| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | EIDANGER BYGDEBOK I

I EIDANGER BYGDEBOK I


 

 

Overføringstabell for ”Slektshistorien for Eidanger før 1812”

 

Lillegården - Fam1 - side 13

Lillegården – Fam2 - side 14 til 15

Lillegården – Fam3 - side 16 til 18

Lillegården – Fam4 - side 19 til 21

Lillegården – Fam5 - side 22 til 23

Lillegården – Fam6 - side 24 til 26

Lillegården – Fam7 - side 27

Lillegården – Fam8 - side 28

Lillegården – Fam9 - side 30 til 31

Hasler – Fam1 – side 33

Hasler – Fam2 – side 34 til 36

Hasler – Fam3 – side 37 til 41

Hasler – Fam4 – side 42 til 47

Hasler – Fam5 – side 48 til 51

Hasler – Fam6 – side 52

Hasler – Fam7 - side 53

Lanner – Fam1 – side 56 til 57

Lanner – Fam2 – side 58 til 60

Lanner – Fam3 – side 61 til 67

Lanner – Fam4 – side 68 til 82

Lanner – Fam5 – side 83 til 85

Lanner – Fam6 – side 86 til 88

Lanner – Fam7 – side 89 til 90

Lanner – Fam8 – side 91 til 93

Lanner – Fam9 – side 94 til 97

Lanner – Fam10 – side 98

Lanner – Fam11 – side 99

Kokkersvold – Fam1 – side 103

Kokkersvold – Fam2 – side 104 til 105

Kokkersvold – Fam3 – side 106 til 112

Kokkersvold – Fam4 – side 113 til 121

Kokkersvold – Fam5 – side 122 til 123

Kokkersvold – Fam6 – side 124 til 126

Kokkersvold – Fam7 – side 127

Kokkersvold – Fam8 – side 128

Kokkersvold – Fam9 – side 129 til 131

Kokkersvold – Fam10 – side 132

Kokkersvold – Fam11 – side 133 til 135

Slevolden – Fam1 – side 138 til 139

Slevolden – Fam2 – side 140 til 142

Slevolden – Fam3 – side 143

Slevolden – Fam4 – side 144 til 148

Slevolden – Fam5 – side 149 til 150

Slevolden – Fam6 – side 151 til 154

Slevolden – Fam7 – side 155 til 157

Slevolden – Fam8 – side 158

Tråholt – Fam1 – side 162 til 166

Tråholt – Fam2 – side 167 til 171

Tråholt – Fam3 – side 172 til 174

Tråholt – Fam4 – side 175 til 176

Tråholt – Fam5 – side 177 til 178

Tråholt – Fam6 – side 179 til 182

Tråholt – Fam7 – side 183 til 186

Tråholt – Fam8 – side 187 til 190

Tråholt – Fam9 – side 191 til 195

Tråholt – Fam10 – side 196 til 197

Tråholt – Fam11 – side 198

Tråholt – Fam12 – side 199

Tråholt – Fam13 – side 200 til 202

Tråholt – Fam14 – side 203 til 204

Tråholt – Fam15 – side 205 til 209

Tråholt – Fam16 – side 210 til 211

Tråholt – Fam17 – side 212 til 214

Tråholt – Fam18 – side 215

Tråholt – Fam19 – side 216 til 219

Tråholt – Fam20 – side 220 til 221

Grønsholt – Fam1 – side 225 til 226

Grønsholt – Fam2 – side 227 til 228

Grønsholt – Fam3 – side 229 til 231

Grønsholt – Fam4 – side 232 til 236

Grønsholt – Fam5 – side 237 til 242

Grønsholt – Fam6 – side 243 til 244

Kvestad – Fam1 – side 250 til 253

Kvestad – Fam2 – side 254

Kvestad – Fam3 – side 255 til 257

Kvestad – Fam4 – side 258 til 259

Kvestad – Fam5 – side 260 til 264

Kvestad – Fam6 – side 265 til 270

Kvestad – Fam7 – side 271 til 273

Kvestad – Fam8 – side 274 til 276

Kvestad – Fam9 – side 277 til 280

Kvestad – Fam10 – side 281 til 282

Kvestad – Fam11 – side 283 til 286

Kvestad – Fam12 – side 287 til 288

Kvestad – Fam13 – side 289 til 291

Kvestad – Fam14 – side 292 til 294

Kvestad – Fam15 – side 295 til 297

Kvestad – Fam16 – side 298

Kvestad – Fam17 – side 299

Kvestad – Fam18 – side 300 til 304

Kvestad – Fam19 – side 305 til 306

Lunde Nordre – Fam1- side 313 til 317

Lunde Nordre – Fam2- side 318 til 319

Lunde Nordre – Fam3- side 320 til 323

Lunde Nordre – Fam4- side 324 til 325

Lunde Nordre – Fam5- side 326 til 327

Lunde Nordre – Fam6- side 328 til 330

Lunde Nordre – Fam7- side 331 til 333

Lunde Nordre – Fam8- side 334 til 336

Lunde Nordre – Fam9- side 337 til 340

Lunde Nordre – Fam10- side 341 til 346

Lunde Nordre – Fam11- side 347 til 351

Lunde Nordre – Fam12- side 352 til 355

Lunde Nordre – Fam13- side 356 til 361

Lunde Nordre – Fam14- side 362 til 366

Lunde Nordre – Fam15- side 367 til 368

Lunde Nordre – Fam16- side 369 til 370

Lunde Nordre – Fam17- side 371

Lunde Nordre – Fam18- side 372 til 376

Lunde Nordre – Fam19- side 377

Lunde Nordre – Fam20- side 378

Lunde Nordre – Fam21- side 379 til 381

Lunde Nordre – Fam22- side 382 til 384

Lunde Nordre – Fam23- side 385 til 389

Lunde Nordre – Fam24- side 390 til 391

Lunde Nordre – Fam25- side 392 til 393

Lunde Nordre – Fam26- side 394 til 396

Lunde Nordre – Fam27- side 397

Lunde Nordre – Fam28- side 398

Lunde Nordre – Fam29- side 399 til 400

Lunde Nordre – Fam30- side 401 til 403

Lunde Søndre – Fam1- side 408 til 413

Lunde Søndre – Fam2- side 414 til 415

Lunde Søndre – Fam3- side 416 til 419

Lunde Søndre – Fam4- side 420 til 421

Lunde Søndre – Fam5- side 422 til 424

Lunde Søndre – Fam6- side 425 til 433

Lunde Søndre – Fam7- side 434 til 438

Lunde Søndre – Fam8- side 439 til 443

Lunde Søndre – Fam9- side 444 til 447

Lunde Søndre – Fam10- side 448 til 450

Lunde Søndre – Fam11- side 451 til 453

Lunde Søndre – Fam11- side 454 til 456

Øveråsen – Fam1- side 460 til 461

Øveråsen – Fam2- side 462 til 463

Øveråsen – Fam3- side 464 til 467

Øveråsen – Fam4- side 468 til 472

Øveråsen – Fam5- side 473

Øveråsen – Fam6- side 474 til 476

Øveråsen – Fam7- side 477 til 480

Øveråsen – Fam8- side 481 til 482

Flogstad – Fam1 – side 488

Flogstad – Fam2 – side 489

