| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

 

Erich Trojel f. 1716 og Maria Sahlfeldt f. ca 1726 sin familie

 

 

 

 

Erich Trojel, født 1716 i København i Danmark,[1] døpt 02.03.1716 i Holmen Kirke i København,[2] død 1764 i Porsgrund,1 gravlagt 13.03.1764 i Porsgrund.[3]

Han var sønn av Frantz Petersen Trojel og Alhed Erichsdatter Lorch.

 

Erich sin farfar, Peter Trojel (ca 1637- 1694), var fra Fyn i Danmark og ble var borgemester i Bergen.

 

Erich kjøpte i 1744 halve Tronsrød og Holmen i Brunlanes. Erich stod i 1746 som eier av denne havparten. Parten ble solgt rundt 1750. (Lorens Berg)

 

Ifølge Finn C. Knudsen bodde han i Seilmager Torkildsens hus (Friisebryggen 1) fra 1761. Han var sjøløytnant.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 70

Mand og hustru: Levtrant Trojel og frue, som efter eet mig anrigt reserejet anføres

Piiger over 12 aar: Kisti Halvorsdatter

Andre hos sig havende folk: Jomfr. Mariken Salfelt

 

Gravlagt som "SøeLieutenant Trojel 48 aar".

 

 

Gift1,[4] med Maren Sahlfeldt, f. ca 1726,1,3 (datter av Claus Jochumsen Sahlfeldt og Søster av Henrik Realfsen Wright sin kone Mette Friis), d. 1803 i Østre Porsgrunn,1 gravlagt 15.01.1803 i Østre Porsgrunn.[5]

 

Maren:

Maren sin farfar, Jochum Sahlfeldt, var tollkontroller i Larvik og Sandefjord distrikt, og var gift med Magdalene Clausdatter Grubbe

 

Magdalene Clausdatter Grubbe var datter av Claus Grubbe. Ifølge Schilbred var han bosatt i Larvik. Han kom trolig til Norge sammen med Uldrik Fredrik Gyldenløve i 1664. Han nevnes som hovmester hos Gyldenløve. Gyldenløve var på den tiden gift med Marie Grubbe datter av Erik Grubbe til Tjele. Det er fort å tenke at det var en familietilknytning her.

Claus Grubbe ble i 1669 veier, havnefogd og tiendeskriver i Larvik og Sandefjords tolleri. Han mistet senere stillingene og var i 1688 gjestgiver i Larvik og fra 1690 forpaktet han en av Gyldenløves eiendommer, gården Grøtting i Tjølling.

 

Maren sin far, Claus Jochumsen Sahlfeldt, ble i 1716 beskikket som kontrollør etter sin far. Han hadde en gård i storgaten i Larvik og en avlsgård, Rækkevik i Tjølling.

 

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR

1563 - 1886

Sahlfeldt, Claus Jochumsen, født 1696. Kontrollør i Larvig og Sandefjord 24. aug. 1716, bekreftet 4. mai 1731 og 24. juli 1747. Død før 14. nov. 1752

 

RENTEKAMMERETS NORSKE BESTALLINGER 1660-1814

Sahlfelt, Claus, kontrolør ved Larvik og Sandefjords toldsteder i sin avg. far Jochum Sahlfelts sted 24 aug. 1716. Konf. 4 mai 1731 og 24 juli 1747.

 

Sahlfelt, Jochum, kontrolør ved Larvik og Sandefjords toldsteder i Marcus Arntsens sted 28 okt. 1709.

 

Maren nevnes i skifte etter sin far i Larvik i 1753.

 

02.12.1752 - 1743-1764 - Skifteprotokoller 9 - 241a - Skiftet sluttet 08.06.1753

andre søster Elichen Salfeldt bortreist for mange år siden, og formodentlig død

andre søster Marichen Salfeldt død

kurator Henrich Wrigth g.m. barnas morssøster

arving datter Maria Magdalena Sahlfeldt 21 år ugift; alderen nevnt i januar 1753; kongel. bev. dat. 24.11.1752, på å være sin egen verge

arving datter Magdalena Sahlfeldt 25 år ugift; alderen nevnt i januar 1753; kongel. bev. dat. 24.11.1752, på å være sin egen verge

andre svigersønn Erich Trojel Porsgrund sjøløytnant g.m. Maren Sahlfeldt

arving datter Maren Sahlfeldt Porsgrund g.m. Erich Trojel

arvelater Claus Sahlfeldt Stor-Gaden i Laurwigen kontrollør død 17.10.1752; hadde sittet i uskiftebo etter kona, ifølge bevilling dat. 29.05.1750

andre bror Peter Jochumsen Sahlfeldt død; skiftebrev av 10.09.1745; kan ikke ha hatt livsarvinger, siden bl. a. avdøde arvet ham

 

Hennes søster Magdalena Sahlfeldt var bosatt hos dem i 1762. Magdalena giftet seg i 1768 med Trond Møller. En annen søster Maria Magdalena Sahlfeldt døde i Østre Porsgrunn i 1788 og ble gravlagt 7. mars som "jomfrue Maria Magdalena Salfeldt 54 aar".

 

Gravlagt som "Afgangne Lieutnant Trøgels enke frue Maren Salfeldt 77 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 589a

Skifte 19. januar 1803 i Østre Porsgrund

Enkefru Maren Salfeldt, død - Avdød mand Søe Liutenant Erich Trøjel.

 

 

 [1]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 139.

[2]  diskusjon på digitalarkivet.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764, skannet av digitalarkivet, side 286.

[4]  NTS, bind 6, side 82.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.