| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| JØNHOLT med SKRUKKERØD |


 

 

Peter Christian Frisenberg f. ca 1714 og Anna Cathrina Handingmand f. ca 1711 sin familie

 

 

 

Peter Christian Frisenberg, f. ca 1714 i Hobro i Jylland i Danmark,[1] d. 1781 på Rafnes i Bamble.1

Han var sønn av sogneprest i Hobro Jacob Erichsen Frisenberg og Anna Chatrina Kuur.

 

Peter giftet seg i 1747.

 

Copul. 22/2-1747 hiemme i huuset paa Toldbodøen:

Monsr. Peter Frisenberg og Jomfru Anne Cathrine Haneman.

De hafde Kongebrev og tillige Copulat. Seddel fra Lange.

Caut: Lieutnant Davidsøn og Controleur Biener.

 

Borgerskap i Skien:

Peter Christian Frisenberg. F. i Hobro i Jylland. B. på kjøpmannskap og negotie til lands og vanns 5/5 1746. - Drev trelastog kornhandel. Bosatt i Porsgrunn, senere på Rafnes i Bamble som han kjøpte i 1747.

 

Peter var bror av toller Nicolai Frisenberg. De kom fra Jylland i Danmark.

 

Peter fikk i 1746 borgerskap som kjøpmann til Skien og holdt noen år til på Østsiden i Porsgrunn. Da han gifter seg i Eidanger kirke i 1747 og vielsen ble da holdt hjemme på Toldboden i Porsgrunn. Han overtok i 1747 gården Ravnes i Bamble og bodde resten av sitt liv der. (Han kjøpte Ravnes gård med kvernbruk, sager og 2 hus samt gården Lille Herre og Hofstein av Ditlef Bucha.)

 

Han hadde ingen barn som levde ved sin død. Derfor kom hans brors sønn inn i bildet som arving av Ravnes.

 

Angående Bolvik gård og jernverk skrives følgende:

Endelig i 1739 kjøpte Løvenskiold ogsaa Fossum jernverk av brødrene Deichmann. Dette er den første av denne slegt paa Fossum, som fremdeles er i denne families eie. At bestyre alle disse eiendomme var selvfølgelig forbundet med mange vanskeligheter. Mest strid hadde han vel kanske med kjøbmand Peter Christian Frisenberg paa Rafnes. Denne gaard hadde Frisenberg kjøpt av Ditlef Bucha, som var indvandret fra Holsten. Frisenberg var fra Jylland. Han bodde en tid i Skien, men da han kjøpte Rafnes i 1747 flyttet han dit. Han kjøpte dessuten ogsaa Herre og Hofsten Bamble.

 

F.C. Knudsen:

Toldbodgaden 1, L.matr.no. 151. "Den gamle Toldbod"

 

Han har drevet korn- og trælasthandel og nævnes ofte. I 1743 er han opført med en formue paa 500 Rdl. I 1749 bidrog han med 20 Rdl. til «Prinsesse Styr». I 1743 sælges Niels Nielsens hus i Langesund paa forlangende af Seigneur Peter Friesenberg. Han eiede Rafnæs-sagene og gaarden Rafnes i 1758, og havde ret til at skjære 16,080 bord. I 1767 eier han hus i Skien.

Hans søn, Erik Friesenberg, var kjøbmand paa Herre i 1770-80-aarene. Simon K. Høeghs fader var i lære hos Friesenberg i 1770-aarene. Paa auktionen efter ham i 1783 blev Rafnæs med tilliggende eiendomme solgt til kammerjunker Jacob Løvenskiold.

 

Det er et veldig stort skifte etter han i Skien i 1781.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

6004 - 26.7.1781, 1785-1789, Skifteprotokoller 9a - 139b 

Skiftet sluttet 04.02.1788 (også nevnt 07.02.1788). se også skifteforhandlingsprot. nr. 1, fol. 373a ff, 380b, 385a ff, 389a ff, 406b ff, 411a ff, 415b ff, 421b ff, 440a, 444a, 449a ff, 453b ff, 455b ff, 467b ff, 468a ff og 469b ff, samt nr. 2 (se reg.)

