| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HOVHOLT |  


 

 

 

Lars Andersen f. 1732 og Anne Olsdatter f. 1728 sin familie

 

 

 

Lars Andersen, f. 1732 på Mo i Gjerstad,[1] døpt 18.05.1732 i Gjerstad,[2] d. 18.04.1809 på Bjerkeseth i Bamble.[3]

Han var sønn av Anders Larsen og Kirsten Jensdatter.

 

Han giftet seg i Gjerstad i 1755.

 

Gjerstad viet 21.09.1755

Lars Anderssøn Moe og Anne Olsd.

 

Lars og Anne døper sitt første barn i Gjerstad i 1756. De flytter så til Bamble der Lars i 1757 kjøpte 2 huder i gården Ese av Amund Michelsen for 550 rdl. Han sitter med denne parten frem til 1761 da han overdro sine 2 huder i Ese til Elling Clausen fra Drangedal for 712 rdl. En finner Lars som oppsitter på gården Rosland i Bamble i manntallet av 1762 sammen med Jens Nilsen som var hans søskenbarn.

 

Lars og Jens ble selveier i hver sin part av gården Rosland i 1764 etter en pris på 1250 rdl hver. Lars skjøtet i 1775 1 hud i Rosland til Niels Michelsen Dal for 595 rdl. og en hud til Niels Svendsen for samme beløp.

 

En finner så Lars igjen i Eidanger, der han i 1776 overtar skjøte på halve gården Hovholt fra Bartholomæus Rasch. Halvor Steenssøn som eide den andre halvparten ble senere eneeier av gården. Lars stod som fadder til datteren Kirstens barn Ingebor i 1777 og Ole i 1779. Han stod da som bosatt på Hovholt i Eidanger.

 

Da han var fadder til Gunhild i 1781 var han bosatt på Bjerkeseth. Han overlot skjøte på 3 huder i Bjerkeseth i Bamble i 1786 fra lensmann Michel Brekke sammen med svigersønn Christen Jørgensen for 1699 rdl. Han overdro i 1786 sin part til svigersønnen. I 1801 finner en Lars, 70 år, bosatt på Bjerkeseth som enkemann sammen med datteren Kirsten som nå er blitt enke.

 

Gravlagt som "Enkemand Lars Andersen Biercheseth død 18de Apr. 76 aar".

 

 

Gift 21.09.1755 i Gjerstad,[4] med1 Anne Olsdatter, f. 1728 på Vik i Gjerstad,[5] (datter av Ola Torbjørnsen og Marie Ellevsdatter), d. 06.10.1798 på Bjerkeseth i Bamble.3

 

Anne:

Gravlagt som "Lars Andersens kone fra Biercheseth Anne Olsdatter død 6te Oct. 70 aar".

 

 

 

I.    Kirsten Larsdatter, f. 1756 på Mo i Gjerstad,[6],[7] døpt 24.06.1756 i Gjerstad kirke,6 d. 01.10.1810 på Bjerkeseth i Bamble,5,[8] gravlagt 08.10.1810 på Bamble kirkegård.7

      

      

       (1) Gift 22.04.1777 i Eidanger kirke,[9] med[10] Christen Jørgensen, f. 1745 på Åsebø i Gjerstad,9 (sønn av Jørgen Christensen og Gunhild Borgarsdatter), døpt 21.11.1745 i Gjerstad kirke,[11] d. 1796 på Bjerkeseth i Bamble,9 gravlagt 21.12.1796 i Bamble kirke.[12]

      

 

       (2) Gift 08.11.1804 i Bamble kirke,[13] med Claus Henriksen, f. ca 1751,[14] (sønn av Henrik Knutsen og Berthe Klasdatter), d. ca 1807 på Bjerkeseth i Bamble.5

      

       Se Hovholt denne gården

 

 

      

 

II.   Ole Larsen, f. 1759 på Esse i Bamble,[15] døpt 14.11.1759 i Bamble kirke.14

 

       Lars Andersen Ese og Anne Olsdatters Søn Ole.

       Faddere: Jens Nielsen Eses kone Guroe Larsdatter, Gunniel Olsdatter Ese, Christen Erichsen Ese, Even Nielsen Winie, Hans Olsen Riis.

 

 

 

III. Mari Larsdatter, f. 1764 på Rosland i Bamble,[16] døpt 27.05.1764 i Bamble kirke,15 konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke.[17]

       Lars Andersen Rosland og Anne Olsdatters datter kaldet Mari.

       Faddere: Jens Nielsen Roslands kone Groe Larsdatter, Anne Larsdatter ibid, Jens Erichsen Fostvedt, Elling Clausen Esse, Peder Thorsen Ringeschiøe.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1779 som "Maren Larsdatter Hogholt 15".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok Gjerstad hefte 4 av Torleif Kveim 1969, side 531.

[2]  Kirkebok for Gjerstad, Ministerialbok nr. A 2 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, folio 49b.

[3]  Solumslekt

[4]  Kirkebok for Gjerstad, Ministerialbok nr. A 2 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, folio 123b.

[5]  Bygdebok Gjerstad hefte 9 av Andreas Vevstad 1991, side 1426.

[6]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 339.

[7]  Kirkebok for Gjerstad, Ministerialbok nr. A 2 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, folio 126a.

[8]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 402.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, 338.

[11]  Ætt og annet, medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag, utgave 47 side 23.

[12]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 536.

[13]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 478.

[14]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 330.

[15]  Kirkebok for Bamble nr 1 1702-1774 HF187, side 304.

[16]  Kirkebok for Bamble nr 1 1702-1774 HF187, side 329.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.