| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HÅØYA/AUEN |


 

 

Hans Nilsen f. ca 1738 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Malene Jacobsdatter f. omkring 1730, 2. gang med Berte Marie Nilsdatter f. omkring 1755 og 3. gang med Else Jensdatter f. omkring 1760)

 

 

 

Hans Nilsen, f. ca 1738,[1] konfirmert 28.03.1756 i Brevik kirke,[2] d. 1798 i Helgeroa i Brunlanes.[3]

Han var sønn av Nils Auensen Håøya.

 

Konfirmert i 1756 som "2. Hans Nielsen Haaøen".

 

Han giftet seg 1. gang i 1776.

 

Viet 21. feb 1776 i Brunlanes:

etter kongelig dispensasjon

Hans Nilsen Haaøen i Helleroen med

Pigen Malene Jacobsdatter ibid.

Caut: Rasmus Bagge og Jens Larsen

 

Borgerskap i Skien:

Hans Nielsen Haaøens

B. av 17/8 1770, ble sagt opp 17/10 1774.

 

Han overtok 1 1/2 hud i gården Håøya etter faren i 1782:

Anno 03.05.1782 – Aase Hansdatter, Niels Ouensens enke af Helleraaen, hendes skiøde til sønnen Hans Nielsen 1 ½ hud i grd. Haaøen imod betalt 500 rd. (dat. 11.03.1782)

 

Han ble på Håøya med Auen i 1782:

Haaøen med Ollen (Det står nok Ouen. JO), Plads, Hans, 1 kone, 2 barn

 

Han solgte gården videre i 1795:

Anno 20.06.1795 – Hans Nielsens skiøde til Haaver Torjusen paa 1 ½ hud i grd. Haaøen med betalt 1499 rd. (dat. 22.04.1795)

 

Anno 20.06.1795 – Aflyst Hans Nielsens Haaøens pante obl. til sine børn 253 rd. hvorfor var pantsat med 1. prior grd. Haaøen og hans hus i Helleroen. Dat. 22. juni 1786, thingl. Ved Brunlaugnes thinglaug 20.06.1786, afqvitt 27.04.1795

 

Anno 20.06.1795 – Hans Nielsens obl. til Hr. Rasmus Bagge, 214 rd. med 2’den prior i grd. Haaøen, dat 28. juni 1789, samt afqvitt 24. april 1795.

 

Han ble gjestgiver i Helgeroa ifølge Lorens Berg.

 

 

(1) Gift 21.02.1776 i Brunlanes,[4],[5] med Malene Jacobsdatter, f. omkring 1730.

 

 

(2) Gift 26.10.1787 i Brunlanes,[6],[7] med Berte Maria Nilsdatter, f. omkring 1755.[8]

 

 

(3) Gift 22.05.1789 i Brunlanes,[9],[10] med Else Jensdatter, f. omkring 1760.[11]

 

Else:

Hun var pike og kom fra Danmark ifølge vielsen.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[3]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 620.

[4]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 620.

[5]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 257.

[6]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 620.

[7]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 280.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 620.

[10]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 286.

[11]  Stipulert, Stipulert.