| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Isach Borgersen f. 1743 og Karen Halvorsdatter f. 1743 sin familie

 

 

 

Isach Borgersen, f. 1743 på Ballestad i Gjerpen, døpt 24.11.1743 i Gjerpen,[1] d. 1817 på Augestad i Gjerpen, gravlagt 30.05.1817 i Gjerpen.1

Han var sønn av Borger Johannesen og Lisbeth Halvorsdatter på Follaug i Gjerpen.

 

Børe Ballestads Isak

Faddere: Ole Johanssøn, Anders Vetlessøn, Jon Løbergs qde. Anne Halvorsdatter.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Isach var los og bodde i Porsgrunn, men kom til Follaug i Gjerpen på sine eldre dager.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 15

Isaach Børgesen – Huusejer – 58 aar - Begge i 1ste ægteskab - Lodtzs

Karen Halvorsdtr - Hans kone - 58 aar - Begge i 1ste ægteskab

Karen Maria - Deres børn – 19 aar - Ugivt

Børge Petter - Deres børn - 22 aar - Enroull. Matros

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 170, L.matr.no. 10. Isak Sølies gaard

1774 overtages det af Isach Borgersen. I hans skjøde til Hans Andersen Karth af

1810 staar anført, at Borgersen har opført huset. Salgssummen var 600 Rdl. for eiendommen.

 

 

Gift 24.09.1767 i Gjerpen,1 med Karen Halvorsdatter, f. 1743 på Follaug i Gjerpen (datter av Halvor Gundersen og Gunild Nilsdatter), døpt 24.02.1743 i Gjerpen.[2]

 

Karen:

Halvor Follous Karen

Faddere: Nils Løberg, Ole og Jens Follou og qde., Anne Løberg.

 

Hun kom fra Kleiva i Gjerpen da hun giftet seg.

 

 

 

I.    Halvor Isachsen, f. 1768 på Follaug i Gjerpen, døpt 15.02.1768 i Gjerpen,2 d. 1768 i Gjerpen, gravlagt 07.02.1768 i Follaug i Gjerpen.[3]

      

       Isach Follougs db. Halvor.

       Test: Rejer Andersens kone, Maren Halvorsdtr, Lyder Folloug, Ole Schyer, Gunder Halvorsen.

      

       Gravlagt som "Isach Follougs s. Halvor 14 dage".

 

 

 

II.   Halvor Isachsen, f. 1769 på Follaug i Gjerpen, døpt 18.06.1769 i Gjerpen,1 konfirmert 03.04.1784 i Østre Porsgrunn kirke,[4] død før 1815.

      

       Isak Borgersens db. Halvor fra Folloug

       Faddere: Gunder Halvorsens kone, Maria Halvorsdtr., Lars Svenchesen, Anders Jonsen, Jens Halvorsen.

      

       Konfirmert som "4. Halvor Isaachsen 16 aar".

      

      

       Gift 17.08.1800 i Porsgrunn,[5] med Inger Maria Solvesdatter Spar, f. 1775 i Vestre Porsgrunn (datter av Solve Sørensen Spar og Marie Bachensdatter Døvig), døpt 08.11.1775 i Vestre Porsgrunn kirke,[6] d. 27.07.1843 i Østre Porsgrunn.[7]

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

 

III. Elisabeth Isachsdatter, f. 1772 på Follaug i Gjerpen, døpt 12.01.1772 i Gjerpen,2 konfirmert 30.09.1787 i Østre Porsgrunn kirke.[8]

      

       Isach Follougs pb. Lisbeth.

       Test: Aslach Bradsbergs kone, Anders Jensens kone, Gunder og Jens Halvorsønner, Halvor Børgersøn.

      

       Konfirmert i Østre Porsgrunn som "15. Elisabeth Isaachsdatter 17 aar".

 

       Hun giftet seg i 1796.

 

       Østre Porsgrunn 13.11.1796:

       Cop. i huset ungkarl Anders Thorsen Bakken fra Gjerpen sogn og pigen Elisabeth Isaachsdatter Folloug.

