| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HOVHOLT |  


 

 

 

Kirsten Larsdatter f. 1756 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Christen Jørgensen f. 1745 og 2. gang med Claus Henriksen f. ca 1751)

 

 

 

Kirsten Larsdatter, f. 1756 på Mo i Gjerstad,[1],[2] døpt 24.06.1756 i Gjerstad kirke,2 d. 01.10.1810 på Bjerkeseth i Bamble,1,[3] gravlagt 08.10.1810 på Bamble kirkegård.3

Hun var datter av Lars Andersen Hovholt/Bjerkeseth.

 

Ved gifte med Christen i Eidanger stod hun oppført som Kirsten Larsdatter Hovholt. Foreldrene hennes bodde da på Hovholt. Forlovere ved gifte var: Ole Nilsen Hovholt og Knud Andersøn Aarhus af Gjerpen sogn. (Knut var bror av hennes far)

 

Trol. 22/4-1777 i Eid. Copul. Samme dag.

Uk. Christen Jørgensen Dørredal, uden foregaaende Trolowelse, med Pigen Kisten Larsd. Hovholt.

Caut.: Ole Nilsøn Hovholt og Knud Andersøn Aarhuus af Gierpen Sogn.

 

De døpte barn i Eidanger i 1777 og 1779 og var da bosatt på Hovholt hos hennes far, Lars Andersen.

 

Hun bodde i 1801 på Bjerkeseth i Bamble som 45 år gammel enke. Hun bodde der sammen med sin far og barna Ole 23 år, Gunhild 20 år, Anne 17 år, Aase 14 år, Kari 10 år og Jørgine 7 år. Kirsten døde på Bjerkeseth i 1810, 53 år gammel.

 

 

(1) Gift 22.04.1777 i Eidanger kirke,[4] med[5] Christen Jørgensen, f. 1745 på Åsebø i Gjerstad,5 (sønn av Jørgen Christensen og Gunhild Borgarsdatter), døpt 21.11.1745 i Gjerstad kirke,[6] d. 1796 på Bjerkeseth i Bamble,5 gravlagt 21.12.1796 i Bamble kirke.[7]

 

Christen:

Hans foreldre kom til Nordre Sem i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

 

Christen kjøpte Bjerkeseth i Bamble i 1780 sammen med svigerfaren Lars Andersen. Han kjøpte ut Lars i 1786. Christen og hans bror Børge nevnes i 1774 som oppsittere på Dørdal i Bamble, idet de var eiere av 2 huder, mens faren også eide 2 huder.

 

 

(2) Gift 08.11.1804 i Bamble kirke,[8] med Claus Henriksen, f. ca 1751,[9] (sønn av Henrik Knutsen og Berthe Klasdatter), d. ca 1807 på Bjerkeseth i Bamble.1

 

Claus:

Claus var fra Farsjø i Sannidal. Han ble eier av en del av Åby i Bamble i 1785. Han kjøpte 1 hud og 2 skinn av Isach Mathiassøn for 1699 rdl. Her fikk han også halvdelen av plassen Tveten. Han kjøpte 1 1/2 hud for 1199 rdl av Otto Arøe.

 

Han bodde på Åby i 1801, 51 år gammel med sin 1. kone Asper Nilsdatter, også 51 år gammel. De hadde da tre sønner, Henrik 28 år og nasjonal soldat, Niels 26 år og nasjonal soldat, samt Eilert 16 år. De var da alle ugifte. Husstanden bestod ellers av et pleiebarn, Gunhild Marie Tallaksdatter 15 år gammel og en tjenestepike.

 

I 1804 overdro Claus 1 hud og 3 skinn i gården til sønnen Nils for 1199 rdl. Delen ble kalt Midt-Åby. Sønnen Eilert fikk i 1806 skjøte på 1 hud og 3 skinn for 1200 rdl. Denne delen fikk navnet Øvre-Åby.

 

Etter at han ble enkemann giftet Claus seg i 1804 med enken på Bjerkeseth, Kirsten Larsdatter.

 

Det var skifte etter Claus på Bjerkeseth i 1807. Han etterlot seg 4 sønner Henrik 34 år, Niels 32 år, Elling 30 år og Eilert 22 år gammel.

