| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |     


 

 

 

Jacob Løvenskiold f. 1754 og Caroline Adolphine von Schubart f. 1760 sin familie

 

 

 

Jacob Løvenskiold, f. 1754 i Gjerpen,[1] døpt 26.07.1754 i Gjerpen,[2] d. 1795 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.10.1795 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Han var sønn av Barthelomeus Løvenskiold og Edle Margrethe Rasch.

 

hr. CancelieRaad Løvenskiolds db. Jacob

Faddere: Hr. CancelieRaad Schneels frue, frøken Anne Barbara Løvenskiold, hr. CancelieRaad Schneel, hr. CammerRaad Deichman, Nils Aal, Ditlef Rasch.

 

Han giftet seg i 1781.

 

Østre Porsgrunn 05.08.1781:

Cop. Kammerjunker Jacob v. Løvenskiold med Frøken Carolina Rudolphina v. Schubart.

 

Han og hans kone var søskenbarn, da hans far og hennes mor var søsken.

 

Borgerbrev 19. september 1785 i Skien;

Kammerjunker Jacob v. Løvenskiold til Rafnes. For å kunne forsyne sin bruksfolk med de fornødne

vigtualier og for å kunne drive umiddelbar utskipning av trelast fikk han B. 19/ 9 1785.

 

Gravlagt som "kammerjunker Jacob Løwenskiold 41 aar 3 maaneder".

 

 

Gift 05.08.1781 i Østre Porsgrunn kirke,3 med Caroline Adolphine von Schubart, født 23.06.1760 i Odense i Danmark (datter av Carl Rudolf Schubart og Inger Løvenskiold), død 1798 på Gjemsø kloster i Solum, gravlagt 07.08.1798 i Solum.

 

Caroline:

Hun giftet seg 2. gang i Østre Porsgrunn i 1796 med Friderich Georg Adeler (1736-1810). Fredrik Georg var oldebarn av den kjente Curt Adeler fra Brevik. Han var enkemann etter Juliane Ernestine Cicignon (1744-1799) da han giftet seg i 1796.

 

Cop. 16/9-1796 hiemme i Huuset.

Kammerherre og Ridder Hr. Friderich Georg von Adeler til Gjemsøe Kloster og afgl. Hr. Kammerjunker Joc. von Løvenskiolds efterleverske, enkefrue Caroline Adolpfine de Schubarth.

Forl: H: Lövenschiold (sign), S: Lövenschiold(sign)

 

Gravlagt som "Caroline Adolphine Schoubart, Frue Kammerherre Adeler 38 aar".

 

 

 

I.    Bartholomeus Herman Løvenskiold, født 1782 i Solum, døpt 16.11.1782 i Solum,[4] død 02.05.1838 i Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland.

      

       Et Drengebarn kaldet Bartholomæus Herman, foreldre hr. Kamerjunker Jacob Løvenskiold og frue Caroline Adolphine Schubarth.

       Faddere: Frue CancelieRaadinde Løvenskiold, Frue Kamerherrinde Løvenskiold fra Fossum, Frk Løv. fra Borrestad, Hr Kamerherre Moltke, Hr Kammerh. Løvens. fra Porsgrund, Hr. Justieraad Rasch, Hr Jacob Aal.

      

 

 

II.   Sibilla Charlotte Løvenskiold, født 1784 i Solum, døpt 23.11.1784 i Solum,4 død 1790 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.06.1790 på Østre Porsgrunn kirkegård.[5]

      

       Et Pigebarn kaldet Sybille Charlotte, foreldre Hr Kammerjunker von Løvenskiold og Frue Caroline Adolphine Schubarth.

       Faddere: Doctorinde Müller, Mad. Aall, Frøken Deichmand, Hr Kammerherre von Løvenskiold, Hr Sorenskriver Noss, Ditlev Rasch, Peder Wright

      

       Gravlagt som "kammerjunker Jacob Løvenskiolds datter Sibilla Charlotta 51 aar". (Her er det føyd til med en annen håndskrift: "(galt) Hun var født 1784(?)".

      

 

 

III. Edel Margrethe Caroline Severine Løvenskiold, født 1787 i Østre Porsgrunn, døpt 20.07.1787 i Østre Porsgrunn kirke,[6] død 15.11.1868.

      

       Døbt kammerjunker Jacob v. Løvenskiold og frue Caroline Rudolphine Schubarts barn Edel Margrethe Caroline Severine.

       Test: oberstinde Schubarts Inger Løvenskiold, kammerherrinde Søren Løvenskiolds Benedicta Henricha Aall, frøken Marthe Maria Rye, stiftamtmand Georg v. Adeler, obriste Wilhelm Deichman, doctor Hans Møller, Diderich v. Cappelen, Søren Rasch.

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[4]  Solumslekt

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 158-159.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 132-133.