Flogstad – Fam3 – side 490 til 492

Flogstad – Fam4 – side 493 til 499

Flogstad – Fam5 – side 500 til 504

Flogstad – Fam6 – side 505 til 509

Flogstad – Fam7 – side 510 til 511

Flogstad – Fam8 – side 512 til 514

Flogstad – Fam9 – side 515 til 517

Flogstad – Fam10 – side 518 til 520

Flogstad – Fam11 – side 521 til 523

Holtet – Fam1 – side 527 til 528

Holtet – Fam2 – side 529 til 532

Holtet – Fam3 – side 533 til 538

Holtet – Fam4 – side 539 til 542

Holtet – Fam5 – side 543 til 546

Holtet – Fam6 – side 547 til 550

Holtet – Fam7 – side 551

Holtet – Fam8 – side 552

Siljan – Fam1 – side 557

Siljan – Fam2 – side 558 til 563

Siljan – Fam3 – side 564 til 566

Siljan – Fam4 – side 567 til 579

Siljan – Fam5 – side 580 til 584

Siljan – Fam6 – side 585 til 589

Siljan – Fam7 – side 590 til 594

Siljan – Fam8 – side 595 til 598

Nordal Nordre – Fam1 – side 601 til 602

Nordal Nordre – Fam2 – side 603 til 606

Nordal Nordre – Fam3 – side 607 til 619

Nordal Nordre – Fam4 – side 620 til 622

Nordal Nordre – Fam5 – side 623

Nordal Søndre – Fam1 – side 627 til 629

Nordal Søndre – Fam2 – side 630 til 633

Nordal Søndre – Fam3 – side 635 til 638

Nordal Søndre – Fam4 – side 639 til 642

Nordal Søndre – Fam5 – side 643 til 645

Nordal Søndre – Fam6 – side 646 til 649

Nordal Søndre – Fam7 – side 651 til 652

Nordal Søndre – Fam8 – side 653 til 655

Buer - Fam1 – side 660 til 661

Buer – Fam2 – side 662 til 663

Buer – Fam3 – side 664 til 666

Buer – Fam4 – side 667 til 670

Buer – Fam5 – side 671 til 674

Buer – Fam6 – side 675 til 679

Buer – Fam7 – side 680 til 683

Oklungen – Fam1 – side 688 til 1689

Oklungen – Fam2 – side 690 til 691

Oklungen – Fam3 – side 692 til 694

Oklungen – Fam4 – side 695 til 696

Oklungen – Fam5 – side 697 til 698

Oklungen – Fam6 – side 699 til 702

Oklungen – Fam7 – side 703 til 705

Oklungen – Fam8 – side 706 til 708

Oklungen – Fam9 – side 709 til 712

Oklungen – Fam10 – side 713 til 714

Oklungen – Fam11 – side 715 til 717

Oklungen – Fam12 – side 718 til 719

Oklungen – Fam13 – side 720 til 725

Oklungen – Fam14 – side 726 til 728

Oklungen – Fam15 – side 729 til 731

Oklungen – Fam16 – side 732

Oklungen – Fam17 – side 733

Oklungen – Fam18 – side 734

Oklungen – Fam19 – side 735

Oklungen – Fam20 – side 737

Oklungen – Fam21 – side 738

Oklungen – Fam22 – side 739 til 742

Oklungen – Fam23 – side 743 til 744

Oklungen – Fam24 – side 745 til 747

Nordalsetret – Fam1 – side 751 til 752

Nordalsetret – Fam2 – side 753 til 756

Nordalsetret – Fam3 – side 757

Nordalsetret – Fam4 – side 758

Nordalsetret – Fam5 – side 759 til 767

Nordalsetret – Fam6 – side 768 til 773

Kjendalen– Fam1 – side 779 til 780

Kjendalen– Fam2 – side 781 til 782

Kjendalen– Fam3 – side 783 til 784

Kjendalen– Fam4 – side 785 til 787

Kjendalen– Fam5 – side 788 til 791

Kjendalen– Fam6 – side 792 til 798

Kjendalen– Fam7 – side 799 til 802

Kjendalen– Fam8 – side 803 til 808

Kjendalen– Fam9 – side 809

Kjendalen– Fam10 – side 810

Kjendalen– Fam11 – side 811

Kjendalen– Fam12 – side 812 til 813

Kjendalen– Fam13 – side 814 til 817

Kjendalen – Fam14 – side 818 til 820

Kjendalen – Fam15 – side 821 til 822

Kjendalen – Fam16 – side 823 til 826

Solli – Fam 1 – side 830

Solli – Fam 2 – side 831 til 833

Solli – Fam 3 – side 834 til 836

Solli – Fam 4 – side 837 til 838

Solli – Fam 5 – side 839

Solli – Fam 6 – side 840 til 843

Solli – Fam 7 – side 844 til 847

Solli – Fam 8 – side 848 til 851

Solli – Fam 9 – side 852 til 854

Solli – Fam 10 – side 855

Solli – Fam 11 – side 856

Solli – Fam 12 – side 857

Solli – Fam 13 – side 858 til 861

Solli – Fam 14 – side 862 til 863

Viersdalen – Fam1 – side 868

Viersdalen – Fam2 – side 869 til 870

Viersdalen – Fam3 – side 871

Viersdalen – Fam4 – side 872 til 873

Viersdalen – Fam5 – side 874 til 877

Viersdalen – Fam6 – side 878 til 880

Viersdalen – Fam7 – side 881 til 882

Viersdalen – Fam8 – side 883 til 887

Viersdalen – Fam9 – side 888 til 890

Viersdalen – Fam10 – side 891 til 894

Viersdalen – Fam11 – side 895 til 901

Viersdalen – Fam12 – side 902 til 903

Viersdalen – Fam13 – side 904 til 905

Viersdalen – Fam14- side 906

Viersdalen – Fam15 – side 907

Viersdalen – Fam16 – side 908

Viersdalen – Fam17 – side 909

Viersdalen – Fam18- side 910

Viersdalen – Fam19- side 911

Viersdalen – Fam20 – side 912

Sundsåsen – Fam1 – side 918 til 924

Sundsåsen – Fam2 – side 925 til 926

Sundsåsen – Fam3 – side 927 til 930

Sundsåsen – Fam4 – side 931 til 933

Sundsåsen – Fam5 – side 934 til 938

Sundsåsen – Fam6 – side 939 til 942

Sundsåsen – Fam7 – side 943 til 948

Sundsåsen – Fam8 – side 949

Sundsåsen – Fam9 – side 950

Sundsåsen – Fam10 – side 952 til 954

Sundsåsen – Fam11 – side 955 til 957

Sundsåsen – Fam12 – side 958 til 960

Sundsåsen – Fam13 – side 961

Sundsåsen – Fam14 – side 962 til 964

Sundsåsen – Fam15 – side 965

Sundsåsen – Fam16 – side 966 til 968

Sundsåsen – Fam17 – side 969 til 972

Sundsåsen – Fam18 – side 973 til 975

Sundsåsen – Fam19 – side 976 til 977

Sundsåsen – Fam20 – side 978 til 979

Sundsåsen – Fam21 – side 980 til 981

Langangen – Fam1 – side 988 til 989

Langangen – Fam2 – side 990 til 992

Langangen – Fam3 – side 993 til 996

Langangen – Fam4 – side 997 til 1000

