| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BJØNNES |


 

  

Fakta om gården

 

Bjønnes Gnr. 27

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

Sjeleregisteret 1725

Biønnæs (Bjønnes)
Skylder 4 Huder, Søegaard, udreeder ingen Soldat. Bruges af Abraham Hansøn gl. 40 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Lisbet Hansdatter gl. 40 aar, har ingen Børn, 1 Tienistedreng Olle Hansøn gl. 23 aar, enroullered tiener for aarsløn, 1 Tienistepige Kirsten Olsdatter gl. 27 aar, tiener for aarsløn.
Har sin Faders søster hos sig, en Enche Børte Anundsdatter gl. 63 aar, og et Fosterbarn Gunild Pedersdatter gl. 12 aar.
Til bemelte gaard er temlig smaa Skov af furu og gran, til Bielcher og anden smaalast.

 

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:
Biønnes 4 huder
Brukes av: - Abraham Hansen 30 aar som ikke har noen barn

 

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:


Biønnes - Nr.11
Bruger: 
Ole Hansen 40 aar, ej tienet
Unge mandskaber:
Anders Olsen 13 aar
Jørgen Olsen 8 aar
Abraham Olsen 4 aar

 

 

 

 

Matrikulen 1747

 

Bjønnes

Eiere: Sr. Niels Larsen

Oppsittere: Ole

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Biønnes

Eier: Proprietair gods Nils Larsens

Mand og hustru: Ole Biønnes og kone, Abraham Biønnes og kone

Barn 12 aar: Marthe Olsdatter

Drenger over 12 aar: Anders Persen

 

 

 

 

 

Matrikulen 1774

 

Bjønnes

Eiere: Sr. Niels Larsens Stærboe

Oppsittere: Abraham

 

 

 

 

Manntall 1782

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Eidanger

Biønnes

Biønnes

Abraham

1

4

Eidanger

Biønnes

Biønnes

Jakob Hansen

2

 

 

 

 

1801

 

 

Gunner Jacobsen Husbonde 40 1ste ægteskab Gaardbruger
Boel Abrahamsdtr Hans kone 36 1ste ægteskab  
Jacob Gunnersen Deres børn 10    
Ole Gunnersen Deres børn 5    
Even Gunnersen Deres børn 3    
Amund Andersen Tjenestefolk 16 Ugift  
Anne Andersdtr Tjenestefolk 22    
Abraham Olsen Konens fader 66 Enkemand fra 1ste ægt.  
Hans Pedersen Mand 62 1ste ægteskab Husmand
Anne Isachsdtr Kone 61 1ste ægteskab  
Christen Hansen Deres søn 24 Ugift Enroull.matros
Inger Haraldsdtr Tjenestepige 47 Enke fra 2det ægteskab  
Peder Jacobsen Mand 43 1ste ægteskab Husmand
Maren Christoffersdtr Kone 47 1ste ægteskab  
Isacha Isachsdtr Tjenestepige 19 Ugift  
Lars Johnsen Mand 61 Begge 2det ægteskab Husmand uden jord
Marthe Jensdtr Kone 41 Begge 2det ægteskab  
Hovel Torjussen Mand 52 2det ægteskab Husmand
Anne Knudsdtr Kone 36 1ste ægteskab  
Torjus Hovelsen Fælles børn 7    
Ellen Hovelsdtr Fælles børn 11    
Gunnild Hovelsdtr Fælles børn 9    
Kirsti Hovelsdtr Fælles børn 5    
Ingebor Hovelsdtr Fælles børn 3    

 

Jordavgiften 1802 - Bjønnes

Brukere: Gunder Jacobsen 2 huder 10 3/4 skind, Peder Jacobsen (Solvik) 9 skind, Hans Pedersen (Kjelkevik) 3 1/4 skind, Enken Birthe Pedersdatter

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 15.07.1726 – Derefter Blef lest Mons. Christen Nielsens bøxel seddel paa dend halfve part udj grd. Biønnes, hvorved han samme til Ole Hansen har fest, samme datert Brevig 03.07.1726. Samme in duplo for fathef.

 

Anno 11.05.1775 – Jørgen Olsen Biønneses obl. Jomfrue Gunhild Bolette Berg for laant5 capital 115 rd. med lovlige renter mod 1’ste prior pant udi sitt hus og tomt paa Sylterøen i Brevik. (dat. 01.03.1775)

 

Anno 26.01.1776 – Abraham Biønneses obl. til postmester Hans Knudsen for 100 rd. af hans børns arvemidler, imod aarlig lovlig rente 4 % og 1’ste prior pantsadt i grd. Biønnes af skyld 4 huder imod bygsel og herlighed. (dat. 08.09.1775)

 

Anno 27.01.1776 – Jacob Nielsens skiøde til Abraham Olsen paa grd. Biønnes af skyld til Abraham Olsen paa grd. Biønnes af skyld 4 huder for betalt 1000 rd. (dat. 08.09.1775)

