| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HOLTET |


 

 

Skaje Larsen f. ca 1643 og Ellen f. ca 1645 sin familie

 

 

 

Skaje Larsen, f. ca 1643,[1],[2] d. 1716 på Holtet i Eidanger,[3] gravlagt 22.03.1716 på Eidanger kirkegård.[4]

 

Han giftet seg i 1683.

 

Trolovet i Gjerpen F.Purif. (2/2) 1683:
Skaje Lauritzen fra Eidanger, og Elen Halvorsdotter.

 

Han var bruker på Holtet i Eidanger i 1685. Ekstraskattemanntallet fra 1711 opplyser at Skaje Larssøn og kvinne svarte skoskatt, likeledes ei tjenestejente og enken Sara Skajesdatter. Trolig en datter av Skaje som var enke.

 

Han gravlegges som "Schaje Larsen Holtet 72 aar 6 maaneder 8 dager".

 

 

Gift 1683, med Elen Halvorsdatter, f. ca 1645,[5] d. 1715 på Holtet i Eidanger,[6] gravlagt 17.08.1715 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Elen:   

Hun kan jo være datter av den forrige brukeren på Holtet som hadde navnet Halvor, men kan jo også være fra Gjerpen.

 

Hun gravlegges som "Skaje Holtis qvinde N. Elen 70 aar 14 dager".

 

 

I.    Sara Skajesdatter, f. ca 1689.[8]

 

       Hun giftet seg 1. gang i 1706.

      

       Eid. trolovet 19/8-1706

       Var Lars S. Røe her med Halvor Siljens Søn N. (Navnlig) Niels Halvorsøn,

       og begierede Trolofvelse for bemelte Niels Halfvorsen med Sara Skajesddatter Holt,

       Ti Næstkommende Dom. 12. Trin., 22 Aug.

       Cav: Lars Larsen Rød (buemerke) og Ole Nordall. (Men med Simen Eggertsens underskrift).

 

       Hun var enke i 1711 bosatt på Holtet.

      

       Hun giftet seg 2. gang i 1715.

 

       Trol. 20/1-1715 i Eidanger Præstegaard. Copul. i Eidanger kirke 17/2-1715.

       Christen Jensen med Sara Schajesd. Holtet. (Ved vielsen har presten feilaktig skrevet Jens Christensen).

       Caut: Christen Olsen øfver Lunde og Anund Knudsen Hvallen.

       Copulations Sæddel fra Peder Jensen.

 

       Hun nevnes på Holte i 1725:

       Holte

       Skylder 1 Huud Udreeder ¼ Soldat, bruges af Christen Jensøn gl. 48 aar, har iche tient. Er Vanfør, og gift med Sara Skejesdatter gl. 36 aar.(dpt. i Brevik. G.S.) Har en Stifsøn Lars Nielsøn gl. 15 aar, noch 2de Sønner af hans Eyne

       Skeje Christensøn gl. 7 aar, Niels Christensøn gl. 2 aar, 2de døttre Elen Christensdatter gl. 10 aar, Børte Christensdatter gl. 5 aar, 1 Huusgiente Anne Olsdatter gl. 20 aar. Ingen Tieneste folch.

       Til gaarden, ingen Skov uden til brend og gierdefang.

      

       Denne stesønnen må da være fra hennes første ekteskap.

 

 

       (1) Gift 1706,[9] med Nils Halvorsen, f. omkring 1675,[10] (sønn av Halvor Andersen og Magnild Nilsdatter).

 

        Nils:

        Han kom fra Siljan i Eidanger.

 

      

       (2) Gift 17.02.1715 i Eidanger kirke,[11] med Christen Jensen, f. ca 1677,[12]

 

 

       Se Holtet denne gården

      

        

      

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[2]  Alder ved død.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[4]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[5]  Alder ved død.

[6]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[7]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.