| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RØRA |


 

 

 

 

Anne Magdalene Christophersdatter f. omkring 1705 sin familie (Hun var 1. gang gift med en Christen og 2. gang med Iver Andersen f. ca 1692)

 

 

 

Anne Magdalene Christophersdatter, f. omkring 1705, d. ca 1764 i Brevik.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1724

 

Brevik: Trolovet 21.12.1724, Viet 21.02.1725         

Mons. Iver Andersen Røre og Mad.selle Anne Magdalene Christophersdatter Arnet         

Caut.: Visiteur Schiøtt, Mons. Tesmand.

 

Brevik 1762:

Nr 122

Mand og hustru: Iver Røra og kone

Børn over 12 aar: Petter Iversen, Maria Iversdatter

De uformuende: Hans Larsen Skomager og kone, 2de fattige folk

 

1764 25/7    Protokoll 6b fol. 433b

Brevik

navn mangler +    g. Iver Røre  

            Barn:

            1.  Mats Christensen, 38 år

            2.  Anders Christensen, 36 år

            3.  Peder Iversen, 20 år

            4.  Dorthe Catharina Iversdtr./Christensdtr.?, 28 år

            5.  Marthe Iversdtr., 26 år

            6.  Anne Mallene Iversdtr., 23 år

Brt. 18 - 0 - 0

Boets utg. 47 - 1 – 16

 

Ut fra dette er jeg usikker på om de bodde på Røra, eller om de hele tiden bodde i Brevik. Iver Andersen kan ha bodd i Brevik og blitt skrevet som Iver Røra. Han kan bare ha kommet fra Røra, men de kan å ha bodd der en periode.

 

 

(1) Hun giftet seg med Christen, f. omkring 1680.

 

 

(2) Gift 21.02.1725 i Brevik kirke,[1] med Iver Andersen, f. ca 1692,[2] d. 1766 i Brevik, gravlagt 19.04.1766 på Brevik kirkegård.[3]

 

Iver:

Gravlagt som "Iwer Røra 74 aar".

 

 

 

I.    Mads Christensen, (sønn av Christen og Anne Magdalene Christophersdatter) f. ca 1726.[4]

 

 

 

II.   Anders Christensen, (sønn av Christen og Anne Magdalene Christophersdatter) f. ca 1728.[5]

 

 

 

III. Dorthe Cathrine Iversdatter, (datter av Iver Andersen og Anne Magdalene Christophersdatter) f. 1736, døpt 29.01.1736 i Brevik kirke,[6] konfirmert 21.04.1754 i Brevik kirke.[7]

      

       Iver Røres P.B. Dorothe Cathrine

       baaren af Mad'me Søren Bergs, Demoi'selle Berthe Moys, mandfaddere: Mons Schuds, Kittil Hansen

      

       Konfirmert som "7. Dorthe Cathrine Iversdatter Røre".

 

 

 

IV. Martha Iversdatter, (datter av Iver Andersen og Anne Magdalene Christophersdatter) f. 1738, døpt 01.06.1738 i Brevik kirke,[8] d. ca 1785,[9] konfirmert 17.05.1757 i Brevik kirke.[10]

      

       Iver Røres P.B. Martha

       baaren af Mad'me Jacob Nielsens, Mad'me Grethe til Grubbes, mandfaddere: Mons. Schudtz, Schaaning, Friderich Schiøtt

      

       Konfirmert som "4. Marthe Iversdatter Røre".

 

       Brevik 1762:

       Nr 68

       Mand og hustru: Hans Amundsen og kone

       Huusfolk: Tarald Olsen Snedker, Torkild Christensen Betjenter

 

       Brevik: trolovet 11.12.1765

       Mæster Snedker og Borger Tarald Olsen Eeg og Marte Iwersdatter Røra

       Caut.: Lars Forbech, Halvor Holter

       - hiemme i Huuset

 

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       5982 - 11.10.1785 - 1785-1789 - Skifteprotokoller 9a - 63b

       Skiftet sluttet 07.12.1786. se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 206a, 244b og 246a (der nevnt at skiftet sluttet 08.12.1786)

       arvelater Martha Iwersdtr Røra Brewig død

       Arvinger:

       ektefelle Taral Olsen Eeg snekkermester

       sønn Peter Michael Taraldsen Eeg 6 år

       datter Maren Taraldsdtr Eeg 11 1/2 år

       datter Helene Taraldsdtr Eeg 10 år.

 

      

       Forlovet 11.12.1765 i Brevik med Tarald Olsen, f. ca 1738 i Arendal,[11] d. 1795 i Brevik, gravlagt 09.07.1795 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Tarald:

       Han fikk borgerbrev i 1763: Tarald Olsen. Snekker. B. 1763.

 

       Han var snekker og stor blant annet for arbeid med ombygging av kirken. 

 

       Gravlagt som "Snedker Taral Olsen Eeg 57 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 196a

       Skifte 6. juli 1795 i Brevig

       Borger og snedkermæster Tarald Eeg, død

       Barn:

       1. Peder Michal Eeg 18 aar

       2. Maren Taraldsdatter Eeg 23 aar og tienede i Tønsberg

       Curator for søn snedker Nils Andreasen

       Formynder for datter Mæster snedker Jonas Peter Silander.

 

       Se Brevik 1762

 

 

      

V.   Anna Magdalena Iversdatter, (datter av Iver Andersen og Anne Magdalene Christophersdatter) f. 1742, døpt 14.01.1742 i Brevik kirke,[13] konfirmert 29.03.1761 i Brevik kirke.[14]

      

       Iver Røres Pigebarn Anna Magdalena

       baaren af Anna Cathrine Schiøtt, Karen Hansdatter, mandfaddere: Lars Larsen, Jens Andersen

      

       Konfirmert som "12. Anne Malene Iversdatter Røra".

 

 

 

VI. Petter Nicolay Iversen, (sønn av Iver Andersen og Anne Magdalene Christophersdatter) f. 1744 i Brevik, døpt 03.05.1744 i Brevik kirke,[15] d. 1744 i Brevik, gravlagt 25.05.1744 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Iver Røres Dr. barn Petter Nicolay

       baaren af Cathrina Niels Grubbes, Sara Andersdatter, mandfaddere: Lars Lindberg, Jørgen Henrichsen, Michel Skreder

      

       Gravlagt som "Iver Røres Dr. barn".

 

 

 

VII. Petter Iversen, (sønn av Iver Andersen og Anne Magdalene Christophersdatter) f. 1745, døpt 19.12.1745 i Brevik kirke,[17] konfirmert 28.03.1762 i Brevik kirke.[18]

      

       Iver Røres Drbr. Petter

       baaren af Maria Lars Larsens, Ulrica Elonora Saurach, mandfaddere: Mess. Lars Schvint, Søren Ring

      

       Konfirmert som "2. Petter Iversen Røra".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[2]  Alder ved død.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[4]  Skifte etter moren.

[5]  Skifte etter moren.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34f.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34i.

[9]  Skifte etter henne.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[11]  Alder ved død.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34m.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34o.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34p.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 66.