| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER


 

 

 

Gårds og slektshistorien for Eidanger før 1814 

 

Av Jørn Olsen 2013

 

Forord og kilder

 

Navnregister

 

Overføringstabell

 

 

 

Gårder

 

 

Gårdsnummer 1 i Eidanger er det gamle Bjerkevoldgodset. Da den har vært godt presentert av Schilbred og andre tar jeg her bare for med underbrukene og forsetter så kronologisk med gårdsnummerne som kom i matrikkelen i 1838. (Jeg nevner også de gamle lnr. i parantes) Når det gjelder Bjerkevold tar jeg med et ark med fakta for gården.

 

Bjerkevold Gnr.1 (lnr.32)

Lillegården Gnr.1 Bnr.1 (Med plassene Hullet, Hasler og Herregårdstranden)

Hasler Gnr.1 Bnr. 8

Lanner Gnr.1 Bnr. 10

Kokkersvold Gnr.1 Bnr. 13 m.fl. (Med plassen Nautser)

Slevolden Gnr.1 Bnr. 24

Tråholt Gnr.1 Bnr. Bnr 25 m. fl. (Med plassen Lille Døvik)

Grønsholt Gnr.2 (lnr.69)

Kvestad Gnr.3 (lnr.25) (Med plassen Kjølsrød)

Nordre Lunde Gnr.4 (lnr.23) (Med plassene Hegna, Ødegården, Gudsfred og Åsen.)

Søndre Lunde Gnr.5 (lnr.21) (Med plassen Høyrønningen)

Øveråsen Gnr.6 (lnr.57)

Flogstad Gnr.7 (lnr.42)

Holtet Gnr.8 (lnr.67)

Siljan Gnr.9 (lnr.24)

Nordre Nordal Gnr.10 (lnr.66)

Søndre Nordal Gnr.11 (lnr.71) (Med plassen Labelot)

Ødegården Gnr.12 (u/Søndre Tveten) (lnr.73)

Buer Gnr.13 (lnr.62)

Oklungen Gnr.14 (lnr.52) (Med plassene Lien og Haukelien)

Nordalsetret Gnr.15 (lnr.64)

Kjendalen Gnr.16 (lnr.65) (Med plassene Rønningen, Plassen, Småmyrene, Dalen og Kjennelie)

Solli Gnr.17 (lnr.39)

Viersdalen Gnr.18 (lnr.61)

Sundsaasen Gnr.19 (lnr.40) (Med plassene Sundsåseidet, Dalen, Grinna og Øya)

Langangen Gnr.20 (lnr.29) (Med plassene Bjørnerud og Rønningen)

Lønnebakke Gnr.20 Bnr.11

Nøklegård Gnr.21 (lnr.59)

Halvarp Gnr.22 (lnr.51) (Med plassene Bukkøya, Myrgård, Bråten og Hjertvika)

Bassebo Gnr.23 (lnr.56) (Med plassene Rognlien og Sandbakken)

Saga Gnr.24 (Med plassen Stranda)

Auen og Haaøya Gnr.25 (lnr.44) (Med plassene Plassen, Sundet, Åsetre, Dalen og Pålsplass)

Bjønnes Gnr.27 (lnr.27) (Med plassene Kleven, Kjelkevik, Solvik, Bjørsund og Størsmyr)

Siktesøya Gnr.31 (lnr.55) (Med plassene Linna eller Gunnulsplassen)

Bjørkøya Gnr.32 (lnr.54)

Sandøya Gnr.33 (lnr.36) (Med plassene Sandviken)

Ramberg Gnr.34 (lnr.58)

Lerstang Gnr.35 (lnr.28) (Med plassene Nautser, Løvøya og Øreviken)

Berg Gnr.36 (lnr.38) (Med plassene Rydningen)

Stamland Gnr.37 (lnr.41)

Rørarød Gnr.38 (lnr.49) (Med plassen Rødseter)

Røra Gnr.39 (lnr.26) (Med plassene Elven og Vissevåg)

Oksum Gnr.40 (lnr.22)