 

Anno 06.09.1776 – Amborg Chrystie afg. Sr. Niels Larsens og børns skiøde til sønnen Jacob Nielsen i gaarden Slevolden ½ hud 200 rd., Lillegaarden 1 hud for 300 rd., pladsen Hasler for 100 rd., Biønnes med pladsen Solvig og Kleven for 650 rd. – 4 huder og grd. Sandøen med Oxøen for 1000 rd. (dat. 10.07.1776)

 

Anno 25.10.1776 – Sr. Jacob Nielsen mødte og foreviste sin adkomst til den pls. Solvig under grd. Biønnes, den ham paa skiftet efter hans Sal. Fader, Sr. Niels Larsen, arvelig er tilfalden, og ifølge sit til Abraham Olsen Biønnes udgivne skiøde af dato 8 sep. 1775 under salget har sig forbeholdt den til eiendom, hvorom det her bemeldte skiøde som det Sr. Jacon Nielsen af sine medarvinger medelte skiøde af 10. july 1776, thingl. 6. sep. næst efter o.s.v.

 

Anno 09.05.1778 – Aflyst Abraham Olsen Biønnes obl. til afg. postmester Knudsen for summa 1000 rd. hvorfor var pandsat med 1’ste prior 4 huder med bøxel og herlighed i grd. Biønnes. Obl. dat. 8. sep. 1775, thinhl. 26. jan 1776 og ne sees afbetalt efter paategning qvittering.

 

Anno 09.05.1778 . Abrahan Niønnes hans obl. til Mons. Peder Juul i Scheen for summa 500 rd. med 1’ste prior udj grd. Biønnes af skyld 3 ½ hud. (dat. 01.04.1778)

 

Anno 25.01.1781 – Jørgen Olsen Biønnes enkes obl. til Hr. Jacob Grubbe for summa 59 rd. med loclig rente og pant med 1’ste prior udj hendes hus i Brevig. (dat. 02.02.1787)

 

Anno 23.05.1783 – Aflyst Abraham Biønneses obl. til Peder Juul for 500 rd. mod pantebrev udj 3 ½ hud i Biønnes. Udstedt 01.04.1775 og afqvitt 1. feb. 1783.

 

Anno 24.08.1783 – Abraham Olsen Biønneses skiøde, det ene af 28’de juni 1775 og det andet 7’de august 1779 til Hans Pedersen i Sætret udj Brevig for 2’de Øer eller Kjerringholmen og Weeholmen under Biønnes gaard imod derfor betalt 70 rd. hvilke holmer den 5. july dette aar og er af rettens middler skyldsadt for 2 ½ skind.

 

Anno 27.08.1784 – Abraham Olsen Biønnes skiøde til Jacob Hansen for 1 hud 6 ¼ skind i grd. Biønnes med bygsel og herlighed mod betalt 774 rd. (dat. 17.07.1784)

 

Anno 10.11.1784 – Ved salg af Biønnes gaard forbeholdt A.O. Biønnes 1 stk. jord og den halve part kaldet Kielcheviig efter Skiøde af 17.07.1784, en skjønnsforretning

 

Anno 10.11.1784 - Skyldsætning af et stykke jord som Abraham Olsen for nogen tid siden har solgt til enken Berthe Pedersdatter men ej endnu meddelt hende skjøde derpaa o.s.v.

 

Anno 24.01.1785 – Abraham Biønnes skiøde til Jacob Hansen paa 1 hud 6 ¼ skind i Biønnes mod betalte 774 rd. Dat. 17. july 1784. Hvorhar fulgte skyldssætninsfor. af 10. nov. 1784.

 

Anno 09.09.1788 – Sorenskr. Norsses auctionsskiøde til Gunder Jacobsen Ougen paa 1 hud 6 ¼ skind i BIønnes gaard mod betalt 981 rd. foruden omkostninger (dat. 17.06.1788)

 

Anno 09.09.1788 – Gunder Jacobsens pant. obl. til Erich Sørensen Landgangen stor 599 rd. med pant mod 1’ prior i 1 hud 6 ¼ skind i grd. Biønnes og løsøre. (dat. 12.07.1788)

 

Anno 09.09.1788 – Aflyst Jacob Hansens obl. til Hr. Jacob Cudrio stor 199 rd. mod pant udj Biønnes grrd 1 hud 5 skind. Dat 10. mai 1786 afqvitt. 27.08.1788.

 

Anno 23.01.1789 – Aflyst Jacob Biønnes enke, Helvig Sørensdatters obl. til Hr. Jacob Grubbe stor 59 rd. hvorfor var pantsat med 1’ste prior hendes hus paa Øen i Brevig. Dat. 2’den thningl. 26. jan 1781 og afqvitt 12. jan 1789.

