| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1801 |      


 

 

Søren Jacobsen født 1767 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Sissel Isaksdatter født 1754, 2. gang med Kirsten Michelsdatter født 1745 og 3. gang med Anne Kristine Nilsdatter født ca 1773)

 

 

 

Søren Jacobsen, født 1767 i Brevik,[1] (sønn av Jacob Sørensen og Marie Gundersdatter), døpt 06.01.1767 i Brevik kirke,[2] konfirmert 27.04.1783 i Brevik kirke,[3] død 1808 på Hvaler i Østfold,1 gravlagt 31.07.1808 på Hvaler kirkegård i Østfold.[4]

Han var sønn av Jacob Sørensen og Marie Gundersdatter i Brevik.

 

Jacob Sørenson Leerstang og Maria Gundersdatter - Søren              

Faddere: Abraham Biønneses kone Ellen Sørensd, Marta Olsd, Petter Pandrup, Christen Kielson Leerstang, Abraham Sørenson Biønnes Ramberg

 

Han bodde på Sætre i Brevik.

 

Han ble nevnt i skifte etter Hans Hansen Berg i 1782 som "Søren Jacobsen 13 år". (Hans Hansen nevnes under sine foreldre.)

 

Konfirmert som "Søren Jacobson 16 aar".

 

Han giftet seg 1. gang i 1787.

 

Brevik: trolovet 13.12.1787, viet 28.12.1787

Unge karl Søren Jacobsen og pigen Cicel Isacsdatter

Caut.: Jens Forbech, Anders Nilsen.

 

Han giftet seg 2. gang i 1792.

 

Brevik: viet 04.11.1792         

Enkemand Søren Jacobsen og pigen Kisten Jonsdatter (Hun het Michelsdatter. JO)

Caut.: (ikke innført)

- ægteviet i huuset.

 

Han giftet seg 3. gang i 1795.

 

Brevik viet 20.10.1795          

Unge karl Søren Jacobsen og pigen Anne Kirstine Nilsdatter

Caut.: Nils Olsen, Eric Isacsen Scheebs.

- i huuset ægteviet.

 

Dette med ungkarl var feil. Dette er Søren Jacobsen Lerstang som ble enkemann i for annen gang i 1794. Finner han i 1801 i sitt tredje ekteskap og der er også sønnen Jacob fra hans ekteskap med Sissel Isaksdatter.

 

Bosatt i Brevik.

 

Brevik 1801:

Nr.161

Søren Jacobsen - Mand - 36 aar - I 3die ægteskab - Husejer, og udcom. matros

Anne Kistine Nielsdtr - Kone - 28 aar - I 1te ægteskab

Jacob Sørensen - Hans søn - 13 aar

Just Lykke - Deres børn - 5 aar

Niels Christian - Deres børn - 3 aar

Elen Kistine - Deres børn - 1 aar

            

Ifølge Inger-Helene Hansen sitt arbeid, presantert i en artikkel i Ætt og Annet nr.1 - 2015, deltok Søren Jacobsen i den Dansk-Norge krigen mot Sverig i 1808. Dette var det en del av Napoleonskrigen der Danmark-Norge var på Napoleons siden og Sverige på England sin. Søren deltok i denne krigen ombord på en kanonsjalupp som var stasjonert ved Hvaler. Søren døde der sommeren 1808. Han døde nok ikke i trrefninger med av sykdom som herjet blant mannskapene denne sommeren. Han ble gravlagt på Hvalen den 31 juli 1808 på Hvaler.

 

Gravlagt som " Søren Jacobsen af Bragnes District, Brevig Shja. No 52 og Hans Torkildsen Christiansand District , Risøer Bhjn. No 305, fra Chaluppen Fredrichstad og Fredrichsvern".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 162b

Skifte 5. september 1808 paa Sætteret i Brevig

Afgangen mand Søren Jacobsen

Enke Anne Kirstine Nielsdatter

Barn med Anne Kirstine Nielsdatter:

1. Sønnen Just Løkke Sørensen 12 aar

2. Sønnen Niels Christian Sørensen 9 aar

3. Sønne Elias Christian Sørensen 3 aar

Laugverge for enken Kiøbmand Anders Jensen

Formynder Rasmus Isaksen Berg

 

