| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Jens Larsen f. 1731 og Anne Larsdatter f. 1719 sin familie

 

 

 

Jens Larsen, f. 1731 på Skogstad i Bamble,[1] døpt 22.03.1731 i Bamble,[2] d. 1762 i Brevik, gravlagt 31.05.1762 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av Lars Ellefsen og Siri Jensdatter på Skogstad i Bamble.

 

Lars Skougstads søn Jens.

Faddere: Jøran Bamble, Magrete Joensdatter, Joen Bamble, Christen Skougen, Knud Andersen.

 

Han giftet seg i Brevik i 1756.

 

Brevik: trolovet 30.09.1756, viet 04.11.1756

Soldat Jens Larsen Schougstad (fra Bamble) og enken Anne Larsdatter

Caut.: Søren Thorsen Rogn, Jørgen Larsen Langesund.

 

Gravlagt som "Jens Larsen Schougstad 29 aar".

 

Han nevnes i skifte etter sin far i 1775 ” Jens Larsen bodde også i Brevik, er død og har etterlatt seg 1 sønn og 1 datter”.

 

 

Forlovet 30.09.1756 i Brevik,[4] gift 04.11.1756 i Brevik kirke,[5] med Anne Larsdatter, f. 1719 på Rogn i Bamble,[6] (datter av Lars Jørgensen og Karen Jacobsdatter), døpt 05.11.1719 i Bamble,2 d. 1778 i Brevik, gravlagt 23.10.1778 på Brevik kirkegård.[7]

 

Anne:

Lars Rogns datter Anne.

Faddere: Isak Gimble, Jon Rogn, Mette Gimble, Mari Tollevsdatter.

 

Hun var enke etter Bartolomeus Larsen på Herum i Bamble da hun giftet seg med Jens Larsen Skogstad i 1756.

 

Hun nevnes i skifte etter faren i 1757 ”Anne Larsdatter gift med Jens Larsen Schougstad”.

 

Hun nevnes som enke i Brevik i 1762. Hun hadde da akkurat mistet sin mann og var da meget fattig.

 

Brevik 1762:

Nr 86

Mand og hustru: Kistine Rotkiers Søn Lars Nielsen

Børn over 12 aar: Syster Sara Nielsdatter

Huusfolk: Svend Hansen og kone

De uformuende: Jens Larsen Schougstads Enke, en fattig, som baade har misted mand og huus

 

Brevik 1770:
99.
Jens Schougstads enche, 1 sønn
Betel Jensen, 9 aar, født i Brevik

 

 

Gravlagt som "Anne Larsd. Schaugstads 63 aar".

 

1778 23/10      Protokoll 9 fol. 641

Anne Larsdtr., enke +   g. Jens Schougstad +

Brevik

            Barn:

            1.  Berthel Jensen, 18 år

            2.  Karen Christine Jensdtr.

Brt. 180 - 3 - 12

Nt. 92 - 2 - 19

Heri medregnet: Stervboehuusene for 120 rdr.

 

 

 

I.    Karen Kirstine Jensdatter, f. 1757 i Brevik, døpt 18.08.1757 i Brevik kirke,[8] konfirmert 30.04.1775 i Brevik kirke,[9] d. 1782 i Brevik, gravlagt 19.06.1782 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Jens Larsen Schaugstads barn navnl. Karen Kistine

       baaren af Søren Hendrichsens k., assist: Anne Haraldsdatter, mandfaddere: Engebreth Schaugstad, Harald Madsen, Thor Jensen

      

       Konfirmert som "Karen Kirstine Jensdatter 18 aar".