arvelater Petter Christian Friisenberg Ravenæss i Bamble borger til Scheen og kjøpmann død 25.07.1781. 'fød i Hobroe i Jylland' og døpt 29.12.1714 samme sted. kona døde 25.01.1778, men navnet er ikke nevnt. etterlot ingen livsarvinger

 

Arvinger og andre:

arving far Jacob Erichsen Friissenberg Hobroe prost/sogneprest død. begravet 17.06.1721, 61 år gammel. Han var sogneprest 'for Hobroe og Schiellerup' menigheter i Aarhuus stift. Han hadde syv sønner og syv døtre, hvorav arvelatreren var den yngste

arving mor Anna Chatrina Kuur død

arving brordatter Kirstine Friisenberg Ringkiøbing g.m. krigsråd og strandinspektør Heide. Hun hadde tidligere vært g.m. kjøpmann Horslund. Datter av Johannes Jacobsen Friisenberg

andre Christen Tidemann Drammen kjøpmann og kornmagasinforvalter død. Vært g.m. Antonette Friisenberg

andre ? Fabrisius nevnt som svoger til Andreas Friisenberg. Nevnt i brev 10.06.1780, at han med 'sin Koene Agter først in Augustii At giøre en Reyse til Holsten for at besøge sin Gamle Fader'

søstersønn Jacob Torup Fohl i Holsteen degn sønn av Anders Torup og Engel Maria Friisenberg. Bostedet også nevnt som Fohle

andre svoger Anders Torup Gram i Holsteen sogneprest vært g.m. Engel Maria Friisenberg

søster Engel Maria Friisenberg død. Vært g.m. Anders Torup. Døpt 06.08.1696 i Hobroe kirke

søsterdattersønn Lorentz Friderich Friisenberg umyndig. Sønn av Iacob Friisenberg og Anne Catrine Krøger

andre Niels Rømer ved Horsens sogneprest til Horum og Stubye menigheter død. Vært g.m. Appelone Krøger

andre svoger Johan Friderich Krøger død før kona. Gift 15.09.1713 i Hobroe med Anne Elisabeth Iacobsdtr Friisenberg

søster Anna Johanna Friissenberg døpt 30.04.1707 i Hobroe kirke. Død i Hobroe og begravet 08.03.1708

andre ? Heide Ringkiøbing krigsråd og strandinspektør g.m. Kirstine Friisenberg

søster Carola Jacobsdtr Friissenberg døpt 26.08.1705 i Hobroe kirke.Må være døde uten livsarvinger

andre ? Nicolaisen Kiøbenhavn regimentskirurg/regimentsfeltskjær g.m. Elisabeth Lovisa Friisenberg

brordatter Elisabeth Lovisa Friisenberg Kiøbenhavn g.m. regimentskirurg Nicolaisen. Datter av Johannes Jacobsen Friisenberg

brorsønn Jacob Johannes Friisenberg Høver ved Schanderborg sønn av Iohannes Iacobsen Friisenberg. Også nevnt som Jacob Johan og Jacob Johannesen Fisenberg

bror Johannes Jacobsen Friisenberg Kiøbenhavn løytnant ved 'Drabant Corpset i Kiøbenhavn' død. Døpt 02.08.1698 i Hobroe kirke

andre Johannes Arboe Strømsøe udi Drammens Told District kjøpmann g.m. Anne Catrine Friisenberg

brordatter Anne Catrine Friisenberg Strømsøe udi Drammens Told District g.m. Iohannes Arboe. Datter av Nicolaj Iacobsen Friisenberg

brordattersønn Christen Tidemann10 år sønn av Christen Tidemann og Antonette Friisenberg

brordattersønn Iver Tidemann 12 år sønn av Christen Tidemann og Antonette Friisenberg

brordattersønn Nicolaj Tidemann 14 år sønn av Christen Tidemann og Antonette Friisenberg

søster Anne Elisabeth Jacobsdtr Friisenberg Gammelbye Præstegrd død i 1747, og begravet i Stoubye kirke. Gift 15.09.1713 i Hobroe med Johan Friderich Krøger. Flyttet til Gammelbye i 1737, og bodde der til hun døde. Døpt før kirkeboken for Hobroe begynte i 1692

søstersønn Johan Jacob Frausing Warde by- og herredsfoged død 06.09.1775. Sønn av Hans Frausing og Anne Iacobsdtr Friisenberg. Bostedet også nevnt som Walde