Langangen – Fam5 – side 1001 til 1003

Langangen – Fam6 – side 1004 til 1005

Langangen – Fam7 – side 1006 til 1010

Langangen – Fam8 – side 1011 til 1012

Langangen – Fam9 – side 1013 til 1019

Langangen – Fam10 – side 1020 til 1025

Langangen – Fam11– side 1026 til 1027

Langangen – Fam12 – side 1028

Langangen – Fam13 – side 1029

Langangen – Fam14 – side 1030 til 1032

Langangen – Fam15 – side 1033 til 1034

Langangen – Fam16 – side 1035 til 1039

Langangen – Fam17 – side 1040 til 1045

Langangen – Fam18 – side 1046 til 1049

Langangen – Fam19 – side 1050 til 1054

Langangen – Fam20 – side 1056 til 1058

Langangen – Fam21 – side 1059

Langangen – Fam22 – side 1060

Langangen – Fam23 – side 1061

Langangen – Fam24 – side 1062

Langangen – Fam25 – side 1063

Langangen – Fam26 – side 1064

Langangen – Fam27 – side 1065

Langangen – Fam28 – side 1066

Langangen – Fam29 – side 1067

Langangen – Fam30 – side 1068

Langangen – Fam31 – side 1069

Langangen – Fam32 – side 1070

Langangen – Fam33 – side 1071

Langangen – Fam34 – side 1072

Langangen – Fam35 – side 1073

Langangen – Fam36 – side 1074

Langangen – Fam37 – side 1075

Langangen – Fam38 – side 1076 til 1077

Langangen – Fam39 – side 1078 til 1082

Langangen – Fam40 – side 1083 til 1084

Langangen – Fam41– side 1085 til 1087

Langangen – Fam42 – side 1088 til 1089

Lønnebakke – Fam1 – side 1093 til 1100

Lønnebakke – Fam2 – side 1101 til 1103

Lønnebakke – Fam3 – side 1104 til 1107

Lønnebakke – Fam4 – side 1108

Nøklegård – Fam1 – side 1113 til 1114

Nøklegård – Fam2 – side 1115 til 1126

Nøklegård – Fam3 – side 1127

Nøklegård – Fam4 – side 1128 til 1130

Nøklegård – Fam5 – side 1131 til 1133

Nøklegård – Fam6 – side 1134 til 1140

Nøklegård – Fam7 – side 1141 til 1146

Nøklegård – Fam8 – side 1147 til 1151

Nøklegård – Fam9 – side 1152 til 1153

Nøklegård – Fam10 – side 1154 til 1155

Nøklegård – Fam11 – side 1156 til 1158

Nøklegård – Fam12 – side 1159 til 1160

Nøklegård – Fam13 – side 1161

Nøklegård – Fam14 – side 1162

Nøklegård – Fam15 – side 1163

Nøklegård – Fam16 – side 1164

Nøklegård – Fam17 – side 1165

Nøklegård – Fam18 – side 1166

Nøklegård – Fam19 – side 1167 til 1169

Halvarp – Fam1 – side 1175

Halvarp – Fam2 – side 1176 til 1177

Halvarp – Fam3 – side 1178 til 1179

Halvarp – Fam4 – side 1180 til 1181

Halvarp – Fam5 – side 1182 til 1186

Halvarp – Fam6 – side 1187 til 1191

Halvarp – Fam7 – side 1192 til 1197

Halvarp – Fam8 – side 1198 til 1202

Halvarp – Fam9 – side 1203 til 1205

Halvarp – Fam10 – side 1206

Halvarp – Fam11 – side 1207

Halvarp – Fam12 – side 1208

Halvarp – Fam13 – side 1209

Halvarp – Fam14 – side 1210

Halvarp – Fam15 – side 1211 til 1215

Halvarp – Fam16 – side 1216 til 1217

Halvarp – Fam17 – side 1218

Halvarp – Fam18 – side 1220 til 1221

Halvarp – Fam19 – side 1222 til 1224

Bassebo– Fam1 – side 1229 til 1232

Bassebo– Fam2 – side 1233

Bassebo– Fam3 – side 1234 til 1235

Bassebo– Fam4 – side 1236 til 1238

Bassebo– Fam5 – side 1239 til 1240

Bassebo– Fam6 – side 1241 til 1242

Bassebo– Fam7 – side 1243 til 1248

Bassebo– Fam8 – side 1249

Bassebo– Fam9 – side 1250

Bassebo– Fam10 – side 1251

Bassebo– Fam11 – side 1252

Bassebo– Fam12 – side 1253

Bassebo– Fam13 – side 1254

Bassebo– Fam14 – side 1255

Bassebo– Fam15 – side 1256

Bassebo– Fam16 – side 1257 til 1261

Bassebo– Fam17 – side 1262 til 1264

Saga– Fam1 – side 1267 til 1272

Saga– Fam2 – side 1273 til 1275

Saga– Fam3 – side 1276 til 1277

Saga– Fam4– side 1278 til 1279

Saga– Fam5– side 1280 til 1282

Saga– Fam6 – side 1283 til 1284

Håøya/Auen- Fam1- side 1291 til 1292

Håøya/Auen- Fam2- side 1293 til 1296

Håøya/Auen- Fam3- side 1297 til 1299

Håøya/Auen- Fam4- side 1300 til 1304

Håøya/Auen- Fam5- side1305 til 1306

Håøya/Auen- Fam6- side 1307

Håøya/Auen- Fam7- side 1308

Håøya/Auen- Fam8- side 1309 til 1310

Håøya/Auen- Fam9- side 1311

Håøya/Auen- Fam10- side 1312 til 1313

Håøya/Auen- Fam11- side 1314 til 1316

Håøya/Auen- Fam12- side 1317 til 1318

Håøya/Auen- Fam13- side 1319

Håøya/Auen- Fam14- side 1320 til 1321

Håøya/Auen- Fam15- side 1322 til 1324

Håøya/Auen- Fam16- side 1325 til 1326

Håøya/Auen- Fam17- side 1327 til 1330

Håøya/Auen- Fam18- side 1331

Håøya/Auen- Fam19- side 1332 til 1334

Håøya/Auen- Fam 20- side 1335 til 1336

Håøya/Auen- Fam21- side 1337 til 1339

Håøya/Auen- Fam22- side 1340 til 1341

Håøya/Auen- Fam23- side 1342 til 1344

Håøya/Auen- Fam24- side 1345 til 1348

Håøya/Auen- Fam25- side 1349

Håøya/Auen- Fam26- side 1350

Håøya/Auen- Fam27- side 1351 til 1352

Bjønnes – Fam1 – side 1359 til 1362

Bjønnes – Fam2 – side 1363 til 1364

Bjønnes – Fam3 – side 1365 til 1368

Bjønnes – Fam4 – side 1369 til 1371

Bjønnes – Fam5 – side 1372 til 1374

Bjønnes – Fam6 – side 1375 til 1376

Bjønnes – Fam7 – side 1377 til 1380

Bjønnes – Fam8 – side 1381

Bjønnes – Fam9 – side 1382 til 1387

Bjønnes – Fam10 – side 1388

Bjønnes – Fam11 – side 1389

Bjønnes – Fam12 – side 1390 til 1391

Bjønnes – Fam13 – side 1392

Bjønnes – Fam14 – side 1393

Bjønnes – Fam15 – side 1394 til 1398

Bjønnes – Fam16 – side 1399

Bjønnes – Fam17 – side 1400

Bjønnes – Fam18 – side 1401 til 1403

Siktesøya– Fam1 – side 1408 til 1414

Siktesøya– Fam2 – side 1415 til 1416

