| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |      


 

 

 

Peder Christian Christensen Schaanning f. 1769 og Anne Cathrine Folkman f. 1778 sin familie

 

 

Peder Christian Christensen Schaanning, født 07.10.1769 i Thisted i Nordjylland i Danmark,[1] død 29.12.1832 på Fossum i Gjerpen.[2]

Han var sønn av Christen Nilsen Bierre og Helvig Pedersdatter Schaanning.

 

Han kom fra Danmark og ble var forvalter ved Fossum Verk.

 

Fra gamlegjerpen.no:

Schaaning er nevnt som fadder i Gjerpen allerede i 1797. Schaanning brukte N. Hyni fra 1813, men bodde i forvaltergården til han døde i 1832.

 

Fra Wikipedia:

Schaanning er en norsk-dansk slekt som stammer fra Thisted i Danmark. Slekten kom fra Danmark til Norge i 1785/87. Med Peder Christian Schaanning, om hans slekt vet vi svært lite. Han er nevnt med patronymet Christensen ved ett tilfelle. Men hans far skal ha båret navnet Tolbøl(kan ha vært etternavnet), og var degn i Thisted. Ellers skal Peder også ha hatt en eneste bror, som etterlot seg datteren Caroline Tolbøl. Hun hadde to søskenbarn, som av familien ble kalt tante Anna og Stina.

 

Peder Christian Schaanning var født 7/10-1769 i Danmark han emigrerte til Norge rundt 1785-1787 der han tok Dansk-juridisk embetseksamen ved Universitetet i København (før 1794).

 

Han jobbet først på kontoret til Sorenskriver Wamberg i øvre Telemarken, deretter hos Sorenskriver Lange i Porsgrund, senere var han fullmektig hos sorenskriver Wessel ved Vestre Porsgrund. Så er han nevnt som «Constitueret Sorenskriver» i Øvre Telemarken-Procurator etter kongelig utnevnelse

 

Porsgrunn Cop. 20/3-1803. Efter kongl. bev hiemme i Huuset.

Hr. Peder Christian Schaaning og Jomfr. Anne Catharina Folkmann.

Forl: Jonas Wessel, Ejler Wright.

 

Peder Schaaning ble nevnt som fadder i Gjerpen allerede i 1797.

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

Gift 20.03.1803 i Østre Porsgrunn kirke,[3] med[4] Anne Cathrine Folkman, f. 1778 i Vestre Porsgrunn, (datter av Folkman Arntsen Freck og Anne Bolette Lange), døpt 15.12.1778 i Vestre Porsgrunn, konfirmert 27.04.1794 i Østre Porsgrunn kirke,[5] d. 01.06.1854 på Hyni i Gjerpen.2

 

Anne:

Hennes far var født på Kongsberg i 1745. Hennes mor var datter av Thomas Lange i Østre Porsgrunn. Hennes far var gift tre ganger. Se link under hans svigerfar, Thomas Lange.

 

Konfirmert som "12. Ane Cathrine Folkman 15 aar".

 

 

 

I.    Arent Nicolay Schaanning, født 14.12.1805 i Gjerpen,4 døpt 28.02.1806 i Gjerpen,[6] død 30.04.1877 i Skien.4

      

       Forvalter Peder Schaannings Arent Nicolai.

       Fadd: Mad. Inger Monrad, Christiana Blom, Lieutnt. Bjørn, Christen Blom, Folkman, Poul Lund.

      

       Scaanning hadde butikk med alminnelig bokhandel i sin gård i fiskerslepet, som han hadde kjøpt av skipskaptein Johan Christen Baar i 1830. Han døde i Skien 72 år gammel.

 

      

       Gift 17.11.1832 i Skien,4 med Severine Henriette Jynge, født 17.09.1806 på Osebakken i Gjerpen,4 (datter av Christian Arveschoug Jynge og Maren Qvist), død 20.07.1865 i Skien.4

      

       Severine:

       Christian Jynges pb. Severine Henriette

       Faddere: Kamer-Herinde Løvenskjold, Jørgen Aalls kone, Birgitte Wright, Inspecteur Hammond, Jacob Aall, Carl Møller.

 

       Hennes far var sønn av Isach Jynge i Østre Porsgrunn.

      

       Hun døde i Skien av lungetæring, nærmere 59 år gammel.

 

 

      

        A.    Peder Christian Schaanning, født 14.10.1833,4 død 18.08.1834.4

 

 

 

        B.    Peder Christian Schaanning, født 10.04.1835 i Skien.4

              

               Han var stiftskapellan, sogneprest i Lyngen, og senere i Sør-Odal. I 1865 var ektefellene bosatt i Lyngen med enkefru Spindler. I 1900 finner vi sognepresten og hustru på Strøm i Sør-Odal med husjomfru, kokkepike, budeie, husbondskarl og gårdsdreng.