      

       Cop. 13/11-1796 hiemme i Huuset. Kongelig bevilling af 6/10.

       Anders Thorsen Bakken af Gjerpen Præstegjeld og Pigen Elisabeth Isaachsd. Folloug.

       Forl: Thor Andersen Bakken og Isaach Børgesen Folloug.

 

      

       Gift 13.11.1796 i Østre Porsgrunn kirke,[9] med Anders Torsen, f. 1768 på Bakken i Gjerpen (sønn av Tor Andersen og Karen Andersdatter), døpt 29.05.1768 i Gjerpen.1

      

       Anders:

       Thor Bachens db. Anders

       Faddere: Jacob Aaltvets kone, Maria Christensdatter, Lars Bachen, Erik Bøle, Ole Halvorsen.

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

IV. Borger Isachsen, f. 1774 på Follaug i Gjerpen, døpt 17.06.1774 i Gjerpen,2 d. 1775 på Follaug i Gjerpen, gravlagt 29.06.1775 i Gjerpen.3

      

       Isach Follougs db. Borger.

       Test: Gunder Follougs kone, Gunnil Gulbrandsdatter, Ole Schyer, Thor Houen, Halvor Kolkiøn.

      

       Gravlagt som "Isach Follougs s. Borger 1 aar".

 

 

 

V.   Gunild Marie Isachsdatter, født 1776 på Follaug i Gjerpen,1 døpt 13.03.1776 i Gjerpen,2 konfirmert 01.05.1791 i Østre Porsgrunn kirke,[10] død 05.03.1844 i Østre Porsgrunn,[11] gravlagt 11.03.1844 i Østre Porsgrunn.[12]

      

       Isach Follougs pb. Gunhild.

       Test: Anders Jensens kone, Helvig Knudsdatter, Jens Halvorsen, Jon Jonsen.

      

       Konfirmert som "14. Gunille Isaachsdatter 16 aar".'

 

       Porsgrunn Cop. 20/9-1803. Efter kongl. bev hiemme i Huuset.

       Enkem. Hans Andersen Kart med p. Gunnild Isaachsd.

       Forl: Isaach Follou, Anders Thorsen.

 

       Østre Porsgrunn 1815:

       Hus.10

       Avskrift 1

       Styrmand Hans Kartes enke 39 aar

       Søn Isach Hansen 7 ½ aar

       Søn Bertel Hansen 3 ½ aar

       Logerende Pigen Gunild Hansdatter 38 aar

       Tienestepige Karen Nilsdatter 27 aar

      

       Avskrift 2

       Huseier Hans Kartes enke 39 aar

       Søn Isach Hansen 8 aar

       Søn Bertel Hansen 4 aar

       Pige Anne Marie Christensdatter 23 aar

       Som logerende

       Pigen Gunild Hansdatter 39 aar

 

       Østre Porsgrunn viet 22.03.1822:

       Ungkarl og Søemand Jacob Holm fra Graaten 22 aar,

       og Enke Gunild Isachsdatter 46 aar af Almueclassen i østre Porsgrund.

       Forlovere Jacob Bentsen og Hans Hovoldt.

      

       Gravlagt som "gift kone Gunild Isachsdatter Holm 68 aar".

 

 

       Gift 20.09.1803 i Porsgrunn,5 med Hans Andersen Karth, f. 1770 på Osebakken i Gjerpen (sønn av Anders Hansen Karth og Else Sørensdatter), døpt 15.07.1770 i Gjerpen,6 død før 1815.1

      

       Se mer i Østre Porsgrunn 1762-1801

 

 

       (2) Gift 22.03.1822 i Østre Porsgrunn,[13] med Jacob Anton Holm, født 1801 på Gråten i Solum,[14] (sønn av Peder Pedersen Holm og Anne Marie Olsdatter Wirich), døpt 15.09.1801 i Solum.[15]

 

       Jacob:

       Et Drengebarn kaldet Jacob Anton, foreldre Peder Holmer i Graaten og Anna Maria Wirik.

