| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Amund Pedersen f. ca 1680 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Inger Eriksdatter f. ca 1684 og 2. gang med Boel Nilsdatter f. ca 1690)

 

 

 

Amund Pedersen, f. ca 1680,[1] d. 1741 på Finnmark i Bamble,[2] gravlagt 24.03.1741 i Bamble.[3]

Han var sønn av Peder Olsen og Helge Amundsdatter på Bamble gård i Bamble.

 

Amund bodde på Stokke og senere på Finnmark.

 

Amund fikk bygselseddel på 1 1/2 hud i vestre Stokke i 1705 og han ble der til omkring 1715 da han flyttet til Finmark. I Matrikkelen av 1723 ble han oppført som eier og bruker av Finmark.

 

(1) Gift 24.06.1707 i Bamble,[4] med Inger Eriksdatter, f. ca 1684,[5] d. 1710 på Stokke i Bamble,2 gravlagt 19.12.1710 i Bamble.[6]

 

Inger:

Hun gravlegges som "Amund Stochis hustrue gl . 26 aar".

 

 

(2) Gift 16.07.1712 i Bamble,[7] med Boel Nilsdatter, f. ca 1690,5,1 d. 1762 i Brevik, gravlagt 28.12.1762 på Brevik kirkegård.[8]

 

Boel:

Hun står som Boel Nielsdatter da de giftet seg.

 

Hun står som gravlagt "Amund Finmarches hustrue Boel" i Bamble i 1716.

 

I Brevik i 1762 finner jeg gravlagt "Amund Findmarkens Enke Boel Nielsdatter 82 aar". Derfor tror jeg noteringen i Bamble 1716 er en introduksjon. Hun står også under introduserte og etter henne står Christen Tommasens hustru introdusert. Hun står også etter henne også som gravlagt og det står ingen alder som det ellers står ved noteringene. Derfor tror jeg ikke hun døde før i 1762 i Brevik og at innføringen i 1716 er feilskrevet og gjaldt introduskjonen etter og ha fått sønnen Jørgen.

 

Hun var bosatt i Brevik som enke i 1762.

 

Brevik 1762:

Nr 112

Mand og hustru: Søren Eeg og kone

Børn over 12 aar: Giørild Sørensdatter, Berthe Maria Sørensdatter

Huusfolk: Ole Dahl Skrædder

De uformuende: Boel Findmark, een gammel fattig Enke

 

Hun ble nok derfor gravlagt i Brevik i 1762 som "Amund Findmarkens Enke Boel Nielsdatter 82 aar". Hun hadde nok da bodd hos en av barna i Brevik i lenger tid.

 

Hun må nok være født noe senere. Dersom den alderen var rett fikk hun barn 51 år gammel. Stipulerer det til 10 år senere.

 

 

 

I.    Pernille Amundsdatter, (datter av Amund Pedersen og Inger Eriksdatter) f. 1708 på Stokke i Bamble,2 døpt 22.07.1708 i Bamble,[9] d. 01.11.1796 på Melby i Bamble, gravlagt 09.11.1796 i Bamble.[10]

      

       Amund Stoches datter Pernille.

       Faddere: Hans Amundsen, Erich Valle, Tord Bircheseth, Hellie Bamble, Jøran Bamble.

      

       Gravlagt som "Enken Pernille Amundsdatter Mellebye død 1ste Nov. 88½ aar".

 

      

       Gift 15.07.1731 i Bamble,[11] med[12] Søren Simensen, f. 1708 på Trosby i Bamble (sønn av Simen Nielsen og Marie Larsdatter), døpt 02.02.1708 i Bamble,[13] d. 1785 på Melby i Bamble, gravlagt 02.02.1785 i Bamble.10

      

       Søren:

       Simen Trosbyes søn Søren.

       Faddere: Gunder Glittum, Lars Tangevold, Michel Hafsund, Ane Hans Evensens, Kari Brevig.

      

       Søren var gårdbruker på gården Trosby. Han nevnes som lagrettemann i 1735 og 1744. I ekstraskattregnskapene fra 1743 oppføres han med 1 hud i Trosby. Denne delen var verdsatt til 50 rdl. Han hadde også 1 hud i Melby som var verdsatt til 50 rdlr. I 1745 ble han eier av hele Melby som hadde en skyld var i 2 huder.

 

       Døper barn i Bamble.