andre ? Voigtmann prost vært g.m. Anna Chatrina Thorup. Nevnt 08.11.1779. Også nevnt som Foigtmann, Foghmann og Fogtmann

søsterdatter Anna Chatrina Thorup død etter 08.11.1779, men før 26.07.1781. Vært g.m. prost Voigtmann. datter av Anders Torup og Engel Maria Friisenberg. Etterlot ingen livsarvinger

brorsønn Anders Friisenberg Søedahl død før 08.11.1779, eller i hvert fall før 08.01.1782. Sønn av Erich Iacobsen Friisenberg. Etterlot ingen livsarvinger

andre svoger Christen Knudsen gullsmed død før kona. Vært g.m. Anna Johanne Friisenberg

søster Anna Johanna Friisenberg Wiborg død etter mannen. Vært g.m. Christen Knudsen. nevnt 04.07.1782, at hun døde 'for meer end 2 Aars tiid siden'. Skiftebrevet påbegynt 08.11.1779 og avsluttet 08.01.1782. døpt 29.08.1708 i Hobroe kirke. Etterlot ingen livsarvinger

andre ? Horslund Wiborg kjøpmann død. Vært g.m. Kirstine Friisenberg. Også nevnt som Haaslund

andre M. Mohr Woldum sogneprest Christen Winding Mohrs bror. Nevnt 03.06.1784

søstersønnedatter Anne Jacobine Frausing Bottslott i Sønder Amt i Holsteen g.m. Georg Friderich Reeder. Datter av Johan Jacob Frausing

bror Christ. Jacobsen Friissenberg død uten livsarvinger. Døpt 14.01.1694 i Hobroe kirke

andre svoger Hans Frausing Wiiborg prokurator vært g.m. Anne Jacobsdtr Friisenberg

søster Anne Jacobsdtr Friisenberg død. Vært g.m. Hans Frausing. Døpt 17.06.1695 i Hobroe kirke

sønn Erich Friissenberg død, trolig like før 25.03.1780, kan ikke ha etterlatt livsarvinger

søsterdatter Appelone Krøger Gammelbye Præstegaard ved Horsens i Jylland enke etter Niels Rømer. Datter av Johan Friderich Krøger og Anne Elisabeth Iacobsdtr Friisenberg

sønn Jacob Friisenberg død. Var trolig i live 23.08.1776. Kan ikke ha etterlatt livsarvinger. Etternavnet er ikke nevnt, men utledet av farens navn

andre ? Wiel kanselliråd nevnt 10.06.1780, at han hadde blitt forlovet med Andreas Friisenbergs 'Svogers Ældste Datter der er Fuld=Syster til den Afdøde' (må vel være, at han var forlovet med Johannes Arboes eldste datter)

bror Petter Jacobsen Friissenberg hjemmedøpt, bekjentgjort 22.12.1709. Død i Hoebroe og begravet 26.03.1710

bror Petter Christ. Friissenberg døpt 18.03.1713 i Hobroe kirke. Død i Hobroe og begravet 01.02.1714

søster Anna Chatrina Friissenberg døpt 11.01.1703 i Hobroe kirke. Må være død uten livsarvinger

andre Georg Friderich Reeder Bottslott i Sønder Amt i Holsteen 'Herre' til Bottslott g.m. Anne Jacobine Frausing

bror Erich Jacobsen Friisenberg Holbech Gaard ved Randers forpakter død. Døpt 02.09.1692 i Hobroe kirke

brordatter Antonette Friisenberg død. Vært g.m. Christen Tidemann. Datter av Nicolaj Jacobsen Friisenberg

søsterdatter Anne Catrine Krøger Witvegaard nevnt 08.11.1779, men død før 26.07.1781. Vært g.m. fetteren Iacob Friisenberg. Datter av Johan Friderich Krøger og Anne Elisabeth Iacobsdtr Friisenberg

brorsønn Jacob Erichsen Friisenberg Witvedgaard ved Grinaae vært g.m. sin nå avdøde kusine Anne Catrine Friisenberg. Sønn av Erich Jacobsen Friisenberg

brorsønn Christian Friisenberg Sahl Meenighed i Riiber Stift prost og sogneprest sønn av Erich Iacobsen Friisenberg. han var 'Provst over Gieding Herred og Sogne Præst for Sahl Meenighed i Riibes Stift

