| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

Erich Simonsen født ca 1677 og Marthe Sivertsdatter født 1682 sin familie

 

 

 

Erich Simonsen, født ca 1677,[1] død 1738 på Osebakken i Gjerpen,1 gravlagt 1738 i Gjerpen.

 

Trolig han som nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701 som ungkar:

128.

Erich Simentzøn

Skatt 0-0-8

 

Han giftet seg i Gjerpen i 1704 i Gjerpen. Det stod der ved trolovelsen at han kom fra Brevik.

 

Gjerpen - trolovet 15.06.1704, viet 31.08.1704

Erich Simonsson fra Brevig, og Marta Sivertsdatter Borrestadstranden.

 

De kan være han som nevnes under sjøfok, og betalte skatt i Porsgrunn i 1712: 79. Erich Simensen-3-3-6

 

Grevlagt våren 1738 som "Eric Simonssøn, 61 aar",

 

17/4/1738   Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 375b.  

Aasebakken

Erik Simenssen   

Arvinger:

Barna hans:

1. Sivert Erikssen, myndig, gift og bor i Porsgrunn

2. Dorthe Eriksdtr. g.m. Anders Anderssen

3. Anne Eriksdtr. 18 år

Erik flyttet etter skiftet i jan. til sin svigersønn Anders Anderssen.

Brt:166 - 2 - 10

Gjeld: 179 - 0 - 20 (insolvent)

 

 

Gift 31.08.1704 i Gjerpen,1 med Marthe Sivertsdatter, født 1682 på Borgestad i Gjerpen (datter av Sivert Gundersen og Anne Johannesdatter), døpt 22.01.1682 i Gjerpen,1 død 1737 på Borgestad i Gjerpen, gravlagt 24.09.1737 i Gjerpen.1

 

Marthe:

Siwer Borrestadstrandens datter Marthe.

 

 

Gravlagt våren 1738 som "Erik Simonssøns qde Martha, 55 aar 6 maaneder".

 

27/1/1738    Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 342b.

Borrestad  

Marthe Sivertsdatter

Arvinger:

Enkem. Erik Simenssen og barna:

1. Sivert Erikssen, gift, bor i Porsgrunn.

2. Dorthea Eriksdtr. g.m. Anders Anderssen, bor i Porsgr.

3. Anne Eriksdtr. 18 år, hjemme hos faren.

Alle tilstede, untatt Sivert, istedet møtte kona.

Brt: 168 - 2 - 10

Net: 79 - 3 - 2

 

 

 

I.    Dorthe Erichsdatter, født 1707 på Borgestad i Gjerpen, døpt 13.03.1707 i Gjerpen,1 død 1768 på Meen i Gjerpen, gravlagt 23.10.1768 i Gjerpen.[2]

      

       Erik Simonsens datter Dorte fra Borrestadstranden

       Faddere: Generalmajor Arnold, Oberstl: Krag, Jomfru Legaard, Lars Jacobsens datter af Christiania.

      

       Gjerpen - trolovet 04.01.1729, viet sep 1729

       Anders Anderssøn og Dorte Ericsdatter.

       Caut: Eric Simonssøn.

      

       Gjerpen - trolovet 23.09.1738, viet 21.10.1738

       Solve Isacssøn og Dorte Ericsdatter.

       Caut: Even Borge.

      

       Gravlagt som "Solve Meens kone 61 aar".

 

      

       (1) Forlovet 04.01.1729 i Gjerpen,[3] gift 1729 i Gjerpen,[4] med Anders Andersen, født ca 1705,[5] død 1738 i Gjerpen, gravlagt 08.07.1738 i Gjerpen.2

      

       Anders:

       Gravlagt som "Anders Anderssøn, 33 1/2 aar".

 

      

       (2) Gift 21.10.1738 i Gjerpen,4 med Solve Isaksen, født 1713 på Meen i Gjerpen,[6] (sønn av Isak Solvesen og Gunhild Larsdatter), døpt 02.07.1713 i Gjerpen, død 1796 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 24.04.1796 i Gjerpen.1

      

       Solve:

       Gravlagt som "lægdslem Solve Isakssøn Meen 83 aar".

 

 

      

II.   Sivert Erichsen, født 1709 på Borgestad i Gjerpen, døpt 08.09.1709 i Gjerpen.1

      

       Erik Simonssøns søn Sivert fra Borrestadstranden

       Faddere: Gulbrand Sivertssen i Scheen, Gunder Øfrum, Abraham Anderssøn, Inger Steensdatter fra Scheen, Christense fra Kleven.

