| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HOVHOLT |  


 

 

 

 

Nils Anfindsen f. ca 1683 og Åste Andersdatter f. ca 1678 sin familie

 

 

 

 

Nils Anfindsen, f. ca 1683,[1],[2],[3] d. 1741 på Hovholt i Eidanger,1,[4] gravlagt 28.01.1741 på Eidanger kirkegård.4

Han var sønn av Anfind Andersen Hovholt.

 

Han ble nevnt i et notat i kirkeboken i Eidanger datert 12. august 1708 som sønn av Anfind Andersen.

 

Han trolovet seg i 1706.

17/1-1706 blef her i Eidanger trolofvet

Niels Andfindsen Hougholt, og Aase Andersd.

Cav: Simon Eggertssøn og Tollef Tweten

 

Han ble nevnt som bruker på Hovholt i Eidanger i skoskattmanntallet av 1711. Han stod da oppført med en kvinne og en liten pike.  Han var 25 år i 1708 ifølge et notat i kirkeboken 12. august dette året.

 

Han fikk en uekte sønn i 1720 som døde:

Niels Andfindsøn Hougholtis lille søn Laers, et uægte barn, 19 uger

 

Han mister en datter i 1725 som gravlegges den 23. juni:

Niels Andfindsøn Hougholtis barn, dødfødt pigebarn

 

Bosatt på Hovholt i 1725:

Niels Andfindsen gl. 45 aar, har iche tient for Soldat er lid vandfør i den Eene Haand, er gift med Aaste Andersdatter gl. 46 aar. Haver 4de Søner Nafnlig Anders Nielsøn gl. 17 aar er iche Soldat, Hans Nielsøn gl. 13 aar, Ole Nielsøn gl. 12 aar, Lars Nielsøn gl. 4 aar, og 1 datter Marte Nielsdatter som er hos Zidsel Hejestad foruden Løn.

 

Han står også som eier: Niels Andfindsen 1 ¾ Huud.

 

Han gravlegges i 1741 som "Niels Anfindsøn Hoyholt 61 aar".

 

Bamble skifteprotokoll nr. 4, Fol. 63a

10.6.1741    Hovholt i Eidanger

       Niels Anfindsen død, e. Aase Andersdtr.

       Barn:

       1. Anders Nielsen myndig.

       2. Ole Nielsen myndig.

       3. Lars Nielsen 17 år.

Brutto 23-2-20.

Gjeld: 52-2-0.

 

 

Gift 1706 i Eidanger kirke,[5] med1 Aaste Andersdatter, f. ca 1678,[6],3 (datter av Anders Ås), d. 1751 på Hovholt i Eidanger,4 gravlagt 24.10.1751 på Eidanger kirkegård.4 

 

Åste:

De brukte Jon Andersen Ås som fadder i 1715. Hun brukte også en Niels Andersen Gutua som fadder i 1715. Ektemannen var fadder for et døpt barn til Jon Andersen i 1714. Dette er nok hennes søsken.

 

Hun gravlegges som "Niels Anfindsen Hovolts Enke Aase 73 aar".

 

 

 

I.    Anders Nilsen, f. ca 1708,6 d. 1782 på Hovholt i Eidanger,[7] gravlagt 10.02.1782 på Eidanger kirkegård.7 

 

      

       Gift 18.01.1748 i Eidanger kirke,5 med Margrethe Olsdatter, f. ca 1715 på Øksenholt i Kvelde,[8],[9] (datter av Ole Olsen og Karen Halvorsdatter), d. 1801 på Hovholt i Eidanger,[10] gravlagt 10.02.1801 på Eidanger kirkegård.10 

 

       Se Hovholt denne gården

 

 

      

II.   Hans Nilsen, f. ca 1712.6 

 

       Han ble ikke nevnt i skifte etter faren i 1741.

