| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| JØNHOLT med SKRUKKERØD |


 

 

 

Nikolai Frisenberg f. omkring 1700 og Anthonette Andersdatter Smith f. ca 1709 sin familie

 

 

 

Nikolai Frisenberg, f. 1700,[1] d. 1746 i Eidanger,[2] gravlagt 27.08.1746 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av sogneprest i Hobro Jacob Erichsen Frisenberg og Anna Chatrina Kuur.

 

Nikolai var toller.

 

Fra "TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 - 1886".

Frisenberg, Nicolai. Kongelig lakei. Toller i Porsgrunn 12. mars 1731, Skien 1737, Langesund 1739. Død før 20. sept. 1746.

 

Etter at det ble protestert på et salg av gården Kleven i 1732, ble han eier av gården etter å ha kjøpt den på auksjon.

 

Anno 1732 – 31. martsImod bemeldte skiøde protesterede Kong. May’stes Fogd Sr. Joachim Schweder saaledes: Saavidt Klewen Grd. Anbetreffes og ej videre af det opleste Skiødes Indhold protesterede Fogden Kraftig saasom bemeldte gaard var skeed indførsel udj for gield efter ergangne Dom over Jalding længe førend hand dette Sjiøde udstedt haver, derfor var og bem’ste Kleven Grd. ved offentlig Auction siden bleven solgt til Hr. Tolder Friisenberg som den rettelig tilhører, det Fogden Schweder begjærede paa Skiødet ligned, til sin Tids. Eferetning.

 

Han eide den ikke lenge, for i 1742 var det Kammer Raad Kierulfs som eide og solgte gården

 

Han nevnes i skifte etter sin bror Petter Christian Frisenberg i Skien i 1781:

arving bror Nicolaj Jacobsen Friisenberg Porsgrund toller død. Skiftebrevet påbegynt 15.09.1746 og avsluttet 10.01.1756 (skiftet ble 'Devolveret', nevnt skiftekommisjon 10.01.1747). Døpt 30.09.1700 i Hobroe kirke. Også nevnt toller ved Langesunds Toldboed/Langesund tolldistrikt.

 

F.C. Knudsen:

L.matr.no. 150 B. Toldboden af 1652

Nicolai Friesenberg fra ca. 1730 til 1746

 

Friesenberg ser ud til at have været vel situeret og en betroet mand. Han kjøbte i 1739 gaarden Gunneklev i Eidanger, og nævnes som incassator ved flere auktioner. Der er ikke anført noget om, hvor gammel han var, da han døde, men han ser ud til at have været forholdsvis ung, og hustruen var kun 30 aar ved sin død.

 

Eiendomsforhold:

 

2 hunder i Gunneklev ble solgt i 1737:
Dend 14.nov. 1737 - Hans Bingholdt og Hans Olsen skiøde til Hr. Tolder Frisenberg paa 2 huder med bøxel og herlighed i Gunneklef (dags dato)

3 huder i Gunneklev ble solgt i 1739:
Dend 31. mars 1740 - Hr. Tolder Frisenbergs skiøde til Rolf Herøen paa 3 huder i Gunneklev for 146 rd. (dato 30.07.1739)

2 huder i Gunneklev ble solgt i 1745:
Anno 1746, 18. april - Tolder Frisenbergs skiøde til Lars Rolfsen Herøen paa 2 huder i Øfre och Nedre Gunneklefen for 98 rd. (datert 29.12.1745)

Sjømilitære i Eidanger 1740:
Guneklef - Nr.19
Bruger:
Tolderen Frisenberg

 

Gravlagt som "blev Tolder Frisenbergs liig begraved".

 

 

Gift 17.12.1733 i Bragernes kirke,[3] med Anthonette Andersdatter Smith, f. ca 1709,[4] d. 1739 i Eidanger,2 gravlagt 24.12.1739 på Eidanger kirkegård.2

 

Anthonette:

Gravlegges som "Tolder Frisenbergs Hustru Antonette Smith 30 aar".

 

 

 

I.    Anthonette Nikolaisdatter Frisenberg, f. 1734 i Eidanger,[5] døpt 23.06.1734 i Eidanger kirke.5

      

       Hr. Tolder Nicolaj Friesenberg og Madam Anthonetta Andersdatter Smith - Anthonette

       Faddere: baaren af Madam Anthonette Gabrielsdatter Bruun, Madam Else Kierulf, mandfaddere: Hr. Ambtmand Henric Esseman, Hr. Institsraad Herman Leopoldus, Hr. Laugmand Truls Viel.

      

       Hun var fadder i 1755.

 

 

 

II.   Anna Catharina Nikolaisdatter Frisenberg, f. 1735 i Eidanger,[6] døpt 08.09.1735 i Eidanger kirke.6

      

       Tolder Nicolaj Frisenberg og Anthonette Smidt - Anna Chatarina

       Faddere: baaren af Major Hombois frue, Margrethe Aal, mandfaddere: Cancelliraad Herman Leopoldus, Cancellieraad Deichman, Hans Angel.

      

 

 

III. Anders Nikolaisen Frisenberg, f. 1736 i Eidanger,[7] døpt 31.07.1736 i Eidanger kirke,7 konfirmert 21.04.1754 i Brevik kirke.[8]

      

       Tolder Frisenbergs ægte søn Nom. Anders

       Faddere: baaren af Cancellieraad Leopoldis Frue, Jomfrue Karen Bovmand, mandfaddere: Major Deichmand, Hans Kierulf, Controleur Biener.

      

       Konfirmert som "1. Anders Frisenberg".

      

 

 

IV. Anne Cathrine Nikolaisdatter Frisenberg, f. 1737 i Eidanger,[9] døpt 06.11.1737 i Eidanger kirke.9

      

       Tolder Frisenberg og Antonette Smith - Anne Cathrine

       Faddere: baaren af CamerRaad Kierulfs Frue Else Brinch, Madame Prophs, mandfaddere: Niels Aal, Peter Christian fra Langesund, Peter Frisenberg.

      

      

      

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Kirkebok for Bragernes, Ministerialbok nr. I 3 (1706-1734), skannet av digitalarkivet, side 349.

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 15.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 28.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 34.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 41.