| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1782 |     


 

 

Abraham Larsen f. 1748 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Ingeborg Andersdatter f. 1752, 2. gang med Kirsten Isaksdatter f. ca 1762 og 3. gang som Gunild Andersdatter f. omkring 1770)

 

 

 

Abraham Larsen, f. 1748 på Sortedal i Bamble,[1] døpt 03.06.1748 i Bamble,[2] d. 1833.1

Han var sønn av Lars Jonsen og Mette Johannesdatter.

 

Lars Joensen Sortedahl og Mette Johannesdatters søn Abraham.

Faddere: Kistie Sørensdatter Søtholt, Kistie Andersdatter Schierche, Lars Amundsen Berg, Jacob Joensen Søtholt, Hans Thosensen Soldat.

 

Han giftet seg 1. gang i Bamble i 1773.

 

Bamble Viet 24.06.1773:

Abraham Larsen Sortedahl ungkarl

og pigen Ingeborg Andersdatter Findal.

 

Han giftet seg 2. gang i Bamble i 1779.

 

Bamble Viet 21.10.1779:

Enkemand Abraham Larsen Bredvig

med pigen Kjersti Isaksdatter Tveten paa Stranden.

 

De ble bosatt i Brevik.

 

Anno 27.01.1780 - Abraham Larsens Obl. eller rettere skiøde til Ole Jørgensen for et hus i Brevig mod betalt 160 rd. (dat. 12.01.1780)

 

Brevik 1782:

Nr.180

Abraham Sortedahl - 1 kone - 2 barn - Andre bosatte: Svend Hansen med kone og 3 barn

 

Brevik 1801:

Abraham Larsen, Fader, 49 aar, Enkemand efter 1te ægtesk., Husejer og bygningsmand

Isaach Abrahamsen, Hans søn, 14 aar          

 

Han giftet seg 3. gang i Brevik i 1810.

 

Brevik viet 09.08.1810:         

Enkemand Abraham Larsen og pigen Gunild Andersdatter

Caut.: Stoe Larsen og Halvor Tollefsen

 

 

(1) Gift 24.06.1773 i Bamble,[3] med Ingeborg Andersdatter, f. 1752 på Hafreaker i Bamble (datter av Anders Amundsen og Sara Larsdatter), døpt 30.04.1752 i Bamble,2 d. 1778 i Brevik, gravlagt 03.07.1778 på Brevik kirkegård.[4]

 

Ingeborg:

Gravlagt som "Ingebor Andersd. - Abraham Sortedals kone 26 aar".

 

1778 31/7    Protokoll 9 fol. 635b

Brevik

Ingeborg Andersdtr. +   g. Abraham Larsen

 

             Barn:

             1.  Anders Abrahamsen, 5 år

             2.  Mette Marie Abrahamsdtr., 7 uker

 

Brt. 138 -  3 -16

Net. 142 - 3 -19

Gjælden overstiger formuen med 4 - 0 - 3

 

 

I skifte Berthel Jensen i Brevik i 1787 nevnes hun som :

Ingeborg Andersdatter +

1 barn

Anders Abrahamsen for hvis faderen Abraham Sortedal i Brevig er formynder.

 

 

(2) Gift 21.10.1779 i Bamble,[5] med Kirsten Isaksdatter, f. 1761 på Herre i Bamble,[6] (datter av Isak Andersen og Karen Danielsdatter), døpt 12.04.1761 i Bamble,[7] d. 1792 i Brevik, gravlagt 02.05.1792 på Brevik kirkegård.[8]

 

Kirsten:

Isach Andersen ved Hære og Kari Danielsdatters datter kaldet Kirstine.

Faddere: Christen Isachsens kone Ingebor Christensdatter ved Hære, Inger Andersdatter Ravnæs, Reijer Andersen Hære lille, Jacob Andersen ved Hære, Isach Erichsen Hellestvet.

 

 

(3) Gift 09.08.1810 i Brevik kirke,[9],[10] med Gunild Andersdatter, f. omkring 1770.

 

Gunild:

Hun og Abraham fikk 4 barn i Omborgsnes før Abraham døde i 1833.

 

For deres første barn bruker de fadderen "pigen Marthe Kirstine Andersdatter fra Porsgrund". En søster?

 

 

 

I.    Anders Abrahamsen, (sønn av Abraham Larsen og Ingeborg Andersdatter) f. 1773 på Sortedal i Bamble, døpt 10.10.1773 i Bamble,[11] d. 1812 i Brevik,8 gravlagt 30.06.1812 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Abraham Laersen Sortedahl og Ingeborg Andersdatters barn kaldet Anders.

