| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

 

Giske Jacobsdatter f. ca 1687 sin familie (Hun var nok gift to ganger, 1. gang med en Ole NN f. omkring 1680 og 2. gang med Peder Tostensen f. ca 1688)

 

 

 

Giske Jacobsdatter, f. ca 1687,[1] d. 1761 i Brevik, gravlagt 17.06.1761 på Brevik kirkegård.[2]

 

Hun hadde en 6 år gammel datter Margrethe Olsdatter i 1725. Margrethe var da født før Giske fikk barn/giftet seg med Peder Torstensen.

 

 

Gravlagt som "Giedske Jacobsdatter 75 aar 5 maaneder gl.".

 

 

(1) Gift1 med Ole NN, f. omkring 1680.[3]

 

 

(2) Gift1 med Peder Tostensen, f. ca 1688,1 d. 1741 i Brevik, gravlagt 20.04.1741 på Brevik kirkegård.[4]

 

 

Peder:

Han nevnes som Peder Svenske.

 

Jeg finner familien bosatt på Sylterøya i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Peder Tostensøn gl. 37 aar, er aarstiener i Kiøbenhafn, gift med Giescke Jacobsdatter gl. 38 aar, har en Søn Jacob Pedersøn gl. 14 dage og en datter Margrette Olsdatter gl. 6 aar, udj same Huus En Enchemand Aachel Erichsøn gl. 90 aar, Sengeliggende, Har en Søn Erich Aachelsøn gl. 38 aar, tient for Matros, og En Datter Catrine Aachelsdatter gl. 40 aar. Er hos Faderen.

 

 

Gravlagt som "Peder Tostensen".

 

1741 28/7    Protokoll 4 s. 79b

Peder Tostensen +      e. Jesche Jacobsdtr.

Brevik

            Barn:

            1.  Jacob Pedersen, 16 år

 

Brt. 36 - 2 - 4, iberegnet huset, takst 24 rdr.

Nt. 25 - 0 – 4

 

 

 

I.    Margrethe Olsdatter, (datter av Ole og Giske Jacobsdatter) f. ca 1719,1 d. 1791 i Brevik, gravlagt 07.08.1791 på Brevik kirkegård.[5]

      

      

       (1) Forlovet 19.03.1744 i Brevik,[6] gift 23.08.1744 i Brevik kirke, med Ole Olsen, f. omkring 1715,3 d. før 1748.

 

      

       Forhold til Hans Giering, f. omkring 1720.

 

      

       Forhold til Holm Christophersen, f. omkring 1720.3

 

       Se Brevik 1762

 

 

      

II.   Jacob Pedersen, (sønn av Peder Tostensen og Giske Jacobsdatter) f. 1725 i Brevik,1 døpt 02.12.1725 i Brevik kirke.[7]

      

       Peder Svenschis dr.b. Jacob

       baaren af Mad'me Jacob Nielsens, Giørul Halvor Eeks, Anne Folmersdatter, mandfaddere: Capt. Styer, Peder Jørgensen, Mons. Lars t. Mons Chrystie

      

      

       (1) Forlovet 11.02.1751 i Brevik,6 gift 25.02.1752 i Brevik kirke,[8] med Kirsten Sørensdatter, f. 1723 i Brevik,1 (datter av Søren Larsen og Anne Magdalena Hansdatter), døpt 10.03.1723 i Brevik kirke,[9] d. 1789 i Brevik, gravlagt 08.01.1789 på Brevik kirkegård.[10]

      

      

       (2) Gift 11.08.1789 i Porsgrunn,[11] med Aasille Sørensdatter, f. omkring 1740.3

      

       Se Brevik 1762

 

 

 

III. Johannes Pedersen, (sønn av Peder Tostensen og Giske Jacobsdatter) f. 1729 i Brevik, døpt 01.05.1729 i Brevik kirke,[12] d. 1730 i Brevik, gravlagt 14.05.1730 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Peder Svensches Dr.b. Johannes

       baaren af Mad'me Scedgels, Anne Knudsdatter, mandfaddere: Hans von Senden, Ole Smid

      

       Gravlagt som "Peder Svensches Barn".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 5.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 28.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[11]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839

registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 33.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.