| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Tarald Olsen f. ca 1738 og Martha Iversdatter f. 1738 sin familie

 

 

 

Tarald Olsen, f. ca 1738 i Arendal,[1] d. 1795 i Brevik, gravlagt 09.07.1795 på Brevik kirkegård.[2]

 

Han var bosatt i Brevik i 1762.

 

Brevik 1762:

Nr 68

Mand og hustru: Hans Amundsen og kone

Huusfolk: Tarald Olsen Snedker, Torkild Christensen Betjenter

 

Han forlovet seg i Brevik i 1765. (Vielsen ikke nevnt)

 

Brevik: trolovet 11.12.1765

Mæster Snedker og Borger Tarald Olsen Eeg og Marte Iwersdatter Røra

Caut.: Lars Forbech, Halvor Holter

- hiemme i Huuset

 

Han var snekker og stod blant annet for arbeidet med ombygging av kirken i Brevik.

 

Brevik 1770:
23.
Taral Olsen, 26 aar, født i Arendal, 1 søn
Ole Ifver Taraldsenf, 5 uger gammel, født i Brevik

Brevik 1782:
Nr.197 
Tarald Snedker - 1 kone - 4 barn

 

Gravlagt som "Snedker Taral Olsen Eeg 57 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 196a

Skifte 6. juli 1795 i Brevig

Borger og snedkermæster Tarald Eeg, død

Barn:

1. Peder Michal Eeg 18 aar

2. Maren Taraldsdatter Eeg 23 aar og tienede i Tønsberg

Curator for søn snedker Nils Andreasen

Formynder for datter Mæster snedker Jonas Peter Silander.

 

 

 

Forlovet 11.12.1765 i Brevik,[3] gift 1765, med Martha Iversdatter, f. 1738 i Brevik (datter av Iver Andersen og Anne Magdalene Christophersdatter), døpt 01.06.1738 i Brevik kirke,[4] d. ca 1785,[5] konfirmert 17.05.1757 i Brevik kirke.[6]

 

Martha:

Iver Røres P.B. Martha

baaren af Mad'me Jacob Nielsens, Mad'me Grethe til Grubbes, mandfaddere: Mons. Schudtz, Schaaning, Friderich Schiøtt

 

Konfirmert som "4. Marthe Iversdatter Røre".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5982 - 11.10.1785 - 1785-1789 - Skifteprotokoller 9a - 63b

Skiftet sluttet 07.12.1786. se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 206a, 244b og 246a (der nevnt at skiftet sluttet 08.12.1786)

arvelater Martha Iwersdtr Røra Brewig død

Arvinger:

ektefelle Taral Olsen Eeg snekkermester

sønn Peter Michael Taraldsen Eeg 6 år

datter Maren Taraldsdtr Eeg 11 1/2 år

datter Helene Taraldsdtr Eeg 10 år.

 

 

 

I.    Maren Malene Taraldsdatter, f. 1765 i Brevik, døpt 28.12.1765 i Brevik kirke,[7] d. 1766 i Brevik, gravlagt 15.08.1766 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Taral Olson Eeg og Marta Iwersdatter Røra - Maren Malene                 

       Faddere: Halvor Holters kone Sophie Jacobsd, Marken Larsd Forbech, Visiterer Theiler, Halvor Holter, Ole Dal

      

       Gravlagt som "Maren Malene Taralsdatter Eeg 30 uger".

 

 

 

II.   Anne Malene Taraldsdatter, f. 1767 i Brevik, døpt 22.12.1767 i Brevik kirke,[9] d. 1781 i Brevik, gravlagt 15.09.1781 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Taral Eeg og Marta Iwersdatter - Anne Malene             

       Fadddere: Hans Larsons kone Rebeccha Hanson, Karen Nilsd. Bamble, Hans Holst, Lars Pederson, Peder Pederson

      

       Gravlagt som "Anne Malene - Taral Eegs 13 aar".

