| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BAKKE |      


 

 

 

 

Lars Andersen f. 1728 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Ingeborg Nilsdatter f. ca 1733, 2. gang med Mari Svenchesdatter f. 1726 og 3. gang med Anne Sophie Jocumsdatter f. ca 1718)

 

 

 

Lars Andersen, f. 1728 på Rønningen i Bamble,[1] døpt 01.02.1728 i Bamble,[2] d. 1785 på Bakke i Eidanger,[3] gravlagt 19.01.1785 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Anders Larsen og Amborg Guttormsdatter.

 

Anders Larsen Rønningens søn Lars.

Faddere: Alis Johannisdatter, Guri Nielsdatter, Berulf Gundersen, Christen Nielsen, Lars Jørgensen Smed.

 

Lars kjøpte Bakke i 1758 av sin onkel Ole Guttormsen Bakke:

Anno 22.05.1758 - Ole Guttormsens skiøde til Lars Andersen paa 2 huder i Bache for 76 rd. (dat. 22.05.1758)

 

Hans mor, Amborg Guttomsdatter, var søster til Ole Guttormsen Bakke. Amborg var 1. gang gift med Anders Larsen og de fikk en sønn Guttorm i Melum i 1724 og etter det fikk de sønnen Lars i Bamble i 1728 og datteren Margrethe i Bamble i 1733. Amborg ble enke i 1733 og giftet seg 2. gang i Solum i 1737 med Hans Gundersen og bodde på Hustvedt eie. 

 

Vi ser jo at Lars har oppkalt sin førstefødte datter etter sin mor, noe som var vanlig.

 

Sønnen Guttorm, som de fikk i Melum i 1724, var Guttorm Larsen på Huset u/Skavråker. Han var da bror av Lars Andersen. Vi finner i 1755 Lars Andersen og Ole Bakke (Ole Guttormsen) som fadder til et av Guttorm sine barn. Lars hadde nok allerede i 1755 kommet til onkelen på Bakke.

 

Denne søsteren Margrethe som ble født i Bamble i 1733, kan være den Margrethe Andersdatter som ble konfirmert på Kjørholt i 1745 som "Margretha Andersdatter Kiorholt 19 aar".

 

Et par andre ting som underbygger dette, er at da sønnen til Guttorm Larsen Huset, Abraham Guttormsen, døpte sitt første barn i 1793 var "Christopher Bakke" blant fadderne. Han var jo da gift med med datter av Lars Andersen og var denne Abraham sitt søskenbarn. For et annet barn av Guttorm Larsen, Brynild Guttromsen, sitt første barn var "Anne Sophia Johannesd. Bacche". Dette var trolig Jochumsdatter. Hun var da gift med Brynild sin onkel.

 

Lars giftet seg i 1759.

 

Trol. 6/4-1759 i Eid. Copul. 23/8-1759.

Uk. Lars Andersen Bakke og Pigen Ingeborg Nielsd.

Caut: Jacob Hejestad og Christen Tollevsen i Brevig.

 

Han var i 1762 eier og bruker på Bakke sammen med onkelen Ole Guttormsen som han hadde kjøpt gården av.

 

Bakke 1762:

Gaardsnavn: Bakke

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Ole Bakke og kone, Lars Bakke og kone

 

Han giftet seg 2. gang i 1766.

 

Trol. 21/11-1765 i Eid. Copul. 15/1-1766.

Enkemand Lars Anders. Bacche med Pigen Mari Swenchesd.

Caut: Børre Olsøn Ørevig og Lars Haraldsøn Kiørholt.

 

Han giftet seg 3. gang i 1771.

 

Trol. 1/8-1770 i Eid. Copul. 3/1-1771.

Enchemand Lars Andersøn Bache og Echen Anne Sophie Jochumsd.

Caut: Jacob Nilsøn Lunde og Christen Erichs. Schaverager.

 

Han pantsatt gården i 1773:

Anno 21.05.1773 - En obl. dat. 19. mai 1773 udstæd af Lars Andersen Bakke til Hr. Cancellieraad Deichmann for cap. 113 rd. med aarlig rente og 1.ste priors pant til 2. huder i Grd. Bakke.

 

Han var i 1774 enebruker og eier på Bakke.

 

Matrikulen 1774

Eier: oppsitteren

Oppsitter: Lars

 

Odelskatten 1774

Lars adk. til 2 huder 22. mai 1758

 

Det ble holdt en taksering på gården i 1777:

Anno 02.08.1777 - Efter Begiering af Lars Andersen Bache blev foretaget taxationsfor. paa grd. Bache.

