| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KJØRHOLT |     


 

 

Anders Jonsen f. 1728 giftet seg 1. gang med Dorthe Haralsdatter f. 1723 og 2. gang med Birthe Larsdatter f. 1739

 

 

Anders Jonsen, f. 1728 på Dolva i Melum,[1] døpt 11.04.1728 i Solum,[2] død 1787 på Stathelle i Bamble,[3] gravlagt 01.03.1787 i Bamble.3

Han var sønn av Jon Andersen og Ingeborg Torstensdatter på Dal vestre i Melum.

 

Foreldrene bodde først på Dolva, men flyttet rundt 1733 til Vestre Dal.

 

Faren kom fra Melum gård og moren fra Skjelbred Søndre.

 

Moren nevnes i skifte etter sin far i 1729:

Skifte 16. juli 1729 på Skjelbred søndre, Solum: Tosten Christensen død, enka Anne Reiersdatter og deres barn: Reier Tostensen død, hans datter Gunild Reiersdatter 4 år; Jon Tostensen myndig; Abraham Tostensen 23 år; Aase Tostensdatter gift med Lars Andersen; Anne Tostensdatter gift med Kittil Evensen; Ingebor Tostensdatter gift med Jon Andersen Dolven; Karen? Tostensdatter ugift; Maria Tostensdatter likeledes umyndig. (Fra Solumslekt.org)

 

Morens ekteskap med Anders sin far var henne 2. ekteskap. Hun var 1. gang gift med Ole Michelsen Dolva og giftet seg 3. gang med Halvor Gundersen Hummelskår.

 

Anders ble konfirmert 2. oktober 1746 i Solum.

 

Han giftet seg 1. gang i 1753.

 

Forlovet 28.12.1752 i Solum:

Anders Jonsøn og Dorthe Haraldsdatter.

Forlovere Anders Lien og Halvor Grødevig.

 

Gift 11.04.1753 ved Mælum:

Anders Jonsøn og Dorthe Haraldsdatter.

 

De døpte barn på Dolva i Melum i 1753 og i 1756.

 

De kom så til Hitterød u/Kjørholt i Eidanger og nevnes der i 1762.

 

Hans søster, Ragnhild Jonsdatter f. 1737, var fadder for to av hans barn, Anne i 1758 og Harald i 1764. Hun ble gift i Brevik i 1777.

 

Kjørholt 1762:

Plassens navn: Hitteren

Huusmend/inderster: Anders Joensen Hitteren og kone

Uformuende:

uformuende Ingebor Tostensdatter paa Hitteren, een gammel fattig enke

 

Som vi ser så bodde Anders sin mor hos dem her i 1762. Hun døde bosatt på plassen Hitterød i 1774 og ble gravlagt 29.06.1774 som "Ingebor Torstensd. Hitterød 79 aar".

 

Anders giftet seg 2. gang i 1782.

 

Trol. 24/4-1782 i Eid. Copul. 18/6-1782.

Enkemand Anders Jons. Hitterød og P. Birte Larsd. Schaverager.

Caut: Klokker Peder Glatved og Ole Nils. af Stathellet.

 

Han ble gravlagt samme dagen som sin kone.

 

Gravlagt som ”Anders Joensen i Stattellet 61 aar”.

 

Bamble Skifteprotokoll nr.11 fol. 227

1787 2/3, 88 27/2 Anders Jonsen + og h. Birthe Larsdtr. +

Stathelle g. 1. g. Dorthe Haraldsdtr. + 1781

Hans barn i 1. ekteskap

1. Jon Andersen, myndig tilsjøs

2. Harald Andersen, 23 år

3. Anne Andersdtr., g.m. Hans Larsen Sortedal

4. Ingeborg Andersdtr., g.m. Thor Stenersen Gjømle

5. Berthe Andersdtr., 19 år

Barn i 2. ekteskap

6. Dorthe Andersdtr., 4 år

Formynder for Jon: Gunder Madsen, for Harald: Guttorm Michelsen fra Mælum,

for Berthe: Hans Sortedahl, for Dorthe: morbroren Iver Larsen fra Eidanger.

Brutto: 99 - 0 - 20

Netto: 8 - 1 - 18

Sterbohus: 40 rdlr.

Barnas innest. arv: 15 - 0 – 16

 

 

(1) Gift 11.04.1753 i Melum kirke,[4] med Dorthe Haralsdatter, f. 1723 på Eltvedt i Solum,1 (datter av Harald Gjestsen og Ingeborg Larsdatter), døpt 10.10.1723 i Solum,1 d. 1780 på Stathelle i Bamble,[5] gravlagt 29.11.1780 i Bamble.5

 

Dorthe:

Hun nevnes i skifte etter sin far i 1730:

Skifte 3. mai 1730 på Eltvet, Solum: Harrald Jestsen Eltved død, enka Ingeborg Laersdatter og deres barn: Ole Harraldsen 4 år; Lars Harraldsen 2 år; Maren Harraldsdatter 9 år; Daarte Harraldsdatter 6 1/2 år. Formynder for guttene farbroren Tyge Rugstad; for jentene farbroren Tollef Bruset. (Fra Solumslekt.org)

 

Bror av denne Dorthe Haraldsdatter het Lars Haraldsen og var gift med Amborg Arnesdatter Kjørholt. De brukte han som fadder i Eidanger.