 

Anno 29.01.1790 – Auct. Skiøde til Amund Sørensen paa 4 stk. jord under grd. Biønnes mod betalt 90 rd. foruden omkost. (dat. 31.12.1789)

 

Anno 19.01.1792 – Aflyst Amund Andersens pantobl. til Mad. Hvistendahl 120 rd. hvorved var pantsat med 1’ prior debitor debitors hus i Brevig og hans jordvei under grd. Biønnes. Dat. 31. des. 1789, thingl. 29. jan 1790 samt avqvitt 13.09.1791.

 

Anno 19.01.1792 – Amund Andersens skiøde til Niels Pedersen paa et hus i Brevig samt en jordvei under Biønnes kaldet, Kiersties Hue, Weggeskiø, Kalvesettet og Hesteholmen.

 

Anno 27.08.1792 – Aflyst Gunder Jacobsens panteobl. ril Erich Landgangen for 599 rd. hvorf. var pantsat med 1’ prior 1 hud 6 ¼ skind i grd. Biønnes. Dat. 2. juli 1788, afqvitt 2. juli d.a.

 

Anno 27.08.1792 – Gunder Jacobsens pante obl. til Hr. Hans Holst 499 rd. m. 1’ste prior pant i 1 hud 6 ¼ skind i grd. Biønnes og 9 skind i grd. Ouen dat 15. aug. s.a.

 

Anno 24.08.1794 – Jacob Isachsens panteobl. til Hr. Jacob Cudrio 49 rd. m. 2. prior pant I pls. Soelvigen. (dat. 30.06.1794)

 

Anno 20.01.1797 . Abraham Olsen Rødningens til Hr. Knud Erichsens paa et styche jord af Biønnes gaard. (dat. 09.07.1796)

 

Anno 20.01.1797 – Aflyst Gunder Jacobsens obl. til Hr. Hans Holst for 298 rd. forsaavidt derp. Er betalt 200 rd. hvorf. Var pantsat m. 2’den prior 1 hud 6 ¼ skind i BIønnes oh 9 skind i grd. Ougen. Dat. 9. jan 1796 og afqvitt i dag.

 

Anno 13.06.1797 – Sorenskriver Nors auctionsskiøde til Gunder Jacobsen paa 1 hud og 5 ¾ skind i grd, Biønnes med betalt 804 rd. foruden omkostninger. (dat. 22.05.1797)

 

Anno 01.09.1797 – Gunder Jacobsens obl. til Hr. Abraham Pharo for 200 rd. med 1’ prior i 1 hud 5 ¾ skind i Biønnes (dat. 24.05.1797)

 

Anno 01.09.1797 – Gunder Jacobsen obl. til sine svigersøstre for 405 rd. med 2’ prior udj 2 huder 11 ½ skind i Biønnes grd. (dat. 31.08.1794)

 

Anno 01.09.1797 – Gunder Jacobsens follougsbrev til sin svigerfar Abraham Olsen. (dat. 31.08.1797)

 

Anno 15.01.1798 – Aflyst Gunder Jacobsens obl. til Hr. Hans Holst stor 298 rd., forsaavidt derpaa stod til rest 98 rd.. for hvilket var pantsat med 2’den prior 1 hud 6 ¼ skind i grd. Biønnes og 9 skind i grd. Ougen. Dat. 9. jan 1796, afqvitt 13. jan 1798.

 

Anno 30.08.1799 – Aflyst Gunder Jacobsens under 15. aug. 1792 udstedte og 27 s..m. og aar tingl. Forsikrædelse stor 499 rd. efter qvitt af dags datom hvorved til Creditor, Hans Holst 1. prior var pants. 1 hud 6 1/4 skind i grd. Biønnes  og 9 skind

 

Anno 16.01.1801 – Abraham Olsen Biønnes afkald for hans afdøde datter, Ingeborg Abrahamsdatter i oberformynderiet indestaaende arvemidler. (dat. 14.01.d.a.)

 

Anno 28.08.1807 – Efter forlang. af Gunder Jacobsen Biønnes No. 27 skal skyldsætte et jordstyk. Som han har solgt til Jens Johnsen Eeg. Jordstyk. fikk 1 skinds skyld som fragaar hans eiendom Bjlnnes hvis skyld nu er 2 huder 9 ¾ skind.

 

Anno 29.08.1807 – Gunder Jacobsens skiøde til Jens Johnsen Eeg paa et stk. jord under Biønnes, skyld 1 skind for 150 rd. (dat. 28.08.1807)

 

Anno 25.08.1809 – Hans Pedersens skiøde til Ole Larsen paa holmene Kjerringholmen og Vedholmen under Biønnes for 107 rd. (dat. 05.06.1809)

 

Anno 07.08.1811 – Samfredeskifte eft. Bodil Abrahamsdatter Biønnes, hvorved denne grd. 2 huder 6 skind er udlagt til Creditor, Enkemand og børn. (dat. 18.07.1811)