| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KLEVEN  


 

 

Peder Rolfsen f. ca 1608 sin familie

 

 

 

Peder Rolfsen, f. ca 1608,[1] d. omkring 1672.[2]

Han kan ha vært sønn av Rolf Gunneklev.

 

Peder ble nevnt på Kleven fra 1634. Han ble da nevnt som Peder Kleven og var skysskaffer. I 1645 oppføres han som eier av 1 hud i Gunneklev og 3 huder i N. Sneltvedt. I koppskatten fra samme år oppføres han med kvinne. 

 

Peder Kleven nevnes også som eier av 1 hud i Gunneklev i 1655 og 1661. Det er mye mulig han var sønn av den Rolf som nevnes på Gunneklev fra 1611 til 1650. Der nevnes flere Rolfsbarn som kan ha vært hans søsken.

 

Han ble nevnt som oppsitter på Kleven i sogneprestens manntall fra 1664. Han står der som Peder Rolfsen, 56 år. Han sønn, Tolf Pedersen på 22 år var da soldat og "udreyst".

 

I 1672 oppføres enken som bruker så da var Peder død.

 

 

I.    Tolf Pedersen, f. ca 1644.1

 

 

II.   Christen Pedersen, f. ca 1646.[3]

      

       Christen ble bruker på Kleven i 1696 sammen med en Nils. Det samme i 1700. Han var nok sønn av Peder Rolfsen Kleven.

      

       Den 18. Januarius 1704 var her i Eidanger

       Christen Pederssen Klefven, og begiæred Trolofvelse for sig og sim Fæstemøe Børthe Rasmusd.

       For dennem begge to, og sær for Pigen Caverede Leensmanden og Erlig og Vellachtet Mand Simon Eggertssen.

       Trolofvelse begierdst til nestfølgende Søndag den 20. January.

      

       Han er nevnt i sjølegden av 1706 på Gunneklev som "Christen Pedersen Huusmand 60 aar gifft ". Han er nevnt med sønnen Peder på 2 år.

 

      

       Gift 1704,[4] med Berthe Rasmusdatter, f. omkring 1670.[5]

 

       Barn:

      

       A.   Peder Christensen, f. ca 1704.3

 

 

 

 

 

 

 [1]  Manntallet til presten i 1664.

[2]  Enken etter han er nevnt dette året.

[3]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Stipulert, Stipulert.