| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN 

 


 

 

 

Vetle Pedersen f. omkring 1620

 

 

 

Vetle Pedersen, født omkring 1620,[1] død ca 1690 på Tveitan i Siljan.

Han kan ha vært sønn av Peder Tveitan f. omkring 1580 som nevnes som bruker på Tveitan fra 1611 til 1645.

 

Vetle nevnes som bruker i 1647. Han nevnes som bruker på Tveten i presten manntall i 1664 og skylden var på 3 huder 3 skinn. Han nevnes der som 40 år og har en tjenestegutt Tollef Hansen på 13 år. I fogdens manntall fra 1664 nevnes Vetle som 35 år og der nevnes en Tollef Vetlesen 12 år gammel på gården. Vi finner Vetle som oppsitter i skattemanntallene fra 1665 og fremover og gården nevnes under halvgården. Vetle nevnes i skattemanntallene frem til 1692. Han navnes som lagrettemann og kirkeverge i 1679-81.

 

Sønnen Peder var på gården fra 1694.

 

 

 

I.    Peder Vetlesen, født ca 1652 på Tveitan i Siljan,[2] død ca 1699 på Tveitan i Siljan.2

      

       Peder var bruker på Tveitan fra 1694 og Peder nevnes i skattemanntallene frem til 1699.

 

      

       Gift2 med Karen Hansdatter, født ca 1663,2 død 1729 på Tveitan i Siljan,2 gravlagt 21.08.1729 på Siljan kirkegård.[3]

      

       Se Tveitan denne gården

 

 

      

II.   Tollef Vetlesen, født ca 1652 på Tveitan i Siljan.[4]

 

       Han nevnes i 1664 med sin far, 12 år gammel.

 

       Det er nok han som nevnes i en liste over fattige i Gjerpen i 1727:
Tolf Vetlesøn
Fød i Slemdal
Værit her 7 aar, nu paa Kleven
Huusarm
Kand ikke arbejde meere
er giftt
ingen Børn

 

 

 

III.  Pernille Vetlesdatter, født ca 1654 på Tveitan i Siljan,[5] død 1732 på Ås i Gjerpen,5 gravlagt 26.04.1732 på Gjerpen kirkegård.5

      

       Hun bruket fadder fra Tveitan i Siljan (Hans Tveten) og fadderen "Maren Gulset" var hennes søster.

      

       Gravlagt som " Pernille Aas, 78 aar.".

 

      

       Gift 06.08.1682 i Gjerpen,5 med Nils Hansen, født ca 1645,5 død 1706 på Ås i Gjerpen,5 gravlagt 18.03.1706 på Gjerpen kirkegård.5

      

       Nils:

       Han var bruker på Nordre Ås i Gjerpen. 

      

       Gravlagt som "Nils Aas, 61 aar gl.".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

IV. Maren Vetlesdatter, født ca 1663,[6] død 1729 på Gulset i Gjerpen,6 gravlagt 17.09.1729 på Gjerpen kirkegård.6

      

       De giftet seg som "Nils Gulset og Maren Vetlefsdotter".

      

       Helvig Pedersdatter var datter av Peder Vetlesen Tveitan, som igjen var sønn av Vetle Pedersen Tveitan i Siljan. Helvig giftet seg nok i Gjerpen i 1719 bosatt på Gulset. Hun bodde nok da hos tanten Maren Vetlesdatter.

 

       Far til Helvig, og da bror til Maren, var fadder for Maren sitt barn i 1692 som "Peder Vetlevsen fra Slemdal".

      

       27.12.1692. Niels Gulsets søn Henrik.

       Testes. Isaac Gulset, Christopher Kise, Peder Vetlevsen fra Slemdal, Dorthe Anders Nielssens, Arne Strømdals qvinde, Randi Søfrensdatter.

      

       Hun gravlegges som: "Nils Gulsæts qde Maren 66 aar 7 maaneder."

 

      

       Gift 12.09.1686 i Gjerpen kirke,[7] med Nils Jonsen, født ca 1660 på Gulset i Gjerpen,[8] (sønn av Jon Gulset og Ingrid Venstøp), død 1735 på Gulset i Gjerpen,6 gravlagt 26.01.1735 på Gjerpen kirkegård.6

      

       Nils:    

       Nils og Maren bodde på Gulset fra 1686.

      

       Nils ble gravlagt på Gjerpen kirkegård i 1735, og der står følgende:  ".. Ble Nils Gulsæt som i ..3 aar hafde haft omgiengelse med kreaturer først halshugget, og Kroppen siden opbrænt."

      

       27/7/1734      Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 147a.

       Gulset

       NIELS JONSSEN GUULSÆT   

                   Han var "for sine grove misgierninger arrestered".

                             Arvinger:

                             Ingen nevnt.

       Brt:    54 - 1 - 18

       Gjeld: 142 - 0 - 23 (insolvent)

 

       Se gamlegjerpen.no

 

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 514.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  1664.

[5]  gamlegjerpen.no

[6]  Bygdebok for Gjerpen "Gamle Gjerpen" av Gard Strøm.

[7]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  gamlegjerpen.no.