Anno 02.08.1777 - Lars Andersen Bache fremstellede sig ved Taxationen med skiøde fra 22. may 1758 thingl. sam. dato - paa 2 huder i Bache. Laant penge af Breviks kirkes. Taxation følger….. osv.

 

Mer ang. pantsetting av gården:

Anno 05.09.1777 - Lars Andersen Bakkes obl. til Hr. Cancellieraad og af gl. Kammerraad Deichmand for summa 113 rd, hvorfor var pantsat med 1'ste priort. 2 huder udj grd. Bakke obl. findes dat. 19. marts 1773 og thingl. 21. mai næstefter og mdelig. sees at være afbetalt efter paategnede qvittering af 4. sep. 1777.

Anno 05.09.1777 . Lars Andersen Bakkes obl. til Brevigs kirke eller forstander Schwindt for laante 200 rd. hvorfor er pandsat med 1.'ste priors ret 2 huder i grd. Bakke med nøxel og herlighed (dat. 02.09.1777)

 

Gjelden innfridd.

Anno 31.08.1798 - Aflyst Lars Andersens obl. til Brevigs kirke, stor 200 rd. m. 1'ste prior i 2 huder i Bakke, dat. 04. sep. 1777 og qvitt i dag.

 

Han var i 1782 enebruker på Bakke:

Bache, Lars, 1 kone, 2 barn

 

Gravlagt som "Lars Anders. Bacche 57 aar".

 

Bakke i Eidanger 12.3. og 11.11.1785 Sk.pr. 11, Fol. 66B

Lars Andersen død, g. Anna Sophie Jochumsdtr.

Barn: 1. Ambjørg Larsdtr. g.m. Christopher Sørensen, her. 2. Mari Larsdtr. 24 år.

Her nevnes en stedsønn: Torger Andersen - til gode 14 rdl.

Gjeld til Brevik kirke: iflg. pantobl.: 200 rd. + renter.

Formynder for datteren Mari, Børre Jacobsen Seteret,

Gods: 2 huder i Bakke skjøte 22.5.1758: 300 rdl. Dette blir overdratt til svigersønnen, som da betaler 200 rd.

Brutto: 138-2-18. Netto: 21-0-10.

 

 

(1) Gift 23.08.1759 i Eidanger kirke,[5] med Ingeborg Nilsdatter, f. ca 1733,1 d. 1763 på Bakke i Eidanger,[6] gravlagt 05.06.1763 på Eidanger kirkegård.5

 

Ingeborg:

Gravlagt som "Lars Bakkes k. Ingebor Nielsd. 30 aar".

 

 

(2) Gift 05.01.1766 i Eidanger kirke,4 med Mari Svenchesdatter, f. 1726 i Melum i Solum,1 (datter av Svenche Hansen og Ingeborg Gundersdatter), døpt 13.10.1726 i Solum,[7] d. 1768 på Bakke i Eidanger,[8] gravlagt 06.01.1768 på Eidanger kirkegård.7

 

Mari:

Svenche Hanssøns barn kaldet Maren.

Faddere: Gunder Halvorssøn, Tosten Hanssøn, Guri Tvedten, Anne Velgiortsdatter, Kisten Jestsdatter.

 

Ut fra navnet, som er veldig spesielt, og alder var det ganske sikkert hun som giftet seg i Eidanger i 1726. Hun har ikke satt andre spor etter seg i Solum.

 

Gravlagt som "Lars Bacches k. Maren Svenchesd. 40 aar".

 

 

(3) Gift 03.01.1771 i Eidanger kirke,4 med Anne Sophie Jocumsdatter, f. ca 1718,1 d. 1794 på Bakke i Eidanger,[9] gravlagt 30.03.1794 på Bakke i Eidanger.7

 

Anne:

Anne Sophie Jacumsdatter kom fra Sem og var 1. gang gift med Anders Torbjørnsen.

De døpte barn på Sem og på Nøtterøy og kom nok til Brevik før 1767 da de dette året nevnes som faddere i Brevik.

 

Hun hadde en sønn Torger Andersen og en datter Anne Marie Andersdatter fra dette ekteskapet. Torger nevnes i skifte etter hennes mann Lars Andersen som hans stesønn. I skifte etter denne Torger Andersen på Bakke i 1795, nevnes hans søster Anne Maria Andersen.

 

Gravlagt som "Anne Sophia Jochumsd. Bakke 76 aar".

 

 

Hun hadde tidligere vært gift 25.09.1755 på Sem i Vestfold,[10] med Anders Torbjørnsen, f. ca 1723,1 d. 1769 i Brevik, gravlagt 26.10.1769 på Brevik kirkegård.[11]

 

Anders:

Han nevnes som fadder i Brevik i 1767 som "Anders Torbiørnson" og som  hans kone samme året som "Anders Torbiørnsons kone Anne Sophie".