      

       Gjerpen - trolovet 06.08.1734, viet 27.12.1734

       Sivert Ericssøn og Anna Maria Grot.

       Caut: Eric Simonssøn.

 

      

       Gift 27.12.1734 i Gjerpen,4 med Anne Marie Grot, født omkring 1710.[7]

 

 

      

III. Simon Erichsen, født 1715 i Borgestad i Gjerpen, døpt 12.05.1715 i Gjerpen,1 død 1736 i Gjerpen, gravlagt 09.10.1736 i Gjerpen.1

      

       Eric Simonssøns tvillingsønner Simon og Gunder fra Stranden

       Faddere: Bøje Pederssøn, Ole Jonssøn, Jens Jenssøn, Halvor Grol, Inger Steensdatter, Helvig Lorensdtr., Jens Jenssøns qde Margrete, Maria Andersd: - alle fra Scheen.

      

       Gravlagt som "Erik Simonssøns søn Simon, 21 aar. Druchnede i elven ved Porsgrund".

 

 

 

IV. Gunder Erichsen, født 1715 på Borgestad i Gjerpen, døpt 12.05.1715 i Gjerpen,1 død 1718 i Gjerpen, gravlagt 11.12.1718 i Gjerpen.1

      

       Eric Simonssøns tvillingsønner Simon og Gunder fra Stranden

       Faddere: Bøje Pederssøn, Ole Jonssøn, Jens Jenssøn, Halvor Grol, Inger Steensdatter, Helvig Lorensdtr., Jens Jenssøns qde Margrete, Maria Andersd: - alle fra Scheen.

      

       Gravlagt som "Erik Simonssøns Gunder 3 1/2 aar".

 

 

 

V.   Jan Erichsen, født 1718 i Gjerpen, døpt 13.11.1718 i Gjerpen,1 død 1718 i Gjerpen, gravlagt 27.11.1718 i Gjerpen.1

      

       Erik Simonssøns tvillingsønner Jan (og) Ole

       Faddere: Leut: Scharenhorst, Tobias Hichman, Dideric Capelen, Ole Peterssøn, Torsten Siverssøn, Major Ovenbergs enche, Jørgen Ovenbergs qde., Dorte Cur, Karen Beuman.

      

       Gravlagt som "Erik Simonssøns tvillingsønner Jan og Ole".

 

 

 

VI. Ole Erichsen, født 1718 i Gjerpen, døpt 13.11.1718 i Gjerpen,1 død 1718 i Gjerpen, gravlagt 27.11.1718 i Gjerpen.1

      

       Erik Simonssøns tvillingsønner Jan (og) Ole

       Faddere: Leut: Scharenhorst, Tobias Hichman, Dideric Capelen, Ole Peterssøn, Torsten Siverssøn, Major Ovenbergs enche, Jørgen Ovenbergs qde., Dorte Cur, Karen Beuman.

      

       Gravlagt som "Erik Simonssøns tvillingsønner Jan og Ole".

 

 

 

VII. Anne Erichsdatter, født 1720 i Gjerpen, døpt 07.04.1720 i Gjerpen,1 død 1744, gravlagt 28.12.1744.

      

       Erik Simonssøns datter Anne

       Faddere: Mons: Tved, Brinch, Jørgen Simonssøn, Mad: Beku?mes, Jomfru Køpf.

 

      

       Gift 28.12.1744 i Gjerpen,1 med Søren Sørensen, født ca 1713, død 1763 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 19.05.1763 i Gjerpen.1

      

       Søren:

       Gravlagt som "Søren Sørensen fra Osebakken 50 aar".

 

       25/5/1763      Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 323b.

       Aasebakken    

       Søren Sørenssen Kiølnes og hustru Anne Eriksdatter

       Arvinger:

       Deres etterlatte 3 barn:

       1. Erik Sørenssen 4 år

       2. Peder Sørenssen 1 1/2 "

       3. Marthe Sørensdtr. 7 "

       Formynder for Erik ble Christen Ravn.

        ----"---- -"- Peder " Solve Isakssen Meen.

        ----"---- -"- Marthe " Andreas Hanssen.

        Brt: 138 - 3 - 7

        Net: 22 - 1 - 15.

      

 

 

 

 [1]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[2]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Gjerpen, trolovede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Alder ved død.

[6]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Stipulert, Stipulert.