| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Søren Larsen f. ca 1675 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Magdalena Hansdatter f. ca 1679 og 2. gang med Astri Jonsdatter f. omkring 1700)

 

 

 

Søren Larsen, f. ca 1675,[1] d. 1729 i Brevik, gravlagt 08.05.1729 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Lars Arentsen og Susanne Sørensdatter i Brevik.

 

Søren giftet seg 1. gang i 1708.

 

Eidanger 28/12-1707:

Den 28. Dec. var en ung Mand Søvren Larsen her i Præstegaarden og begierede Trolofvelse for sig og sin Kiereste Anna Magdalena Hansdaatter. Trolofvelse blef begieret til førstkommende Nytaarsdag.

Cav: Jens Larsen, Edven Søvrensen (begge af Brevig).

 

Brevik 01.01.1708

Trolovelse Søfren Larsen og Anne Hansdatter

 

Brevik 26.02.1708

Brudefolk Søren Larsen og Magdalene Hansdatter

  

Det kan ha vært at Søren hadde vært gift før. En Søren Larsen giftet seg i Brevik i 1704. (Det finnes også en Søren Larsen Hesselberg.)

Johannis Babtiste 1704 (24/6) blefue Trolofuede udj Brevig Erlige og Welbefaren unge Karl Søfren Larssen med Kirsten Aaskilsdaatter.

Copulation den 15. Nov. 1704. Cav: Johannes Claussen, Jens Jenssen.

 

Han (Eller en av dem?) nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Søren Larsen Saltboe 42 aar", født i Brevig og bosatt i Brevig, gift og innrullert 1. juli 1723.

 

Jeg finner familien under Brevik i sjeleregisteret i Eidanger i 1725:

Søren Larsøn gl. 50 aar har tient for Matros, gift med Anne Hansdatter gl. 46 aar, Har en Søn Knud Sørensøn gl. 10 aar, og 1 datter Kirstine Sørensdatter gl. 2 ½ aar, Til Huuse En gl. qvinde gl. 70 aar.

 

De var bosatt en gammel kvinne hos dem i 1725 men ingen navn ble skrevet.

 

Han giftet seg på nytt i 1727.

 

Brevik: trolovet 02.03.1727, viet 08.06.1727

Søren Larsen og Astrie Joensdatter   

Caut.: Ingebret Pedersen, Johannes Larsen.

 

 

Gravlagt som "Søren Larsen".

 

Skifte 17. November udi afg. Søren Larsens huus i Brevig
Afgangne Søren Larsen - hans efterladte enke
Hans efterladte umyndige børn:
Knud Sørensen, 18 aar.
Kisten Sørensdatter, 6 aar.
Moderen verge for børnene under tilsyn av faderbroderen Johannes Larsen.
Brutto: 37-3-17
Netto: 25-2-9

Merknad IK:
«Moderen» som verge må her være stemora; se skiftet 1727 etter Anne Hansdatter.

 

 

(1) Forlovet 01.01.1708 i Brevik,[3] gift 26.02.1708 i Brevik,[4],3 med Anne Magdalena Hansdatter, f. ca 1679,1 d. 1726 i Brevik, gravlagt 22.09.1726 på Brevik kirkegård.[5]

 

Anne:

Gravlagt som "Søren Larsens K. Anne 48 aar gl.".

 

1727 14/2    Protokoll 3a s. 83b

Anne Hansdtr. +        e.m. Søren Larsen

Brevik

            Barn:

            1.  Knud Sørensen, 10 år

            2.  Kirsten Sørensdtr., 3 år

Brt. 149 - 0 - 17

Nt. 48 - 1 - 11

Hvori medregnet huset, no. 66, i Brevik.  Takst 80 rd.

 

 

(2) Forlovet 02.03.1727 i Brevik,[6] gift 08.06.1727 i Brevik kirke,[7] med Astri Jonsdatter, f. omkring 1700,[8] d. 1727 i Brevik, gravlagt 27.07.1727 på Brevik kirkegård.[9]

 

Astri:

Gravlagt som "Søren Larsens K. Astrie Joensdatter".