 

(1) Forlovet 13.12.1787 i Brevik,[5] gift 28.12.1787 i Brevik kirke,4 med Sissel Isaksdatter, født 1754 på Solli i Eidanger,[6] (datter av Isak Larsen og Anne Marie Arnesdatter), døpt 01.01.1755 i Eidanger kirke, død 1792 i Brevik, gravlagt 01.05.1792 på Brevik kirkegård.[7]

 

Sissel:

Isak Solis barn navnl. Zidsel                                                  

Faddere: baaren af Niels Viersdals kone, Birthe Iversdatter, mandfaddere: Iver Sætre, Joens Schelsvig, Anders Olsen Solie.

 

Hun ble konfirmert i 1771 bosatt på Kvestad som "Zidsel Isachsdatter p. Qvæstad 17".

 

 

Gravlagt som "Sidsel Isacsd. - Søren Jacobs. Leerstangs kone 36 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 8a

Skifte 30. oktober 1792 i Sætre ved Brevig

Sidsil Isachsdatter, død - Enkemand Søren Jacobsen

Barn:

1. Jacob Sørensen 5 aar

Faderen oppnevnt som formynder

 

 

(2) Gift 04.11.1792 i Brevik kirke,4 med Kirsten Michelsdatter, født 1745 i Brevik (datter av Michel Gundersen og Maren Steffensdatter), døpt 21.02.1745 i Brevik kirke,[8] død 1794 i Brevik, gravlagt 11.12.1794 på Brevik kirkegård,[9] konfirmert 29.03.1761 i Brevik kirke.[10]

 

Kirsten:

Michel Gundersens Pigebr. Kisten

baaren af Agatha Jørgen Henrichsens, Christine Olsdatter, mandfaddere: Lars Larsen, Jens Døvig, Niels Erichsen

 

Konfirmert som "8. Kisti Michelsdatter".

 

Nevnt i Brevik sim pike hos Ole Hansen Holm i 1762.

 

Brevik 1762:

Nr 114

Mand og hustru: Ole Hansen Holm Siglmager og kone

Drenger over 12 aar: Rasmus Joensen, Andreas Hansen, Povel Hansen Ørn

Piiger over 12 aar: Kisten Hansdatter, Kisten Michelsdatter

Huusfolk: Jomfr. Marthe Hansdatter

De uformuende: Christian Bugges Enke, Pigen Ludvica Langelov, Rønnou Erichsdatter, alle virkelig arme

 

Hun giftet seg i 1792 med Søren Jacobsen Lerstang. Det står feilskrevet Kisten Jonsdatter ved vielsen.

 

Gravlagt som "Kisten Michalsd. - Søren Leerstangs kone ". Når det gjelder alder så står det står bare 3 og noen prikker. Hva presten mente med det er usikkert.

 

 

(3) Gift 20.10.1795 i Brevik kirke,[11] med Anne Kristine Nilsdatter, født 1773 i Skien,[12] (datter av Nils Langsteen og Else Margrethe Christiansdatter), døpt 25.05.1773 i Skien.

 

Anne:

Langsteens datter Ane Kirstine.

Faddere: Madame Stenum, jomfru Hofgaard, Bendike, Jensøn, Escov.

 

Konfirmert i Vestre Porsgrunn 30.03.1788 som "confirmeret (14) Ane Kirstine Langsteen 17 aar".

 

Ifølge en artikkel i hefte "Fra Brevik i gamle dager" (side 10) er hun datter av kirkesanger og lærer Just Løche som levde på Østre Halsen i Larvik. Dette stemmer ikke. Hennes stefar het Just Lyche.

 

Etter at hun ble enke bodde hun på Setre frem til 1812 ifølge hefte "Fra Brevik i gamle dager". Hun flyttet så til Larvik.

 

 

Anne Kirstine Nilsdatter giftet seg 2. gang 06.02.1812 i Brevik kirke,[13],[14] med Staale Aanesen Vigeland, født omkring 1770.

 

Brevik viet 06.02.1812:         

Unge karl Staale Aanensen og enke Anne Kirstine Nilsdatter

Caut.: Jakob Johannesen og Lars Grønnerøe.

