| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Abraham Jonsen f. 1722 og Inger Amundsdatter f. 1718 sin familie

 

 

 

Abraham Jonsen, f. 1722 på Nenset i Bamble,[1] døpt 19.04.1722 i Bamble,[2] d. 1788 i Brevik, gravlagt 30.12.1788 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av Jon Christophersen og Kari Larsdatter på Nenset i Bamble.

 

Jon Nennesets søn Abraham.

Faddere: Mari Haveraager, Anne Skouen, Gunder Glittum, Hans Høen, Lars Gullichsen.

 

Han giftet seg i Brevik i 1754.

 

Brevik: trolovet 01.02.1754, viet 19.02.1754

Enroullered matros Abraham Jonsen Nænset og Inger Anundsdatter Findmark

Caut.: Søren Eeg, Jørgen Findmark.  -  Kongl. Bevilling da de var nær Beslægted

 

Bosatt i Brevik.

 

Brevik 1762:

Nr 53

Mand og hustru: Abraham Nænset og kone

Piiger over 12 aar: Alberthea Balling

De uformuende: Petter Lorentsens Enke, fattig og vanfør

 

Brevik 1770:
98.
Abraham Jonsen, 44 aar, født i Bamble

 

Brevik 1782:
Nr.147
Abraham Nanset - Andre bosatte: Asmus Hansen med kone og 2 piger 

 

Anno 20.01.1786 - Sorenskr. Nors, proc. Hyppaffs og Ejlert Winthers skiøde til Abraham Jonsen Nenseth paa et huus i Brevig imod betalt 200 rd. (dat. 17.10.1785)

Anno 20.01.1786 - Abraham Jonsen Nenseths obl. til Ole Olsen Basseboe for cap. 340 rd. mod 1. prior i hans hus i Brevig (dat. 18.10.1785)

 

 

Gravlagt som "Abraham Nænset 70 aar".

 

1789 4/2, 23/9  Protokoll 11 fol. 405b

Abraham Jensen Nenseth +

Brevik

            Barn:

            1.  Karen Bolette Abrahamsdtr.

                enke etter Rasmus Hansen Blom

Sterbohus gården.  Takst: 350 rdl

Selges ved auksjon: 701 rdl.

Brt. 846 - 2 - 17

Net. 41 - 1 - 17

 

 

Forlovet 01.02.1754 i Brevik,[4] gift 19.02.1754 i Brevik kirke,[5] med Inger Amundsdatter, f. 1718 på Finnmark i Bamble,[6] (datter av Amund Pedersen og Boel Nilsdatter), døpt 27.11.1718 i Bamble,[7] d. 1774 i Brevik, gravlagt 27.08.1774 på Brevik kirkegård.[8]

 

Inger:

Faddere: Michel Aabye, Niels Trosbye, Mette Æse, Marie Vaag.

 

Gravlagt som "Inger Amonsd. Nænset 56 aar".

 

1774 1/10  Protokoll 9 fol. 88b

Inger Amundsdtr. +     g. Abraham Jonsen

Brevik

            Barn:

            1.  Karen Bolette Abrahamsdtr., 18 år

Brt. 259 - 3 - 6

Boets utg. 316 - 0 - 6

Gjelden overstiger formuen med 56 - 1 - 0.

 

 

 

I.    NN Abrahamsdatter, f. 1755 i Brevik, d. 1755 i Brevik, gravlagt 17.01.1755 på Brevik kirkegård.[9]

      

       Gravlagt som "Abraham Joensen Nænsets dødfødte pbr.".

 

 

 

II.   Karen Bolette Abrahamsdatter, f. 1756 i Brevik, døpt 26.09.1756 i Brevik kirke,[10] konfirmert 17.04.1774 i Brevik kirke,[11] d. 1809 i Brevik, gravlagt 11.10.1809 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Abraham Nænsets barn navnl. Karen Bolette

       baaren af Thommes Vinstrups k., assist: Helje Amundsdatter, mandfaddere: Lars Svindt, Lars Fuglesang, Hans Larsen

      

       Konfirmert som "Karen Bolette Abrahamsdatter 18 aar".

      

      

       Gift 27.01.1782 i Brevik kirke,[13] med Rasmus Hansen Blom, f. ca 1752,[14] d. 1785 i Brevik, gravlagt 04.01.1785 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Se Brevik 1782

      

 

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 379.

[2]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 145.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 6.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[6]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 528.

[7]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 135.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35e.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[14]  Alder ved død.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.