       Faddere: Amund Havreagers kone Ingeborg Rasmusdatter, Ales Gundersdatter Garrestad, Hans Asdahl, Hans Findahl, Søren Sørensen Søtholt.

      

      

       Forlovet 14.11.1793 i Brevik,[13] gift 27.12.1793 i Brevik kirkegård,8,12 med Ingeborg Trulsdatter, f. 1771 i Langesund i Bamble (datter av Truls Arnoldsen og Anne Finbosdatter), døpt 20.10.1771 i Bamble,[14] d. 1844.8

      

       Se Brevik 1801

 

 

 

II.   Lars Abrahamsen, (sønn av Abraham Larsen og Ingeborg Andersdatter) f. 1775 i Brevik, døpt 03.12.1775 i Brevik kirke,[15] d. 1777 i Brevik, gravlagt 31.12.1777 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Abraham Larson Sortedal og Ingebor Andersdatter - Lars                    

       Faddere: Hans Larsons kone Lene Christensd, Bolette Nænset, Hans Anderson Findal, Jacob Hofax, Jacob Sørenson Eeg

      

       Gravlagt som "Lars Abrahamsen - Abraham Larsons 2 aar".

 

 

 

III. Mette Maria Abrahamsdatter, (datter av Abraham Larsen og Ingeborg Andersdatter) f. 1778 i Brevik, døpt 21.06.1778 i Brevik kirke,[17] d. 1779 i Brevik, gravlagt 03.07.1779 på Brevik kirkegård.[18]

      

       Abraham Larson Sortedal og Ingebor Andersdatter - Mete Maria                     

       Faddere: Hans Andersons kone Helje Larsd, Karen Christine Jensd, Anders Larson Sortedal, Jørgen Danielson Tweten, Nils Hejestad

      

       Gravlagt som "Mette Maria - Abraham Larsons 1 aar".

 

 

 

IV. Isach Abrahamsen, (sønn av Abraham Larsen og Kirsten Isaksdatter) f. 1781 i Brevik, døpt 11.01.1781 i Brevik kirke,[19] d. 1785 i Brevik, gravlagt 25.05.1785 på Brevik kirkegård.[20]

      

       Abraham Larson Sortedal og Kisti Isacsdatter - Isac                 

       Faddere: Lars Hanson Hejestads kone Kari Guttormsd, Maria Holm, Christen Wrinsted, Jacob Nilson, Sven Michelson

      

       Gravlagt som "Isac - Abraham Sortedals 4 aar 26 uger".

 

 

 

V.   Isach Abrahamsen, (sønn av Abraham Larsen og Kirsten Isaksdatter) f. 1787 i Brevik, døpt 29.08.1787 i Brevik kirke,[21] konfirmert 17.04.1803 i Brevik kirke.[22]

      

       Abraham Sortedal og Kisten Isacsdatter - Isac

       Faddere: Jojannes Gravas kone Maria Ellewsd, Birte Isacsd. Dale, Jens Grava, Ole Christenson, Hans Nilson

      

       Bosatt hos faren i Brevik i 1801.

      

       Konfirmert som "Isach Abrahamsen 16 aar".

 

 

 

VI. Mette Karine Abrahamsdatter, (datter av Abraham Larsen og Kirsten Isaksdatter) f. 1791 i Brevik, døpt 16.10.1791 i Brevik kirke,[23] d. 1793 i Brevik, gravlagt 04.02.1793 på Brevik kirkegård.[24]

      

       Abraham Sortedal og Kisti Isacsdatter - Mette Karine              

       Faddere: Eric Engebrictsons kone Anne Barbara Larsd, Maria Catrine Ouensd, Halvor Berg, Anders Larson, Anun Olson

      

       Gravlagt som "Mette Karine - Abraham Sortedals 2 aar".

 

 

 

VII. Ingeborg Kirstine Abrahamsdatter, (datter av Abraham Larsen og Gunild Andersdatter) f. 04.06.1814 på Omborsnes i Bamble, døpt 19.06.1814 i Bamble.[25]

      

       Abraham Larsen Sortedal i Ombosnæs og Gunild Andersdatters datter Ingeborg Kirstine

       Faddere: Isaach Erichsen Kleps kone Leene Hansdatter, pigen Marthe Kirstine Andersdatter fra Porsgrund, Lars Amundsen Roverød, Hans Monsen og Christen Andersen begge fra Obosnæs.

 

 

 

 

 [1]  Informasjon gitt av George Monis på mail 2005.

[2]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[3]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 97.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[5]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 454-455.

[6]  Alder ved død.

[7]  Solumslekt, Solumslekt.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[9]  Informasjon gitt av Kersti Sorter.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[11]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 518-519.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[14]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 509.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 139.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 21.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[25]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 244.