| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HERØYA |    


 

 

 

 

Peter Lucasen f. omkring 1650 og Maren Eggertsdatter f. ca 1660 sin familie

 

 

 

Peter Lucasen, f. omkring 1660,[1] d. ca 1703 på Herøya i Eidanger.[2] 

 

De forlovet seg 15. Oct. 1695.

Trolofved paa Herøen, Peter Lucassøn med Mari Eggertsdtr.

 

Hans bror Jan Lucasen var gift med hans kones søster, Inger Eggerstsdatter. Han var en av flere Lucasser som var hammersmeder og som kom hit fra Sverige. (Se mer om dette under hans kones far.)

 

Peter var i 1700 en av to brukere av gården Herøya i Eidanger. Han eide av 1 hud og 6 4/5 skinn i gården. Resten tilhørte hans kones søsken. Det var skifte etter Peter i 1703. Da oppføres to barn, Hans og Kirsten. I skiftereferatet nevnes barnas farbror Jan Lucasen.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2, side 219b        

5.7.1703      Herøen i Eidanger

       Petter Lucasen død, g. Maren Egertsd.

Barn:

1.    Hans Pettersen.

2.    Kirsten Pettersdr.

       Avdødes bror var Jan Lucassen.

       Enkens bror var lensmann Simen Egersen.

Brutto 115-2-12.

Netto    98-1-20. Jordegods: Herøen 1 hud, 6 4/5 skinn m.b.

 

 

 

Gift 1695,[3] med2 Maren Eggertsdatter, f. ca 1660 (datter av Eggert Ingebretsen og Simensdatter), d. 1714 på Herøya i Eidanger,[4] gravlagt 15.09.1714 på Eidanger kirkegård.[5] 

 

Maren:

Hun var ifølge skifte etter «Eggert Herøen» i 1694 hans datter og der stod hun som gift med Peter Lucasen.

 

Hun stod i Sjølegden for Bragernes i 1706 som enke på Herøya med sønnen Hans 6 år gammel. Hun stod også oppført som enke på Herøya i ekstraskatten i 1711. Hun stod da oppført med to barn.

 

Hun gravlegges som "Maren Eggertsdatter Herøen 54 aar".

 

 

 

I.    Hans Pedersen, f. ca 1700.[6]

 

 

II.   Kirsten Pedersdatter, f. omkring 1700.1

 

       Kirsten:

       Det var nok hun som solgte en del av Herøya til Marthe i 1747:

       Anno 10'de april 1747 - Kirsten Pettersdatters skiøde til Marte Simensdatter paa 6 4/15 skind med boxel i Herøe for 50 rd. bleven læst

 

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 204.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 69.

[6]  Sjølegden for Bragernes 1706.