| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

 Even Olsen f. 1711 og Inger Hansdatter f. 1715 sin familie

 

 

 

Even Olsen, f. 1711 på Langerød i Gjerpen, døpt 20.12.1711 i Gjerpen.[1]

Han var sønn av Ole Gundersen og Tore Christophersdatter.

 

Ole Langerus søn Even.

Test: Ole Gunnarssøn Hagen. ....borg Becheval. Ingebret Bugots qde.

 

gamlegjerpen.no kan vi blant annet lese følgende om hans foreldre:
Denne familien bodde på Fossjord fra ca. 1698-1704. De hadde tidligere bodd en tid på Båserød der deres første barn ble født. De flyttet til Langerød 
i ca. 1704 og var der til ca. 1713 da de flyttet til Osebakken u. Ø. Borge. 

 

Even giftet seg i 1740.

 

Trol. 20/7-1740 i Eid. Copul. 16/12-1740.

Even Olsøn og Inger Hansd. fra Porsgrund.

Caut: Gunder Olsøn Sølie fra Gierpen Sougn, Christen Røe. Klocker i Eidanger.

 

 

Gift 16.12.1740 i Eidanger kirke,[2] med Inger Hansdatter, f. 1715 i Nordre Grini eje i Gjerpen,[3] (datter av Hans Olsen og Gunild Olsdatter), døpt 20.03.1715 i Gjerpen.[4]

 

Inger:

U=ægte barn fra Nr. Grinj ejer: Inger.

Test: Svend Grinjhaven. Samuel Rising, Ole Langgaards qnde, Tore Bruchmejer.

 - Moderen Gunnild Olsdatter. Barnefaderen udlagt Hans Alssøn (Olsøn?) Svensk skomager hendis forrige barnefader.

 

Hennes far var som vi ser en svensk skomaker. Moren giftet seg senere med Gjert Monsen og nevnes i Østre Porsgrunn i 1725.

 

Inger bodde i Eidanger sammen med sin mor og stefar/stesøsken i 1725.

 

De brukte hennes halvsøster, Else Gjertsdatter, som fadder til sitt første ektefødte barn.

 

Det kan ha vært Inger som gravla et uekte barn i 04.04.1734 i Østre Porsgrunn:

Inger Hansdatters uægte barn Anders Olsen 1 aar 6 uger

 

 

 

I.    Giert Evensen, f. 1741 i Eidanger,[5] døpt 26.12.1741 i Eidanger kirke.5

      

       Even Olsen og Inger Hansdatter - Giert

       Faddere: baaren af Rasmus Glads kone Ingeborg Sivertsdatter. Else Giertsdatter hos CammerRaaden, mandfaddere: Svend Olsen, Anders Ledvorsens søn Jens.

      

 

 

II.   NN Evensen, f. 1746 i Eidanger, døpt 29.09.1746 i Gjerpen.1

      

       Even Olsens barn fra Ejdanger (intet navn oppført)

       Test: Lorens Nielsens kone, Dorthe Nielsdatter, Christen Jacobsen, og Søren Rolfsen.

 

 

 

 

 [1]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[4]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 72.