| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HEISTAD   


 

 

Rasmus Evensen f. ca 1646

 

 

 

Rasmus Evensen, f. ca 1646.[1]

 

 

Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701:
74.
Rasmus Blegebachen
Skatt rdl 0-1-0

 

I Breviksmanntallet fra 1701 er det nevnt 6 personer på "Sætteret" og 2 i "Blegebachen". De to i Blekebakken het Rasmus og Sto. Denne Rasmus er nok da ganske sikkert denne Rasmus Evensen.

 

Han ble nevnt i sjølegden av 1706 på "Blegebacken huusmandsplatz under Heistad" som "Rasmus Evensen Huusmand, 60 aar, haver ingen Sønner".

 

 

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.