 

 

 

III. Ole Nilsen, f. 1713 på Hovholt i Eidanger,6,[11] døpt 14.05.1713 i Eidanger kirke,11 d. 1746 i Stokkevannet i Bamble, gravlagt 04.02.1746 på Eidanger kirkegård.[12]

      

       Niels Anfindsen Hogholt og Aase Andersdatter - Olle

       Faddere: baaren af Karen Nilsdatter Lind, assist: Birthe Hansdatter Hogholt, Birthe Tollefsdatter Tveten, mandfaddere: Daniel Arfveschov, Joen Andersen Aas, Even Solvesen Flaatten.

      

       Han var myndig under skifte etter faren.

      

       Det må være han som gravlegges i 1746 som "Ole Nielsøn Hogholt, som drugnet i Stochevandet i Bamble 28 aar". Alderen ikke helt riktig, men det var nok han.

 

 

 

IV. Marthe Nilsdatter, f. 1715 på Hovholt i Eidanger,[13] døpt 07.04.1715 i Eidanger kirke,12 d. 1741 på Hovholt i Eidanger,4 gravlagt 23.04.1741 på Eidanger kirkegård.4 

 

       Nils Anfindsen Hovholt og Aase Andersdatter - Martha

       Faddere: baaren af Giertrud Halvorsdatter, assist: Anne Nielsdatter Flaatten, Maren Joensdatter Aas, mandfaddere: Joen Andersen Aas, Laers Anfindsen Hejestad, Niels Andersen Gutua.

      

       Oppgis å være hos Zidsel Hejestad foruten lønn i 1725, sannsynlig familie da Lars Anfindsen trolig var bror til hennes far. Ikke med i skiftet etter faren i 1741.

      

       Hun gravlegges som "Martha Nilsdatter Hougholt 28 aar".

 

 

 

V.   Ingeborg Nilsdatter, f. ca 1717,3 d. 1723 på Hovholt i Eidanger,[14] gravlagt 17.05.1723 på Eidanger kirkegård.13 

 

       Hun gravlegges som "Niels Andfindsøn Hougholtis pige barn Ingeborg Nielsdatter 6 aar 7 uger".

 

 

 

VI. Lars Nilsen, f. 1719 på Hovholt i Eidanger,6,[15] døpt 22.10.1719 i Eidanger kirke,14 d. 1720 på Hovholt i Eidanger,13 gravlagt 20.03.1720 på Eidanger kirkegård.13 

 

       Nils Andfindsen Hougholt og Aase Andersdatter - Lars

       Faddere: baaren af Birthe Hansdatter Hougholt, assist: Inger Joensdatter, mandfaddere: Olle Olsen Flaaden, Hans Øeristweedt, Olle Andfindsen Hougholt.

      

       Han gravlegges som "Niels Andfindsøn Hougholtis lille søn Laers, 19 uger".

 

 

 

VII. Lars Nilsen, f. 1722 på Hovholt i Eidanger,[16] døpt 07.02.1722 i Eidanger kirke,15 d. 1766 på Hovholt i Eidanger, gravlagt 24.06.1766 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Niels Andfindsen Hovgholt og Aase Andersdatter - Laers

       Faddere: baaren af Berthe Hansdatter Hovgholt, Martha Thorchelsdatter Hovgholt, Inger Jaensatter Aass, Olle Solfvesen Flaatten, Anders Olsen Flaatten.

      

       Han var 17 år under skifte etter faren.

      

       Gravlagt som "Lars Nilson Hougholt 40 aar".

 

 

 

VIII. NN Nilsdatter, f. 1726 på Hovholt i Eidanger,13 d. 1726 på Hovholt i Eidanger,13 gravlagt 23.06.1726 på Eidanger kirkegård.13 

 

       Gravlegges som "Niels Andfindsøn Hougholtis barn, dødfødt pigebarn".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 187.

2    Notat fra kirkeboken i Eidanger datert 12. august 1708.

[3]  Alder ved død.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759 Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[8]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 896.

[9]  Skifte etter faren.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 4.

[12]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 8.

[14]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 30.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[17]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.