 

 

 

I.    Jacob Sørensen, (sønn av Søren Jacobsen og Sissel Isaksdatter) født 1788 i Brevik, døpt 26.09.1788 i Brevik kirke.[15]

      

       Søren Jacobson og Cicel Isacsdatter - Jacob                   

       Faddere: Abraham Biønnæs kone Elin Sørensd, Anne Tygesd, Isac Dalen, Gunder Jacobson Ouen, Nils Olson Ouen

      

       Han er nevnt i familien til faren i Brevik i 1801 "Jacob Sørensen, Hans søn, 13".         

      

       Han nevnes ikke i skifte etter faren i 1808.

 

 

 

II.   Knud Sørensen, (sønn av Søren Jacobsen og Sissel Isaksdatter) født 1792 i Brevik, døpt 24.04.1792 i Brevik kirke,[16] død 1792 i Brevik, gravlagt 27.05.1792 på Brevik kirkegård.6

      

       Søren Jacobson og afg. Sidsel Isacsdatter - Knud                      

       Faddere: Rasmus Pedersons kone Agata Halvorsd, Anne Tygesd, Abraham Ericson, Tellew Tygeson

      

       Gravlagt som "Knud - Søren Jacobs. Leerstangs 6 uger".

 

 

 

III. Anne Maria Sørensdatter, (datter av Søren Jacobsen og Sissel Isaksdatter) født 1792 i Brevik, døpt 24.04.1792 i Brevik kirke,13 død 1792 i Brevik, gravlagt 12.05.1792 på Brevik kirkegård.6

      

       Søren Jacobson og afg. Sidsel Isacsdatter - Anne Maria            

       Faddere: Abraham Tygesons kone Karen Povelsd, Mari Andersd, Ole Jonson, Peder Knudson, Jon Christenson

      

       Gravlagt som "Anne Maria - Søren Jacobs. Leerstangs 3 uger".

 

 

 

IV. Sissel Marie Sørensdatter, (datter av Søren Jacobsen og Kirsten Michelsdatter) født 1793 i Brevik, døpt 30.06.1793 i Brevik kirke,[17] død 1794 i Brevik, gravlagt 27.07.1794 på Brevik kirkegård.8

      

       Søren Jacobson Leerstang og Kisten Michelsdatter - Cicel Maria                      

       Faddere: Elen Sørensd. Biønnæs, Marte Christine Nilsd, Gunder Biønnæs, Ole Knudson

      

       Gravlagt som "Cicil Maria - Søren Leerstangs 2 aar".

 

 

 

V.   Just Sørensen Løkke, (sønn av Søren Jacobsen og Anne Kristine Nilsdatter) født 1796 i Brevik, døpt 07.10.1796 i Brevik kirke,[18] konfirmert 05.04.1812 i Brevik kirke,[19] død 1885 på Østre Halsen i Tjølling.[20]

      

       Søren Jacobson Leerstang og Anne Christine Nilsdatters DB. - Just Lykke                  

       Faddere: Alet Sørensd. Skoubye, Marte Christine Nilsd, Just Lykke, Frantz Carlheim, Tellew Tygeson

      

       Konfirmert som "Just Løkke Sørensen 16 aar".

 

       Han giftet seg i Tjølling i 1724.

      

       Tjølling viede 26.06.1824

       Matros Just Løkke Sørensen Ø. Halsen 3/35 f. Brevik

       Antonette Hansd. Skjeggestad

      

       Familien hans tok navnet Løcke (Løkke) og var bosatt i Larvik.

      

       Familien er nevnt i Tjølling bygdebok bind 3, (blant annet på side 1043, 1156, 1159, 1254).

      

       Just var blant annet skipstømmermann. Han var eier av Østre Halsen bnr. 3 bnr. 35, Nedre Haraldagt. 1 (Hus nr. 80) 1825-1869. Han kjøpte eiendommen for 200 spd.