Siktesøya– Fam3 – side 1417 til 1421

Siktesøya– Fam4 – side 1422 til 1424

Siktesøya– Fam5 – side 1425 til 1426

Siktesøya– Fam6 – side 1427 til 1431

Siktesøya– Fam7 – side 1432 til 1434

Siktesøya– Fam8 – side 1435 til 1436

Siktesøya– Fam9 – side 1437 til 1441

Siktesøya– Fam10 – side 1442

Siktesøya– Fam11 – side 1443 til 1445

Bjørkøya– Fam1 – side 1450 til 1451

Bjørkøya– Fam2 – side 1452 til 1455

Bjørkøya– Fam3 – side 1456 til 1457

Bjørkøya– Fam4 – side 1458 til 1460

Bjørkøya– Fam5 – side 1461 til 1465

Bjørkøya– Fam6 – side 1466 til 1468

Bjørkøya– Fam7 – side 1469 til 1470

Sandøya– Fam1 – side 1475

Sandøya– Fam2 – side 1476 til 1477

Sandøya– Fam3 – side 1478 til 1480

Sandøya– Fam4 – side 1481 til 1483

Sandøya– Fam5 – side 1484 til 1487

Sandøya– Fam6 – side 1488 til 1490

Sandøya– Fam7 – side 1491 til 1493

Sandøya– Fam8 – side 1494

Sandøya– Fam9– side 1495 til 1496

Ramberg– Fam1 – side 1501 til 1503

Ramberg– Fam2 – side 1504 til 1505

Ramberg– Fam3 – side 1506 til 1507

Ramberg– Fam4 – side 1508 til 1510

Lerstang – Fam1 – side 1518

Lerstang – Fam2 – side 1519 til 1520

Lerstang – Fam3 – side 1521 til 1522

Lerstang – Fam4 – side 1523 til 1524

Lerstang – Fam5 – side 1525 til 1528

Lerstang – Fam6 – side 1529 til 1530

Lerstang – Fam7 – side 1531 til 1535

Lerstang – Fam8 – side 1536 til 1538

Lerstang – Fam9 – side 1539 til 1543

Lerstang – Fam10 – side 1544 til 1546

Lerstang – Fam11 – side 1547 til 1548

Lerstang – Fam12 – side 1549

Lerstang – Fam13 – side 1550

Lerstang – Fam14 – side 1551 til 1553

Lerstang – Fam15 – side 1555 til 1556

Berg – Fam1 – side 1563 til 1568

Berg – Fam2 – side 1569 til 1570

Berg – Fam3 – side 1571 til 1572

Berg – Fam4 – side 1573 til 1576

Berg – Fam5 – side 1577 til 1581

Stamland – Fam1 – side 1586 til 1589

Stamland – Fam2 – side 1590 til 1592

Stamland – Fam3 – side 1593 til 1595

Rørarød – Fam1 – side 1600

Rørarød – Fam2 – side 1601 til 1602

Rørarød – Fam3 – side 1603

Rørarød – Fam4 – side 1604 til 1607

Rørarød – Fam5 – side 1608 til 1614

Rørarød – Fam6 – side 1615 til 1619

Rørarød – Fam7 – side 1620

Rørarød – Fam8 – side 1621 til 1627

Rørarød – Fam9 – side 1628 til 1630

Røra – Fam1 – side 1637

Røra – Fam2 – side 1638 til 1639

Røra – Fam3 – side 1640

Røra – Fam4 – side 1641 til 1642

Røra – Fam5 – side 1643 til 1645

Røra – Fam6 – side 1646 til 1648

Røra – Fam7 – side 1649 til 1652

Røra – Fam8 – side 1653 til 1657

Røra – Fam9– side 1658 til 1664

Røra – Fam10– side 1665 til 1668

Røra – Fam11 – side 1669 til 1672

Røra – Fam12 – side 1673

Røra – Fam13 – side 1674

Røra – Fam14 – side 1675 til 1678

Røra – Fam15 – side 1679 til 1680

Oksum – Fam1 – side 1685 til 1686

Oksum – Fam2 – side 1687 til 1689

Oksum – Fam3 – side 1690 til 1691

Oksum – Fam4 – side 1692

Oksum – Fam5 – side 1693 til 1696

Oksum – Fam6 – side 1697 til 1699

Oksum – Fam7 – side 1700 til 1701

Oksum – Fam8 – side 1702 til 1703

Oksum – Fam9 – side 1704 til 1706

Oksum – Fam10 – side 1707 til 1709

Oksum – Fam11 – side 1710 til 1712

Oksum – Fam12 – side 1713 til 1714

Oksum – Fam13 – side 1715 til 1717

Oksum – Fam14 – side 1718 til 1721

Oksum – Fam15 – side 1723

Oksum – Fam16 – side 1724

Oksum – Fam17 – side 1725

Stulen – Fam1 – side 1730 til 1731

Stulen – Fam2 – side 1732 til 1735

Stulen – Fam3 – side 1736

Stulen – Fam4 – side 1737 til 1740

Stulen – Fam5 – side 1741 til 1746

Stulen – Fam6 – side 1747 til 1751

Stulen – Fam7 – side 1752 til 1754

Stulen – Fam8 – side 1755

Stulen – Fam9 – side 1756

Døvik – Fam1 – side 1761 til 1762

Døvik – Fam2 – side 1764 til 1770

Døvik – Fam3 – side 1771 til 1772

Døvik – Fam4 – side 1773 

Døvik – Fam5 – side 1774

Døvik – Fam6 – side 1775

Døvik – Fam7 – side 1776 til 1777

Døvik – Fam8 – side 1778 til 1780

Døvik – Fam9 – side 1782 til 1783

Døvik – Fam10 – side 1784

Prestegården – Fam1 – side 1791 til 1792

Prestegården – Fam2 – side 1793

Prestegården – Fam3 – side 1794

Prestegården – Fam4 – side 1795 til 1797

Prestegården – Fam5 – side 1798

Prestegården – Fam6 – side 1799

Prestegården – Fam7 – side 1800 til 1801

Prestegården – Fam8 – side 1802

Prestegården – Fam9 – side 1803 til 1804

Prestegården – Fam10 – side 1805 til 1806

Prestegården – Fam11 – side 1807

Prestegården/Øvald - Fam1 – side 1809 til 1811

Prestegården/Øvald – Fam2 – side 1812

Prestegården/Øvald – Fam3 – side 1813 til 1818

Prestegården/Øvald – Fam4 – side 1819

Prestegården/Øvald – Fam5 – side 1820

Prestegården/Øvald – Fam6 – side 1821 til 1822

Prestegården/Øvald – Fam7 – side 1823 til 1824

Prestegården/Øvald – Fam8 – side 1825 til 1827

Prestegården/Øvald – Fam9 – side 1828

Prestegården/Kåsa - Fam1 – side 1829 til 1831

Prestegården/Kåsa – Fam2 – side 1832

Prestegården/Kåsa – Fam3 – side 1833 til 1835

Prestegården/Kåsa – Fam4 – side 1836 til 1838

Prestegården/Kåsa – Fam5 – side 1839 til 1841

Prestegården/Smekkerød – Fam1 – side 1842 til 1848

Prestegården/Smekkerød – Fam2 – side 1849 til 1852

Prestegården/Smekkerød – Fam3 – side 1853 til 1854

Prestegården/Vaateklev – Fam1 – side 1855

Prestegården/Vaateklev – Fam2 – side 1856 til 1859

Prestegården/Vaateklev – Fam3 – side 1860

Prestegården/Vaateklev – Fam4 – side 1861 til 1862

