| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| VALLER |


 

 

Saamund Gundersen f. 1780, gift 1. gang med Birgitte Larsdatter f. omkring 1785, gift 2. gang med Helge Hansdatter f. 1793

 

 

 

Saamund Gundersen, født 30.07.1780 på Odden u/Eie i Holla, døpt 06.08.1780 i Holla.[1]

Han var sønn av Gunder Saamundsen og Gunhild Evensdatter i Holla.

 

Gunder Sommundsen Oddens og Gunnild Evensdatters Drengebarn Sommund.

Faddere: Jan Thomæsen, Ole Susaas, Anders Pedersen Øvre Eje, Ingeborg Susaas, Inger Jensdatter Eje. Barnet født 30 Julii

 

Han ble brukt som fadder av sin søster, Anne Gundersdatter, i Østre Porsgrunn. Han hadde også ei søster Karen Gundersdatter i Østre Porsgrunn.

 

Cop. 22/7-1809. Ø. Porsg.

Uk. Saamund Gundersen og p. Birgitte Larsd.

Forl: Jacob Johnsen, Christian Østensen.

 

Bosatt på Rønningen under Valler.

 

Denne Saamund kom fra Holla. En annen hollakar, Halvor Johannesen, var også bosatt som husmann på Valler fra 1801.

 

Han giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1834.

 

Gjerpen viet - 27/11-1834

Saamund Gundersen Waller, født i Holden boer i Eidanger, enkem., 54. F: Gunder Saamindsen Ulefos.

Helge Hansd., Moen, født i Bøe; tiener paa Kiølnæs i Gjerpen, p., 41. F: Hans Ellefsen Moen.

Forlovere: Gunder Christen Waller af Eidanger, Niels Isaksen under Kiølnæs.

 

 

(1) Gift 22.07.1809 i Østre Porsgrunn,[2] med Birgitte Larsdatter, født ca 1782,[3] død 12.02.1832 på Valler i Eidanger, gravlagt 18.02.1832 på Eidanger kirkegård.[4]

 

Birgitte:

Gravlagt som "Bergit Larsdatter 50 år Huusmand Saamund Wallers kone".

 

 

(2) Gift 27.11.1834 i Gjerpen,[5] med Helge Hansdatter, født 07.06.1793 på Moen u/Erikstein i Bø i Telemark,[6],[7] (datter av Hans Ellefsen og Marte Olsdatter), døpt 16.06.1793 i Bø i Telemark.7

 

Helge:

Hun nevnes som født i Bø, tiener på Kjølnes i Gjerpen, pike, 41 aar med far Hans Ellefsen Moen da hun giftet seg i Gjerpen.

 

Hun var datter til Hans Eilevsen fra Oterholt og Marte Olsdtr fra Stadskleiv under Frambø i Bø.

 

Det var skifte etter foreldrene på Moen i 1803:

5.1. 1803 Moen under nordre Eriksteen, Bø

Skifte etter Marte Olsdtr og Hans Ellefsen

1 Ole Hansen 18 aar

2 Ellef Hansen 15 aar

3 Aslak Hansen

4 Helge Hansdtr 8 aar

5 Else Hansdtr 2 aar

Formynder Østen Eriksteen gm børnenes faster, farbroder Even Ellefsen Otterholt og farbroder Aslak Ellefsen Rue

 

 

 

I.    Gunhild Saamundsdatter, f. 04.05.1810 på Valler i Eidanger,[8] døpt 13.05.1810 i Eidanger kirke.3

      

       Saamund Gundersen Valler og Birgitte Larsdatter - Gunild

       Faddere: Margit Jonsdtr. af Porsgrund, Ingeborg Bendixdtr. ibid, Jon Torbiørnsen, Christen Olsen, Torsten Andersen alle fra Porsgrund.

      

       Gjerpen - viet 3/1-1844

       Hans Sørensen, f. Sølie, oph. Bakken, uk., 35. F: Søren Hansen Oseb.

       Gunhild Saamundsd., f. Eidanger, oph. Kiølnæs, p., 33. F: Saamund Gundersen.

 

 

       Gift 03.01.1844 i Gjerpen,[9] med Hans Sørensen, f. 1809 i Gjerpen (sønn av Søren Hansen og Anne Olsdatter), døpt 09.02.1809 i Gjerpen.4

      

       Hans:

       Søren Hanssøns db. Hans f. N. Søelie

       Faddere: Ole Søelies k., Karen Jacobsdtr., Ole Søelie, Hans Rasmussøn, Søren Johannissøn.

 

      

 

II.   Anne Gurine Saamundsdatter, født 10.04.1815 i Valler i Eidanger,[10] døpt 16.04.1815 i Eidanger kirke.[11] .

      

       Anne Gurine - Foreldre: Husmand Saamund Gundersen og Birgitte Larsdatter

       Faddere: Karen Valler, Maria Leerstang, Ingebret Valler, Christen Sætteret, Lars T......?

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 2 (1779-1814), skannet av digitalarkivet, side 8-9.

[2]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[3]  Alder ved død.

[4]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[5]  Gjerpenavskrifter på gamlegjerpen.no.

[6]  Alder ved gifte.

[7]  Kirkebok for Bø. Ministerialbok nr. 5, 1785-1815,skannet av digitalarkivet, side 68-69.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[9]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 80.

[11]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.