 

Gravlagt som "Anders Torbiørns 46 aar".

 

 

Hennes barn fra tidligere ekteskap med Anders Torbjørnsen:

 

 

I.    Torger Andersen, (sønn av Anders Torbjørnsen og Anne Sophie Jocumsdatter) f. 1756 på Sem i Vestfold,[12] døpt 19.05.1756 på Sem i Vestfold,[13] konfirmert 01.10.1775 i Eidanger kirke,[14] d. 1795 på Bakke i Eidanger,[15] gravlagt 12.04.1795 på Eidanger kirkegård.10

 

       Han nevnes som stesønn av Lars Andersen Bakke i skifte etter han i 1785.     

 

       Han ble konfirmert i Eidanger i 1775 bosatt på Bakke som "Torger Andersen Bacche 16".

 

       Det er trolig han som gravlegges i 1795 som "Torger Anders. Bakke 36 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 200b

       Skifte 17. April 1795 paa gaarden Bache i Eidanger Sogn

       Afdøde ungkarl Torgier Andersen

       - søsteren Anne Maria Andersdatter, 35 aar.

       Summa Indtægt: 26-1-23

       Giæld og Udgift: 40-2-21.

 

 

II.   Anne Marie Andersdatter, (datter av Anders Torbjørnsen og Anne Sophie Jocumsdatter) f. 1758 på Sem i Vestfold,[16] døpt 14.01.1758 på Sem i Vestfold.[17]

 

       Hun nevnes som søster til Torger Andersen i skifte etter han i 1795.

 

 

 

III. Johannes Andersen, (sønn av Anders Torbjørnsen og Anne Sophie Jocumsdatter) f. 1763 på Nøtterøy i Vestfold, døpt 13.03.1763 på Nøtterøy i Vestfold.[18]

 

       Han nevnes ikke i skifte etter sin bror Torger Andersen i 1795.

 

 

 

Lars Andersen sine barn:

 

 

I.    Amborg Larsdatter, (datter av Lars Andersen og Ingeborg Nilsdatter) f. 1760 på Bakke i Eidanger,[19] konfirmert 01.10.1775 i Eidanger kirke.[20]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 19. mars 1760 finnes blant introduserte kvinner "Lars Bakkes kone" etter å ha fått et barn. Dette var datteren Amborg.

      

       Dette barnet som ble født i 1760 var nok Amborg Larsdatter Bakke som giftet seg med Christopher Sørensen i 1782 og ble boende på Bakke.

      

       Hun ble konfirmert i Eidanger i 1775 bosatt på Skjelsvik som "Ambor Larsdatter p. Skielsviig 16 aar".

      

      

       Gift 13.02.1783 i Eidanger kirke,2,4 med Christopher Sørensen, f. 1747 på Åltvedt i Gjerpen,[21],[22] (sønn av Søren Christophersen og Lisbeth Ingebretsdatter), døpt 09.07.1747 i Gjerpen,11 d. 1809 på Bakke i Eidanger,2 gravlagt 28.04.1809 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Se Bakke denne gården

 

 

 

II.   Mari Larsdatter, (datter av Lars Andersen og Ingeborg Nilsdatter) f. 1762 på Bakke i Eidanger,8 konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke.[24]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 24. oktober 1762 finnes blant introduserte kvinner "Lars Bakkes kone" etter å ha fått et barn. Dette var Mari.

      

       Det var nok hun som ble konfirmeres i 1779 som "Mari Larsdatter Bacche 17 aar".

 

 

 

III. NN Larsen, (sønn av Lars Andersen og Mari Svenchesdatter) f. 1767 på Bakke i Eidanger,[25] d. 1767 på Bakke i Eidanger,14 gravlagt 30.08.1767 på Eidanger kirkegård.14

      

       Gravlagt som "Lars Anders. Baches dødfødte D.B.".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 164-165.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 272.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 33.

[8]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[10]  kirkebok for Sem i Sem, Ministerialbok nr. I 1 (1702-1763), skannet av digitalarkivet, side 16.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[12]  Alder ved konfirmasjonen.

[13]  Kirkebok for Sem i Sem, Ministerialbok nr. I 1 (1702-1763), skannet av digitalarkivet, side 82.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[16]  Skifte etter hennes bror.

[17]  Kirkebok for Sem i Sem, Ministerialbok nr. I 1 (1702-1763), skannet av digitalarkivet, side 84.

[18]  Kirkebok for Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), skannet av digitalarkivet, side 104.

[19]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[21]  1801 tellingen.

[22]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.