Prestegården/Årholt – Fam1 – side 1863 til 1867

Prestegården/Årholt – Fam2 – side 1868 til 1869

Prestegården/Årholt – Fam3 – side 1871 til 1875

Prestegården/Åsen – Fam1 – side 1877 til 1884

Prestegården/Åsen – Fam2 – side 1885 til 1887

Prestegården/Ulverød – Fam1 – side 1888 til 1890

Prestegården/Ulverød – Fam2 – side 1891 til 1894

Prestegården/Ulverød – Fam3 – side 1895 til 1896

Prestegården/Stusrød – Fam1 – side 1897

Prestegården/Stusrød – Fam2 – side 1898

Prestegården/Stusrød – Fam3 – side 1899 til 1900

Prestegården/Stusrød – Fam4 – side 1901 til 1903

Prestegården/Stusrød – Fam5 – side 1904 til 1906

Prestegården/Stusrød – Fam6 – side 1907 til 1908

Prestegården/Stusrød – Fam7– side 1909 til 1912

Prestegården/Stusrød – Fam8 – side 1913 til 1915

Prestegården/Presteseter – Fam1 – side 1916 til 1917

Prestegården/Presteseter – Fam2 – side 1918 til 1919

Prestegården/Presteseter – Fam3 – side 1920 til 1923

Prestegården/Presteseter – Fam4 – side 1924 til 1925

Prestegården/Presteseter – Fam5 – side 1926

Prestegården/Rønningen – Fam1 – side 1927 til 1930

Prestegården/Prestetangen – Ingen

Valler – Fam1 – side 1937

Valler – Fam2 – side 1938 til 1939

Valler – Fam3 – side 1940

Valler – Fam4 – side 1941 til 1943

Valler – Fam5 – side 1944 til 1946

Valler – Fam6 – side 1947 til 1954

Valler – Fam7 – side 1955

Valler – Fam8 – side 1956 til 1958

Valler – Fam9 – side 1959 til 1950

Valler – Fam10 – side 1961 til 1965

Valler – Fam11 – side 1966 til 1968

Valler – Fam12 – side 1969 til 1970

Valler – Fam13 – side 1971

Valler – Fam14 – side 1972 til 1974

Valler – Fam15 – side 1975 til 1977

Valler – Fam16 – side 1978 til 1979

Valler – Fam17 – side 1980

Valler – Fam18 – side 1981 til 1982

Bjørketvet – Fam1 – side 1989

Bjørketvet – Fam2 – side 1990 til 1995

Bjørketvet – Fam3 – side 1996 til 2000

Bjørketvet – Fam4 – side 2001 til 2005

Bjørketvet – Fam5 – side 2006 til 2008

Bjørketvet – Fam6 – side 2009

Bjørketvet – Fam7 – side 2010 til 2011

Bjørketvet – Fam8 – side 2012 til 2015

Bjørketvet – Fam9– side 2016 til 2022

Bjørketvet – Fam10 – side 2023 til 2026

Bjørketvet – Fam11 – side 2027

Bjørketvet – Fam12 – side 2028

Bjørketvet – Fam13 – side 2029

Bjørketvet – Fam14 – side 2030

Bjørketvet – Fam15 – side 2031

Bjørketvet – Fam16 – side 2032 til 2033

Bjørketvet – Fam17 – side 2034 til 2035

Bjørketvet – Fam18 – side 2036 til 2037

Bjørketvet – Fam19 – side 2038 til 2039

Bjørketvet – Fam20 – side 2040 til 2041

Bjørntvet – Fam1 – side 2045

Bjørntvet – Fam2 – side 2046 til 2049

Bjørntvet – Fam3 – side 2050 til 2052

Bjørntvet – Fam4 – side 2053 til 2055

Bjørntvet – Fam5 – side 2056 til 2061

Bjørntvet – Fam6 – side 2062 til 2063

Bjørntvet – Fam7 – side 2064 til 2068

Bjørntvet – Fam8 – side 2069

Bjørntvet – Fam9 – side 2070 til 2075

Bjørntvet – Fam10 – side 2076 til 2079

Bjørntvet – Fam11 – side 2080 til 2081

Bjørntvet – Fam12 – side 2082

Bjørntvet – Fam13 – side 2083

Bjørntvet – Fam14 – side 2084

Bjørntvet – Fam15 – side 2085

Bjørntvet – Fam16 – side 2086 til 2087

Bjørntvet – Fam17 – side 2088 til 2089

Bjørntvet – Fam18 – side 2090 til 2092

Bjørntvet – Fam19 – side 2093 til 2094

Bjørntvet – Fam20 – side 2095 til 2098

Bjørntvet – Fam21 – side 2099 til 2107

Bjørntvet – Fam22 – side 2108 til 2112

Bjørntvet – Fam23 – side 2113

Bjørntvet – Fam24 – side 2114 til 2115

Bjørntvet – Fam25 – side 2116

Bjørntvet – Fam26 – side 2117 til 2118

Bjørntvet – Fam27– side 2119 til 2120

Bjørntvet – Fam28 – side 2121 til 2123

Bjørntvet – Fam29 – side 2124 til 2125

Bjørntvet – Fam30 – side 2126 til 2127

Bjørntvet – Fam31 – side 2128 til 2129

Bjørntvet – Fam32 – side 2130 til 2131

Bjørntvet – Fam33 – side 2132 til 2133

Bjørntvet – Fam34 – side 2134 til 2135

Bjørntvet – Fam35 – side 2136 til 2143

Bjørntvet – Fam36 – side 2144 til 2145

Bjørntvet – Fam37 – side 2146 til 2147

Bjørntvet – Fam38 – side 2148 til 2150

Bjørntvet – Fam39 – side 2151 til 2152

Jønholt/Skrukkerød – Fam1 – side 2156

Jønholt/Skrukkerød – Fam2 – side 2157 til 2161

Jønholt/Skrukkerød – Fam3 – side 2162 til 2163

Jønholt/Skrukkerød – Fam4 – side 2164 til 2165

Jønholt/Skrukkerød – Fam5 – side 2166

Jønholt/Skrukkerød – Fam6 – side 2167 til 2176

Jønholt/Skrukkerød – Fam7– side 2177 til 2178

Jønholt/Skrukkerød – Fam8 – side 2179 til 2183

Jønholt/Skrukkerød – Fam9– side 2184 til 2185

Jønholt/Skrukkerød – Fam10 – side 2186 til 2187

Jønholt/Skrukkerød – Fam11– side 2188 til 2190

Jønholt/Skrukkerød – Fam12 – side 2191 til 2193

Jønholt/Skrukkerød – Fam13 – side 2194 til 2195

Jønholt/Skrukkerød – Fam14 – side 2196

Jønholt/Skrukkerød – Fam15 – side 2197 til 2200

Jønholt/Skrukkerød – Fam16 – side 2201 til 2204

Jønholt/Skrukkerød – Fam17 – side 2205 til 2209

Jønholt/Skrukkerød – Fam18 – side 2212

Gata – Fam1 – side 2217

Gata – Fam2 – side 2218 til 2226

Gata – Fam3 – side 2227

Gata – Fam4 – side 2228 til 2231

Gata – Fam5 – side 2232 til 2233

Gata – Fam6 – side 2234 til 2237

Flåtten – Fam1 – side 2241

Flåtten – Fam2 – side 2242 til 2244

Flåtten – Fam3 – side 2245

Flåtten – Fam4 – side 2246 til 2247

Flåtten – Fam5 – side 2248 til 2251

Flåtten – Fam6 – side 2252 til 2254

Flåtten – Fam7 – side 2255 til 2256

