| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |     


 

 

Christen Nilsen Friborg f. 1748 og Gunhild Pedersdatter f. ca 1755 sin familie

 

 

 

 

Christen Nilsen Friborg, f. 1748 i Gjerpen,[1] døpt 14.01.1748 i Gjerpen kirkegård,1 d. 1793 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.10.1793 på Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

Han var sønn av Nils Jacobsen Friborg og Anna Sørensdatter i Østre Porsgrunn.

 

Nils Friborgs db. Christen.

Test: Tron Friborgs enke, Anne Jacobsdtr., Zacharias Wenstøb, Peder Berge.

 

Han giftet seg i 1775.

 

Gjerpen - trolovet 07.10.1775, viet 27.10.1775

uk. Christen Nielsen " p. Gunnil Pedersdtr. f. BallestadEjet.

 

Gravlagt som "Christen Nielsen Friborger 48 aar".

 

 

Gift 27.10.1775 i Gjerpen,[3] med Gunhild Pedersdatter, f. ca 1755,[4] d. 1796 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.01.1796 på Østre Porsgrunn kirkegård.[5]

 

Gunhild:

Hun nevnes som Johannesdatter, Nilsdatter og Pedersdatter ved de tre første barnas døp?

 

Hun kom fra Ballestadeie i Gjerpen da hun giftet seg.

 

Gravlagt som "Christen Nielsen Friborgers enke Gunnild P.D. 41 aar".

 

Det skiftes etter henne i Østre Porsgrunn i 1795.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 253a

Skifte 21. januar 1796 i Østre Porsgrund i Eidanger

Enken Gunild Pedersdatter, død

Barn:

1. Jørgen Christensen 11 aar

2. Peder Christensen 5 aar

3. Jacob Christensen 3 aar

4. Christen Pedersen ¾ aar

5. Anne Maria Christensdatter 7 aar.

 

 

 

I.    Anne Margrethe Christensdatter, f. 1779 i Østre Porsgrunn, døpt 24.10.1779 i Østre Porsgrunn kirke.[6]

      

       Døbt Christen Nielsen Friberger og Gunild Johannisdatters barn Ane Margrethe.

       Test: Birthe Jensdatter, Kirstine Jacobsdatter, Christen Ellefsen, Lars Ingebrichsen, Niels Andersen.

 

 

 

II.   Jacob Christensen, f. 1782 i Østre Porsgrunn, døpt 20.10.1782 i Østre Porsgrunn kirke,[7] d. 1785 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.01.1785 på Østre Porsgrunn kirkegård.[8]

      

       Døbt i vestre kirke Christen Nielsen og Gunille Nielsdatters barn Jacob. (Farens navn trolig skrevet feil. JO)

       Test: Karen Gundersdatter, Ragnille Davidsdatter, Christian Johannisen, Lauritz Hansen, Svend Jørgensen.

      

       Trolig gravlagt som "Christen Nielsen Friborgers søn Jacob 2 aar".

 

 

 

III. Jørgen Christensen, f. ca 1785.[9]

 

 

 

IV. Anne Maria Christensdatter, f. 1789,9 døpt 25.01.1789,[10] konfirmert 05.04.1807 i Østre Porsgrunn kirke.[11]

      

       Døbt Christen Nielsen Friberger og Gunild Pedersdatters barn Ane Maria.

       Test: pigen Karen Reiersdatter, pigen Inger Halvorsdatter, Hans Larsen, Halvor Hansen.

      

       Trolig bosatt hos Hans Israelsen i Østre Porsgrunn i 1801 "Anne Maria, Plejebarn, 12 aar".

      

       Konfirmert som "Anne Marie Christensdatter 18".

      

       Trolig hun som nevnes i denne familien i 1815.

      

       Østre Porsgrunn 1815:

       Hans Kartes Enke - 39 - Huuseier, Enke

       Jsach Hanssen - 8 - Søn

       Bertel Hanssen - 4 - Søn

       Anne Mar. Christ.datter - 23 - Pige

       Guniel Hansdatter - 39 - Logerende

      

       Trolig hun som fikk et uekte barn i 1817, 1820 og 1822.

 

      

       Forhold til Nils Andersen Sande, født omkring 1790.

 

      

 

       Forhold til Jørgen Olsen, født omkring 1790.

 

      

       Forhold til Johan Christopher Duspohl, født omkring 1785.