 

 

 

I.    Ingeborg Christensdatter, (datter av Christen Jørgensen og Kirsten Larsdatter) f. 1777 på Hovholt i Eidanger,[10] døpt 28.06.1777 i Eidanger kirke,[11] d. 01.01.1811 på Bjerkeseth i Bamble,1,[12] gravlagt 07.01.1811 på Bamble kirkegård.12

      

       Christen Jørgensen Hogholt og k. Kirsten Larsdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Karen Andersdtr. ibid 2. Marta Jørgensdtr. ibid 3. Lars Andersen ibid, Anders Nilsen ibid, Christen Halvorsen Tweten.

      

            

       (1) Gift 23.01.1806 i Bamble kirke,1,8 med Gullik Larsen, f. 1778 på Glittum i Bamble,[13] (sønn av Lars Gulliksen og Gunhild Sigurdsdatter), d. 1809 på Bjerkeseth i Bamble.[14]

      

       Gullik:

       Han kom fra Glittum i Bamble

 

      

       (2) Gift 30.11.1810 i Bamble kirke,[15] med Christen Christensen, f. 1780 på Hydal u/Gjømle i Bamble,[16] (sønn av Christen Tronsen og Berthe Christensdatter), døpt 02.07.1780 i Bamble.16

      

       Christen:

       Han kom fra Hydal. Han var 21 år unders skifte etter faren i 1801.

      

       Han fikk i 1804 festebrev på halvparten av Hydal.

      

       Da hans kone Ingeborg døde giftet han seg med hennes søster Åse.

 

 

      

II.   Ole Christensen, (sønn av Christen Jørgensen og Kirsten Larsdatter) f. 1779 på Hovholt i Eidanger,10 døpt 21.02.1779 i Eidanger kirke,[17] d. 13.11.1804 på Bjerkeseth i Bamble,1,[18] gravlagt 22.11.1804 på Bamble kirkegård.18

      

       Christen Jørgensen Hogholt og k. Kirsten Larsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Kari Andersdtr. ibid 2. Marte Hansdtr. ibid 3. Lars Andersen ibid 4. Lars Hansen ibid 5. Sigward Jørgensen fra Bamble Sogn.

      

       Ole var ugift.

 

 

 

III. Gunhild Christensdatter, (datter av Christen Jørgensen og Kirsten Larsdatter) f. 1781 på Bjerkeseth i Bamble,10 døpt 30.12.1781 i Bamble kirke,[19] d. 26.06.1833 på Bjerkeseth i Bamble,[20],[21] gravlagt 04.07.1833 på Bamble kirkegård.21

      

       Faddere: Wraal Frostvedt, Kari Jørgensdatter, Mari Larsdatter Bjerkeseth, Lars Andersen do, Erik Hansen Aabye.

 

      

       Gift 21.06.1804 i Bamble kirke,[22] med20 Ole Abrahamsen, f. 1770 på Høen i Bamble,[23] (sønn av Abraham Hansen og Mari Johannesdatter), døpt 24.05.1770 i Bamble kirke,23 d. 26.10.1849 på Bjerkeseth-ejet i Bamble,20 gravlagt 03.11.1849 på Bamble kirkegård.[24]

      

       Ole:

       Faddere: Ole Schaugens kone Margrethe Gregersdatter, Helgie Olsdatter do, Simon Trosby, Elias Hansen Høn, Lars Evensen Vinje.

      

       Ole overtok gården Bjerkeset Gnr.48 i Bamble etter sin svigermor Kirsten sammen med Christen Christensen som var en annen svigersønn. 

 

       Han gravlegges i Bamble i 1849 som "Huusmand Ole Abrahamsen 82 1/2 aar Bjerkeseth-ejet og født paa Høen".

 

 

      

IV. Anne Christensdatter, (datter av Christen Jørgensen og Kirsten Larsdatter) f. 1784 på Bjerkeseth i Bamble,10 døpt 26.09.1784 i Bamble kirke.[25]

 

 

 

V.   Aase Christensdatter, (datter av Christen Jørgensen og Kirsten Larsdatter) f. 1787 på Bjerkeseth i Bamble,10 døpt 06.05.1787 i Bamble kirke,[26] d. 10.10.1850 på Bjerkeseth eje i Bamble,20 gravlagt 17.10.1850 på Bamble kirkegård.[27]

      

       Søster av hans første kone. Hun stod som enke og fattiglem da hun ble gravlagt.