brorsønn Henrich Friisenberg Gaarden Søedahl ved Wiiborg propritær sønn av Erich Jacobsen Friisenberg

brordatter Anne Catrine Erichsdtr Friisenberg død. Gift 1. gang med Anders Schelde. Gift 2. gang med Jacob Torup. Datter av Erich Iacobsen Friisenberg

andre Anders Schelde ved Randers sogneprest til Wivild og Weilbye menigheter død. Vært g.m. Anne Catrine Erichsdtr Friisenberg. Også nevnt som Andreas

andre Jacob Torup ved Randers prost, sogneprest til Wivild og Weilbye menigheter var i live. vært g.m. Anne Catrine Erichsdtr Friisenberg. Senere g.m. dennes søster, nå avdøde Axilia Leene Sophia Erichsdtr Friisenberg

brordattersønn Erich Friissenberg Schelde Siødahl Gaard født 22.11.1752. Sønn av Anders Schelde og Anne Catrine Erichsdtr Friisenberg. Også nevnt som Schielde

andre Rasmus Udbye Sohngaardsholm ved Aalborg forpakter g.m. Christiane Friisenberg. Bodde 08.11.1779 på Stenald

andre Christen Winding Mohr gift i løpet av skiftebehandlingen, 28.05.1783 i Woldums kirke, med Else Schelde

arving brordattersønn Jens Torup 16 år døpt 12.05.1765 i Wifvild kirke. Sønn av Jacob Torup og Anne Catrine Erichsdtr Friisenberg

brordatter Johanne Friisenberg Søedahl ugift. Datter av Erich Iacobsen Friisenberg. Etter bevilling, myndig under kurator

brorsønn Andreas Friisenberg Kiøbenhavn sønn av Nicolaj Iacobsen Friisenberg. Nevnt 15.09.1746, at han var 10 år gammel. Nevnt 08.11.1779, at han var 'Studiosus'. nevnt 16.12.1780, at han var gift og hadde fire barn. også nevnt som Anders

brordatter Axilia Leene Sophia Erichsdtr Friisenberg død. Vært g.m. søsterens enkemann Jacob Torup. Datter av Erich Iacobsen Friisenberg

brordattersønn Erich Friissenberg Torup døpt 10.10.1773 i Wifvild kirke. Sønn av Jacob Torup og Axilia Leene Sophia Erichsdtr Friisenberg

brordatter Christiane Friisenberg Sohngaardsholm ved Aalborg g.m. Rasmus Udbye. Datter av Erich Iacobsen Friisenberg. Bodde 08.11.1779 på Stenald

bror Nicolaj Jacobsen Friisenberg Porsgrund toller død. Skiftebrevet påbegynt 15.09.1746 og avsluttet 10.01.1756 (skiftet ble 'Devolveret', nevnt skiftekommisjon 10.01.1747). Døpt 30.09.1700 i Hobroe kirke. Også nevnt toller ved 'Langesunds Toldboed'/Langesund tolldistrikt

brordatterdatter Else Schelde gift i løpet av skiftebehandlingen, 28.05.1783 i Woldums kirke, med Christen Winding Mohr. datter av Anders Schelde og Anne Catrine Erichsdtr Friisenberg. også nevnt som Schielde.

 

 

Gift 22.02.1747 i Eidanger kirke,1,[2] med Anna Cathrina Handingmand, f. ca 1711 i Kristiansand i Aust-Agder,[3],1 (datter av Mogens Handingmand og Marthe Clausdatter), d. 1778 på Rafnes i Bamble,[4] gravlagt 31.01.1778 i Bamble.[5]

 

Anna:

Gravlagt som "Madam Anna Charina Frisenbergs fød Hardingmand 67 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5771 - 27.2.1778 - 1777-1779 - Skifteprotokoller 8a - 187b

Dette er kun en uskiftebevilling

arvelater Anne Charine Handingsman, Ravnes wed Brevig død. Etterlot en sønn

arving ektefelle Peter Christian Frisenberg, dette er kun en kongel. bevilling, for å sitte i uskiftebo etter kona.

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 39.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Alder ved død.

[4]  Skifte etter henne.

[5]  Solumslekt