| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| VALLER |


  

Fakta om gården

 

Valler Gnr. 44

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

Waller
Skylder 4 Huuder, udreeder 1 Soldat, bruges af 2de Bønder, Nafnlig Lars Hansøn 2 Huuder som er Præsteenche Sæde og Ole Hansøn 2 Huuder.

Lars Hansøn gl. 30 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Anne Catrine Christensdatter gl. 28 aar, haver 2de Sønne Nafnlig Hans Christian Larsøn gl. 10 aar og Evert Larsøn gl. 2 aar.

Ole Hansøn gl. 41 aar har tient for Soldat, er frisk, gift med Børte Tollefsdatter gl. 46 aar, haver 1 Søn, Hans Olsøn gl. 6 ½ aar og 1 datter Karen Olsdatter gl. 3 aar.
Een Tienistepige Kirsten Pettersdatter gl. 36 aar, tiener for aarsløn.
Til bemeldte Waller, ingen Fureskoug uden Lidt Bircheskoug tilhielp til Gierdefang og Brændeved.

 

 

 

 

Matrikulen 1747:

Valler

Eiere: Ejdanger Præsteboel

Oppisttere: Ole og Niels

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Valler

Eier: Den residerende Capellans Mensal: gaard

Mand og hustru: Carl Valler og kone, Anders Valler og kone

Barn 12 aar: Lars Andersen

Drenger over 12 aar: Lars Aasmundsen

Piiger over 12 aar: Ragnild Christensdatter

 

 

 

 

 

Matrikulen 1774:

Valler

Eiere: Ejdanger Præsteboel

Oppisttere: Hr. Marchus Monrad Cappelan

 

 

 

 

Manntall 1782

 

Prestegjeld

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Eidanger

Eidanger

Waller

Waller

Engebret

1

5

2

 

 

 

 

1801

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

nad

nn

 

Waller

546

Hans

 

Abrahamsen

Husbonde

44

     1ste ægteskab

 Forpagter og lensmand

Waller

547

Inger

 

Nilsdtr

Kone

46

     2det ægteskab

 

Waller

548

Amund

 

Larsen

Hendes børn

15

     Ugift

 

Waller

549

Karen

 

Larsdtr

Hendes børn

17

 

 

Waller

550

Lars

 

Abrahamsen

Felles børn

12

 

 

Waller

551

Abraham

 

Abrahamsen

Felles børn

4

 

 

Waller

552

Christoffer

 

Knudsen

Tjenestefolk

32

      Ugift

 

Waller

553

Guri

 

Knudsdtr

Tjenestefolk

19

 

 

Waller

554

Amund

 

Ingebrethsen

Mand

33

      Begge 1ste ægteskab

Husmand med jord

Waller

555

Ingebor

 

Hansdtr

Kone

38

      Begge 1ste ægteskab

 

Waller

556

Kirsten

 

Amundsdtr

Deres børn

10

 

 

Waller

557

Neten

Margrethe

Amundsdtr

Deres børn

8

 

 

Waller

558

Marthe

 

Amundsdtr

Deres børn

5

 

 

 

 

Jordavgiften 1802:

Valler

Hans Abrahamsens enche 4 huder

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 28.03.1707 – Anun Knudsen lod lyse Hr. Halfuorsens bøxelsedel paa en hud i Waller. (dat. 22.03.1707)

 

Anno 19.11.1729 – Her. Fredrich Mejers bøxel seddel til Ole Svendsen paa 2 huder i grd. Waller udj Ejdanger. Dat. 9/11 1729. Findes in Duplo. Paa Ole’s gjenpart forbinder han sig til holde sig bøxel seddelen efterrettelig.

 

Anno 19.11.1729 – Widere skrives om Presten Findøes enke, Wiveche og hendes 2’ Td. I grd. Waller. (dat. 09.04.1731)

 

Anno 08.11.1725 – Hernest Fogdens fuldmægtid Mons. Kierulf tilspurgte Lau Rettet saa velsom almuen om dennem icke ere vitterl. at prest enchen her i kaldet, Mad’me Wiveche Sahl. Hr. Christen Finnes. Ennu ere lefende og for dette aar 1725 har nød den hende efter hans Kongl. Maj. Allernaadigst skatteforordring, tillagde skattefrihed udj Walle gaard 2 huder med bøxel i Eidanger sogn beliggende, og at hun samme skatte frihed er tiltrengende , derligeste tilspurte fuldmegtigen om enten har været eller er nogen billig paa Eidanger Præste gaard eller dessens grund, som Præst enchene i kaldet har været tillagt at bo udj. Hvortil svarede lov retten saa denne meget vel er bekiendt at preste ancken Mad’me Wivieche Sal. Hr. Christen Finnes, endnu hver og for indværende aar 1725, har nød den hende allernadigste bevilligede skattefrihed som hun er høist til trengende, udj Valler, der hende er betalt, disliggende sagde almuen, (at dennem meget vel er bekjent med), der aldrig har været lengt mindre nu befindis nogen molig paa Eidanger Prestegaard eller dessen grund, som præst evkene har vorsen tillagd. Denne almuens fuldmegtig som tings viden under rettens fulde forsigling, beschreven paa sin prenygi pahl veigne til hans allerunderdanigste Reignschats helig som saaledes meddeles.

