollougsdatter ibid, Lensmand Hans Abrahamsen, Amund Ingebretsen Waller, Peder Ingebretsen af Porsgrund, Gunder Ingebretsen ibid.

      

      

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Lårdal Ætt og Heim, Høydalsmo sokn bind I.

[3]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 79.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.