Stulen Gnr.41 (lnr.53)

Døvik Gnr.42 (lnr.68) (Med plassen Røtua)

Prestegaarden Gnr.43 (lnr.75) (Med plassene Øvald, Kåsa, Smekkerød, Våteklev, Årholt, Åsen/Øvaldsåsen, Ulverød, Stusrød, Presteseter, Rønningen og Prestetangen/Terpe)

Valler Gnr.44 (lnr.30) (Med plassene Vallerkastet, Amundsplassen, Torgrimsplassen, Rønningen og Myrene)

Bjørketvet Gnr.45 (lnr.31) (Med plassen Sanna)

Bjørntvet Gnr.46 (lnr.19-20)

Jønholt med Skrukkerød Gnr.47 (lnr.18-47) (Med Toldboden)

Gata Gnr.48 (lnr.48)

Flåtten Gnr.49 (lnr.16) (Med plassen Kåsa)

Tveten Nordre m/Nordre Rød Gnr.50 (lnr.15-45) (Med plassene Rønningen/Lille Tveten, Pasa og Nyhus/Moen)

Tveten Søndre Gnr.51 (lnr.13) (Med Ødegården og plassene Bekken og Nystrand)

Hovholt Gnr.52 (lnr.14) (Med plassene Haugholt og Grønli)

Stridsklev Gnr.53 (lnr.70)

Kleven Gnr.54 (lnr.17) (Med plassene Kikut og Klevstrand)

Gunneklev Gnr.55 (lnr.12) (Med plassen Geiteklev)

Herøya Gnr.56 (lnr.11) (Med plassene Bøkkerplassen, Herøytangen/Tangen, Rønningen, Fjæra, Kåsa og Hagen)

Skrabeklev Gnr.57 (lnr.50)

Ørstvet Gnr.58 (lnr.6) (Med plassene Ørstvetøya, Versvik og Orerønningen/Ørerydningen/Øvrerydningen)

Mule Gnr.59 (lnr.34) (Med plassen Mule Varde)

Skjelsvik Gnr.60 (lnr.5) (Med plassene Løvskjø, Løkka og Tangen)

Hvalen Gnr.61 (lnr.4) (Med plassene Ødegården og Rødningen/Hvalsrødningen)

Rød søndre Gnr.62 (lnr.37) (Med plassene Plassen og Rødsrødningen)

Ås gårdene Gnr.63 og Gnr.64 (lnr.9-10) (Med plassene Kåsa, Ødegården, Hagen, Stranden/Åstranda/Nødlandstrand og Skjelbukten)

Grava gårdene Gnr.65 og Gnr.66 (lnr.8-46) (Med plassene Saltboden, Ødegården og Gravastrand)

Lunde øvre Gnr.67 (lnr.43)

Lunde nedre Gnr.68 (lnr.21) (Med plassene Trosvik og Myren)

Heistad Gnr.69 (lnr.2) (Med plassene Blekebakken og Trosvik)

Skavråker Gnr.70 (Med Dalen Gnr.76) (lnr.3) (Med plassene Plassen og Huset)

Klep Gnr.71 (lnr.47) (Med plassen Ønna)

Solverød Gnr.72 (lnr.35)

Kjørholt Gnr.73 (lnr.1) (Med plassen Hitterød)

Bakke Gnr.74 (lnr.63)

Ørvik Gnr.75 (lnr.33) (Med plassene Plassen/Skomakerålassen og Tangen)

Dalen Gnr.76 (Se Skavråker)

 

Jeg har valgt å ta med de fire Hedrumgårder som lå på den vestre siden av Farris. Disse ble en del av Oklungen i Porsgrunn i 1964. Disse gårdene har familier som er sterkt innfiltret i slektene på andre Eidanger og Siljan gårder. Der jeg ikke har noe å komme med viser jeg til bygdeboken i Hedrum.

 

Bakke Gnr.107 (Med plassen Solli)

Ragnhildrød Gnr.108 (Med plassene Øde Oklungen, Rønningen og Plankelia)

Hustuft Gnr.109

Bjønnes Gnr. 110