| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN


 

 

Saga u/Tveitan

 

I skattemanntallet i 1672 nevnes det ei sag under Tveitan. Den "kunne sage" ca 2000 deler pr. år.

 

(Johannes Paulsen nevnes som ”Soldat, Johannis Povelssøn Pøllen" da han giftet seg i Siljan i 1724. Han kalles også ” Johannes Povelsen Pøllen” da de tre første barna ble døpt i Siljan. Dette kan ha vært et gammelt navn på plassen Saga eller det kan ha vært en del av hans navn?)

 

 

Nevnt her i 1696

 

Peder Vetlesen f. ca 1652 nevnes som sagmester på Saga u/Tveitan i 1696. Hans Dreng nevnes som sagdreng.

 

Se Tveitan

 

 

 

Bosatt her rundt 1725

 

Johannes Paulsen f. ca 1701 nevnes på Saga på 1720 tallet. Johannes giftet seg i 1724 med Maren Rolfsdatter f. ca 1701. De har flyttet før 1730 for da nevnes de i Skien. Johannes døde der i 1733. Maren giftet seg 2. gang med Johannes Pedersen f. 1711 fra Gjerpen. De nevnes på Øde Sneltvedt i Gjerpen der Maren døde i 1750.

 

Johannes Paulsen og Maren Rolfsdatter sine barn:

Povel Johannesen f. 1725

Kirsten Johannesdatter f. 1727 d. 1730

Rolf Johannesen f. 1728 d. 1731

Isach Johannesen f. 1730 d. 1731

NN Johannesen f. 1733 d. 1733

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her på 1730 tallet. (Berte trolig også på 1740 tallet)

 

Tor Evensen f. ca 1704 fra Holte giftet seg i Siljan i 1730 med Berte Pedersdatter f. ca 1695. Hun var datter av overnevnte Peder Vetlesen Tveitan. De døpte et barn på Holte samme året, men var trolig bosatt på Saga u/Tveitan fra 1731. I 1738 døpte de et barn bosatt på Ås i Eidanger, men nevnes siden på Saga u/Tveitan. Tor døde i 1740 og to av barna døde på Saga i 1748. Berte nevnes i Siljan i 1762 som enke og almisselem under rubrikken for uformuende. Hun kan ha bodd på Saga til etter 1762.

 

Barn:

Peder Torsen f. 1730 d. 1790

Amund Torsen f. 1731 d. 1748

Jacob Torsen f. 1735

Karen Torsdatter f. 1738 d. 1748

 

Familieark

 

 

 

Uvisst om det var noen her mellom disse familiene.

 

 

 

Bosatt her fra 1785 til 1798 

 

Ole Larsen f. ca 1732 og hans 2. kone Anne Olsdatter f. 1741 var bosatt på Tveitan, men fikk festebrev på Saga u/Tveitan i 1785. Ole døde i 1798 og det var skifte etter han på Saga u/Tveitan i 1801. Sønnen Ole overtok som husmann på Saga og moren Anne nevnes hos han på Saga i 1801.

 

Se Tveitan

 

 

 

Bosatt her fra 1798 til 1847 (Anne Margrethe til 1849)

 

Overnevnte Ole Larsen Saga sin sønn Ole Olsen f. 1778 overtok som husmann etter sin far som døde i 1798. Han nevnes der i 1801 sammen med sin mor og søsknene Jacob og Maren. Ole Olsen giftet seg i 1813 med Anne Margrethe Olsdatter f. 1793 fra Torsholt og bodde der videre som husmann. Ole døde der i 1847 og Anne Margrethe i 1849.

 

Se under hans far

 

 

 

Se Tveitan/Saga etter 1814