 

              

               Gift 21.04.1862 i Skien,4 med Emmy Marie Christiane Spindler, født 01.12.1839 i Kristiania,4 (datter av Simon Martin Spindler og Anne Cathrine Michelsen).

              

 

 

        C.    Henrich Nicolay Schaanning, født 18.01.1838,4 død 14.03.1839.4

 

 

 

        D.    Marie Cathrine Henriette Schaanning, født 28.08.1840,4 død 03.03.1866 i Skien.4

              

               Hun døde av tuberkulose 25 1/2 år gammel.

              

 

 

II.   Hans Thomas Lange Schaanning, født 08.09.1807 i Gjerpen, døpt 27.09.1807 i Gjerpen.7

      

       Forvalter Peder Schaannings Hans Thomas Lange.

       Fadd: Eil. Wrights kone, Bol. Folkman, const. Foged Malthe, Aasold Rougtved, Christian Bruun.

      

 

 

 

III. Hedevig Bolette Rasch Schaanning, født 18.12.1809 i Gjerpen, døpt 15.01.1810 i Gjerpen.7

      

       Forvalter Peder Schaannings Hedevig Bolette.

       Fadd: Barnets Forældre, Bolette Folkman, Resch, Christen Lund.

      

 

 

IV. Folkman Frek Schaanning, født 25.11.1811 i Gjerpen, døpt 05.01.1812 i Gjerpen.7

      

       Forvalter Peder Schaannings Folkman Frek.

       Fadd: Madame Folkman, Sophie Christence Folkman, Ejler Wright, Christian Monrad, Johan Jørgen Monrad, Peter Hjortdal.

      

       Han ble konfirmert i Skien 21.09.1828.

 

      

       Gift 18.05.1846 i Trondhjem i Sør-Trøndelag,[7] med Catharina Henriette Knudtzon, født omkring 1815.

 

 

      

V.   Kirstine Marie Schaaning, født 25.02.1814 i Gjerpen, døpt 21.04.1814 i Gjerpen.7

      

       Forvalter Peder Schaanning og Anne Cathrine Folkmanns Kirstine Maria.

       Fadd: Madame Schaanning, Peder Schaanning, And. Blom, Peder Haraldsen, Johan Fredrik Monrad, Ulrik Cudrio, Madame Resch, Ifver Jynge.

      

 

 

 

VI. Andrea Maria Schaanning, født 14.02.1816 i Gjerpen, døpt 31.03.1816 i Gjerpen,7 død 26.09.1826 i Gjerpen.7

      

       Andrea Maria - Forvalter ved Fossum Peder Christensen Schaaning, Anne Catharine Folkmann Fossum      

       Faddere: Moderen selv, Jfr. Bolette Folkmann, Faderen selv, Christen Lund, Arnt Folkmann.

      

 

 

 

VII. Johan Jørgen Lange Schaanning, født 18.08.1818 i Gjerpen, døpt 06.11.1818 i Gjerpen.7

      

       Johan Jørgen Lange - Forvalter G. Schaaning, Anne Cathrine Folkmann                    

       Faddere: Madame Jynge, Venstøb, Jfru Talia Jessen, af Skien, Administrator Hielm, Forvalter Resch af Skien, Studiosus Lange, Brække.

      

       Ifølge gamleskien.no:

       Han nevnes som kompanikirurg. Han melder innflytting fra Porsgrunn med hele sin familie. Han er Kompagnie-chirurg. Besat som practiserende Læge.

       Han er i 1865 bosatt i Skien som lege, er enkemann.

 

      

       Gift 02.05.1842 i Larvik,8 med Lovise Betzy Bruun, født 10.12.1813 i Stavern (datter av Johan Christian Bruun og Lovise Fabricius), døpt 27.12.1813 i Stavern,8 død 27.12.1854 i Skien, gravlagt 04.01.1855 i Skien.8

      

       Lovise:

       Hennes far var kjøpmann.

 

 

      

VIII. Anne Dorthea Rasch Schaaning, født 05.08.1820 i Gjerpen, døpt 19.11.1820 i Gjerpen.7

      

       Anna Dorthea Rasch - Forvalter Peder Schaanning, Anne Cathrine Folkmann Fossum jernværk        

       Faddere: Madame Bernholt, Skien, Jomfru Folkmann, Mela, procurator Dahl, Solum, Christopher Blom, Skien, Administrator(?) Richter.

      

 

 

 

 

 [1]  Wikipedia.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no"

[3]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 192-193.

[6]  gamlegjerpen.no.

[7]  gamleskien.no.