Flåtten – Fam8 – side 2257 til 2258

Flåtten – Fam9 – side 2259 til 2261

Flåtten – Fam10 – side 2262 til 2263

Flåtten – Fam11 – side 2264 til 2266

Flåtten – Fam12 – side 2267

Flåtten – Fam13 – side 2268

Flåtten – Fam14 – side 2269

Flåtten – Fam15 – side 2270

Flåtten – Fam16 – side 2271 til 2272

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam1 – side 2279 til 2280

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam2 – side 2281 til 2282

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam3– side 2283 til 2286

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam4 – side 2287 til 2289

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam5 – side 2290 til 2292

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam6 – side 2293 til 2294

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam7 – side 2295

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam8 – side 2297 til 2300

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam9 – side 2301 til 2302

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam10 – side 2303 til 2305

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam11 – side 2306

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam12 – side 2307 til 2308

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam13 – side 2309 til 2310

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam14 – side 2311 til 2316

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam15 – side 2317 til 2318

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam16 – side 2319 til 2320

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam17 – side 2321 til 2323

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam18 – side 2324 til 2328

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam19 – side 2329 til 2330

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam20 – side 2331 til 2333

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam21 – side 2334 til 2335

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam22 – side 2336 til 2339

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam23 – side 2340

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam24 – side 2344 til 2347

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam25 – side 2348 til 2351

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam26 – side 2353 til 2355

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam27 – side 2356 til 2359

Nordre Tveten m/Nordre Rød – Fam28 – side 2360 til 2361

Søndre Tveten m/Ødegården – Fam1 – side 2368 til 2372

Søndre Tveten m/Ødegården – Fam2 – side 2373

Søndre Tveten m/Ødegården – Fam3 – side 2375 til 2381

Søndre Tveten m/Ødegården – Fam4 – side 2382 til 2383

Søndre Tveten m/Ødegården – Fam5 – side 2384

Søndre Tveten m/Ødegården – Fam6 – side 2385

Søndre Tveten m/Ødegården – Fam7 – side 2386 til 2387

Søndre Tveten m/Ødegården – Fam8 – side 2388 til 2389

Søndre Tveten m/Ødegården – Fam9 – side 2390 til 2391

Søndre Tveten m/Ødegården – Fam10 – side 2392 til 2395

Søndre Tveten m/Ødegården – Fam11 – side 2397 til 2400

Søndre Tveten m/Ødegården – Fam12 – side 2401 til 2402

Søndre Tveten m/Ødegården – Fam13 – side 2403 til 2404

Søndre Tveten m/Ødegården – Fam14 – side 2405 til 2406

Søndre Tveten m/Ødegården – Fam15 – side 2407

Søndre Tveten m/Ødegården – Fam16 – side 2408

Hovholt – Fam1 – side 2414

Hovholt – Fam2 – side 2414 til 2418

Hovholt – Fam3 – side 2419 til 2420

Hovholt – Fam4 – side 2421 til 2423

Hovholt – Fam5 – side 2424 til 2425

Hovholt – Fam6 – side 2426 til 2427

Hovholt – Fam7 – side 2428 til 2429

Hovholt – Fam8 – side 2430 til 2437

Hovholt – Fam9 – side 2438 til 2441

Hovholt – Fam10 – side 2442 til 2444

Hovholt – Fam11 – side 2445 til 2446

Hovholt – Fam12 – side 2447 til 2450

Hovholt – Fam13 – side 2451 til 2452

Hovholt – Fam14 – side 2453 til 2454

Hovholt – Fam15 – side 2455 til 2460

Hovholt – Fam16 – side 2461 til 2463

Hovholt – Fam17 – side 2464

Hovholt – Fam18 – side 2465

Hovholt – Fam19 – side 2466

Hovholt – Fam20 – side 2467 til 2468

Hovholt – Fam21 – side 2469 til 2471

Hovholt – Fam22 – side 2472 til 2475

Stridsklev – Fam1– side 2480

Stridsklev – Fam2– side 2482

Stridsklev – Fam3– side 2483 til 2485

Stridsklev – Fam4– side 2486 til 2488

Stridsklev – Fam5– side 2489 til 2491

Stridsklev – Fam6– side 2492 til 2495

Stridsklev – Fam7– side 2496 til 2498

Stridsklev – Fam8– side 2499 til 2502

Stridsklev – Fam9– side 2503 til 2504

Stridsklev – Fam10– side 2505

Stridsklev – Fam11– side 2506

Stridsklev – Fam12– side 2507

Stridsklev – Fam13– side 2508

Kleven – Fam1– side 2514 til 2515

Kleven – Fam2– side 2516 til 2517

Kleven – Fam3– side 2519

Kleven – Fam4– side 2520 til 2523

Kleven – Fam5– side 2524 til 2525

Kleven – Fam6– side 2526

Kleven – Fam7– side 2528 til 2531

Kleven – Fam8– side 2532

Kleven – Fam9– side 2533 til 2534

Kleven – Fam10– side 2535 til 2536

Kleven – Fam11– side 2537 til 2542

Kleven – Fam12– side 2543 til 2547

Kleven – Fam13– side 2548 til 2549

Kleven – Fam14– side 2550

Kleven – Fam15– side 2551 til 2552

Gunneklev – Fam1– side 2557

Gunneklev – Fam2– side 2558 til 2559

Gunneklev – Fam3– side 2560

Gunneklev – Fam4– side 2561 til 2564

Gunneklev – Fam5– side 2565 til 2568