 

 

 

I.    Susanne Sørensdatter, (sønn av Søren Larsen og Anne Magdalena Hansdatter) f. 1710 i Brevik, døpt 19.10.1710 i Brevik kirke,3 d. 1710 i Brevik, gravlagt 26.10.1710 på Brevik kirkegård.3

      

       døpt Søfren Larsen og Anne Mallene Hansdatter deris pigebarn N. Susanne

       blef baaren af Boel Axelsdatter, assist: Else Hechisdatter, Marthe Larsdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Hendrich Kiærulf, Nils Nilsen

      

       Brevik 01.11.1710: introdusert Søfren Lauritzens kone N. Anne Mallene Hansdatter

      

       Gravlagt som "Søren Lauritzens datter N. Susanne Søfrensdatter, gammel 12 dager, moderens nafn Anne Hansdatter".

 

 

 

II.   Knud Sørensen, (sønn av Søren Larsen og Anne Magdalena Hansdatter) f. 1711 i Brevik,3 døpt 25.10.1711 i Brevik kirke.3

      

       døpt Søfren Larsen og Anne Mallene Hansdatter deris drengebarn N. Knud

       baaren af Mette Jensdatter, assist: Else Hechisdatter, Katrine Pedersdatter, mandfaddere: Thomes Christoffersen, Villem Poulsen

      

       Brevik 22.11.1711: introdusert Søfren Larsens kone N. Anne Magdalene Larsdatter.

 

 

 

III. Gunhild Sørensdatter, (sønn av Søren Larsen og Anne Magdalena Hansdatter) f. 1718 i Brevik, døpt 01.01.1719 i Brevik kirke.3

      

       døpt Søren Laersen og Anne Hansdatter ægtebarn Navnl. Maren Gunild

       baaren af Lars Nilsens, assist: Else Villum Poulsens, Anne Staaesdatter, mandfaddere: Henrich Kierulf, Johannes Larsen, Lars Larsen

      

       Brevik 02.02.1719: introdusert Anne Hansdatter, Søren Larsens

      

       Hun ble ikke nevnt i skifte etter faren i 1729.

 

 

 

IV. Maren Sørensdatter, (datter av Søren Larsen og Anne Magdalena Hansdatter) f. ca 1719, d. 1723 i Brevik, gravlagt 18.04.1723 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Trolig denne familien som gravlegger "Maren Søfrensdatter 4 aar 3 maaneder gl.".

 

       Har nok med denne i gjør. Har ikke funnet dåpen.

       Brevik 12.11.1719: introdusert Anne, Søren Larsens

 

 

 

V.   Kirsten Sørensdatter, (datter av Søren Larsen og Anne Magdalena Hansdatter) f. 1723 i Brevik,1 døpt 10.03.1723 i Brevik kirke,[11] d. 1789 i Brevik, gravlagt 08.01.1789 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Søfren Larsens P.B. Kiertsen

       baaren af Mad. Else Peder Hansens, Anne Magdalene til Chr. N., mandfaddere: Mons. Niels Hansen, Hans Madsen, Lucas Isaachsen

      

      

       (1) Forlovet 31.07.1748 i Brevik,[13] gift 13.09.1748 i Brevik kirke,[14] med Claus Andersen, f. 1723 i Brevik,1 (sønn av Anders Eriksen og Inger Clausdatter), døpt 17.05.1723 i Brevik kirke,11 d. 1750 i Brevik, gravlagt 30.01.1750 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Se Brevik 1725-1762

 

      

       (2) Forlovet 11.02.1751 i Brevik,13 gift 25.02.1752 i Brevik kirke,[16] med Jacob Pedersen, f. 1725 i Brevik,1 (sønn av Peder Tostensen og Giske Jacobsdatter), døpt 02.12.1725 i Brevik kirke.[17]

      

       Se Brevik 1762

      

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 31.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 2.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 50.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 28.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 5.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.