 

      

       Gift 26.06.1824 i Tølling kirke,17,[21] med Antonette Hansdatter, født 1803 på Skjeggestad i Tjølling,17 (datter av Hans Ivarsen og Ellen Thorsdatter), død 1864 på Østre Halsen i Tjølling.17

 

 

      

VI. Nils Christian Sørensen, (sønn av Søren Jacobsen og Anne Kristine Nilsdatter) født 1798 i Brevik, døpt 25.10.1798 i Brevik kirke.[22]

      

       Søren Leerstang og Anna Kirstine Nielsdatter - Niels Christian            

       Faddere: Frans Carlheims kone Martha Nielsd, Ingebor Christensd, Erich Andreas Isachsen, Hans Anonsen, Willon Wejdenhagen, Thomas Peche.

 

 

 

VII. Ellen Kirstine Sørensdatter, (datter av Søren Jacobsen og Anne Kristine Nilsdatter) født 1801 i Brevik, døpt 04.02.1801 i Brevik kirke,[23] død 1802 i Brevik, gravlagt 23.05.1802 på Brevik kirkegård.[24]

      

       Søren Jacobsen Lerstang og Anne Kirstine Nilsdatter - Ellen Kistine               

       Faddere: Hans Amundsens Margrethe Pedersd, Johanne Marie Andreasd, Abraham Thygesen, Tellef Thygesen, Nils Holm

      

       Gravlagt som "Søren Jacobsen Lerstangs datter Ellen Kirstine 1 aar 13 uger".

 

 

 

VIII. Isach Sørensen, (sønn av Søren Jacobsen og Anne Kristine Nilsdatter) født 1803 på Setre i Brevik, døpt 07.06.1803 i Brevik kirke,[25] død 1804 i Brevik, gravlagt 19.03.1804 i Brevik kirkegård.[26]

      

       Søren Jacobsen Seteret og Anne Kirstine Nilsdatter - Isach                  

       Faddere: Anders Winthers kone Carine Rasmusd, Kirsten Andersd, Just Løche Tellef Tygesen, Isach Jensen

      

       Gravlagt som "Søren Jacobsen Lerstang og k. Anne Kirstine Nilsdatters Dbr. Isach 40 uger".

 

 

 

IX. Elias Sørensen, (sønn av Søren Jacobsen og Anne Kristine Nilsdatter) født 1805 i Brevik, døpt 06.02.1805 i Brevik kirke.[27]

      

       Søren Jacobsen og Anne Kirstine Nilsdatter - Elias                   

       Faddere: Rasmus Grubbes enke Sara Dorthea Pedersd, Sara Larsd, Just Løche, Tellef Tygesen, Abraham Tygesen.

 

 

 

X.   Knud Sørensen, (sønn av Søren Jacobsen og Anne Kristine Nilsdatter) født 1807 i Brevik, død 1807 i Brevik, gravlagt 02.08.1807 på Brevik kirkegård.[28]

      

       Gravlagt som "Søren Jacobsen og k. Anne Kirstine Nilsdatters Db. Knud 1 aar".

 

 

 

XI. Søren Sørensen, (sønn av Søren Jacobsen og Anne Kristine Nilsdatter) født 1808 i Brevik, døpt 23.10.1808 i Brevik kirke.[29]

      

       Søren Jacobsens enke Anne Kirstine Nielsdatter - Søren

       Faddere: Gunild Maria Jacobsd, Maria Jacobsd, Frans Carlheim, Knud Stosen.

 

 

 

XII. Anund Staalesen, (sønn av Staale Aanesen Vigeland og Anne Kristine Nilsdatter) født 03.03.1813 i Brevik, døpt 28.03.1813 i Brevik kirke.[30]

      

       Sturla Wigeland og Anne Kirstine Nielsdatter - Anund             

       Faddere: Barbro Andersd, Guri Hansd, Frantz Carlheim, Eric Svendsen, Just Lyche.

 

 

 

 

 

 [1]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[4]  Kirkebok for Hvaler, Ministerialbok nr. 4 (1805-1816), skannet av digitalarkivet, side 200.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34o.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[12]  1801 tellingen.

[13]  Brevik Historielag, Fra Brevik i gamle dager, side 11.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[20]  Terje Blomquists database.

[21]  Kirkebok for Tjølling registrert på vestfoldslekt.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 147.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 106.