       Faddere: Mad. Anna Karine Jacobsen, Jomf. Maren Jørgensen, Hr. Simon Simonsen, Jørgen Hoffenberg, Christen Wirik, Peder Jørgensen.

      

       Han ble nevnt i skifte etter Anne Marie Olsdatter Wirich den 07.12.1814 på Leirveg under Gjemsø Kloster i Solum. Han ble konfirmert 08.02.1818 i Solum.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Hus 10

       Johan Anthon Holm - 26  - aar - Matros

       Gunnild Isachsdatter* Holm - 49 aar - Konen

       Berthel Hansen - 15 aar - Matros*.

 

      

       Leif Biberg Kristensen skriver dette om hans foreldre:

       Oddbjørn Johannesen har denne oppsummeringen om Peder på Digitalarkivets debattforum, i tråden «62258: Peder Pedersen

       Holm, fra Gråten (Solum) til Skare (Tromøy) 1823. Opphav?»

 

       PEDER PEDERSEN HOLM, f. ca. 1770 (i Danmark??), død 1838 på Skare, Tromøy. Gift 1) 1795 i Skien med ANNE MARIE OLSDTR.

       WERICH, f. 1866 i Sannidal, død 1813 i Skien, Hun var datter til Ole Ulrichsen Werich (kalt Ulrich Werich ved datterens dåp), f. ca. 1730,

       død 1785 i Gjerpen og Catharina Elisabeth Kruuse, f. 1744 i Larvik, død 1797 i Skien. Gift 2) 1815 i Solum med INGEBORG

       NIELSDTR. SKALLE, f. 1793 på Omdalsøyra, Tromøy. Foreldre: Niels Jacobsen Skalle, f. 1762 på Skalle i Vestre Moland, død 1821 på

       Tromøy og Ingeborg Cathrine Ellingsdtr., f. 1770 på Stutteid i Vestre Moland, død 1799 på Tromøy.

 

       Barn 1. e.:

       1. GURINE PETRONELLE HOLM, f. 1795 i Skien, død etter 1875 - g. 1) m. Christoffer Bomhoff (1788?-1817), g 2) m. Hans Hansen

       (Kierringteigen), f. 1781 i Solum, død 1850.

 

       PETTER ULDRICH HOLM, f. 1798, Gråten i Solum, g.m. Ingeborg Nielsdtr. Petter Uldrich Holm var skipper.

 

       JACOB ANTON HOLM, f. 1801, Gråten i Solum.

 

       JØRG MICHAEL HOLM, f. 1804, Gråten i Solum.

 

       CHRISTIAN FREDERIK HOLM, f. 1807, Gråten i Solum.

 

       Barn, 2. e.:

       6. INGEBORG CATHRINE HOLM, f. 1816, Gråten i Solum, g. 1844 i Tromøy m. matros Johan Andreas Sørensen, Skare (1819-etter

       1900). Han var sønnesønn til den Jonas Andersen Strengereid-Skare som jeg har etterlyst opphavet til i tråd nr. 62188

 

       7. NIELS JACOB HOLM, f. 1818, Gråten i Solum, g. i Tromøy m. Marie Olsdtr., f. 1824 på Skare. Niels Jacob Holm døde som styrmann

       1868 i Egypt.

 

       8. ABRAHAM HOLM, f. 1820, Gråten i Solum, g. 1844 i Tromøy m. Thomine Jørgensdtr., f. 1823 på Skare. Han var matros og

       gårdbruker.

 

       9. ANNE MARIE HOLM, f. 1823 på Skare, Tromøy - g. 1) 1844 på Tromøy m. enkemann Knud Aslaksen, f. 1822 på Sigridsnes i Åmli.

       Han omkom i 1851 'paa Søen, ei langt fra Tromø. Liget fandtes ei'. G. 2) 1862 på Tromøy m. Aasuld Aslaksen, f. 1830 på Sigridsnes i

       Åmli (bror til ektemann nr. 1), død på Tromøy 1891, gårdbruker og sjømann.