 

      

       Johan:

       Johan Christopher Duspohl gifter seg i Kristiania 17. aug 1827 - Kristiania 1824-1830 - nr.13 side 924.

 

      

       Gift 16.05.1824 i Østre Porsgrunn,[12] med Halvor Christiansen Meyer, f. 1794 på Osebakken i Gjerpen,12 (sønn av Christian Fredrich Mejer og Maria Halvorsdatter), døpt 21.04.1794 i Gjerpen, konfirmert 09.04.1809 i Østre Porsgrunn kirke.[13]

      

       Halvor:

       Christian Meiers db. Halvor fra Aasebakken.

       Test: Kittil Smeds k., Maren Elisabeth Halvorsdtr., Bendix Buchvald, Laers Jenssøn, Niels Nielssøn.

      

       Konfirmert som "Halvor Christiansen Mejer 15 aar - Døpt i Gjerpen kirke 21. april 1794".

      

       Østre Porsgrunn viet 16.05.1824:

       Ungkarl og Dagarbeider Halvor Christiansen Meyer 30 aar gammel af østre Porsgrund,

       og Pige Anne Maria Christensdatter 34 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund.

       Forlovere Aslach Engelbretsen og Arne Usler.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 60

       Levor Christoffersen - 56 aar - Hugger

       Gunil Hansdatter - 53 aar - Konen*

       Lars Petter Levorsen - 13 aar - Sønnen

       Halvor Christiansen Meyer - 31 aar - Logerende Dagarbeyder

       Anne Maria Christensdatter - 39 aar - Konen

       Christian Halvorsen - 1 aar - Sønnen

       Ingeborg Christensdatter - 45 aar - Enke*, Almisselem

       Halvor Thorsen - 12 aar - Sønnen

      

 

      

        A.    Nils Nilsen Sande, (sønn av Nils Andersen Sande og Anne Maria Christensdatter) født 10.11.1817 i Østre Porsgrunn, døpt 30.11.1817 i Østre Porsgrunn.[14]

              

               Født 10.11.1817 – hjemmedøpt 21.11.1817 – bekreftet i kirken 30.11.1817: Niels Nielsen Sande – uægte Barn – Jæger Niels Andersen Sande og Pige Anne Marie Christensdatter i østre Porsgrund, Faderen fra Bergen, Moderen fra østre Pgd., faddere: Pige Helvig Nielsdatter, Ditto Gunild Jermundsdatter, begge fra østre Porsgrund, Maler svend Ole Andersen, Tjenestdreng Ole Larsen, Matros Ole Christensen, alle fra østre Porsgrund

              

 

 

        B.    Jørgen Olsen, (sønn av Jørgen Olsen og Anne Maria Christensdatter) født 24.11.1819 i Østre Porsgrunn, døpt 16.01.1820 i Østre Porsgrunn,15 død 22.11.1820 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.11.1820 i Østre Porsgrunn.[15]

              

               Født 24.11.1819 – hjemmedøpt 12.01.1820 – bekreftet i kirken 16.01.1820: Jørgen Olsen – Uægte Barn – Matros Jørgen Olsen fra Fahrsund og Pige Anne Maria Christensdatter af østre Porsgrund, faddere: Pige Helvig Berthelsdatter, Do Anne Gurine Thorsdatter, Begge af Tyendeclassen i østre Porsgr., Dagarbeider Levor Christoffersen, Matros Christoffer Andersen, Do Lars Torbiørnsen

              

               Gravlagt som "Jørgen Olsen, uægte Barn af Matros Jørgen Olsen fra Fahrsund og Pigen Anne Maria Christensdatter af østre Porsgrund, 1 aar".

               

 

 

        C.    Christen Andreas Christoffersen, (sønn av Johan Christopher Duspohl og Anne Maria Christensdatter) født 02.05.1822 i Østre Porsgrunn, døpt 23.06.1822 i Østre Porsgrunn,15 død 18.10.1822 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.10.1822: i Østre Porsgrunn.16

              

               Født 02.05.1822 – hjemmedøpt 02.05.1822 – bekreftet i kirken 23.06.1822: Christen Andreas – uægte Barn – Lærredskremmer fra Bielefeld i Westphalen Christoffer Dusphol (Johan Christopher Duspohl gifter seg i Kristiania 17. aug 1827 - Kristiania 1824-1830 - nr.13 side 924. JO) og pigen Anne Marie Christensdatter af østre Porsgrund, faddere: Smed Anders Gullechsens Kone Anne Malene Andersdatter, Pige Berthe Maria Olsdatter, Begge af østre Porsgr., Skibstømmermand Ole Tharalsen, Wægter Ole Petter, Tjenestdreng Giert Giertsen, Alle fra østre Porsgrund.