 

      

       (1) Gift 09.11.1811 i Bamble kirke,[28] med Christen Christensen, f. 1780 på Hydal u/Gjømle i Bamble,16 (sønn av Christen Tronsen og Berthe Christensdatter), døpt 02.07.1780 i Bamble.16

      

       Christen:

       Han kom fra Hydal. Han var 21 år unders skifte etter faren i 1801.

      

       Han fikk i 1804 festebrev på halvparten av Hydal.

      

       Da hans kone Ingeborg døde giftet han seg med hennes søster Åse.

 

      

       (2) Gift 06.01.1836 i Bamble kirke,20 med Ole Abrahamsen, f. 1770 på Høen i Bamble,23 (sønn av Abraham Hansen og Mari Johannesdatter), døpt 24.05.1770 i Bamble kirke,23 d. 26.10.1849 på Bjerkeseth-ejet i Bamble,20 gravlagt 03.11.1849 på Bamble kirkegård.24

      

       Ole:

       Faddere: Ole Schaugens kone Margrethe Gregersdatter, Helgie Olsdatter do, Simon Trosby, Elias Hansen Høn, Lars Evensen Vinje.

      

       Ole overtok gården Bjerkeset Gnr.48 i Bamble etter sin svigermor Kirsten sammen med Christen Christensen som var en annen svigersønn.

 

       Han gravlegges i Bamble i 1849 som " Huusmand Ole Abrahamsen 82 1/2 aar Bjerkeseth-ejet og født paa Høen".

 

 

      

VI. Kari Christensdatter, (datter av Christen Jørgensen og Kirsten Larsdatter) f. 1790 på Bjerkeseth i Bamble,10 døpt 18.04.1790 i Bamble kirke.[29]

 

 

 

VII. Karen Christensdatter, (datter av Christen Jørgensen og Kirsten Larsdatter) f. 14.01.1792 på Bjerkeseth i Bamble,[30],[31] døpt 22.01.1792 i Bamble kirke,31 d. 25.10.1861 på Åstad i Bamble,[32] gravlagt 31.10.1861 på Bamble kirkegård.[33]

      

       Hun giftet seg med Amund Hansen (sønn av Hans Amundsen og Anne Maria Halvorsdatter), døpt 15.07.1792 på Åstad i Bamble,[34],[35] døpt 21.07.1792 i Bamble,35 d. 03.02.1870 på Åstad i Bamble,32,[36] gravlagt 08.02.1870 i Bamble.36

      

       Amund:

       Overtok gården Åstad i Bamble etter faren.

 

 

      

VIII. Jørgine Christensdatter, (datter av Christen Jørgensen og Kirsten Larsdatter) f. 1794 på Bjerkeseth i Bamble,10 døpt 24.12.1794 i Bamble kirke.[37]

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 339.

[2]  Kirkebok for Gjerstad, Ministerialbok nr. A 2 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, folio 126a.

[3]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 402.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, 338.

[6]  Ætt og annet, medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag, utgave 47 side 23.

[7]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 536.

[8]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 478.

[9]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 330.

[10]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 338.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[12]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 403.

[13]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 604.

[14]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 340.

[15]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 482.

[16]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[18]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 552.

[19]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 2 1775-1814 HF187, side 39.

[20]  Bygdebok for Bamble Bind 2 av C.S.Schilbred, side 312.

[21]  Kirkebok for Bamble Klokkerbok nr 5 1814-1855, skannet av digitalarkivet, side 262.

[22]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 2 1775-1814 HF187, side 477.

[23]  Kirkebok for Bamble nr 1 1702-1774 HF187, side 428.

[24]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 4 1834-1853, skannet av digitalarkivet, side 536.

[25]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[26]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 74.

[27]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 4 1834-1853, skannet av digitalarkivet, side 539.

[28]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 483.

[29]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[30]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, side 196.

[31]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[32]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, 196.

[33]  Kirkebok for Bamble Ministralbok 1854-1869, skannet av digitalarkivet, side 360.

[34]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, side 102.

[35]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 108.

[36]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr. 6 (1869-1877), skannet av digitalarkivet, side 305.

[37]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 123.