 

       10. NICOLINE CHRISTINE HOLM, f. 1826 på Skare, Tromøy.

 

       11. JENS PETER HOLM, f. 1829 på Skare, Tromøy.

 

 

      

VI. Børger Petter Isachsen, f. 1779 i Østre Porsgrunn, døpt 15.08.1779 i Østre Porsgrunn kirke.[16]

      

       Døbt Isaach Børresen Folloug og Kari Halvorsdatters barn Børre Petter.

       Test: Maria Halvorsdatter, Inger Christensdatter, Halvor Børresen, Jens Halvorsen, Halvor Michelsen.

 

 

 

VII. Karen Maria Isachsdatter, f. 1782 i Østre Porsgrunn, døpt 13.03.1782 i Østre Porsgrunn kirke.[17]

 

       Hun giftet seg i 1814.

 

       Cop. 27/10-1814. Ø. P.

       Uk. og Styrmand, Jacob Bentsen og p. Karen Maria Isachsd.

       Cav: Hans Hougholdt, Anders Thorsen.

 

      

       Gift 27.10.1814 i Østre Porsgrunn kirke,5 med Jacob Bentsen, f. 1778 i Vestre Porsgrunn,[18] (sønn av Bent Bentsen og Anne Marie Jacobsdatter Pihl), døpt 22.05.1778 i Vestre Porsgrunn kirke,6 konfirmert 27.04.1794 i Østre Porsgrunn kirke.[19]

      

       Jacob:

       døbt Bent Bentsen Lasteds og Ane Maria Jacobsdatters barn Jacob.

       Test: Anders Norbergs kone Johanna Maria Athonidatter, Berthe Dahle, Anthonie Andreasen, Andreas Anthonisen, Mons. Jens Aalborg.

      

       Konfirmert som "3. Jacob Bentsen 16 aar".

      

       Borgerbrev 20. februar 1815 i Skien:

       Jacob Bentsen. Født i Porsgrunn. Attest om navigasjonseksamen dat. Grimstad 04.10.1811 - kar. bekvem (var da 34 år).

       Borgerbrev som skipper 20.02.1815.

      

      

       Barn:

 

      

        A.    Anne Benedicta Jacobsdatter, født 03.10.1815 i Porsgrunn, døpt 10.12.1815 i Porsgrunn.[20]

              

               Født 03.10.1815 – hjemmedøpt 06.10.1815 – bekreftet i kirken 10.12.1815: Anne Benedicta – Skibsfører Jacob Bentsen og Karen Marie Isachsdatter af Gierpen Sogn, faddere: Hugger Hans Larsens Kone Mette Maria Bentsdatter og pige Anne Maria Bentsdatter, hiin fra østre denne fra vestre Porsgrund, Hugger Hans Larsen fra østre Porsgrund, Volontur Peder Nielsen fra vestre Porsgrund, Bonde Anders Thorsen, sammes Søn Thor Andersen

              

 

 

        B.    Karen Maria Jacobsdatter, født 05.05.1822 på Augestad i Gjerpen, døpt 16.06.1822 i Gjerpen, konfirmert 01.10.1837 i Porsgrunn.[21]

              

               Født 5/5-1822, døpt 16/6-1822 - Karen Maria. - Skipper Jacob Bentsen og Karen Maria Isaksdatter Augestad     

               Faddere: Brynjulf Olsens kone, Solum, pige Karen Kirstine Andersd. Bakken, Halvor Holtung, Osebakken, Mathias Smith, Oseb., Hans Hanevold, Osebakken.

              

               Konfirmert som "14. Karen Marie Jacobsdatter, døbt 16.06.1822, fødested Gjerpen, foreldre Skipper Jakob Bentsen og hustru Karen Marie Isaksdatter".

 

 

 

 

 



[1]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[2]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 114-115.

[5]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Solumslekt

[7]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 134-135.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 212-213.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 164-165.

[11]  gamlegjerpen.no.

[12]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 6 (1841-1857), skannet av digitalarkivet, side 352.

[13]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[14]  Alder ved vielsen.

[15]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 144-145.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 82-83.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 96-97.

[18]  Alder ved konfirmasjonen.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 192-193.

[20]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[21]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 269.