| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRNTVET |


 

 

 

Ole Andersen f. ca 1684

 

 

 

Ole Andersen, f. ca 1684 i Holla i Telemark,[1] d. 1741 på Bjørntvedt gård i Eidanger,1 gravlagt 14.09.1741 på Eidanger kirkegård.1

 

Han kom fra Holla og tjente på Bjørntvedt da han døde i 1741.

 

Gravlegges som "Ole Andersøn fra Porsgr. tient paa Biørntvedt og fød i Holden Sougn 25 aar".

 

 

 

 

 [1]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.