| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BJØNNES |

 


 

 

Gjertrud Amundsdatter født ca 1652

 

 

 

Gjertrud Amundsdatter, født ca 1652,[1] død 1720 på Bjønnes i Eidanger,[2] gravlagt 11.04.1720 på Eidanger kirkegård.2

 

Hun kan ha vært søster av Hans Amundsen Skjelsvik?

 

Hun gravlegges som "Giertrud Amunsdatter fra Biønnes 68 aar".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.