      

      

       Forlovet 07.02.1780 i Brevik,[11] gift 10.10.1780 i Brevik kirke,11 med Anders Gullichsen, f. 1751 i Brevik,[12] (sønn av Gullich Axelsen og Birthe Andersdatter), døpt 11.07.1751 i Brevik kirke,[13] konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke.[14]

      

       Se Brevik 1782

 

 

      

II.   Berthel Jensen, f. 1760 i Brevik, døpt 19.03.1760 i Brevik kirke,[15] konfirmert 29.09.1776 i Brevik kirke,9 d. ca 1787 i Brevik.[16]

      

       Jens Larsen Schougstads barn navnl. Berthel

       baaren af Hans Hvistendals k., assist: Karen Guttormsdatter, mandfaddere: Erich Barth, Jacob Holfast

      

       Konfirmert som "Bertel Jenson 17 aar".

 

       Det var skifte etter han i 1787.

      

       1787 8/5     Protokoll 11 fol 266b

       Berthel Jensen +        

       Brevik     formenes å være død på sjøen.

                   Arvinger:

                   Farbrødre, morbrødre + barn

                   Farbror: Ingebreth Larsen, myndig, Brevik

                   Farbror: Hans Skougstad, myndig

                   Farbror: Ellef Larsen +, 1 barn - Amborg Ellefsdatter 16 aar hos Ole Hitterøe i Eidanger

                   Farbror: Christen Larsen +, 2 barn - Ole Christensen 8 aar og Anne Marie Christensdatter

                   Faster: Kristine Larsdtr., g.m. Johannes Larsen Leergranstranden? i Solum S.

      

                   Slekt på morsiden:

                   Morbror: Jacob Larsen +, 6 barn

                                     - Anders Jacobsen +. 2 barn

                                             - Christen Andersen 8 aar

                                             - Jacob Andersen 4 aar

                                      - Lars Jacobsen + 3 barn

                                             - Lars Larsen 9 aar

                                             - Søren Larsen 7 aar

                                             - Thor Larsen 5 aar

                                       - Jon Jacobsen myndig og boende på gården Holte i Bamble

                                       - Thor Jacobsen myndig og boende i Risør

                                       - Mari Jacobsdatter gift med Anders Aachesen

                                       - Else Marie Jacobsdatter gift med Christen Erlandsen Findmark

                   Morbror: Jørgen Larsen, myndig, tilstede her, boende i Langesund

                   Moster:  Ingeborg Larsdtr. +, 4 barn

                                    - Amund Larsen myndig bor i Langesund

                                    - Marthe Larsdatter gift med Ole Rollefsen Nustad

                                    - Mari Larsdatter gift med Erich Pedersen i Scheen

                                    - Kari Larsdatter ugift

                   Halvmoster:   Else Larsdtr. +, 2 barn

                                    - Hans Sørensen +, 1 barn

                                    - Else Hansdatter gift med Lars Johannsen Rogn

                                    - Ingeborg Sørensdatter gift med Gunner Torbiørnsen Garstad

                   Halvmoster:   Sara Larsdtr. +, 4 barn

                                    - Amund Andersen myndig og boende paa Hafreager

                                    - Hans Andersen myndig og boende paa Findahl

                                    - Berte Andersdatter enke efter Reier Andersen Findahl

                                    - Ingeborg Andersdatter +, 1 barn

                                            - Anders Abrahamsen for hvis faderen Abraham Sortedal i Brevig er formynder

       Gods:

       I Skougstad efter besteforeldre Lars Ellefsen og h. Siri Jensdtr.

       Iflg. formynders kvitteringdel. 1781 8/9  81 - 2 - 16 + renter 18 -

       2 - 6

       Arv etter mor Anne Larsdtr. og søster Karen Christine Jensdtr.,

       skifte 1782 20/7

       113 - 3 - 8 + renter 18 - 0 - 16

       Avdødes Inntekt:   232 - 0 - 22

       Utgift:                30 - 0 - 12

       Netto:               202 - 0 - 10

      

      

       .

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 371.

[2]  Solumslekt, Solumslekt.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 6.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[6]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 248.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34e.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[12]  Alder ved konfirmasjonen.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35a.

[14]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35g.

[16]  Skifte etter han.