Gunneklev – Fam6– side 2570 til 2571

Gunneklev – Fam7– side 2573

Gunneklev – Fam8– side 2575

Gunneklev – Fam9– side 2576 til 2579

Herøya – Fam1– side 2587

Herøya – Fam2– side 2588 til 2592

Herøya – Fam3– side 2593

Herøya – Fam4– side 2594 til 2596

Herøya – Fam5– side 2597

Herøya – Fam6– side 2598 til 2602

Herøya – Fam7– side 2603 til 2607

Herøya – Fam8– side 2608 til 2610

Herøya – Fam9– side 2611 til 2614

Herøya – Fam10– side 2615 til 2618

Herøya – Fam11– side 2620

Herøya – Fam12– side 2622

Herøya – Fam13– side 2623

Herøya – Fam14– side 2624

Herøya – Fam15– side 2625

Herøya – Fam16– side 2626

Herøya – Fam17– side 2627

Herøya – Fam18– side 2628 til 2629

Herøya – Fam19– side 2630

Herøya – Fam20– side 2631

Herøya – Fam21– side 2632 til 2633

Herøya – Fam22– side 2634 til 2636

Herøya – Fam23– side 2637 til 2638

Herøya – Fam24– side 2639

Herøya – Fam25– side 2640

Herøya – Fam26– side 2641

Herøya – Fam27– side 2642 til 2643

Herøya – Fam28– side 2644 til 2646

Herøya – Fam29– side 2647

Herøya – Fam30– side 2648 til 2649

Herøya – Fam31– side 2651 til 2652

Herøya – Fam32– side 2653 til 2655

Herøya – Fam33– side 2656 til 2657

Herøya – Fam34– side 2658

Herøya – Fam35– side 2659 til 2660

Herøya – Fam36– side 2661 til 2664

Herøya – Fam37– side 2665 til 2666

Herøya – Fam38– side 2667 til 2668

Herøya – Fam39– side 2669 til 2672

Herøya – Fam40– side 2673 til 2674

Herøya – Fam41– side 2675 til 2676

Herøya – Fam42– side 2677

Herøya – Fam43– side 2678 til 2681

Skrabeklev– Fam1– side 2685

Skrabeklev– Fam2– side 2686 til 2687

Skrabeklev– Fam3– side 2688

Skrabeklev– Fam4– side 2689 til 2691

Skrabeklev– Fam5– side 2692 til 2695

Skrabeklev– Fam6– side 2696 til 2697

Skrabeklev– Fam7– side 2698

Skrabeklev– Fam8– side 2699

Skrabeklev– Fam9– side 2700 til 2702

Ørstvet– Fam1– side 2710 til 2712

Ørstvet– Fam2– side 2713 til 2715

Ørstvet– Fam3– side 2716 til 2718

Ørstvet– Fam4– side 2719 til 2721

Ørstvet– Fam5– side 2722 til 2726

Ørstvet– Fam6– side 2727 til 2729

Ørstvet– Fam7– side 2730 til 2731

Ørstvet– Fam8– side 2733 til 2736

Ørstvet– Fam9– side 2737 til 2740

Ørstvet– Fam10– side 2741

Ørstvet– Fam11– side 2742

Ørstvet– Fam12– side 2743

Ørstvet– Fam13– side 2744

Ørstvet– Fam14– side 2745

Ørstvet– Fam15– side 2746 til 2748

Ørstvet– Fam16– side 2749 til 2751

Ørstvet– Fam17– side 2753 til 2755

Ørstvet– Fam18– side 2756 til 2760

Ørstvet– Fam19– side 2761 til 2763

Ørstvet– Fam20– side 2764 til 2765

Ørstvet– Fam21– side 2766 til 2768

Mule– Fam1– side 2773

Mule– Fam2– side 2774 til 2775

Mule– Fam3– side 2776 til 2779

Mule– Fam4– side 2781 til 2784

Mule– Fam5– side 2787

Mule– Fam6– side 2788

Skjelsvik– Fam1– side 2794

Skjelsvik– Fam2– side 2795 til 2796

Skjelsvik– Fam3– side 2797 til 2799

Skjelsvik– Fam4– side 2800

Skjelsvik– Fam5– side 2801 til 2803

Skjelsvik– Fam6– side 2804 til 2807

Skjelsvik– Fam7– side 2808 til 2812

Skjelsvik– Fam8– side 2813 til 2815

Skjelsvik– Fam9– side 2816

Skjelsvik– Fam10– side 2817 til 2821

Skjelsvik– Fam11– side 2822 ril 2826

Skjelsvik– Fam12– side 2827 til 2829

Skjelsvik– Fam13– side 2830 til 2834

Skjelsvik– Fam14– side 2835 til 2837

Skjelsvik– Fam15– side 2828

Skjelsvik– Fam16– side 2839

Skjelsvik– Fam17– side 2840

Skjelsvik– Fam18– side 2841

Skjelsvik– Fam19– side 2842

Skjelsvik– Fam20– side 2843

Skjelsvik– Fam21– side 2844

Skjelsvik– Fam22– side 2845 til 2847

Skjelsvik– Fam23– side 2849 til 2852

Skjelsvik– Fam24– side 2853 til 2854

Skjelsvik– Fam25– side 2855 til 2857

Skjelsvik– Fam26– side 2858 til 2859

Hvalen – Fam1– side 2866

Hvalen – Fam2– side 2867 til 2868

Hvalen – Fam3– side 2869 til 2871

Hvalen – Fam4– side 2872 til 2873

Hvalen – Fam5– side 2874 til 2876

Hvalen – Fam6– side 2877 til 2878

Hvalen – Fam7– side 2879 til 2882

Hvalen – Fam8– side 2883 til 2886

Hvalen – Fam9– side 2887 til 2890

Hvalen – Fam10– side 2891

Hvalen – Fam11– side 2892

Hvalen – Fam12– side 2893

Hvalen – Fam13– side 2894

Hvalen – Fam14– side 2895 til 2899

Hvalen – Fam15– side 2900

Hvalen – Fam16– side 2901 til 2904

Hvalen – Fam17– side 2905 til 2906

Hvalen – Fam18– side 2907 til 2908

Hvalen – Fam19– side 2909 til 2915

Søndre Rød – Fam1– side 2920

Søndre Rød – Fam2– side 2921

Søndre Rød – Fam3– side 2922 til 2923

Søndre Rød – Fam4– side 2925 til 2928

Søndre Rød – Fam5– side 2929

Søndre Rød – Fam6– side 2930

Søndre Rød – Fam7– side 2931 til 2933

Søndre Rød – Fam8– side 2934 til 2938

Søndre Rød – Fam9– side 2939

Søndre Rød – Fam10– side 2940 til 2942

Søndre Rød – Fam11– side 2943 til 2944

Nordre Ås – Fam1– side 2955 til 2956

Nordre Ås – Fam2– side 2957 til 2959

Nordre Ås – Fam3– side 2960 til 2963

Nordre Ås – Fam4– side 2964 2966

Nordre Ås – Fam5– side 2967 til 2971

Nordre Ås – Fam6– side 2972 til 2976

Nordre Ås – Fam7– side 2977 til 2980

Nordre Ås – Fam8– side 2981 til 2984

Nordre Ås – Fam9– side 2985 til 2986

Nordre Ås – Fam10– side 2987 til 2991

Nordre Ås – Fam11– side 2992

Nordre Ås – Fam12– side 2993 til 2994

Nordre Ås – Fam13– side 2995

Nordre Ås – Fam14– side 2996 til 2997

Nordre Ås – Fam15– side 2998 til 3000

Nordre Ås – Fam16– side 3001 til 3005

Nordre Ås – Fam17– side 3006

Nordre Ås – Fam18– side 3007 til 3009

