| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN


 

 

 

Fakta om gården

 

 

Tveitan

 

 

 

 

 

Von Pappenhelms jordbok ca 1615

 

Tveitan  – Barulff Windstobs (Venstøp) i Gjerpen eier 1 ½ hud, Kolbiørn Dyrrekoell (Dyrkoll) i Gjerpen eier 10 skinn, Oluff Klostadt i Thønnisberg eier 10 skinn

 

 

 

 

Landskatt 1620

 

Leiglendinger wdij Slemdall

Peder Thvetten - j dl

 

 

 

 

Båtsmannskatt 1640

 

Peder Tuedenn - j dl

 

 

 

Koppskatten 1645

 

Peder Tuetten hanß høstru En søn och j Pige - j ort 8 ß

 

 

 

 

Skattematrikkel 1647

 

Tuedten som Wetle bruger,

schylder 2 huder 9 schind och ½ dr.,

som Hans Iff(uer)sen i Scheen eir.

Er goed for 1/3 gaard, 4 ½ dr.

Hans Iff(uer)sen i Scheen bygger.

 

 

 

 

Sogneprestens manntall 1664

 

Tweden           3 huder 3 skinn   Wetle           Pedersen        40       Opsidder      

Tweden           3 huder 3 skinn   Tolleff          Hansen          13       Thienistedrenge         

 

      

 

 

 

Fogdens manntall 1664

                                                   

Thuetten          Halffuegaarder    Wetle                                  35       Opsidere                             findiß ingen Thil 12 aar

Thuetten          Halffuegaarder    Tholle           Wetlesen        12       Opsidere                            

                                                   

 

 

      

 

Matrikkelen 1723

      

Tvetten – Skyld 3 huder 3 skind - Oppsittere: Peder, Tønnes – eiere var Niels og Johan Hansønner 2 huder 9 skinn og Hans Kiyne 6 skinn, 1 priviligert sag

 

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Tveten

Eier: Propriatair gods til græv Laurvig

Mand og hustru: Niels Tveten og kone, Anders Tveten og kone

Børn over 12 aar: Anne Nilsdatter

Piiger over 12 aar: Pernille Persdatter

 

 

 

 

 

Tveitan 1782

 

Tveten         Gård                 Anders Olsen            bare oppgitt hovedperson

Tveten         Gård                 Ole Larsen                 bare oppgitt hovedperson

 

 

 

 

Tveitan 1801

 

Bustadnr. Krins Namn Løpenr.

0105 001 Tveten

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd

 

001 Peder Andersen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 44 (alder)

002 Marthe Jacobsdatter k 1ste ægteskab Kone 36 (alder)

003 Anders Pedersen m Deres børn 2 (alder)

004 Anne Pedersdatter k Deres børn 9 (alder)

005 Hedevig Pedersdatter k Deres børn 7 (alder)

006 Marie Pedersdatter k Deres børn 4 (alder)

007 Isaach Andersen m Ugift Husbondens broder 32 (alder)

008 Gunnild Larsdatter k Tjenestepige 13 (alder)

 

009 Ingebreth Erichsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 33 (alder)

010 Pernille Andersdatter k 1ste ægteskab Kone 32 (alder)

011 Erich Ingebrethsen m Deres børn 10 (alder)

012 Anders Ingebrethsen m Deres børn 6 (alder)

013 Jacob Ingebrethsen m Deres børn 1 (alder)

014 Anne Ingebrethsdatter k Deres børn 8 (alder)

015 Marie Ingebrethsdatter k Deres børn 5 (alder)

016 Knud Thomassen m Ugift Tjenestefolk 20 (alder)

017 Berthe Larsdatter k Tjenestefolk 19 (alder)

 

018 Ole Andersen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 49 (alder)

019 Karen Sørensdatter k 1ste ægteskab Kone 41 (alder)

020 Anders Olsen m Deres børn 4 (alder)

021 Anne Olsdatter k Deres børn 7 (alder)

022 Thara Asbiørnsdatter k Ugift Inderste 40 (alder)

 

023 Ole Olsen m Ugift Mand Husmand med jord 22 (alder)

024 Jacob Olsen m Hans broder Nat. soldat 18 (alder)

025 Maren Olsdatter k Hans søster 26 (alder)

026 Anne Olsdatter k Enke 1ste gang Hans moder 60 (alder)