| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |       


 

 

Trond Møller f. omkring 1740 og Magdalena Sahlfeldt f. ca 1728 sin familie

 

 

 

Trond Møller, f. omkring 1740.[1]

 

Trond ble ansatt som visiteur i Porsgrunn i 1764. Det var trolig han som inntill 1764 hadde vært vollmester ved Akershus festning. Han stod da som Trond Larsen Møller. (N.S.T bd.6 s. 81)

 

Da han giftet seg med Magdalena i 1768 var dette trolig hans 3. ekteskap. Hans første kone skal være ukjent, hans andre kone Karen Jensdatter f. 1740 d. 1765, var det skifte etter i Aker II b. fol. 644 den 25.01.1766. Han giftet seg også en 4. gang 14.07.1775 i Aker med Maren Cathrine Bech. (N.S.T bd.6 s. 81)

 

Østre Porsgrunn Cop. 26/10-1768 hiemme i Huuset.

Told-forpagtings Visiteur Trond Møller med Mademoiselle Magdalena Salefeldt.

Cav: Lars Wright, Inspecteur Qvisling.

 

Østre Porsgrunn 26.10.1768:

Cop. hiæmme i huuset Societets Visiteur Trond Myller med Demoiselle Magdalena Sallfeldt.

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 106, L.matr.no. 37. Glosegaarden - Strandheims

I 1761 faar Hans Tobiassen sadelmager grundbrev paa denne tomt, og sønnen Anders Hansen, sadelmager, bygger huset. Han døde i 1790.

1757 sælger han det til visitør Tron Møller

1774 kjøbes det af Halvor Jonson, Brandtaxten i 1778 er 100 Rdl.

 

Hans løn var 12 Rdl. 48 Sk. pr. maaned. I 1765 nævnes han første gang, og er vistnok fraflyttet stedet i 1774.

Magdalena Sahlfeldt der var søster af løitnant Troyels hustru Marie Sahlfeldt f. 1720 d. 1803.

 

Han ble den 16.12.1773 bestilt som brandmester og vandinspecteur ved Akershus festning. (N.S.T bd.6 s. 81)

 

Et skiøde udstedt af kiøbmand Lars Wright til Halvor Johnsen for brandinspektur og vanmæster Tron Møllers huus paa Biørntvedts grund i østre Porsgrund imod betale 180 rd. (datert 25.06.1776).

 

 

Gift 26.10.1768 i Østre Porsgrunn,[2] med Magdalena Sahlfeldt, f. ca 1728,[3] (datter av Claus Jochumsen Sahlfeldt og Søster av Henrik Realfsen Wright kone Mette Friis), d. 1774 i Aker, gravlagt 24.09.1774 i Aker.

 

Magdalena:

Hun nevnes i skifte etter sin far i Larvik i 1753.

 

02.12.1752 - 1743-1764 - Skifteprotokoller 9 - 241a - Skiftet sluttet 08.06.1753

andre søster Elichen Salfeldt bortreist for mange år siden, og formodentlig død

andre søster Marichen Salfeldt død

kurator Henrich Wrigth g.m. barnas morssøster

arving datter Maria Magdalena Sahlfeldt 21 år ugift; alderen nevnt i januar 1753; kongel. bev. dat. 24.11.1752, på å være sin egen verge

arving datter Magdalena Sahlfeldt 25 år ugift; alderen nevnt i januar 1753; kongel. bev. dat. 24.11.1752, på å være sin egen verge

andre svigersønn Erich Trojel Porsgrund sjøløytnant g.m. Maren Sahlfeldt

arving datter Maren Sahlfeldt Porsgrund g.m. Erich Trojel

arvelater Claus Sahlfeldt Stor-Gaden i Laurwigen kontrollør død 17.10.1752; hadde sittet i uskiftebo etter kona, ifølge bevilling dat. 29.05.1750

andre bror Peter Jochumsen Sahlfeldt død; skiftebrev av 10.09.1745; kan ikke ha hatt livsarvinger, siden bl. a. avdøde arvet ham

 

Hun bodde i 1762 hos sin søster Maren Sahlfeldt og hennes mann i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 70

Mand og hustru: Levtrant Trojel og frue, som efter eet mig anrigt reserejet anføres

Piiger over 12 aar: Kisti Halvorsdatter

Andre hos sig havende folk: Jomfr. Mariken Salfelt

 

Hun fikk ingen barn.

 

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 28-29.

[3]  Skifte etter faren.