      

       Gravlagt som "Søren Simensen Melbye gift mand 77 aar".

 

 

      

II.   Peder Amundsen, (sønn av Amund Pedersen og Inger Eriksdatter) f. 1710 på Stokke i Bamble, døpt 04.10.1710 i Bamble,[14] d. 1743 på Brekke i Bamble, gravlagt 10.04.1743 i Bamble.[15]

      

       Amund Stoches søn Peder.

       Faddere: Christen Aabye, Erich Valle, Michel Bamble, Allis Valle, Jøran Joensdatter.

      

       Han ble gårdbruker på Brekke i Bamble.

 

       Døper barn i Bamble.

      

       Gravlagt som "Peder Amundsen Breche 33½ aar".

 

 

       Gift 14.10.1731 i Bamble,[16],11 med[17] Anne Ottersdatter Paasche, f. 1717 i Bamble (datter av Otto Danielsen Paasche og Cludia Fredriksdatter Bolling), døpt 26.01.1717 i Bamble,16,[18] d. 1743 i Brekke i Bamble, gravlagt 08.05.1743 i Bamble.16,15

      

       Anne:

       Otte Paaskis datter Anne.

       Faddere: Lars Nielsen, Ankil Persen, Kirstine Axel Olsens, Boel Axelsdatter.

 

       Hennes far var lensmann i Bamble.

      

       Gravlagt som "Anne Ottersdatter 27 aar".

 

 

      

III. Ole Amundsen, (sønn av Amund Pedersen og Boel Nilsdatter) f. 1713 på Finnmark i Bamble,[19] døpt 03.09.1713 i Bamble,[20] d. 1737 på Finnmark i Bamble,[21] gravlagt 10.11.1737 i Bamble.21

      

       Amund Stockes søn Ole.

       Faddere: Michel Æse, Michel Aaby, Tor Walle, Hellie Bamble, Marte Bamble.

      

       Han gravlegges som "Ole Amundsen Findmark 24 aar".

 

 

 

IV. Jørgen Amundsen Findmark, (sønn av Amund Pedersen og Boel Nilsdatter) f. 1716 på Finnmark i Bamble,[22] døpt 16.01.1716 i Bamble,22 d. 1754 i Brevik, gravlagt 05.07.1754 på Brevik kirkegård.[23]

      

       Amund Findmarks søn Jørgen

       Faddere: Even Nielsen, Michel Olsen, Tor Valle, Boel Stoche, Ingebor Persdatter.

      

 

       Gift 10.02.1744 i Bamble,[24] med Anne Jonsdatter, f. 1719 på Nenset i Bamble,[25] (datter av Jon Christophersen og Kari Larsdatter), døpt 11.02.1719 i Bamble,10 d. 1771 i Brevik, gravlagt 08.05.1771 på Brevik kirkegård.[26]

 

       Se Brevik 1762

 

 

      

V.   Inger Amundsdatter, (datter av Amund Pedersen og Boel Nilsdatter) f. 1718 på Finnmark i Bamble,2 døpt 27.11.1718 i Bamble,[27] d. 1774 i Brevik, gravlagt 27.08.1774 på Brevik kirkegård.[28]

      

       Faddere: Michel Aabye, Niels Trosbye, Mette Æse, Marie Vaag.

      

      

       Forlovet 01.02.1754 i Brevik,[29] gift 19.02.1754 i Brevik kirke,[30] med Abraham Jonsen, f. 1722 på Nenset i Bamble,25 (sønn av Jon Christophersen og Kari Larsdatter), døpt 19.04.1722 i Bamble,[31] d. 1788 i Brevik, gravlagt 30.12.1788 på Brevik kirkegård.[32]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

VI. Helge Amundsdatter, (datter av Amund Pedersen og Boel Nilsdatter) f. 1721 på Finnmark i Bamble,2 døpt 11.05.1721 i Bamble,[33] d. 1796 i Brevik, gravlagt 19.05.1796 på Brevik kirkegård.[34]

      

       Faddere: Boel Aabye, Marte Vaag, Even Æse, Michel Æse, Lars Eilertsen.

