| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |      


 

 

 

Christian Fredrich Mejer f. 1757 og Maria Halvorsdatter f. 1766 sin familie

 

 

Christian Fredrich Mejer, f. 1757 i Gjerpen,[1] døpt 13.11.1757 i Gjerpen,[2] d. 1805 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.10.1805 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Han var sønn av Johan Herman Mejer og Maren Jørgensdatter Straale i Gjerpen.

 

Johan Mejers db. Christian

Friderich: Jan Jensens kone, Kisten Aabye, Christopher Smed, Ole Nilsen, Jørgen Hermandsen.

 

Gamlegjerpen.no skriver om hans far:

Han kom fra Schlesvig-Holstein.

Johan Herman Meyer var skoleholder ved Fossum jernverk fra ca. 1743 til ca. 1761. Han fikk siden

arbeide på Borgestad gård hos Bartholomeus Hermand Løvenskiold som kontorist.

I 1775 hadde han kjøpt Storgt. 226.

 

Finn C. Knudsen

Storgaden no. 226

Br. matr. no. 248.

Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 48,

1775 - eier Fredrik Joh. Meyer.                     

1785- fik Lars Jensen grundbrev                   

1801 - eier Dorthe Meyer

 

Se gamlegjerpen.no (fam. 21)

 

Han giftet seg i 1792.

 

Østre Porsgrunn 15.07.1792:

Cop. ungkarl Christian Friderich Mejer med pigen Maria Halvorsdatter.

 

Trol. 30/5-1792.

Uk. Christian Friderich Meyer med p. Maria Halvorsd.

Cav: Peder Calling, Rasmus Nielsen.

 

De bodde på Osebakken (Østre Borge) i 1801 og Christian var da smed. De døpte barn i Gjerpen, men i 1805 var de bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Gravlagt som "Christian Mejer 44 aar".

 

 

Forlovet 30.05.1792 i Østre Porsgrunn,[4] gift 15.07.1792 i Østre Porsgrunn,[5] med Maria Halvorsdatter, f. 1766 i Østre Porsgrunn (datter av Halvor Hansen og Anne Siulsdatter), døpt 15.06.1766 i Østre Porsgrunn kirke,[6] konfirmert 05.10.1783 i Østre Porsgrunn kirke,[7] d. 1810 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 08.08.1810 i Gjerpen.[8]

 

Maria:

Døbt Halvor Hansen og Ane Siulsdatters barn Maria.

Test: Jens Ulrichsens kone Maren Nilsdatter, Sara Olsdatter, Christen Christensen Grønlie, Henrich Veichmand? fra Tønsberg?, Jacob Jonsen Ørevig.

 

Konfirmert som "16. Maria Halvorsdatter 17 aar".

 

Gravlagt som "Enken Maria Halvorsdatter Mejer fra Aasebakken sagt at være ved 44½ aar".

 

 

 

I.    Johan Herman Mejer, f. 1792 i Østre Porsgrunn, døpt 09.09.1792 i Østre Porsgrunn kirke.[9]

      

       Døbt Christian Friderich Mejer og Maria Halvorsdatters barn Johan Herman.

       Test: Lars Joensens kone Dorthe Mejer, pigen Karen Halvorsdatter, Anders Olsen, Aasmund Gregersen, Hans Halvorsen, Christen Olsen.

 

 

 

II.   Halvor Christiansen Mejer, f. 1794 på Osebakken i Gjerpen,2 døpt 21.04.1794 i Gjerpen, konfirmert 09.04.1809 i Østre Porsgrunn kirke.[10]

      

       Christian Meiers db. Halvor fra Aasebakken.

       Test: Kittil Smeds k., Maren Elisabeth Halvorsdtr., Bendix Buchvald, Laers Jenssøn, Niels Nielssøn.

      

       Konfirmert som "Halvor Christiansen Mejer 15 aar - Døpt i Gjerpen kirke 21. april 1794".

 

       Østre Porsgrunn viet 16.05.1824:

       Ungkarl og Dagarbeider Halvor Christiansen Meyer 30 aar gammel af østre Porsgrund,

       og Pige Anne Maria Christensdatter 34 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund.

       Forlovere Aslach Engelbretsen og Arne Usler.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 60

       Levor Christoffersen - 56 aar - Hugger

       Gunil Hansdatter - 53 aar - Konen*

       Lars Petter Levorsen - 13 aar - Sønnen

       Halvor Christiansen Meyer - 31 aar - Logerende Dagarbeyder

       Anne Maria Christensdatter - 39 aar - Konen

       Christian Halvorsen - 1 aar - Sønnen

       Ingeborg Christensdatter - 45 aar - Enke*, Almisselem

       Halvor Thorsen - 12 aar - Sønnen

      

 

       Gift 16.05.1824 i Østre Porsgrunn,2 med Anne Maria Christensdatter, f. 1789 i Østre Porsgrunn,[11] (datter av Christen Nilsen Friborg og Gunhild Pedersdatter), døpt 25.01.1789 i Østre Porsgrunn,[12] konfirmert 05.04.1807 i Østre Porsgrunn kirke.[13]

      

       Anne:

       Døbt Christen Nielsen Friberger og Gunild Pedersdatters barn Ane Maria.