 

Gravlagt som ”Dorthe Haralsdatter Stathelle 57 aar”.

 

Bamble Skifteprotokoll nr.10a fol. 316b

1781 25/7 Dorthe Haraldsdtr. + g. Anders Jonsen

Stathelle

Barn:

1. Jon Andersen, 20 år

2. Harald Andersen, 17 år

3. Ingeborg Andersdtr., 25 år

4. Anne Andersdtr., 23 år

5. Berthe Andersdtr., 13 år

Brt. 38 - 1 - 8

Net. 24 - 1 - 8

Heri medregnet: Stervbohusene for 30 rdlr.

 

 

(2) Gift 18.06.1782 i Eidanger kirke,[6] med Birthe Larsdatter, f. 1739 på Nordre Lunde i Eidanger (datter av Lars Olsen og Maren Nilsdatter), døpt 18.01.1739 i Eidanger kirke,[7] konfirmert 03.10.1756 i Eidanger kirke,[8] d. 1787 på Stathelle i Bamble,3 gravlagt 01.03.1787 i Bamble.3

 

Birthe:

Lars Nordre Lunde og Maren Nielsdatter - Berte

Faddere: baaren af Christen Qvædstads kone, Guri Evensdatter, mandfaddere: Jacob Qvædstad, Niels Siljen, Ole Nielsen Hogholt.

 

Konfirmert som "Birthe Larsdatter nordre Lunde 18 aar".

 

Det var skifte etter henne og Anders i 1787. Hennes bror Iver Larsen ble nevnt og brukt som formynder.

 

Gravlagt som ”Anders Joensens hustrue fra Stattellet Berthe Larsdatter 51 aar”.

 

 

 

I.    Harald Andersen, (sønn av Anders Jonsen og Dorthe Haralsdatter) f. 1753 på Dolva i Melum, døpt 06.05.1753 i Solum,[9] d. 1754 på Dolva i Melum, gravlagt 31.12.1754 i Solum

 

       Anders Dolvens og Dorthe Haraldsdatters barn Harald.

       Faddere: Lars Lerche, Ole Jestsøn, Christen Erichsøn, Maren Jestsdatter, Marthe Olsdatter.

 

       Gravlagt som ”Harald Andersen fra Dolva 1½ aar”.

 

 

 

II.   Ingeborg Andersdatter, (datter av Anders Jonsen og Dorthe Haralsdatter) f. 1756 på Dolva i Melum, døpt 06.05.1753 i Solum,[10]

      

       Anders Dolvens og Dorthe Haraldsdatters barn Ingebor.

       Faddere: Halvor Hvalen, Carl Abrahamsøn, Karen Danielsdatter Huustvet, Anne Erichsdatter Eltvet.

 

       Hun giftet seg 1. gang i 1785.

 

       Bamble viet 15.05.1785:

       Ungkarl Thoer Steensen Giømble med pigen Ingebor Andersdatter ibidem.

       Caut. Kittel Tellefsen og Hans Jørgensen Giømble. For kongebrevets forskaffelse hr. Jacob Cudrio i Langesund.

 

         Hun giftet seg 2. gang i 1800.

 

       Bamble viet 23.10.1800:

       Ungkarl Gunder Gundersen Garstad med enken Ingeborg Andersdatter Giømble.

 

       Hun nevnes i 1801 på Gjømle i Bamble som ”Ingeborg Andersdatter, 45 år, i annet ekteskap med Gunder Gundersen”.

 

      

       (1) Gift 15.05.1785 i Bamble,[11] med Tor Stensen, f. 1750 på Gjømle i Bamble,11 (sønn av Sten Torsen og Else Toresdatter).

 

      

       (2) Gift 23.10.1800 i Bamble,11 med Gunder Gundersen, f. 1774,11 (sønn av Gunder Torbjørnsen og Ingeborg Sørensdatter).

 

 

      

III. Anne Andersdatter, (datter av Anders Jonsen og Dorthe Haralsdatter) f. 1758 på Solverød i Eidanger,[12] døpt 20.08.1758 i Eidanger kirke,12 konfirmert 02.10.1774 i Eidanger kirke,[13] d. 1845.[14]

      

       Anders Joensen Solverøds barn navnl. Anne                                                     

       Faddere: baaren af Lars Kiørholts kone, Ragnild Joensdatter Solverød, mandfaddere: Halvor Ørestved, Børre Saltboden, Arne Jaensen Kiørholt.

      

       Konfirmert i 1774 som "Anne Andersdatter Hitterød 15 aar".