Nordre Ås – Fam19– side 3010 til 3012

Nordre Ås – Fam20– side 3013 til 3014

Nordre Ås – Fam21– side 3015 til 3017

Nordre Ås – Fam22– side 3018 til 3020

Søndre Ås – Fam1– side 3026

Søndre Ås – Fam2– side 3027 til 3031

Søndre Ås – Fam3– side 3032 til 3033

Søndre Ås – Fam4– side 3034 til 3036

Søndre Ås – Fam5– side 3037 til 3041

Søndre Ås – Fam6– side 3042 til 3048

Søndre Ås – Fam7– side 3049 til 3053

Søndre Ås – Fam8– side 3054 til 3056

Søndre Ås – Fam9– side 3057 til 3058

Nordre Garva – Fam1– side 3067

Nordre Garva – Fam2– side 3068 til 3072

Nordre Garva – Fam3– side 3073 til 3075

Nordre Garva – Fam4– side 3076 til 3078

Nordre Garva – Fam5– side 3079 til 3082

Nordre Garva – Fam6– side 3083 til 3085

Nordre Garva – Fam7– side 3086 til 3088

Nordre Garva – Fam8– side 3089 til 3090

Nordre Garva – Fam9– side 3091

Nordre Garva – Fam10– side 3092 til 3093

Nordre Garva – Fam11– side 3094 til 3098

Nordre Garva – Fam12– side 3099 til 3102

Nordre Garva – Fam13– side 3103 til 3105

Nordre Garva – Fam14– side 3106 til 3107

Søndre Garva – Fam1– side 3111

Søndre Garva – Fam2– side 3112 til 2113

Søndre Garva – Fam3– side 3114 til 3117

Søndre Garva – Fam4– side 3118 til 3122

Søndre Garva – Fam5– side 3123 til 3124

Lunde Øvre – Fam1– side 3130 til 3132

Lunde Øvre – Fam2– side 3133 til 3134

Lunde Øvre – Fam3– side 3135 til 3138

Lunde Øvre – Fam4– side 3139 til 3140

Lunde Øvre – Fam5– side 3141 til 3144

Lunde Øvre – Fam6– side 3145 til 3149

Lunde Øvre – Fam7– side 3150 til 3152

Lunde Øvre – Fam8– side 3153 til 3154

Lunde Nedre – Fam1– side 3159

Lunde Nedre – Fam2– side 3160 til 3162

Lunde Nedre – Fam3– side 3163 til 3165

Lunde Nedre – Fam4– side 3166 til 3168

Lunde Nedre – Fam5– side 3169 til 3173

Lunde Nedre – Fam6– side 3174 til 3179

Lunde Nedre – Fam7– side 3180 til 3183

Heistad – Fam1– side 3189

Heistad – Fam2– side 3190

Heistad – Fam3– side 3191 til 3192

Heistad – Fam4– side 3193 til 3194

Heistad – Fam5– side 3195 til 3199

Heistad – Fam6– side 3200 til 3203

Heistad – Fam7– side 3204

Heistad – Fam8– side 3206 til 3207

Heistad – Fam9– side 3208 til 3210

Heistad – Fam10– side 3211 til 3212

Heistad – Fam11– side 3213 til 3215

Heistad – Fam12– side 3216

Heistad – Fam13– side 3217

Heistad – Fam14– side 3218

Heistad – Fam15– side 3219 til 3221

Heistad – Fam16– side 3222 til 3224

Heistad – Fam17– side 3225 til 3229

Heistad – Fam18– side 3230 til 3233

Heistad – Fam19– side 3234 til 3236

Heistad – Fam20– side 3237 til 3238

Skavråker – Fam1– side 3243 til 3246

Skavråker – Fam2– side 3247 til 3248

Skavråker – Fam3– side 3250 til 3253

Skavråker – Fam4– side 3254 til 3256

Skavråker – Fam5– side 3258

Skavråker – Fam6– side 3259 til 3262

Skavråker – Fam7– side 3263 til 3265

Skavråker – Fam8– side 3266 til 3267

Skavråker – Fam9– side 3269

Skavråker – Fam10– side 3270 til 3271

Skavråker – Fam11– side 3273

Skavråker – Fam12– side 3275 til 3277

Klep – Fam1– side 3281 til 3285

Klep – Fam2– side 3286 til 3287

Klep – Fam3– side 3289 til 3290

Solverød – Fam1– side 3296

Solverød – Fam2– side 3298 til 3300

Solverød – Fam3– side 3302 til 3305

Solverød – Fam4– side 3306 til 3310

Kjørholt – Fam1– side 3319 til 3321

Kjørholt – Fam2– side 3322 til 3324

Kjørholt – Fam3– side 3325 til 3327

Kjørholt – Fam4– side 3328 til 3330

Kjørholt – Fam5– side 3331 til 3333

Kjørholt – Fam6– side 3334 til 3337

Kjørholt – Fam7– side 3338 til 3341

Kjørholt – Fam8– side 3342 til 3346

Kjørholt – Fam9– side 3347 til 3348

Kjørholt – Fam10– side 3349

Kjørholt – Fam11– side 3351 til 3354

Kjørholt – Fam12– side 3355 til 3358

Kjørholt – Fam13– side 3359 til 3362

Kjørholt – Fam14– side 3363 til 3366

Kjørholt – Fam15– side 3367

Bakke – Fam1– side 3372 til 3374

Bakke – Fam2– side 3375 til 3379

Bakke – Fam3– side 3380 til 3383

Bakke – Fam4– side 3384 til 3387

Ørvik – Fam1– side 3394 til 3396

Ørvik – Fam2– side 3397

Ørvik – Fam3– side 3398 til 3400

Ørvik – Fam4– side 3401 til 3405

Ørvik – Fam5– side 3406 til 3410

Ørvik – Fam6– side 3411 til 3413

Ørvik – Fam7– side 3414 til 3418

Ørvik – Fam8– side 3419 til 3421

Ørvik – Fam9– side 3422

Hedrum – Bakke – Fam1 – side 3425 til 3427

Hedrum – Bakke – Fam2 – side 3428 til 3429

Hedrum – Bakke – Fam3 – side 3430 til 3432

Hedrum – Bakke – Fam4 – side 3433

Hedrum – Bakke – Fam5 – side 3434 til 3436

Hedrum – Bakke – Fam6 – side 3437 til 3438

Hedrum – Bakke – Fam7 – side 3439 til 3440

Hedrum – Bakke – Fam8 – side 3441

Hedrum - Ragnhildrød – Fam1 – side 3443

Hedrum - Ragnhildrød – Fam2 – side 3444 til 3446

Hedrum - Ragnhildrød – Fam3 – side 3447 til 3448

Hedrum - Ragnhildrød – Fam4 – side 3450 til 3451

Hedrum - Ragnhildrød – Fam5 – side 3452 til 3453

Hedrum - Ragnhildrød – Fam6 – side 3454 til 3455

Hedrum - Ragnhildrød – Fam7 – side 3456

Hedrum - Ragnhildrød – Fam8 – side 3457

Hedrum - Ragnhildrød – Fam9 – side 3460 til 3464

Hedrum - Ragnhildrød – Fam10 – side 3465 til 3466

Hedrum - Hustuft – Fam1 – side 3468

Hedrum - Hustuft – Fam2 – side 3470 til 3471

Hedrum - Bjønnes – Fam1 – side 3473 til 3474

Hedrum - Bjønnes – Fam2 – side 3476 til 3478

Hedrum - Bjønnes – Fam3 – side 3479 til 3481

Hedrum - Bjønnes – Fam4 – side 3482 til 3485