| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

Gunild Olsdatter f. 1690 og Gjert Monsen f. ca 1697 sin familie

 

 

 

Gunild Olsdatter, f. 1690 på Langård u/Nordre Grini,[1] døpt 16.02.1690 i Gjerpen,[2] d. 1732 i Eidanger,[3] gravlagt 15.05.1732 på Eidanger kirkegård.3

Hun var datter av Ole Langård og Else Pedersdatter på Langård i Gjerpen.

 

Hun kom fra Langård u/Grini Nordre i Gjerpen.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Hun fikk to uekte barn i 1712 og 1715 med samme mannen.

 

Hun giftet seg før 1723 med Gjert Monsen.

 

De var bosatt i Østre Porsgrunn. Vi finner igjen en av de uekte barna hennes i 1725.

 

Finner familien i Østre Porsgrunn i sjeleregisterert i Eidanger i 1725:

Giert Monsøn er Soldat gl. 28 aar, er gift med Gunild Olsdatter gl. 38 aar, haver 1 Søn Nafnlig Olle Giertssøn gl. 1 aar, 2de døttre Nafnlig Inger Hansdatter gl. 12 aar og Else Giertsdatter gl. 3 ½ aar.

 

Hun gravlegges som "Giert Monsen Corpuralls qvinde Gunnil Olsdatter, betaler jorden 45 aar".

 

 

Forhold til Hans Olsen, f. omkring 1680.[4]

 

Hans:

Han var en svensk skomaker.

 

 

(2) Gift1 med Gjert Monsen, f. ca 1697,1 d. 1736 i Eidanger,[5] gravlagt 03.07.1736 på Eidanger kirkegård.5

 

Gjert:

Han hadde en bror, Halvor Monsen, bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Gjert giftet seg 2. gang i 1733:

 

Trol. 2/10-1732 i Eid. Copul. 4/1-1733.

Corporal Giert Monssen med Ingeborg Sifvertsd.

Caut: Knudt Walther i Scheen og Søfvren Didrichssen.

 

Se Østre Porsgrunn 1762

 

Han gravlegges i 1736 som "Corporal Giert Mogensøn 42 aar".

 

 

 

I.    Ole Hansen, (sønn av Hans Olsen og Gunild Olsdatter) f. 1712 på Nordre Grini eje i Gjerpen, døpt 17.01.1712 i Gjerpen,2 d. 1712 i Gjerpen, gravlagt 02.06.1712 i Gjerpen.[6]

      

       et uægte barn Ole fra NrGrinj eje. - Moderen Ole Langgaards datter Gunnild.

       Barnefader udlagt Hans Olssøn, hid kommen fra Viigsiden, hvor hand haver sin ægte hustru.

       Test: Svend Madssøn, Torier Svendssøn. Rasmus Grinis qde Rønnou, Svends qvinde Gunnild.

      

       Gravlagt som "Hans Svenskes uægte søn Ole 20 uger, som hand i sit ægteskab da hans Hustru var i Sverrig aulede med Gunnild Olsdtr.".

 

 

 

II.   Inger Hansdatter, (datter av Hans Olsen og Gunild Olsdatter) f. 1715 i Nordre Grini eje i Gjerpen,1 døpt 20.03.1715 i Gjerpen.2

      

       U=ægte barn fra NrGrinj ejer: Inger.

       Test: Svend Grinjhaven. Samuel Rising, Ole Langgaards qnde, Tore Bruchmejer.

        - Moderen Gunnild Olsdatter. Barnefaderen udlagt Hans Alssøn (Olsøn?) Svensk skomager hendis forrige barnefader.

      

       Hun bodde i Eidanger sammen med sin mor og stefar/stesøsken i 1725.

 

       Hun giftet seg i 1740.

 

       Trol. 20/7-1740 i Eid. Copul. 16/12-1740.

       Even Olsøn og Inger Hansd. fra Porsgrund.

       Caut: Gunder Olsøn Sølie fra Gierpen Sougn, Christen Røe. Klocker i Eidanger.

 

       De brukte hennes halvsøster Else Gjertsdatter som fadder til sitt første ektefødte barn.