 

Anno 08.11.1742 – Hr. Fredrich Mejers bøxelsbref til Carl Larsen Aarholdt paa 1 hud i Waller. (dat. 16.06.1742)

 

Anno 28.07.1749 – Hr. Fredrich Meyers bøxelsbref paa en huud i Syndre Waller til Catl Larsen. (dat. 26.04.1749)

 

Anno 20.02.1766 – En besigelse og taxationsforretning paa Waller saavel nordre – som søndre skyldende 4 huder og som Præsteboel beneficeret m.v….

 

Anno 30.01.1783 – Ingebreth Wallers obl. for 250 rd. laant ved Petter Balling og isach Sørensen Sætret af deres myndlings Fredrich Christophersen, Marthe og Christine Christensdatters arv efter Hans Hansen Berg mod 1’ste prioritet panteret i et styk jordmarch under grd. N. Bierchetvedt samt Amund Lillegaardens Caution. (dat. 29.01.1783)

 

Anno 20.01.1786 – Lars Olsen Wallers udsædte panteobl. til Kjøpm. Hr. Nicolai Aall paa cap. 80 rd. mod 1’ste p. pant i hans huus under Bjørtvedt gaards grund. (dat. 18.08.1786)

 

Anno 24.01.1789 – Et skiftebrev paa grd. Waller eft. Marthe Amundsdatter beg. 11. sep. 1787, slut 27. aug. 1788, hvis boe var ejende pls. Nordre Sanna under grd. Birchetvedt vurd. 450 rd. – udlagt paa Creditors og arvinger.

 

Anno 28.08.1789 – Søren Olsen Wallers obl. til Kittil Haugens paa 49 rd. mot pant i hans hus i Helleberget i Porsgrund. (dat. 09.03.1789)

 

Anno 19.01.1792 – Aflyst Ingebreth Stoersen Wallers p. obl. til Bamle oberformynderie stor 250 rd. 1’ste prior pant i 3 ½ i grd. Bierchetvedt, Rødningen kaldet. Dat. 29. og thinglyst 30 jan. 1783 samt afqvitt 3. des. 1791.

 

Anno 19.01.1792 – Amund Ingebrethsen Wallers pant. obl. – stor 85 rd. og 1’ prior i specificeret løsøre. Dat. 3. des. 1791 af summen tilhører 53 rd. hans søskende og 31 rd. tilh. Sr. Jacob Aalbor.

 

Anno 05.06.1792 – Provsten Hr. Holmboes rødningsbrev til Halvor Biørnsen paa et støkke jord af grd. Waller. (dat. 18.03.1792)

 

Anno 16.01.1795 – Præsten Hr. Pawels grundebrev til lensmand Hans Abrahamsen paa en hudetomt paa Waller. (dat. 20.09.1794)

 

Anno 16.01.1795 - Præsten Hr. Pawels rødningsbrev til lensmand Hans Abrahamsen paa et støche jord af Waller gaard. (dat. 30.09.1794)

 

Anno 20.06.1795 – Anund Ingebrethsens obl. til Sorenskriver Norss, 48 rd, mod 1’ prior pant i hans hus og løsøre samt afgrøde paa Waller grd. grund. (dat. 02.02.1795)

 

Anno 30.08.1796 – Hr. Povels Rødningsbrev til Torgrim Tollefsen paa et hus paa Wallers gaards grund, batalt 200 rd. Dat i dag.

 

Anno 28.08.1800 – Torgrim Tollefsens pant. obl. til Hr. Kammerherre Severin von Løvenskiød for 420 rd. imod 1’ste prior udj debitors hevende mødnings ret til en pls. Under grd. Waller med derfaa staaende husebygninger- Dat. 24.07.d.a.

 

Anno 08.06.1801 – Den residerende cappelan til Eidanger Hr. Fredrich Arents Krogs arvefæste til lensmand Hans Abrahamsen og hans arvinger paa brugs- og benyttelses retten af den Cappelaniet tillagde gaard Waller i Eidanger liggende allernaadigst Kongl. Beviling af 10. jan. 1800 og bleven tiladt at borteste. Dat 24. marts d.a.

 

Anno 25.06.1802 – Forrige Lensmand, Hans Abrahamsens skiøde til Kammerherre Løvenskiold paa brugs og besiddelsesret til den af ham arvefeste hans havende grd. Waller af skyld 4 huder – solgt for 999 rd. (dat. 31.03.1801)

 

Anno 26.08.1802 – Hr: Kammerherre Løvenskiold med Hans Abrahamsen indg. Contract om den Eidanger Cappelan beneficerede grd. Waller hvid arvefæste og brugsrettighed er solgt til Hr. Kammerherre løvenskiold imod at Hans Abrahamsen og hans hustrue skal bruge og beboe, Torgrims pls. undtagen, deres levetid og allenebrugsvare personelle onra.