| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1801 |      


 

 

Anne Kirstine Nilsdatter født 1755 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Christen Sørensen født 1749 og 2. gang med Christen Olsen født 1765)

 

 

 

Anne Kirstine Nilsdatter, født 1755 i Brevik, døpt 27.04.1755 i Brevik kirke,[1] konfirmert 22.04.1770 i Brevik kirke.[2]

Hun var datter av Nils Jensen og Dorthe Christophersdatter i Brevik.

 

Niels Jensen Sands barn navnl. Anne Kistine

baaren af Niels Smeds k., assist: Karen Guttormsdatter, mandfaddere: Gunder Nielsen, Petter Bentsen Album

 

Konfirmert som "Anne Kirstine Nilsdatter 16 aar".

 

Hun giftet seg 1. gang i 1779.

 

Brevik: viet 24.01.1779

Unge karl Christen Sørensen af Porsgrund West og pigen Anne Kirstine Nilsdatter Sand

Caut.: Nils Jensen Sand, Søren Nilsen.

- i huuset ægteviet

 

Hun giftet seg 2. gang i 1791.

 

Brevik: trolovet 22.02.1791               

Unge karl Christen Olsen og enke Anne Kistine Nilsdatter

Caut.: Ole Christensen, Ole Christophersen.

 

Hun nevnes i skifte etter faren i 1794 som "datteren Anne Stine Nilsdatter, gift med Christen Olsen og boende i Brevig".

 

Brevik 1801:

Nr.129

Christen Olsen - Husbonde - 39 aar - I 1te ægtesk. - Vertshuusholder og søemand

Anne Stine Nielsdtr - Hans kone - 44 aar - I 2det ægteskab

Niels Christensen - Hendes søn - 22 aar - Ugivt - Udcom. matros

Dorthe Christensdtr - Hendes datter - 18 aar - Ugivt

Elen Amundsdtr - Tjenestepige - 44 aar - Ugivt

Simen Olsen - Logerende - 28 aar - Ugivt - Udcom. matros

 

 

(1) Gift 24.01.1779 i Brevik kirke,[3] med Christen Sørensen, født 1749 i vestre Porsgrunn i Solum (sønn av Søren Nilsen og Kirsten Madsdatter), døpt 10.03.1749 i vestre Porsgrunn i Solum,[4] konfirmert 06.04.1766 i Østre Porsgrunn kirke,[5] død 1787 i Brevik, gravlagt 17.07.1787 på Brevik kirkegård.[6]

 

Christen:

Søfren Snedkers og Kisten Matsdatters barn Christen.

Faddere: Jan Usler, Lars Jensøn, Monsr: Überwasser, Inger Buer, Mette Maria Kiill.

 

Konfirmert som "4. Christen Sørensen 17 aar".

 

Gravlagt som "Christen Sørens. 39 aar".

 

1787 8/9   Protokoll 11 fol. 284

Brevik

Christen Sørensen + g. Anne Christine Nilsdtr.

        Barn:

        1.  Niels Christensen, 8 år

        2.  Dorthea Christensdtr., 5 år

        Bestefar: Nils Jensen Sand, Brevik

Sterbohus: 400 rdl.

Solgt til Peder Hansen Røra

Inntekt: 522 - 0 - 16

Utgift: 941 - 3 – 18

 

 

(2) Forlovet 22.02.1791 i Brevik,[7] gift 1791, med Christen Olsen, født 1765 i Brevik (sønn av Ole Christensen og Abigal Andersdatter), døpt 05.12.1765 i Brevik,[8] konfirmert 07.04.1782 i Brevik kirke.[9]

 

Christen:

Ole Christenson og Abigael Andersdatter - Christen            

Faddere: Skrædder Holms kone Kirsten Hesselberg, Berte Manal, Jacob Sørenson, Christopher Isachson

 

Konfirmert som "Christen Olson 16 aar".

 

 

 

I.    Nils Christensen, (sønn av Christen Sørensen og Anne Kirstine Nilsdatter) født 1779 på Vestre Porsgrunn, døpt 08.12.1779 i Vestre Porsgrunn kirke,[10] konfirmert 12.04.1795 i Brevik kirke.

      

       døbt Christen Sørensen og Ane Kirstine Nielsdatters b. Niels.

       Test: Madame Ane Susanna Lange, jomfr. Berthe Gurine Helletz, Mons. Isaach Leth, Jess Schou, Niels Jensen

      

       Konfirmert som "Nils Sand 15 aar". Morens far het Sand.

      

      

       Gift 16.10.1804 i Brevik kirke,[11] med Johanne Guttormsdatter, født 15.10.1780 i Brevik,[12] (datter av Guttorm Olsen og Åse Marie Jacobsdatter), døpt 17.10.1780 i Brevik kirke,[13] konfirmert 03.04.1796 i Brevik kirke.[14]

      

       Barn se under hennes foreldre

 

 

      

II.   Søren Nilsen Christensen, (sønn av Christen Sørensen og Anne Kirstine Nilsdatter) født 1781 på Vestre Porsgrunn, døpt 25.08.1781 i Vestre Porsgrunn kirke,[15] død 1785 i Brevik, gravlagt 19.07.1785 på Brevik kirkegård.[16]

      

       døbt Christen Sørensen og Ane Christine Nielsdatters b. Søren Nielsen.

       Test: Tallach Arnesens k. Marthe Maria, p. Carine Michelsdatter, Visiteur Surland, Søren Snedker, Michel Usler

      

       Gravlagt som "Søren - Christen Sørensons 4 aar".

 

 

 

III. Dorthea Christensdatter, (datter av Christen Sørensen og Anne Kirstine Nilsdatter) født 1783 på Vestre Porsgrunn, døpt 13.01.1783 i Vestre Porsgrunn kirke,[17] konfirmert 22.04.1798 i Brevik kirke.14

      

       døbt Christen Sørensen og Kirstine Nielsdatters b. Dorthea.

       Test: Niels Jensens kone fra Brevig Dorthea Nielsdatter, pig. Eva Rosina Rasmusdatter, Niels Jensen fra Brevig, Peder Engelskov, Søren Engeskov

      

       Konfirmert som "Dorthe Cristensdatter 16 aar".

      

       Bosatt hos moren og stefaren i 1801 "Dorthe Christensdtr, Hendes datter, 18 aar, Ugivt".

 

      

       Gift 01.08.1810 i Brevik kirke,[18] med Cornelius Hansen, født 1782 i Brevik,[19] (sønn av Hans Jacobsen og Margrethe Nilsdatter), døpt 13.01.1782 i Brevik kirke,[20] konfirmert 06.04.1800 i Brevik kirke,14 død 1872.19

      

       Se Brevik etter 1801

 

 

      

IV. Christopher Christensen, (sønn av Christen Sørensen og Anne Kirstine Nilsdatter) født 1784 i Brevik, døpt 18.09.1784 i Brevik kirke,[21] død 1785 i Brevik, gravlagt 27.07.1785 på Brevik kirkegård.16

      

       Christen Sørenson og Anne Kistine Nilsdatter - Christopher                 

       Faddere: Nils Jenson Sands kone Dorte Christophersd, Anne Marine Bernsd, Bernt Jenson, Jens Bukka, Hans Nilson Sand

      

       Gravlagt som "Christopher - samme Christen Sørensons 1 aar".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35d.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 93.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 14-15.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[10]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 86-87.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[12]  Skifte etter faren.

[13]  Brevik, døpte 1764-1780 Registrert på internett av Frank Johannesen.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[15]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[17]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 100-101.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[19]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 168.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.