 

 

 

III. Ole Iver Taraldsen, f. 1769 i Brevik, døpt 16.12.1769 i Brevik kirke,[11] d. 1770 i Brevik, gravlagt 21.04.1770 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Tarald Eeg og Marte Iwersdatter - Ole Iwer                  

       Faddere: Francisca Georgine Holm, Anne Chatrine Jensd, Bernt Jenson, Ole Dal, Johan Grobert

      

       Gravlagt som "Ole Iwer Taraldson Eeg 18 uger".

 

 

 

IV. Inger Marie Taraldsdatter, f. 1771 i Brevik, døpt 25.01.1771 i Brevik kirke,[13] d. 1771 i Brevik, gravlagt 06.04.1771 på Brevik kirke.12

      

       Taral Eeg og Marte Iwersdatter - Inger Maria    

       Faddere: Bernt Jensons kone Helje Amonsd, Anne Kirstine Nilsd, Nils Bamble, Jacob Fofax, Hans Jørgen Christopherson Brun

      

       Gravlagt som "Inger Marie Taraldsdatter Eeg 10 aar".

 

 

 

V.   Maren Taraldsdatter, f. 1772 i Brevik, døpt 08.04.1772 i Brevik kirke,[14] konfirmert 01.05.1791 i Brevik kirke.[15]

      

       Taral Ols. Eeg og Marte Iwersdatter - Maren                 

       Faddere: Anne- Hans Holtes, Kirsten Dorothea Hanson, Visiteur Theigler, Taral Kiempe, Hans Jørgen Tofte

      

       Konfirmert som "Maren Taralsdatter 17 aar".

 

 

 

VI. Malene Tarldsdatter, f. 1773 i Brevik, døpt 23.12.1773 i Brevik kirke,[16] konfirmert 05.04.1792 i Brevik kirke,15 d. 1794 i Brevik, gravlagt 28.03.1794 på Brevik kirkegård.2

      

       Taral Olson Eeg og Marte Iwersdatter - Malene             

       Faddere: Peder Pedersons kone Chatarina Pedersd, Karen Bamble, Bernt Jenson, Nicolaj Glose, Ole Stoson

      

       Konfirmert som "Lene Taralsdatter 15 aar". Selv om alderen ikke stemmer ved hennes konfirmasjon må dette være datteren Malene.

      

       Gravlagt som "Lene Taraldsd. Eeg 21 aar".

 

 

 

VII. Ole Iver Taraldsen, f. 1775 i Brevik, døpt 03.10.1775 i Brevik kirkegård,[17] d. 1780 i Brevik, gravlagt 14.04.1780 på Brevik kirkegård.10

      

       Taral Olson Eeg og Marte Iwersdatter - Ole Iwer                      

       Faddere: Andreas Holms kone Kisten Hesselberg, Anne Blehr, Daniel Erichson, Nils Jenson Sand, Hans Erichson

      

       Gravlagt som "Ole Iver - Taral Snedkers 4 aar 27 uger".

 

 

 

VIII. Petter Michael Taraldsen, f. 1778 i Brevik, døpt 09.01.1778 i Brevik kirke,[18] konfirmert 12.04.1795 i Brevik kirke.15

      

       Taral Olson og Marta Iwersdatter - Petter Michael                    

       Faddere: Lars Pedersons kone Karen Maria Jacobsd, Anne Marie Christensd, Peder Pederson, Anun Olson, Nils Coch Hanson

      

       Konfirmert som "Petter Taralson Eeg 17 aar".

 

 

 

IX. Ole Iver Taraldsen, f. 1780 i Brevik, døpt 17.09.1780 i Brevik kirke,[19] d. 1782 i Brevik, gravlagt 14.11.1782 på Brevik kirkegård.[20]

      

       Borger Taral Olson Eeg og Marta Iwersdatter - Ole Iwer                      

       Faddere: Bernt Smeds kone Helje Amonsd, Marte Dorthea Hansd, Hans Jørgen Tofte, Abraham Brun, Peder Møller

      

       Gravlagt som "Ole Iwer - Taral Snedkers 2 aar".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 86.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34i.

[5]  Skifte etter henne.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[19]  Brevik, døpte 1764-1780 Registrert på internett av Frank Johannesen.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.