      

       Det kan ha vært hun som gravla et uekte barn i 04.04.1734 i Østre Porsgrunn:

       Inger Hansdatters uægte barn Anders Olsen 1 aar 6 uger

 

      

       Gift 16.12.1740 i Eidanger kirke,[7] med Even Olsen, f. 1711 på Langerød i Gjerpen (sønn av Ole Gundersen og Tore Christophersdatter), døpt 20.12.1711 i Gjerpen.[8]

      

       Even:

       Ole Langerus søn Even.

       Test: Ole Gunnarssøn Hagen. ....borg Becheval. Ingebret Bugots qde.

      

       Han bror Gunder Olsen Søli er brukt som fadder.

 

 

       Barn:

 

       A.   Giert Evensen, f. 1741 i Eidanger,[9] døpt 26.12.1741 i Eidanger kirke.9

            

             Even Olsen og Inger Hansdatter - Giert

             Faddere: baaren af Rasmus Glads kone Ingeborg Sivertsdatter. Else Giertsdatter hos CammerRaaden, mandfaddere: Svend Olsen, Anders Ledvorsens søn Jens.

            

 

       B.   NN Evensen, f. 1746 i Eidanger, døpt 29.09.1746 i Gjerpen.8

            

             Even Olsens barn fra Ejdanger (intet navn oppført)

             Test: Lorens Nielsens kone, Dorthe Nielsdatter, Christen Jacobsen, og Søren Rolfsen.

 

 

      

III. Else Gjertsdatter, (datter av Gjert Monsen og Gunild Olsdatter) f. 1723 på Osebakken i Eidanger,1,[10] døpt 03.10.1723 i Eidanger kirke,9 d. 1769 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.07.1769 i Østre Porsgrunn kirke.[11]

      

       Giert Mogensen og Gunnille Olsdatter fra Ossebachen - Else

       Faddere: baaren af Madamme Bowmans Else Brinch, Mademeselle Hellene Juusten, mandfaddere: Hr. Secrater Leopoldus, Hr. Tolder Koefodt.

      

      

       Gift 10.01.1752 i Eidanger kirke,7 med Evert Jonsen, f. 1723 i Eidanger,1,9 (sønn av Jon Olsen og Helge Hansdatter), døpt 28.11.1723 i Eidanger kirke.9

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

      

IV. Ole Gjertsen, (sønn av Gjert Monsen og Gunild Olsdatter) f. 1725 på Osebakken i Eidanger,1,9 døpt 15.04.1725 i Eidanger kirke,9 d. 1737 i Eidanger,5 gravlagt 06.08.1737 på Eidanger kirkegård.5

      

       Giert Moegensen og Gunnillle Olsdatter fra Osebachen - Olle

       Faddere: baaren af Madamme Allet Tyrholm, Mademeselle Brandborg, Mons. Rasmus Døl, Mons. Hans Kierull.

      

       Gravlegges som " H. Giert Mogensøns søn med nafn Ole som var drugnet i Elven 12 aar".

 

 

 

V.   Fredrich Christain Gjertsen, (sønn av Gjert Monsen og Gunild Olsdatter) f. 1729 i Eidanger,9 døpt 09.01.1729 i Eidanger kirke.9

      

       Giert Moegensen Corpural og Gunnill Olsdatters ægte barn ved nafn Frederich Christian.

       Faddere: baaren af Maren Jensdatter Holt, Medemeselle Hellene Jahnsdatter Erboe, mandfaddere: Amptmandens fuldmæctig Lifborch? Høg? (Litt klusset på slutten. JO), Mons. Niels Aall.

 

 

 

VI. Maren Gjertsdatter, (datter av Gjert Monsen og Gunild Olsdatter) f. 1731 på Osebakken i Eidanger,9 døpt 13.01.1731 i Eidanger kirke,9 d. 1732 i Eidanger,3 gravlagt 04.05.1732 på Eidanger kirkegård.3

      

       Corpurall Giert Moegensen fra Ossebachen og Gunnill Olsdatter - Maren

       Faddere: baaren af Medemeselle Margrette Pedersdatter paa Biørrnntvedt, Christinne Søfrensdatter, mandfaddere: Mons. Laers Andersen Grefsendt, Halfvor Jobsen Arveschovh.

      

       Gravlegges som "Corpural Giert Monsens barn Maren Giertsdatter 2 aar 5 uger".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 72.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 32-33.