| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| GUNNEKLEV  


 

 

 

Rolf Gunneklev f. omkring 1580 sin familie

 

 

 

Rolf Gunneklev, f. omkring 1580.[1]

 

Han ble nevnt på Gunneklev fra 1611 til 1650. Han nevnes som eier og bruker og i 1629 nevnes han også som lagrettemann med initialene RA.

 

 

I.    Anders Rolfsen, f. ca 1604.[2]

      

       Han nevnes på Gunneklev i 1661 og 1664.

 

 

II.   Peder Rolfsen, f. ca 1608,[3] d. omkring 1672.[4]

      

       Se Kleven

 

      

      

III. Jørgen Rolfsen, f. ca 1614.2

      

       Han nevnes på Gunneklev fra 1655 til 1672.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Manntallet i 1664.

[3]  Manntallet til presten i 1664.

[4]  Enken etter han er nevnt dette året.