      

      

       Gift 05.04.1757 i Brevik kirke,[35] med Bernt Jensen, f. 1727 i Brevik (sønn av Jens Hansen og Anne Bjørnsdatter), døpt 28.09.1727 i Brevik kirke,[36] d. 1789 i Brevik, gravlagt 15.05.1789 på Brevik kirkegård.[37]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

VII. Mari Amundsdatter, (datter av Amund Pedersen og Boel Nilsdatter) f. 1724 på Finnmark i Bamble,2 døpt 13.02.1724 i Bamble,[38] død 1761 i Brevik, gravlagt 28.08.1761 i Brevik.

      

       Faddere: Alles Høen, Mette Olsdatter, Even og Michel Æse, Michel Aabye.

      

       Gravlagt som "Maren Amundsdatter 36 aar".

 

 

      

VIII. Tore Amundsdatter, (datter av Amund Pedersen og Boel Nilsdatter) f. 1726 på Finnmark i Bamble,2 døpt 01.09.1726 i Bamble,[39] d. ca 1770 i Skien.

      

       Faddere: Alles Høen, Live Michelsdatter, Even Æse, Michel Aabye, Tord Hansen Høen.

 

       Hun giftet seg i Skien i 1751 og ble bosatt der med mann og barn.

 

       Skien Cop. 16/1-1751.

       Hans Andersen, Gaarsdreng hos Ole Pettersen og Soldat i Gierpen Sogn og Thore Amunsd.

      

       Nevnt i skifte etter ektemannen i Skien:

       Hun døde i løpet av skiftebehandlingen, og hennes bo ble derfor 05.09.1773 en del av dette skiftet. hennes mor var død i Brevig, og hadde foruten henne to sønner og fem døtre.

 

       Gift 06.01.1751 i Skien kirke, med Hans Andersen, f. omkring 1725, d. ca 1770 i Skien.[40]

      

       Hans:

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       5663 - 8.2.1770 - 1772-1776 - Skifteprotokoller 7b - 448b

       Skiftet sluttet 21.06.1774

       arvelater Hans Andersen Kamperhoug Gaden død. Han hadde også en yngre bror i Brevig, som ikke er nevnt ved navn

       Arvinger og andre:

       ektefelle Thore Amunsdtr hun døde i løpet av skiftebehandlingen, og hennes bo ble derfor 05.09.1773 en del av dette skiftet. hennes mor var død i Brevig, og hadde foruten henne to sønner og fem døtre

       datter Boel Maria Hansdtr 19 år gift i løpet av skiftebehandlingen, før 16.06.1774, med Even Pedersen

       andresvigersønn Even Pedersen gift i løpet av skiftebehandlingen, før 16.06.1774, med Bole Maria Hansdtr

       andre Bernt Jensen Brevig smed g.m. enkens søster

       lagverge svoger Isach Christensen Schien smed g.m. arvelaterens søster

       andre bror Halvor Andersen Langesund

       formynder bror Tollef Andersen Schien

       datter Maren Hansdtr 9 år

       sønn Jørgen Hansen 12 år

       sønn Anders Hansen 15 år

       datter Anne Maria Hansdtr 7 år.

 

 

      

IX. Kari Amundsdatter, (datter av Amund Pedersen og Boel Nilsdatter) f. 1729 på Finnmark i Bamble,2 døpt 05.06.1729 i Bamble.[41]

      

       Faddere: Boel Aabye, Live Aese, Michel Aese, Tor Høen, Søren Rogn.

      

      

X.   Anne Marie Amundsdatter, (datter av Amund Pedersen og Boel Nilsdatter) f. 1732 på Finnmark i Bamble,2 dåp 09.03.1732 i Bamble.[42]

      

       Faddere: Anne Brekke, Live Riis, Søren Trosbye, Michel Aabye, Michel Æse.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 528.

[3]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 450.

[4]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 58.

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 435.

[7]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 59.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[9]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 112.

[10]  Solumslekt, Solumslekt.

[11]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 66.

[12]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred.

[13]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 111.

[14]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 117.

[15]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 453.

[16]  NTS, bind XVI "Slekten Paasche i Bamble" av C.S. Schilbred, side 355.

[17]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 665.

[18]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 130.

[19]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, 528.

[20]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 124.

[21]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 451.

[22]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 128.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[24]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 71.

[25]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 379.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[27]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 135.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 6.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[31]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 145.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[33]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 141.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[35]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[36]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 32.

[37]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[38]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 151.

[39]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 160.

[40]  Skifte etter han.

[41]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 169.

[42]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 180.