       Test: pigen Karen Reiersdatter, pigen Inger Halvorsdatter, Hans Larsen, Halvor Hansen.

      

       Trolig bosatt hos Hans Israelsen i Østre Porsgrunn i 1801 "Anne Maria, Plejebarn, 12 aar".

      

       Konfirmert som "Anne Marie Christensdatter 18".

 

       Hun nevnes i denne familien i 1815.

      

       Østre Porsgrunn 1815:

       Hans Kartes Enke - 39 - Huuseier, Enke

       Jsach Hanssen - 8 - Søn

       Bertel Hanssen - 4 - Søn

       Anne Mar. Christ.datter - 23 - Pige

       Guniel Hansdatter - 39 - Logerende

       

        Hun fikk noen uekte barn før hun giftet seg i 1824.

      

       Barn:

 

      

        A.    Christian Halvorsen, født 11.07.1824 i Østre Porsgrunn, døpt 15.08.1824 i Østre Porsgrunn.[14]

              

               Født 11.07.1824 – hjemmedøpt 11.07.1824 – bekreftet i kirken 15.08.1824: Christian Halvorsen – Dagarbeider Halvor Christiansen og Hustru Anne Marie Christensd., af østre Porsgr., faddere: Roskarl Aslak Engebrethsens Kone Lisbeth Nilsd., Pige Maren Arnesd., Rorskarl Arne Usler, Do Aslak Engebrethsen, Skomagerdreng Tøves Knap fra østre Porsgr.

       

       

 

        B.    Jørgen Halvorsen, født 03.06.1827 i Vestre Porsgrunn, døpt 14.10.1827 i Vestre Porsgrunn.15

              

               Født 03.06.1827 – hjemmedøpt 17.06.1827 – bekreftet i kirken 14.10.1827: Jørgen Halvorsen – Dagarbeider Halvor Chr. Meyer og Hustrue Anne Marie Christensdatter af vestre Porsgrund, faddere: Pige Mette Maria Andersd., Do Oved Kirstine Kittilsd., hiin fra vestre denne fra østre Porsgrund, Rorskarl Arne Usler fra østre, Matros Hans Herra, Do Jens Jensen fra vestre Porsgrund.

 

 

      

III. Isak Mejer, f. 1795 på Osebakken i Gjerpen, døpt 07.08.1796 i Gjerpen,[15] d. 1799 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 07.08.1799 i Gjerpen.[16]

      

       Christian Mejers db. Isak f. Aasebakken

       Faddere: Jørgen Mejers k., Kirstine Halvorsdtr., Torgrim Tollevssøn, Halvor Jenssøn, Halvor Bjerketvet.

      

       Gravlagt som "Christian Mejers db. Isak f. Aasebakken 3 aar".

 

 

 

IV. Maren Anne Mejer, f. 1799 på Osebakken i Gjerpen, døpt 14.07.1799 i Gjerpen.14

      

       Christian Mejers pb. Maren Anne f. Aasebakken

       Faddere: Jon Sandes k., Henric Hambergs k., Torjus Torkildssøn, Anders Jonssøn, Arne Arvessøn.

 

 

 

V.   Jørgen Mejer, f. 1801 på Osebakken i Gjerpen, døpt 05.07.1801 i Gjerpen,14 d. 1804 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 22.01.1804 i Gjerpen.15

      

       Christian Mejers db. Jørgen Mejer f. Aasebakken

       Faddere: Jørgen Mejers Enke, Johanne Maria Larsdtr., Jon Sande, Halvor Søelie, Christen Larssøn.

      

       Gravlagt som "Christian Mejers db. Jørgen Mejer f. Aasebn 2 7/12 aar".

 

 

 

VI. Christiane Mejer, f. 1805 i Østre Porsgrunn, døpt 07.07.1805 i Østre Porsgrunn kirke.[17]

      

       Christian Meyer og Maria Halvorsdatters barn Christiana.

       Faddere: Anders Halvorsens kone Ellen Andersdatter, pigen Karen Dorthea Knudsdatter, Sivert Halvorsen, Arne Olsen, Arne Fredrichsen.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[4]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 174-175.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 16-17.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 104-105.

[8]  Solumslekt

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 178-179.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 300-301.

[11]  Skifte etter moren.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 146-147.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.

[14]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[15]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[16]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 272-273.