      

       Hun var 23 år under skifte etter moren i 1781.

 

       Hun giftet seg i Bamble 1785.    

 

       Bamble trolovet 19.07.1785

       Enkemand Hans Larsen nedre Sorthedahl med pigen Anne Andersdatter sammesteds.

       Caut: Isach Klæp og Tellef Klæp.

 

       Bamble viet 22.09.1785:

       Enkemand Hans Larsen nedre Sorthedahl med pigen Anne Andersdatter sammesteds.

      

       Hun nevnes i 1801 på Sortedal i Bamble som ”Anne Andersdatter, 43 år, i første ekteskap med Hans Larsen”.

 

      

       Gift 22.09.1785 i Bamble,14,[15] med Hans Larsen, f. 1746 på Sortedal i Bamble,14 (sønn av Lars Jonsen og Mette Johannesdatter), døpt 13.03.1746 i Bamble.[16]

      

       Hans:

       Han var enkemann etter Lene Christensdatter som døde på Sortedal i 1783 da han giftet seg med Anne Andersdatter.

      

      

      

IV. Jon Andersen, (sønn av Anders Jonsen og Dorthe Haralsdatter) f. 1761 på Hitterød i Eidanger,[17],[18] konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke.[19]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 26. juli 1761 finnes blant introduserte kvinner "Anders Hitterøds kone" etter å ha fått et barn.

      

       Konfirmert i 1777 som "Jon Andersen Hitterød 16 aar".

      

       Han var 20 år under skifte etter moren i 1781. Han var til sjøs under skifte etter faren i 1787.

 

 

 

V.   Harald Andersen, (sønn av Anders Jonsen og Dorthe Haralsdatter) f. 1764 på Kjørholtejet i Eidanger,[20] døpt 11.11.1764 i Eidanger kirke,20 konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke.19

      

       Anders Johnsen Kiørholt-Ejene og Dorthe Haraldsdtr. Harald

       Faddere: Berthe Eriksdtr. Saltboden, Ragnild Johnsdtr. Kiørholt-Ejene, Laers Haraldsen Kiørholt, Berulf Biørnsen Kolletangen, Arne Johnsen Kiørholt.

      

       Konfirmert i 1779 som "Haral Andersen Hitterød 15 aar".

      

       Han var 17 år under skifte etter moren i 1781. Han var 23 år under skifte etter faren i 1787.

 

 

 

VI. Berte Andersdatter, (datter av Anders Jonsen og Dorthe Haralsdatter) f. 1768 på Hitterød i Eidanger,[21] døpt 13.03.1768 i Eidanger kirke.21

      

       Anders Jonsøn Hitterød og kone Dorthe Haraldsdatters pigebarn Berte.

       Faddere: Ingebor Sørensdatter Skaverager, Maria Sørensdatter Saltboden, Lars Haraldsøn Kiørholt, Anders Pedersøn Saltboden, Arne Jonsøn Kiørholt.       

      

       Hun var 13 år under skifte etter moren i 1781. Hun er 19 år under skifte etter faren i 1787.

      

       Hun var i 1801 bosatt på Stathelle i Bamble som "Berthe Andersdatter, 33 år, i første ekteskap med Isaak Jørgensen".

 

      

       Gift 22.11.1792 i Bamble,[22] med Isach Jørgensen, f. 1760 på Gjømle i Bamble (sønn av Jørgen Isachsen og Inger Hansdatter), døpt 17.08.1760 i Bamble.[23]

      

       Isach:

       Jørgen Isachsen Giømble og Inger Hansdatters søn kaldet Isach.

       Faddere: Amund Hansen Tvetens kone Else Isachsdatter, Kari Grægersdatter Asvold, Erich Erichsen Egh, Anders Larsen Tinderholt, Ole Nielsen Fillestad.

 

 

      

VII. Dorthea Andersdatter, (datter av Anders Jonsen og Birthe Larsdatter) f. 1783 på Stathelle i Bamble, døpt 09.06.1783 i Bamble,[24] d. 20.02.1804 på Nedre Sortedal i Bamble, gravlagt 04.03.1804 i Bamble.[25]

      

       Dorthea- Anders Jonsen i Stathelle og Berte Larsdatter

       Faddere: Pig. Ingebor Kieldsdatter fra Brevig, Ingeborg Andersdatter, Ole Nielsen i Stathelle, Abraham Erichsen, Borgen Gunvaldsen i Brevig.

      

       Gravlagt som "Pigen Dorthe Andersdatter død paa nedre Sortedahl 28de Feb. 20 aar.".

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt".

[2]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett, 37a.

[3]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 514.

[4]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett.

[5]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 502.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 50.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[9]   Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[10]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[11]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 215.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[14]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 85.

[15]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 460.

[16]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 225.

[17]  Skifte etter moren.

[18]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 2.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[22]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 468-469.

[23]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 308-309.

[24]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[25]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 550-551.