| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRNTVET |


 

 

Live Halvorsdatter d. 1742

 

 

 

Live Halvorsdatter, d. 1742 på Bjørntvedt i Eidanger,[1] gravlagt 24.01.1742 på Eidanger kirkegård.1

 

Hun døde på Bjørntvedt i 1742. Hennes alder nevnes ikke.

 

Gravlagt som " Live Halvorsdatter Biørntvedt" (Alderen er ikke nevnt J.O.)

 

 

 

 

 [1]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.