              

               Gravlagt som "Christen Cristoffersen, uægte Barn af Lærredskoemager fra Bielefeld Christoffer Dyspohl? og Pigen Anne Maria Christensdatter af østre Porsgrund, ½ aar".

              

 

 

        D.    Christian Halvorsen, (sønn av Halvor Christiansen Mejer og Anne Maria Christensdatter) født 11.07.1824 i Østre Porsgrunn, døpt 15.08.1824 i Østre Porsgrunn.15

              

               Født 11.07.1824 – hjemmedøpt 11.07.1824 – bekreftet i kirken 15.08.1824: Christian Halvorsen – Dagarbeider Halvor Christiansen og Hustru Anne Marie Christensd., af østre Porsgr., faddere: Roskarl Aslak Engebrethsens Kone Lisbeth Nilsd., Pige Maren Arnesd., Rorskarl Arne Usler, Do Aslak Engebrethsen, Skomagerdreng Tøves Knap fra østre Porsgr.

              

 

 

        E.    Jørgen Halvorsen, (sønn av Halvor Christiansen Mejer og Anne Maria Christensdatter) født 03.06.1827 i Vestre Porsgrunn, døpt 14.10.1827 i Vestre Porsgrunn.15

              

               Født 03.06.1827 – hjemmedøpt 17.06.1827 – bekreftet i kirken 14.10.1827: Jørgen Halvorsen – Dagarbeider Halvor Chr. Meyer og Hustrue Anne Marie Christensdatter af vestre Porsgrund, faddere: Pige Mette Maria Andersd., Do Oved Kirstine Kittilsd., hiin fra vestre denne fra østre Porsgrund, Rorskarl Arne Usler fra østre, Matros Hans Herra, Do Jens Jensen fra vestre Porsgrund.

              

 

 

      

V.   Peder Christensen, f. 1790 i Østre Porsgrunn,9 døpt 04.07.1790 i Østre Porsgrunn.[16]

      

       Døbt Christen Friborger og Gunild Pedersdatters barn Peder.

       Test: Niels Jacobsens kone Giertrud Tolvsdatter, pigen Marthe Pedersdatter, Christen Asbiørnsen, Torger Olsen.

      

       Bosatt hos Nils Halvorsen i Østre Porsgrunn i 1801 "Peder Christensen, Opfostrings barn, 10 aar".  

 

 

 

VI. Jacob Christensen, f. 1792 i Østre Porsgrunn,9 døpt 22.04.1792 i Østre Porsgrunn.[17]

      

       Døbt Christen Nielsen Friborger og Gunild Pedersdatters barn Jacob.

       Test: Clemet Nielsens kone Metthe Solvesdatter, Marthe Nielsdatter, Ole Rasmusen, Hans Siversen, Torjer Olsen.

 

       Trolig bosatt hos Christen Torsen i Østre Porsgrunn i 1801 "Jacob Christensen, Fosterbarn, 8 aar".

      

       Trolig bosett i denne familien i 1815.

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.27

       Avskrift 1

       Smed Christen Olsen 39 aar

       Søn Ole Christensen 6 aar

       Kone Margrethe Maria 48 aar

       Datter Johanne Fridrikke 14 ½ aar

       Datter Helle Marie 11 aar

       Logerende Jacob Christensen 37 aar

       Logerende Skrædder Dahl 28 aar

       Sønn Aadne Dahl 5 aar

       Sønn Nicolai Dahl 3 aar

       Sønn Tarald Dahl 3 aar

       Konen Marthe Hansdatter 32 aar

       Logerende Anders Andersen 25 aar

      

       Trolig han som nevnes her som smedsvenn i 1825.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 105

       Erich Jørgensen - 64 aar - Almisselem Dagarbeyder

       Magnil Erichsdatter - 18 aar - Datteren

       Jacob Christensen - 44 aar - Logerende Smedesvend

 

 

VII. Christen Christensen, f. ca 1794.9

 

 

 

 

 [1]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 188-189.

[3]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 206-207.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 84-85.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 100-101.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 112-113.

[9]  Skifte etter moren.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 146-147.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.

[12]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 300-301.

[14]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[15]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 158-159.

[17]  Solumslekt